Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Særlige krav til foreninger i svømmehaller …. Sikkerhed Aktiviteter i svømmehallerne sker på foreningens eget ansvar I har det fulde ansvar for Jeres medlemmers.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Særlige krav til foreninger i svømmehaller …. Sikkerhed Aktiviteter i svømmehallerne sker på foreningens eget ansvar I har det fulde ansvar for Jeres medlemmers."— Præsentationens transcript:

1 Særlige krav til foreninger i svømmehaller …. Sikkerhed Aktiviteter i svømmehallerne sker på foreningens eget ansvar I har det fulde ansvar for Jeres medlemmers sikkerhed. Det betyder, at der skal være mindst et livredderkvalificeret opsyn på bassinkanten med kendskab til lokale forhold og med gyldig bassinprøve. Hvis dette ikke er tilfældet kan anlægget ikke benyttes, og personalet har ret til at afvise foreningen. I starten af sæsonen afholder Team Bade bassinprøver lokalt på anlæggene. Der vil være mulighed for løbende at erhverve bassinprøven. En bassinprøve er gyldig i 18 måneder, og det bevis der udstedes skal bæres synligt i svømmehallen. Livredningsudstyr ”Opsynet” har pligt til at orientere sig om hvor udstyret er placeret i den pågældende hal, samt hvorledes det anvendes. Alarmeringsplan ”Opsynet” skal vide hvorfra og hvordan der skal alarmeres i tilfælde af ulykker, og hvordan redningsfolkene kan dirigeres til ulykkesstedet. Adgang til svømmehallen 15 minutter før træningspassets begyndelse ifølge med ansvarlig træner/opsyn. Umiddelbart efter træningspassets ophør skal hallen forlades. Træneren/opsynet er den sidste der forlader svømmehallen. Kursus i svømmehalsopsyn/bassinprøve Aftale om uddannelse – bassinprøve - kan træffes med Team Bade, kontakt venligst Lya Dvoracek på mail: dvorac@kff.kk.dk Brug af sauna Såfremt det er praktisk muligt at stille saunaen til rådighed i forbindelse med klubbers og foreningers brug af svømmeanlæggene:  Tidligst 15 min. før bassintid  Indtil 15 min efter bassintid  Sidste hold kan ikke forvente adgang til sauna.  Husk der må ikke kastes vand på saunaovnen Sæson Sæsonen løber fra 1. september til 31. maj Ansøgning Ansøgninger om facilitetstid (træning, stævne- og turneringstid og øvrige arrangementer) skal være Fritid & Idræt i hænde senest 1. februar. Ansøgninger efter denne dato behandles og fordeles af Team Bade. Team Bade og Badenes Fordelingsudvalg placerer primært stævne/turneringsønsker i weekender efter offentlig åbningstid. Ansøgninger, der i sæsonen modtages senere end 5 uger før stævnets/turnerings eller arrangementets afholdelse, vil ikke kunne imødekommes i henhold til vagtplanlægning og bemanding. Udeblivelser i forbindelse med stævneaktiviteter, træningssamlinger mv. Ved udeblivelse eller afmelding fra minimum 3 sammenhængende timer, hvor skriftligt afbud ikke er svømmehallens daglige leder i hænde - senest 19 dage før det pågældende arrangement - vil den pågældende union/forbund blive faktureret kr. 300,- pr. ikke benyttet time. Hvis der har været personaleomkostninger udover sædvanlig bemanding i forbindelse med udeblivelse, vil de faktiske udgifter blive faktureret.

2 Velkommen til foreninger i Team Bade Ordensregler •Klubberne skal sørge for oprydning efter træning •Medlemskort skal forevises på forlangende •Der må ikke kastes vand på saunaovnen •Anvisninger givet af personalet skal efterkommes   Minimumskrav til deltagerantal pr. time Svømning – 25m bassiner:4 pr. bane (elite- svømmere = 3 pr. bane) Svømning – 50m bassin8 pr. bane Svømning – undervisnings-bassin: Sundby og Emdrup14 i helt og 7 i ½ bassin Frankrigsgade og Øbro-Hallen:8 i helt og 4 i ½ bassin Livredning: 4 pr. bane Finne- og apparatsvømning: 3 pr. bane (elite- svømmere = 2 pr. bane) Vandpolo: 14 pr. bassin Undervandsrugby: 14 pr. bassin Sportsdykning: 14 pr. bassin Fridykning: 14 pr. bassin Handicapsvømning: 12 pr. bassin Udspring: 12 pr. bassin Kajakpolo: 12 pr. bassin Synkronsvømning: 10 pr. bassin (elite 7 pr. bassin)


Download ppt "Særlige krav til foreninger i svømmehaller …. Sikkerhed Aktiviteter i svømmehallerne sker på foreningens eget ansvar I har det fulde ansvar for Jeres medlemmers."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google