Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kan visioner og strategier give lederen mere tid. OUH, den 3

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kan visioner og strategier give lederen mere tid. OUH, den 3"— Præsentationens transcript:

1 Kan visioner og strategier give lederen mere tid. OUH, den 3
Kan visioner og strategier give lederen mere tid? OUH, den 3. oktober, 2008 Marianne Jensen, oversygeplejerske Carsten Thordal, ledende overlæge Medicinsk afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive

2 Regionsdannelsen - en anledning til nyorientering -
Med afsæt i Et tiltagende brugerorienteret sundhedsvæsen Den Danske Kvalitetsmodel / andre målinger og Stjerner Kronikermodel Foretog vi Litteratursøgning Afvejning af egne erfaringer Drøftelse og vurdering Og besluttede at Arbejde med Vision og Strategier i afdelingen Uden tanke på eventuel tidsgevinst!

3 John Kotters teori om forandringsledelse
Skabe en følelse af nødvendighed Samle en magtfuld gruppe om opgaven Skabe en vision og læg nogle strategier Kommunikere til og med alle Fjerne så mange barrierer som muligt Skabe og fejre små succeser Hold fast og stil stadige krav Fortsæt til det er blevet en del af kulturen

4 Hvordan kom vi så i gang? Fortalte alt og alle om den nye virkelighed vi var blevet en del af (Jan./Feb. 2007) Underviste lederne i afdelingen i John Kotters teorier (Feb. 2007) Fortsatte til alle (de fleste) havde indset, at det var nødvendigt at ændre vanlig praksis Formulerede en vision og nogle strategier ( Marts 2007) Har fulgt op og holdt fast lige siden

5 Vision for medicinsk afdeling 2007 - 2009
Inden udgangen af 2009 er medicinsk afdeling kendt og respekteret for, i en venlig og imødekommende atmosfære, at levere omkostningseffektive topprofessionelle sundhedsydelser i veltilrettelagte, komprimerede patientforløb, der tilgodeser borgernes behov for hurtig, effektiv udredning og behandling og pleje.

6 For at indfri denne vision fulgte vi tre strategispor
Konstant fokus på optimering og udvikling af patientforløbene Eksponering af vores initiativer hvor som helst og når som helst Fællesskab, sammenhold og trivsel på arbejdspladsen

7 1: Hurtig og effektiv udredning og behandling
Kronikermodellen Akkreditering Arbejdsgangsanalyser Arbejdstilrettelæggelse i relation til patientforløbene Opgaveglidning Dialogbaserede aftaler med de involverede parter Relevante IT-baserede løsninger Tilbagevendende kvalitetsanalyser på udvalgte parametre Anvendelse af audit som fortløbende aktivitet

8 2: Eksponering af de enkelte fagteams i medicinsk afdeling
Offentliggøre vores gode resultater i ”Skopet”, på hjemmesiden, i de regionale aviser, Radio og TV-stationer e.t.c. Deltage på konferencer og kongresser med orale indlæg og/eller posters og synliggøre resultaterne i og udenfor afdelingen Afholde ”Åbent Hus” arrangementer Åbne dørene for medarbejdere fra andre medicinske afdelinger Invitere praktiserende læger og sygeplejersker fra Primær sundhedstjeneste Udvise en venlig og imødekommende kommunikation overalt

9 3: Fællesskab og sammenhold
Sikre at medarbejdere og ledelsen deltager i den fælles sensommerudflugt for hele medicinsk afdeling Holde nytårskur for alle medarbejdere i medicinsk afdeling, hvor det forgangne år evalueres og planer lægges for det kommende Ledelsesgruppemøde tre gange årligt (efterårs- og forårsseminar samt juleafslutning) Fremme sociale aktiviteter i de faglige teams

10 Hvordan er det så gået? Vision og strategier blev præsenteret for leder-gruppen på et seminar i marts 2007 Materialet blev præsenteret for alle medarbejder-grupper frem til sommerferien og deres kommentarer blev indarbejdet i formuleringerne Små tiltag i den rigtige retning blev identificeret og videreformidlet gennem ugentlige nyheds-breve til alle

11 Hvordan er det så gået? På alle møder blev der snakket vision og strategi og små succeser blev formidlet videre ud i organisationen Der blev snakket vision og strategier på sommersejlturen i september 2007 Der blev afholdt et to-dages lederseminar i november 2007, hvor der blev snakket vision og strategi

12 Hvordan er det så gået? Ved juleafslutningen i december 2007 blev der gjort status og snakket vision og strategi Ved Nytårskuren januar 2008, hvor over 100 medarbejdere deltog, blev der gjort status og snakket vision og strategi Ved lederseminaret i marts 2008 fremlagde tre af specialerne, hvordan de havde arbejdet med vision og strategi

13 Hvordan er det så gået? Ved sommerfesten i september 2008, kom vision og strategi på vers Næste lederseminar er planlagt til 30. oktober, Juleafslutning til 18. december og Nytårskuren til 15. januar – temaet?

14 Hvordan kan vi så se om vi bevæger os i den rigtige retning?
Andel af ambulante- i forhold til stationære forløb Indlæggelsestid Antallet af opgaver, der er gået fra en faggruppe til en anden IT-baserede løsninger Ændring af uhensigtsmæssigheder afdækket via audits

15 Hvordan kan vi så se om vi bevæger os i den rigtige retning?
Antallet af offentliggjorte artikler fra/om vores afdeling Deltagelse med posters eller orale indlæg på konferencer og kongresser Afholdte Åbent-hus arrangementer Intensiveret samarbejde med Praksis Patienttilfredshedsundersøgelse Etc. etc.

16 Har det været en god ide at arbejde med vision og strategi?
Det har skabt fællesskab og sammenhold i afdelingen Bevæget organisationen i den rigtige retning Gjort det nemmere at afgøre om nye tiltag skal implementeres Skabt tid og rum til yderligere udvikling Medført forespørgsler om vores aktiviteter fra deltagere på konferencer og kongresser

17 Har det været en god ide at arbejde med vision og strategi?
Ja – det har ganske afgjort været en god ide Ja – det har givet ro i vores organisation som har satset på fælles mål Ja – vi har fået frigjort tid

18 En tilføjelse

19 Tid finder man også i en afdelingsledelse
Ved at være loyal Ved at undlade at positionere sig selv Ved at erkende og anvende hinandens styrke og fortrin Ved at være leder og ikke fagperson Ved at være professionel Det giver tid!


Download ppt "Kan visioner og strategier give lederen mere tid. OUH, den 3"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google