Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NORDVAND Regnvand og spildevand i Gentofte sogn

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NORDVAND Regnvand og spildevand i Gentofte sogn"— Præsentationens transcript:

1 NORDVAND Regnvand og spildevand i Gentofte sogn
Ved Carsten Nystrup Direktør Nordvand a/s Billedet viser området ved en 100 års hændelse beregnet i Mike Flood

2 Målsætning for håndtering af spildevand
Effektiv bortledning af spildevand Optimal håndtering af regnvand Fastholdelse af afløbssystemets værdi Minimal belastning af vandområderne Billedet af Nymosepark bassin

3 Tre overordnede strategier til optimal håndtering af regnvand
Etablering af separat regnvandssystem Udbygning af afløbssystemet Lokal håndtering af regnvand Håndteringen af regnvand i kommunen bygger på tre overordnede strategier: - I løbet af de næste 50 år etablerer Nordvand separat regnvandssystem for vand fra vejene i hele kommunen Vi udbygger fortsat det fælleskloakerede afløbssystem for at mindske overløb til vandområder og for at mindske oversvømmelser Nordvand fremmer den lokale håndtering af regnvand hos borgerne og udfører selv projekter til central nedsivning eller udledning af regnvand til vandområder efter foregående rensning

4 Udvikling i investering i afløbssystemet
Investeringer var meget begrænsede indtil ca. 1990 Perieoden fra ca var det rent drift af systemet startede planlægning af renovering Bygning af bassin ved Søbredden var 1. investering Fra 1995 øges renoveringstakten 1995 ca. 10 mio. kr./år 2000 ca. 20 mio. kr./år 2004 ca. 25 mio. kr./år 2005 ca. 50 mio. kr./år 2010 ca. 55 mio. kr./år 2012 ca. 74 mio. kr./år i forhold til vedtaget spildevandsplan

5 Kloakkerne i Gentofte sogn
Kloaksystemet i området afvander mod Lynetten Området er i dag hovedsagligt fælleskloakeret De grønne ledninger viser veje hvor vejvand løber til nærmeste vandområde (Nymosen, Gentofterenden) Fællessystemet i området er etableret mellem Separatkloakering (grønt) er etableret i slutningen af 90érne

6 Projekter i området 1995-2012 Udvidelse af fællessystem
Bassinanlæg til beskyttelse af vådområder Separering af vejvand Lokal håndtering af regnvand Udvidelse afløbssystemet: Vadbro, Herredsvej, Folkevej, Grænsevej, Øxnevej, Kløckersvej, Springbanen Bassinanlæg til reduktion af overløb til vandområder: bassinledning langs Gentofterenden 1995, udvidelse af Brogårdsbassin 2001 Vejvandsseparering: langs Gentofterenden og ved Nymosen Tilskud til Lar anlæg Gentofte stadion

7 Projekter i området 2013-2014 Udvidelse af bassin ved Brogårdsvej
Udvidelse af bassin ved Stadion Maltegårdsvej Udvidelse af bassin ved Brogårdsvej til reduktion af overløb til Brobækken (opfyldelse af krav if spildevandsplan) Udvidelse af bassinledning ved Stadion ligeledes til reduktion af overløb til Brobækken Maltegårdsvej under planlægning i 2013, reduktion af opstuvninger i området

8 Hvad kan I gøre med regnvand fra huse?
I dag løber næsten alt regnvand fra jeres ejendomme og fra vejene i kloakken og det er det vand, som forårsager oversvømmelser i de dybtliggende områder. Nordvand arbejder på at separatkloakere regnvandet fra vejene og det vil bidrage med at tage presset af kloakkerne ved kraftigt regn. I kan nedsive regnvand fra tage og flisearealer i jeres have. Kortet giver en overordnet vurdering af nedsivningsegnethed, altså jordens evne til at optage og nedsive regnvand. Mørkegrøn: gode nedsivningsmuligheder Lysegrøn: nedsivningsegnet Gul: mindre nedsivningsegnet hovedsagelig pga. høj grundvandsstand – valg derfor ikke en faskine til afledning af regnvand men heller en overfladeløsning med regnvandsbede og ”søer” Kommende indslag her i aften vil give jer inspiration til hvordan I kan bruge regnvand.

9 Hvorfor håndtere regnvand på egen grund?
Klimaændringer giver kraftigere regnskyl og overbelastning af afløbssystemet. Beholder du regnvandet på din egen grund sikrer du: Afløbssystemet mod overbelastning Begrænser overløb af urenset spildevand til søer og åer Forbedrer badevandskvaliteten Øger grundvandsdannelsen

10 ”Økonomisk tilskud” til håndtering af regnvand på egen grund
Nordvand tilbagebetaler en del af tilslutningsbidraget – som et engangsbeløb Mellem 50 og 100 % af regnvandet skal håndteres på egen grund Engangsbeløbet på godt kr. i 2012 ved 100 % håndtering Under 100 % får man tilbagebetalt forholdsmæssigt Gentofte Kommune vil vi gerne have så mange borgere som muligt til at håndtere regnvand på egen grund. Derfor har Gentofte Kommune besluttet, at give en økonomisk håndsrækning til de borgere, der selv håndterer deres regnvand. I 2012 kan du få godt kr retur fra dit tilslutningsbidrag, hvis du håndterer alt dit regnvand på din grund. Kommunen har en ambition om at 200 borgere / år i de kommende år skal vælge egen håndtering af regnvand. Hvor mange har så udført projekter til at håndtere regnvandet på egen grund: I 2011 blev der tilbagebetalt til 43 boligenheder I 2012 er der indtil videre tilbagebetalt til 255 boligenheder og yderligere 150 afventer projekternes gennemførelse Antal tilbagebetalinger År 2011 2012 Antal 43 255

11 Hvor finder du flere oplysninger?
Find oplysninger om hvordan du ansøger og inspiration til hvad du kan gøre på Nordvand tilbagebetaler godt kr. af tilslutningsbidraget, se kriterierne for tilbagebetaling på I kan ansøge om nedsivningstilladelse og tilbagebetaling af tilslutningsbidraget samtidig på Gentofte kommunes hjemmeside. På Nordvands hjemmeside fremgår hvilke kriterier du skal opfylde for at få tilbagebetalt tilslutningsbidraget. Kriterier: 1 ) Man skal sørge for at afkoble 50 % eller mere af regnvandet fra kloakken. 2) Man skal have en autoriseret kloakmester skal lukke (afproppe) til det offentlige kloaksystem samt aftale syn med Nordvand. 3) Der må ikke være overløb til kloak. 4) Tiltaget skal være lavet efter 1. januar 2005 5) Du skal have en tilladelse til nedsivning, hvis det er faskiner eller regnbed du vælger at afkoble til. 6) Du skal have en kloaktegning som skal vedlægges din ansøgning.

12 Hvad er husejerens eget ansvar?
Der er dit ansvar at sikre en afledning af spildevand fra kælderen i dit hus. Nordvand er ansvarlig for afledning af spildevand fra stueplanen af dit hus. Der er derfor også dit ansvar som husejer at sikre din kælder mod oversvømmelser fra et overbelastet kloaksystem pga. skybrud. Du kan f. eks. etablere en højvandslukke.

13 Tak for ordet!


Download ppt "NORDVAND Regnvand og spildevand i Gentofte sogn"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google