Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til åbent hus på

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til åbent hus på"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til åbent hus på

2 Skanderborg Gymnasium
STUDIERETNINGSVALG 2013

3 Studieretninger – A/B fag
Sproglig Engelsk Tysk forts. Spansk beg. Latin C Samfundsfag Samfunds-videnskabelig Matematik Biologi Idræt Natur-videnskabelig Fysik Kemi Bioteknologi Kunstnerisk Musik De fleste fag på skemaet er dog de obligatoriske: dansk A, historie A, engelsk B, fysik C, idræt C, matematik C, oldtidskundskab C, religion C og samfundsfag C samt 2 naturvidenskabelige fag på C-niveau som skolen fastlægger

4 Det meste er bestemt på forhånd!
Studentereksamen sammensættes af 25 blokke med fag, hvoraf 19 er obligatoriske fag eller de er valgt på forhånd A Da His B Eng 2. sprog C Natur vidsk. Fysik Mat Samf Rel Old Idræt Kunst Obligatoriske fag + studieretningsfag + valgfag: Normalt i alt: 4 A-niveauer + 3 B-niveauer + 7 C-niveauer 6 blokke med fag skal bestemmes – hvoraf 1 blok skal være et naturvidenskabeligt fag på B-niveau

5 Det meste er bestemt på forhånd!
Har man valgt et begyndersprog er der på forhånd fastlagt 20 blokke og der skal da kun bestemmes 5 blokke A Da His Beg. sprog B Eng Beg. sprog C Natur vidsk. Fysik Mat Samf Rel Old Idræt Kunst Obligatoriske fag + studieretningsfag + valgfag: Normalt i alt: 4 A-niveauer + 3 B-niveauer + 7 C-niveauer

6 Først studieretning derefter valgfag!
Studieretning: samfundsfag A, biologi B og matematik B A Da His Samf B Eng 2. sprog Bio Mat C Kemi Fysik Rel Old Idræt Kunst 2 valgblokke skal bestemmes: Valg A og Valg C

7 Først studieretning derefter valgfag!
Studieretning: samfundsfag A, biologi B og matematik B A Da His Bio Samf B Eng 2. sprog Mat C Kemi Fysik Rel Old Idræt Kunst Erhv.økon. Valgfag: biologi A og erhvervsøkonomi C

8 Først studieretning derefter valgfag!
Studieretning: engelsk A, spansk beg. A og samfundsfag B A Da His Eng Spa B Bio Mat Samf C Natur geo. Fysik Rel Old Idræt Kunst 3 valgblokke skal bestemmes: Valg B, Valg C og et naturvidenskabeligt fag på B-niveau

9 Først studieretning derefter valgfag!
Studieretning: engelsk A, spansk beg. A og samfundsfag B A Da His Eng Spa B Bio Mat Samf Rel C Natur geo. Fysik Old Idræt Kunst Psyk Valgfag: biologi B, religion B og psykologi C

10 Musik! A B C Studieretning: engelsk A, musik A og samfundsfag B
Da His Eng Spa Musik B Tysk Bio Natur geo Mat Samf C Fysik Rel Old Idræt Filo Valgfag: naturgeografi B og filosofi C

11 Musik! A B C Studieretning: engelsk A, musik A og samfundsfag B
Da His Eng Beg. sprog Musik B Bio Natur geo Mat Samf C Fysik Rel Old Idræt Valgfag: naturgeografi B og filosofi C Med begyndersprog får man en valgblok mindre og man vil her få 5 fag på A-niveau.

12 Bioteknologi! Studieretning: matematik A, bioteknologi A og fysik B A Da His Eng Spa Bio tek Mat Musik B 2. sprog Fysik C Samf Rel Old Idræt Kunst Filo Valgfag: filosofi C Kemi og biologi indgår i bioteknologi A Kemi A kan vælges som valgfag

13 Idræt! A B C Studieretning: samfundsfag A, idræt B og matematik B
Da His Eng Spa Samf B Tysk Mat Idræt C Bio Kemi Fysik Rel Old Kunst Psyk Valgfag: psykologi C og engelsk A

14 Idræt! A B C Studieretning: samfundsfag A, idræt B og matematik B
Da His Eng Beg. sprog Samf B Mat Idræt C Bio Kemi Fysik Rel Old Kunst Valgfag: engelsk A Bemærk krav om særlige A-fag: Der skal vælges engelsk eller matematik på A-niveau. Med begyndersprog får man derfor 5 fag på A-niveau

15 ”Særlige tilbud” Naturvidenskab Matematik A Biotek A Fysik A/B
Kemi A/B (fysik eller kemi på A-niveau) Sprog 2 kan afsluttes på B-niveau, også begyndersprog Sprog Engelsk Tysk fortsætter Spansk begynder Latin C 4 sprogfag: Ikke krav om naturvidenskabeligt fag på B-niveau

16 Supersproglig! Studieretning: engelsk A, spansk A, tysk B, latin C A Da Hi Eng Spa B Tysk Bio Mat Rel C Latin Nat. geo Fys Samf Old Idr Kunst Psyk Valgfag: religion B og psykologi C På grund af særreglerne er der i denne specielle supersproglige studieretning færre krav om naturvidenskabelige niveauer.

17 Naturvidenskab! A B C Studieretning: matematik A, fysik B og kemi B
Da His Eng Spa Fysik Mat B 2. sprog Bio Kemi C Samf Rel Old Idræt Kunst Filo Valgfag: fysik A og filosofi C På grund af særreglerne er der i de naturvidenskabelige studieretninger mulighed for at afslutte begyndersprog på B-niveau, hvis man har fysik, kemi eller bioteknologi på A-niveau.


Download ppt "Velkommen til åbent hus på"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google