Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Folkeskolereform 3 overordnede mål:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Folkeskolereform 3 overordnede mål:"— Præsentationens transcript:

1 Folkeskolereform 3 overordnede mål:
Alle elever skal blive så dygtige som muligt Betydningen af den sociale baggrund skal mindskes Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes

2 Folkeskolereform 3 overordnede indsatsområder:
En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få, klare mål og regelforenklinger

3 Folkeskolereform Fra: Til: Undervisning Læring
Ene-arbejde Team-arbejde Faste strukturer Fleksibilitet Lukket skole Åben skole Arbejdstilrettelæggelse Faglig ledelse med fokus på målopfyldelse

4 Folkeskolereform Resultatmål:
Mindst 80% gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste i dansk og matematik skal øges årligt Andelen med dårlige resultater i dansk og matematik skal mindskes årligt Elevernes trivsel skal øges, følges op ved årlig trivselsmåling

5 Folkeskolereform Længere skoledag og ringetider 0.-3. klasse 30 timer

6 Skoledagen Folkeskolereform Faglige timer Understøttende undervisning
Frikvarterer

7 Tidlig sprogstart Folkeskolereform Tysk fra 5. klasse
Engelsk fra 1. klasse Tysk fra 5. klasse

8 Folkeskolereform Håndværk og design 4.-6. klasse (2 kl /3 lærere)
Madkundskab klasse

9 Folkeskolereform 45 minutters bevægelse om dagen – i gennemsnit
Bevægelse i timerne Idrætstimer Idrætsdage

10 Understøttende undervisning
Folkeskolereform Understøttende undervisning Lektiehjælp og faglig fordybelse Aktiviteter, der understøtter undervisningen Åben skole aktiviteter; der laves en databank

11 Lektiehjælp og faglig fordybelse
Folkeskolereform Lektiehjælp og faglig fordybelse 2 timer om ugen i klasse 3 timer om ugen i klasse 2 timer om ugen i klasse

12 Folkeskolereform Linjer Fra årgang

13 Folkeskolereform Lærernes arbejdstid overordnet set i tidsrummet 7-17.
(Mere præcise arbejdstider oplyses senere) Samarbejdsform og tidsrum aftales på 1. forældremøde. Skolehjemsamtaler ligger typisk indenfor alm. arbejdstid.

14 Læringscafé/kursus/…
Indskoling 0. – 3. klasse Tjek ind Personale I klasserne Morgensang/Fællessamling Tjek ind Børn Modul 1 lekt 1 lekt 2 lekt 3 Spisning og Frikvarter 30 min. evt Underst. Underv./…… Modul 2 lekt 4 Tjek ud børn Læringscafé/kursus/…

15 Spisning og frikvarter
Mellemtrin 4. – 6. klasse Tjek ind Personale I klasserne Morgensang/Fællessamling Tjek ind Børn Modul 1 lekt 1 lekt 2 lekt 3 Spisning og frikvarter evt Underst. Underv./…… Modul 2 lekt 4 frikvarter lekt 5 Tjek ud børn Kursus/læringscafe

16 Overbygning 7. – 9. klasse 7.40-8.00 Tjek ind Personale I klasserne
Overbygning 7. – 9. klasse Tjek ind Personale I klasserne Tjek ind Elever Fællessaml/Morgensang Modul 1 lekt 1 lekt 2 lekt 3 lekt 4 Spisning og Frikvarter 30 min. evt Modul 2 lekt 5 Frikvarter  Underst. Underv./Underv Tjek ud børn Kursus/læringscafe/underv.


Download ppt "Folkeskolereform 3 overordnede mål:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google