Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danske Døgninstitutioner Nyborg oktober 2008

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danske Døgninstitutioner Nyborg oktober 2008"— Præsentationens transcript:

1 Danske Døgninstitutioner Nyborg oktober 2008
Forandringskraft – muligheder og begrænsninger: Hvad styrer socialt arbejde Udvikling i styring af socialt arbejde Ledere og styring i socialt arbejde Den Sociale Højskole i København: Frank Ebsen METROPOL 1 Den sociale Højskole, København: Frank Ebsen. METROPOL 1

2 Den Sociale Højskole i København: Frank Ebsen METROPOL
Socialt arbejde Socialt arbejde er handling mellem mennesker Socialt arbejde foregår altid med udgangspunkt i en organisation Den Sociale Højskole i København: Frank Ebsen METROPOL 2

3 Model for socialt arbejde
Udviklingen i samfundsstrukturer Arbejdsplads Leder Afdelingsleder Love og regler Behandlings-filosofier Metoder Familie Venner Lokalsamfund Arbejde Skole Daginstitution Barn/forældre Arbejdsløs Sindslidende Socialarbejder Husk det omfatter alle typer af borgere med sociale problemer, som modtager social bistand fra det offentlige. Ældre, truede børn, handicappede, arbejdsløse, osv. Udviklingen i personlighedsstrukturer Den Sociale Højskole i København: Frank Ebsen METROPOL 3 Den sociale Højskole, København: Frank Ebsen. METROPOL 3

4 To hovedopgaver for socialarbejdere
At udrede problematikker – Kategorisering at vide hvem man møder – hvad er deres liv og problematikker – hvad søger de hjælp om. Hvem passer til institutionen – hvornår skal en beboer afvises- hvornår er hun færdigbehandlet Handling – påvirkning Hvilke handlinger skal sættes eller bliver sat i gang? Hvad skal der ske, hvilke retningslinjer følges, hvilke metoder bruges Den Sociale Højskole i København: Frank Ebsen METROPOL 4

5 Menneskebehandlende organisationer
Autonomi til socialarbejdere for at følge børn, unge og forældre Svært at styre medarbejder og organisation Stor institutionel frihed i det daglige arbejde: Begrænset tilsyn – Arbejdsmiljø på Bobjerg Generel mangel på indsigt i resultater Den Sociale Højskole i København: Frank Ebsen METROPOL 5

6 Upåagtede selvfølgeligheder – rytmer
Handlinger i institutioner sker i mønstre. Upåagtede selvfølgeligheder: Gøre det vi plejer uden at tænke over det. Vi ved det, men tænker ikke over det. At gå på arbejde. At gå i forgængeres fodspor – at danne og følge tradition Den Sociale Højskole i København: Frank Ebsen METROPOL 6 Den sociale Højskole, København: Frank Ebsen. METROPOL 6

7 Hverdagsskema Opdragelsesanstalten Hall, 1891
Extraklassen Hånd.værk.afd Landbrugsafd Konfirmerede 6-6.30 Ståes op, toilette, redning af seng Og lignende 6.30-7 Frokost Skole Arbejde Gym, sang 1-1.30 Middagsmad 1.30-2 Fritid 2-4 4-4.30 4.30-5 Gym.sang 5-7 Gymnastik 7-7.30 Aftensmad og Bøn 7.30 Tilsengs Den Sociale Højskole i København: Frank Ebsen METROPOL 7

8 Den Sociale Højskole i København: Frank Ebsen METROPOL
1847 Børneretten Børn har ret til en kærlig opvækst. De skal ikke sættes i fængsel Egennytten: I plejefamilien er plejebarnet kilde til indtægt, og derfor ikke en del af familien Opdragelsesanstalten som alternativ: ”Jeg har den faste tro, at ligesom det frøkorn, der blev nedlagt i 1830, har fået vækst og er blevet et træ, under hvis krone så mange har fundet ly mod storm og uvejr, så skal også det skud, som er udgået, udvikles til en sund og kraftig stamme, i hvis grene ”himlens fugle”, om end de ikke er ”kernen af folket, kunne bygge reder og istemme takkesange både til den Gud, som tog dem i favn og til det folk, der forstod hans sind…” (C.C. Møller, 1867, Forstander på Flakkebjerg fra ) Den Sociale Højskole i København: Frank Ebsen METROPOL 8

9 Den Sociale Højskole i København: Frank Ebsen METROPOL
Grundstrukturer Dagens tidsstruktur – madtider, skoletid, arbejdstid, sengetid – Hvem sætter dagsorden i de daglige sysler – er et hjem et hjem – spisning på Bobjerg Vagtplan – hvem er der hvornår for barnet og det unge – hvornår er de uuddannede på vagt Disciplin, orden og børns udvikling Svært at opretholde behandlingsideer og rutiner – Bethesdas overraskelse Den Sociale Højskole i København: Frank Ebsen METROPOL 9

10 Forandringer i det sociale arbejde 1
Nye forståelser i socialt(-pædagogisk) arbejde Mange forståelser af handlingsparadigmer Behandling, handling og Forhandling Patriarkalsk, strukturel, terapeutisk, relationel, kognitiv, medicinsk og kulturel (Madsen, 2005) Nye forståelser af børn: De Neuronaffektive processer Forsømte børn skal være langt væk eller tæt på de forsømmende forældre Nye diagnoser med nye handlinger fx ADHD. Den Sociale Højskole i København: Frank Ebsen METROPOL 10

11 Forandringer i det sociale arbejde 2 a
Fra de ”tykke” kvalitative beskrivelser, der berører med umiddelbar appel til handling til: Et nyt vidensparadigme Viden om hvad der virker – evidens – kvantitative målinger – økonomi (?) Forskningsoversigter – sortering og sikkerhed? Den lille danske forskning på området Den Sociale Højskole i København: Frank Ebsen METROPOL 11

12 Forandringer i det sociale arbejde 2 a
Krav om anvendelse af viden Den kompetente praktiker der læser forskning Praktikeren der styres af metoder, som er forskningsmæssigt dokumenterede Praktikeren der interagerer med forskere Den Sociale Højskole i København: Frank Ebsen METROPOL 12

13 Forandringer i det sociale arbejde 3
Styring af området -Den nye markedsgørelse Besparelser, nye off.strukturer og BUM-modellen: Centralisering af beslutninger i kommunerne – øget distance til børn og forældre Øget brug af lokale leverandører - kapacitetspres Økonomiske leverandørinteresser medfører kontrol og mistænksomhed om behandlingsforslag – profit og kapacitet Mindst en institution som total container Inddragelse/ikke inddragelse af leverandører som kender børnene bedst – modificering af BUM Den Sociale Højskole i København: Frank Ebsen METROPOL 13

14 Både legitimt og effektivt
Legitimitet er at blive anerkendt som nogen der gør det rigtige. Henter styrke i de dominerende trends. Effektivitet er at levere bedste løsninger billigst muligt Det sociale arbejde behøver ikke altid at være det mest effektive, da det kan være illegitimt. Nogen gange kan det forenes, andre gange ikke. Den Sociale Højskole i København: Frank Ebsen METROPOL 14 Den sociale Højskole, København: Frank Ebsen. METROPOL 14

15 Tre aktuelle forandringstrends
Nye forståelser af børn og nye metoder Ny form for anvendelse af viden Ny styring Hvem har ansvaret for håndteringen af disse trends i organisationen? For brobygning mellem det legitime og det effektive Den Sociale Højskole i København: Frank Ebsen METROPOL 15

16 Ledelse i socialt arbejde - forandringskraft
Chefskab – positionen, der dirigerer Kontrolansvar. ”Automat”opgaver Lederskab – personen, der dirigerer Udviklingsansvar. Den Sociale Højskole i København: Frank Ebsen METROPOL 16

17 Lederskab i ledelsesteorier:
”Great man” teorier, hvor lederens personlighed sætter sit præg på historien - Situationelle ledelsesteorier. ”Et situationstilpasset lederskab indebærer at visse personlige egenskaber, adfærdsmønter og personlighedstræk kan være værdifulde i en situation men mindre værdifulde i en anden. Samme leder kan derfor agerer på forskellig vis i forskellige grupper eller situationer.” Omgivelsesteorier og psykoanalytiske teorier. ”Ifølge disse teorier findes der et handlerum at erobre og ledere får i deres rolle en strukturel magtposition, som giver plads til manøvrerende termer som at have, at få og tage sig magt.” Her refereret fra Wolmesjö, 2005 Den Sociale Højskole i København: Frank Ebsen METROPOL 17 Den sociale Højskole, København: Frank Ebsen. METROPOL 17

18 Ledelse i socialt arbejde - forandringskraft
Kombination af chefskab og lederskab: Brobygger til verden Brobygger til samarbejdsparter op ad og til siden Foregangskvinde i de interne beslutningsprocesser Grundlæggende indsigt og kompetence som fagperson og institutionsperson Den Sociale Højskole i København: Frank Ebsen METROPOL 18

19 Den Sociale Højskole i København: Frank Ebsen METROPOL
Forandringskraft Forandring kommer udefra Forandring oversættes og omsættes muligvis i handlinger i organisationen Brobyggere: Ledere til trends, medarbejdere til børn og unge. Oversættelse og kontakt. Beslutningstagere i omsætningen: lederes rolle – fri/ufri – legitimitet/effektivitet Den Sociale Højskole i København: Frank Ebsen METROPOL 19


Download ppt "Danske Døgninstitutioner Nyborg oktober 2008"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google