Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ES-modifier ”compliance check” på DU niveau REACH og eksponeringsscenarier 27. September 2007 Gl. Vindinge.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ES-modifier ”compliance check” på DU niveau REACH og eksponeringsscenarier 27. September 2007 Gl. Vindinge."— Præsentationens transcript:

1 ES-modifier ”compliance check” på DU niveau REACH og eksponeringsscenarier 27. September 2007 Gl. Vindinge

2 M DU LIM MALING Fokus på FORMULATOREN - og hans kunder ES SDS ES SDS ES SDS DU FORMULATOR Slut-bruger

3 M DU ES SDS ES SDS ES SDS DU ”Compliance check” ES Hold vinduer og døre åbne ved påføring  Vinter?? 4timer  8 timer (parkeringshuse) 5%  0,5% (gravide malere) DU

4 M ES SDS ES SDS ES SDS DU ”Compliance check” ES DU Implementer ES CSR-DU Informer ES Hold vinduer og døre åbne ved påføring  Vinter?? 4timer  8 timer (parkeringshuse) 5%  0,5% (gravide malere)

5 M DU ES SDS ES SDS ES SDS DU ”Compliance check” ES DU Anvendelse 3 Anvendelse 2 Anvendelse 1 1000’vis af produkter 100’vis af stoffer …… Anvendelse n ES Overmætning Forsinkelse Dårlige svar ”CBI” Implementer ES CSR-DU Informer

6 DU ES SDS ES SDS ES SDS DU Løsning - giv formulatoren et værktøj til at agere kompetent Anvendelser ES Modifier DNEL/PNEC Fys.-Kemiske data Modeller SIKKER BRUG DU M

7 Vision 1/2 •ES-modifier skal kun anvendes hvis ES modtaget fra leverandøren ikke stemmer overens med ens egen brug •På sigt vil man kunne ”fryse” et begrænset sæt af anvendelsesbetingelser svarende til alle de anvendelser der er relevante for den enkelte formulator og hans kunder.

8 Vision 2/2 •Malings- og lim-industrien udvikler i alt 5-6 generiske anvendelser med tilhørende ”ES-modifers”, ex.: –Formulering af maling/lim (=produktion) –Påføring af maling/lim på overflader af professionelle og forbrugere –2-3 Industrielle påføringer –”Servicelife”, dækkende ex.: •Malet overflade som frigiver solventer langt tid efter tørringen •Malet overflade som ved slibning frigiver farligt støv PROTOTYPE

9 Udvikling af prototype •Projektgruppe: –Mogens Kragh Hansen, Arbejdsmiljøhuset –Per Langholz, Dyrup –Helle Simon Elbro •I samarbejde med –DHI (især miljø eksponeringsmodeller) –TNO (især human eksponering) •Del af RIP 3.2.2 case-arbejde –Afprøvet sammen med Lyondell case studie

10 ES-Modifier (Excel baseret) Input Iboende egenskaber (Model parametre) Anvendelsesbetingelser Beskrivelse Modeller/antagelser Output Eksponeringsvej: -Eksponering/DNEL -Eksponering/PNEC (+/- RMM) Leverandør data Kun for eksperter Formulator data Beregnede værdier Eksponeringsvurderings-modeller

11 INPUT Iboende egenskaber Leverandørdata

12 INPUT Anvendelsesbetingelser Model parametre RMM

13 OUTPUT Eksponering/DNEL Eksponering/PNEC +/- RMM

14 Input parametre Formulatordata •Generelle input-data •Anvendelsesparametre med indflydelse på eksponeringer overfor mennesker •Anvendelsesparametre med indflydelse på eksponeringer over miljøet •RMM: Risikobegrænsende foranstaltninger

15 Input parametre Leverandørdata •Fysisk-kemiske data –Damptryk –Vandopløslighed –Etc. •Toksicitet og Økotoksicitetsdata –DNEL inhalation ;DNEL dermal ; (DNEL oral ) –PNEC jord ;PNEC Renseanlæg ; PNEC vand –PNEC regionale

16 Input parametre Formulatordata – generelle data •User segment –Professional –Consumer •Content in product –(w/w) %

17 Input parametre Formulatordata – sundhed 1/2 •Application duration (hrs) (Note working time vs. time for actual application) •Where: In-door or out-door •How: Manual; Spray application +/- aerosols/mist •Area: –Small, e.g. touch up –Medium, e.g. painting of window frames –Large, e.g. painting of walls

18 Input parametre Formulatordata – sundhed 2/2 •Ventillation: –None –Mechanical/Natural –Spray booth •Room volume: 1000m 3 •# of similar operations –Single –Several (several operations: two painters or room has been applied earlier that day)

19 Input parametre Formulatordata – miljø •Segment production volume (kg/year) –all products containing the substance produced for that specific segment •Product type –Paint/adhesives/sealants –Cleaning agent •Product technology: solvent or water-based •Substance function in products, eg. solvent •Sales outlet –For private homes (e.g. SILVAN or local paint shop) –For constructions (e.g. wholesales for professionals) Consumer Professional X 10t 5t 7t 15t 8t

20 Input parametre Formulatordata – RMM •RMM – inhalation –Half/full mask (dust) –Half/full mask (gas) •RMM – dermal –Gloves (cotton; nitrile, 4h) •RMM – environmental Protection factor RMM Protection factor Half mask 50

21 Fordele ved ES-Modifier •(Komplicerede ) eksponeringsvurderingsmodeller bliver tilgængelige for DU-formulatoren. •Opstiller de anvendelsesrammer som formulatoren og hans kunder kan arbejde indenfor og stadig regne med sikker brug. •Fleksibel modifikation af et sæt af anvendelsesbetingelser til et andet. •Standard reference således at formulatoren senere kan implementere tilsvarende beregninger i eget IT system.

22 Forankring af ES-modifier i EU? •Fælles beslutning om modeller til eksponeringsvurderinger på tværs af europæisk industri! •Producenter >> DU >> Myndigheder –Myndighederne: Placering af ansvar; opsamling af anvendelse –Producenter: Levering af data –DU: Så brede generiske anvendelser som muligt (omkostninger til dokumentation og validering af ES-modifier implementering) •Kræver aktiv diskussion på tværs af europæiske brancheorganisationer: –CEFIC –CEPE; FEICA; AISE; EUPC og myndigheder (MST; UBA; HSE) og europæiske eksperter (TNO; RIVM; DHI; osv.)  Nyt projekt under virksomhedsordningen diskuteres med MST

23 Gruppearbejde Case study •Check at ES-modifier virker på jeres PC (program er allerede udsendt til ejerne af PC’er) •Brug ES-modifier til at ændre på nogle anvendelsebetingelser.

24 Gruppearbejde ES Modifier Strategi •Forslag til ændringer i ES-modifier •Forslag til yderligere overskrifter på generiske anvendelser •Ændrer det på mit ansvar som DU? •Kan det medføre ”skæv” konkurrencesituation? •Synes I udviklings-arbejdet (og den politiske forankring) skal fortsætte? –Hvis ja: Hvorfor? –Hvis nej: Hvorfor ikke? Og har I alternative løsninger til dilemma i forbindelse med anvendelsesdiskussionen i forsyningskæden?


Download ppt "ES-modifier ”compliance check” på DU niveau REACH og eksponeringsscenarier 27. September 2007 Gl. Vindinge."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google