Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Selskabspræsentation 29. maj 2007 - i forbindelse med frigivelse af prospekt og ansøgning om optagelse af selskabets aktier til notering på Københavns.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Selskabspræsentation 29. maj 2007 - i forbindelse med frigivelse af prospekt og ansøgning om optagelse af selskabets aktier til notering på Københavns."— Præsentationens transcript:

1 Selskabspræsentation 29. maj 2007 - i forbindelse med frigivelse af prospekt og ansøgning om optagelse af selskabets aktier til notering på Københavns Fondsbørs

2 Indhold •Vision •Portalforretningen •IR-komponent forretningen •Finansielle hovedtal •Fremtidsudsigter •Aktieudbuddet

3 Vision Det er EuroInvestors vision at blive den førende udbyder af investeringsinformation online til private investorer primært i Europa, for dermed at skabe en ensartet og samlet adgang til information og netværk af private investorer, der udveksler synspunkter og erfaringer - også på tværs af landegrænserne.

4 2 forretningsområder Lokale investorportaler til private brugere Ca. 80% Online tjenester til Investor Relations (IR) Ca. 20%

5 www.euroinvestor.dk www.valutakurser.dk www.finansnyheder.dk www.obligationskurser.dk www.boligpriser.dk www.investeringsforeninger.dk Portal-forretningen BRUGERE ANNONCØRER •450.000 danske brugere om måneden •>400.000 brugere i udlandet •Et stigende antal betalende abonnenter •Et betydeligt antal annoncører •Efterspørgsel og pris bestemmes af brugertrafikken

6 Indholdet fokuserer på aktiemarkedet… KursinformationAktieskolen PorteføljestyringDebatforum (Danmarks største)

7 …og på mange andre finansielle markeder Finasielle nyhederObligationer …og livstilstemaerInvesteringsforeninger

8 Nyhedsbreve Ugentligt nyhedsbrev Udsendes søndag aften til 60.000 abonnenter Dagligt nyhedsbrev Udsendes alle hverdage til 39.000 abonnenter

9 Grundlaget for annonceindtægterne … er Euroinvestors kraftigt voksende brugerbase Kilde: TNS Gallup (2007) Unikke brugere pr. måned

10 En stærk position i forhold til alternativerne Unikke brugere pr. måned Kilde: TNS Gallup (2007)

11 Trafikken på danske finansportaler Januar 2007 Kilde: FDIM 2007

12 Markedet for online annoncering i Danmark Kilde: Kilde: FDIM og ReklameForums Annoncebarometer (2007)

13 Potentialet i europæisk online annoncering Kilde: JupiterResearch, 13. september 2006

14 Strategi for den danske investorportal •Fastholde og styrke positionen som markedsleder inden for investeringsinformation på nettet •Udvide fokus fra ’aktieinvestering’ til ’privatøkonomi i det hele taget’ •Sikre en fortsat god brugeroplevelse, der skaber brugertrafik på portalerne og dermed annoncesalg •Fremskaffe, organisere og skabe nye typer information, herunder special-portaler, evt. via strategiske partnerskaber •Udnytte og udvikle ny web-teknologi •Udvikle og understøtte nye typer af vidensdeling og brugerpublicering

15 Strategi for internationale investorportaler •Lancere lokale portaler i 2–3 nye lande i Europa i løbet af 2007/08 •Videreudvikle den internationale investorportalplatform og derved øge mængden og kvaliteten af indholdet •Anvende den internationale investorportal-platform til at nedsætte omkostningerne ved etablering og drift •Indgå partnerskaber og samarbejdsaftaler med andre onlinemedier for at sætte fart i trafikvæksten •Opkøbe lokal virksomhed med årlig omsætning på DKK 1-10 mio. for at •etablere nyt geografisk marked •sætte fart i en eksisterende satsning •tilføre ny teknologi

16 IR-komponenter BØRSNOTEREDE SELSKABER INVESTORER •Euroinvestor leverer plug-ins med kursdata til selskabernes hjemmesider •…og modtager løbende licensindtægter •Selskaber leverer kursoplysninger om deres egen aktie til det finansielle marked via hjemmesiden

17 Euroinvestors IR-komponenter...skaber liv på på selskabernes IR web sites …viser aktiekurs- information og kursgrafer …giver mulighed for kursopslag, download til Excel m.m. …tilpasses fuldstændig til kundens eget web design

18 Strategi for IR-komponenter •Fastholde og udvide forhandlersamarbejdet med nuværende partnere, der typisk er total-leverandører af online IR-løsninger •Skabe partnerskaber med nye leverandører •Udvikle nye og forbedre eksisterende produkter

19 Resultatudvikling Hovedtal, TDKK2002/ 032003/ 042004/ 052005/ 06* 2. Halvår 2006 Nettoomsætning3.9565.4406.64111.9039.001 Resultat af primærdrift4305091.2787.9955.690 Årets resultat4034769316.0334.246 * Regnskabsåret indeholder kun ni måneder.

20 Balance TDKK2002/032003/042004/052005/ 06* 2 halvår 2006 30. sep. 30. Juni31. dec. Anlægsaktiver41722256317576 Tilgodehavender5258408133.5653.249 Likvider og værdipapirer8661.3343.1686.95524.548 Aktiver i alt:1.8072.3964.03710.82828.373 Egenkapital8281.3052.2147.15021.515 * Regnskabsåret indeholder kun ni måneder.

21 Pengestrømme Pengestrømme, TDKK2002/032003/042004/052005/ 06* 2. Halvår 2006 Pengestrømme, drift6565891.8735.2387.775 Pengestrømme, investering -50-121-2.4231.934-190 Pengestrømme, finansiering 00010.000 Pengestrømme i alt.605468-5516.17217.593 * Regnskabsåret indeholder kun ni måneder.

22 Nøgletal 2002/032003/042004/052005/06* 2. Halvår 2006 EBIT-margin10,99,418,866,063,2 Resultatgrad10,28,816,967,965,6 Soliditet45,854,554,866,075,8 Egenkapitalforrentning28,311,212,942,314,8 * Regnskabsåret indeholder kun ni måneder.

23 Forventninger til fremtiden •Regnskabsåret 2006/07  Omsætning på mellem DKK 17,5 mio. og DKK 19,0 mio.  Ebit-margin på 50-55% •Forventninger til 2007 - 2011  Omsætningsvækst på 18-20% pr år  Ebit-margin på 55-60% De beskrevne forventninger til den fremtidige udvikling er forbundet med usikkerheder og risici, hvoraf en række – men ikke nødvendigvis alle – er beskrevet i Selskabets børsprospekt (maj 2007). Disse og andre faktorer kan indebære, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne.

24 Tegningen •Loft for tegning Hver investor kan maksimalt tegne 4.000 aktier •Tildelingsprincip Tidsmæssig prioritet af de på internettet og via tegningsblanket tegnede aktier •Garantistillelse for udbuddet Capinordic Bank A/S har stillet tegningsgaranti •Tegningsordrer www.capitrader.dk, www.euroinvestor.dk eller via fax til Capinordic Bank A/S, Corporate Finance (+45 8816 3004) •Resultatet af tegningen Meddeles via Københavns Fondsbørs den 11. juni 2007 •Første noteringsdag er 14. juni 2007 •Yderligere detaljer i prospekt af 22. maj 2007

25 Aktionærsammensætning

26 Milestones 1999Partnerskab med Jubii A/S, Danmarks førende internetportal 2000 Køber www.valutakurser.dk Euroinvestor.dk runder 100.000 unikke brugere pr. måned 2001 It-boblen brister, og onlineannoncemarkedet går i stå 2002 Forhandleraftale med Hugin Online 2003 Euroinvestor får sit første overskud (2002/2003) 2004 Forhandleraftale med Thomson Financial 2005 Euroinvestor.dk runder 300.000 unikke brugere pr. måned 2006Euroinvestor kåres som Gazelle-virksomhed Portaler i Sverige, Norge, England, Holland, Frankrig, Spanien, Italien 400.000 unikke brugere i Danmark og yderligere 400.000 unikke brugere internationalt 2007Ny besøgsrekord: 457.000 unikke besøgende i Danmark i januar 2007

27 Yderligere information Børsprospekt af 22. maj 2007 Online chat Tirsdag den 29. maj kl. 15.00 – 16.30 Mandag den 4. juni kl. 15.00 – 16.30 på www.euroinvestor.com/IPODebat Yderligere spørgsmål kan rettes til Bestyrelsesformand Søren Alminde Telefon: 3327 6603 Email: sa@euroinvestor.comsa@euroinvestor.com Adm. direktør Nicolai Frisch Telefon: 2681 8128 Email: nf@euroinvestor.com@euroinvestor.com


Download ppt "Selskabspræsentation 29. maj 2007 - i forbindelse med frigivelse af prospekt og ansøgning om optagelse af selskabets aktier til notering på Københavns."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google