Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Kredsweekend, november 2010 Aktuel Boligpolitik.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Kredsweekend, november 2010 Aktuel Boligpolitik."— Præsentationens transcript:

1 1 Kredsweekend, november 2010 Aktuel Boligpolitik

2 2 Ghettoplanerne – strategiske udspil Jyllands Posten 13. oktober 2010 BT 25. oktober 2010

3 3 Finanslov og Vidensmøder

4 4 Avisudklip

5 5 Åbningstalen – langt afsnit om ghettoer

6 6 S og SF’s ghettoplan kom først Fyns stiftstidende 13. oktober 2010 Jyllandsposten 12. oktober 2010 Berlingske tidende 14. oktober 2010

7 7 Ny tryghed i udsatte boligområder •200 nye ghettobetjente skal være til sted i ghettoerne. •Politiet skal indenfor 30 dage bringe unges sager for domstolen. •Unge skal hurtigere gennem retssystemet. •Det skal være lettere at opsige lejere. •Problembørn må ikke færdes udenfor hjemmet efter kl. 22 •Lavere husleje skal lokke studerende til. •Der skal etableres mere videoovervågning. •Vidner skal beskyttes bedre. •I en ghetto må der højst bo 30 % social udsatte indvandrere.

8 8

9 9 Regeringens ghettoplan blev udsat

10 10 Ghettoen tilbage til samfundet - et opgør med parallelsamfund i Danmark •3-årige, der taler dårligt dansk skal tvinges i børnehave •Politiindsatsen skal styrkes •Familiesammenføring begrænses, hvis man bor i ghettoområde •Ikkevestlige flygtninge/indvandrer bliver ikke anvist til ghettoer •Beboere på overførselsindkomst skal i job/uddannelse •Godt 2000 lejligheder skal nedrives for ½ mia. •Fogedretten skal udsætte problemfamilier, selvom de anker •SSP-samarbejdet skal styrkes •”Demokrati-ambassadører” skal kontakte de unge •Boligorganisationer skal kunne sælge blokke •Unge under 18 år kan undgå en plet i straffeattesten for betinget dom

11 11

12 12

13 13

14 14 ”De er enige men alligevel uenige….” Nogle fælles hovedpunkter: • Styrket politiindsats • Lettere at udsætte lejere • Stop for anvisning af svage beboere

15 15 Hvad vil vi have ? Vi skal tænke langsigtet og ambitiøst Bred og markant indsats Udnyt Landsbyggefondens rammer maksimalt og offensivt • Stadig fokus på renovering og boligsociale indsatser • Større fokus på forebyggelse • Stop drænet fra Landsbyggefondens kasse • Staten må også bidrage • Afskaf puljer - løbende midler

16 16 8 mia. kr. i kø! Kø til renoveringsordningen over hele Danmark, fx: •Frederikshavn 190 mill.kr. •Vejle 500 mill.kr. •Herning 80 mill.kr. •Ringkøbing-Skjern 73 mill.kr. •Esbjerg 200 mill.kr. •Haderslev 144 mill.kr. •København 722 mill.kr. •Odense 330 mill.kr. •Århus 675 mill.kr. •Aalborg 640 mill.kr.

17 17 Kernebudskabet lige nu •Frisæt beboernes sparegris: Landsbyggefonden •Kø 8 mia. kr. – sæt den dog i gang! •Op med de årlige renoveringer. •Masser af energibesparelser – garantiordning ! •Det er beskæftigelses og regionalpolitik

18 18 Refusion – grundkapital i spil for 2011 … 2010: 3.558 boliger

19 19 •Reducerer antallet af ghettoområder med 25% frem til 2016. •Halvere antallet i løbet af 10 år. •Renoveringer frem til 2016 – dog følge udviklingen i køen. •Boligsociale indsatser frem til 2014. Boligaftalen : 2013 - 2016

20 20 Finansloven •Point for ikke at bosætte sig i et udsat boligområde ifm. familiesammenføring. •Nyankomne flygtningen må ikke anvises til en ghetto. •Udarbejdes redegørelse om parallelsamfund. •20 mio. kr. årligt i 2011-2014 til strategiske samarbejder med kommuner med ghettoer •20 mill.kr. til flyttetilskud til ny start •20 mill.kr. til jobcentret m.v. i ghettoer •40 mill.kr. til forældreprogrammer, fritids- og kultiurtilbud og erhvervsfremme i ghettoerne •Obligatorisk dagtilbud for to-sprogede •Forældrepålæg (børnefamilieydelsen) og ungepålæg (”tvangsviceværter”) •Bortfald af boloigstøtte hvis unge ikke er aktive ifht. job eller uddannelse •Ny 225 timers regel til afløsning af 450 timers reglen •Ikke EØS-borgere må ikke anvises til ghettoområder eller kombineret udlejning. •10 mill.kr. til videoovervågning i områder med udsatte boligområder •Mere politi men ikke ghettopoliti (bred aftale).

21 Boligaftalen •Renoveringer videreføres 2013 – 2016 med 2.640 mio.kr. – 200 mio. kr. til tilgængelighed. •Ekstraordinære renoveringer 2.500 mio. kr. i 2011, 1.500 mio. kr. i 2012 og 1.000 mio. kr. i 2013. •500 mio. kr. til strategiske nedrivninger i 2011 – 2014. •150 mio. kr. årligt 2011 – 2016 til infrastrukturændringer. •220 mio. kr. til boligsociale projekter 2011 – 2014 – uddeles løbende. •220 mio. kr. til huslejenedsættelser. •Refusion 25% 2011 – 2014. 21

22 Boligaftalen 22 Ny salgsordning: - udgangspunktet er enighed mellem kommune og boligorganisation - ved uenighed 2/3 af lejerne stemmer for og kommune eller boligorganisation sandsynliggør, at der ikke opstår tab - boligorganisationen dækker tab, ved uenighed dækker afdelingen. - provenu i provenufond, dog i ghettoafdelinger indgå til finansiering af helhedsplan - rente- og afdragsfrie lån på 30% aftales ved enighed og besluttes ved uenighed. - salg af blokke og grunde

23 Boligaftalen 23 • Forbud mod anvisning af personer, der løslades efter afsoning, eller udsættes ved grov overtrædelse af husorden. • Kommuner kan udenom boligorganisationerne beslutte fortrinsret i ghettoområde. • Kommunen kan beslutte fleksibel udlejning i ghettoområder for 4-årig periode. • Afvise førtidspensionister, langtidsledige og personer på sygedagpenge i udsatte boligområder.

24 Boligaftalen 24 • Boliger stå tomme i 12 måneder i udsatte boligområder. • Kommunen kan kræve, at samtlige boligorganisationer følger udlejningsaftalen, når aftalen omfatter mere end 50% af boligerne. • Socialministeriet kan godkende udlejningsaftale som omfatter alle boliger også når mindre end 50% er omfattet. • Flere boligorganisationer med afdelinger i et bestemt område får adgang til at aftale fælles venteliste og fælles udlejning, som led i styringsdialogen.

25 Boligaftalen 25 • Udfordringsret – dispensation fra nogle som er en barrierer i områder med Helhedsplan. • Ændre lejelov og give fogedretterne adgang til vidneafhøring og og afgøre sager om ophævelser af lejemålet i sager om grov overtrædelse af god skik og orden. • Følge udviklingen i ghettoområderne. • Undersøge igangsætning af en garantiordning i Landsbyggefonden – garanti for energibesparelser.

26 26 Nyt image – fra offer til ressource Vi er løsningen ikke problemet. Almene boliger er en succes ! Gode eksempler på boligsociale indsatser Åbent Hus

27 27 Åbent Hus

28 28


Download ppt "1 Kredsweekend, november 2010 Aktuel Boligpolitik."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google