Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fysioterapiens fremtid  Fremtiden er et spil I selv skal spille  Medspillere er også modspillere  I er selv jeres egen med- og modspiller  Den profession.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fysioterapiens fremtid  Fremtiden er et spil I selv skal spille  Medspillere er også modspillere  I er selv jeres egen med- og modspiller  Den profession."— Præsentationens transcript:

1 Fysioterapiens fremtid  Fremtiden er et spil I selv skal spille  Medspillere er også modspillere  I er selv jeres egen med- og modspiller  Den profession der vinder har en politisk strategi på langt sigt

2 Kampen om fremtiden: Medialisering af samfundet Jacob Rosenkrands: Mandag Morgen, 40:5-10, 2003/ undersøgelse af Den Danske Magtudredning  Medialiseringen sætter helt nye rammer for magtudøvelsen  Netværkspleje og medietæft bliver vigtigere end politiske beføjelser  Politikerne må kæmpe på lige fod med andre aktører om adgang til medierne  Al samfundskommunikation må skræddersys til medierne  Politisk autoritet kan ikke fastlægges på forhånd  Medialiseringen rejser demokratiske spørgsmål

3 Babyboomere - en ny patientkultur.  Fremtidens patienter blev født i årene mellem 1945 og 1964  De kommer med andre forventninger og krav  De er vidende og engagerede  De vil kræve et klart overblik, som de kan bruge i deres egen planlægning  De forventer personlig opmærksomhed  Patienternes behov overstiger de økonomiske muligheder  Behov for et nyt sygdomsbegreb

4 Fra lodret til vandret Ændringer i karriereopfattelsen  Fra at udføre ordre  Fra at gøre det man sættes til  Fra at spørge til hvor meget tid man får til en opgave  Fra at beholde faglig læring i ”eget hus”  Fra efteruddannelse  Til selv at tænke-i-handling, og herudfra foretage generaliseringer så det lærte fra én situation kan overføres til nye situationer  Til selv at tage nye initiativer  Til at bruge den tid, der er til rådighed, bedst muligt  Til anvendelse på tværs af faggrænser for at øge læringen på området  Til fremuddannelse

5 Intelligent adfærd – et opgør med informationsprocessen  Når vi undersøger en genstand, lytter til en anden eller læser en tekst, så handler vi med sansningen for at forme en struktur, der kan give mening. I den forstand skal al intelligent adfærd opfattes som en sanse-motorisk koordinering  Talesproget bygger ikke på en hukommelse af ord, men på en hukommelse for de bevægelser, der er nødvendige for at udtale ordene (Broca, 1861)  Hukommelse er ikke en lagerplads men et kropsligt fænomen som opstår i samspillet med omgivelserne  Det vigtigste formål med læring er at kunne reagere hensigtsmæssigt på en udfordring  Vi skifter fokus fra interne processer til individets samspil med omgivelserne


Download ppt "Fysioterapiens fremtid  Fremtiden er et spil I selv skal spille  Medspillere er også modspillere  I er selv jeres egen med- og modspiller  Den profession."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google