Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk."— Præsentationens transcript:

1 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Lars Qvortrup LSP AAU/UCN Høgskolen i Hedmark d. 14/5 2013 En analyse og praktisk forståelse av begrepet inklusion

2 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Disposition • Hvad? – Inklusionsbegrebets historie – De mange inklusionsarenaer – Definitioner på inklusion • Hvorfor? – Diskurser om inklusion • Hvordan? – Pædagogiske praksisser i forhold til inklusion

3 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Hvad? Historie, arenaer, definitioner

4 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Historie

5 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Lille historisk overblik Specialydelser som idealRummelighed som idealInklusion som ideal Kritik af ekstern segregering Kritik af intern segregering

6 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk 1994: Opgør med segregering Salamanca-erklæringen: • [Vi tror på, at] de, der har særlige uddannelsesmæssige behov, skal have adgang til almindelige skoler, som skal være i stand til at imødekomme deres behov ved at anvende en pædagogik, der er centreret omkring det enkelte barn, • [Vi tror på, at] almindelige skoler, som har denne inklusive orientering, er det mest effektive middel til at bekæmpe diskrimination, skabe trygge fællesskaber, bygge det inklusive samfund og opnå uddannelse for alle; desuden giver de langt de fleste børn en ordentlig uddannelse og forøger dermed hele uddannelsessystemets effektivitet og ressourceudnyttelse.

7 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk 2000-2006 KVIS-programmet

8 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk 2005ff: Fra ”rummelighed” til ”inklusion” • Integrationsperspektivet: ”Du skal ændre dig, så der kan blive plads til dig.” • Inklusionsperspektivet: ”Vi skal ændre os, så der kan blive plads til dig.”

9 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk EVA 2007: ”Folkeskolens rummelighed udfordret” • 71 % af lærerne oplever at der er blevet flere elever der har behov for specialundervisning gennem de sidste fem-ti år. • 88 % af lærerne tilkendegiver at det primært er elevernes sociale behov der vokser • 35 % af lærerne mener at de mangler kompeten- cer til at rumme elever med sociale og emotionel- le problemer i den almindelige undervisning • 26 % af lærerne mener de både mangler kompe- tencer til at håndtere de sociale og de faglige behov

10 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk 2012: Lov om inklusion i DK

11 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk 2012: Lov om inklusion i DK

12 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk

13 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Hvad er inklusion?

14 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Hvad er inklusion? • Institutionens mange fællesskaber – Læringsfællesskabet og de sociale fællesskaber • De mange niveauer af inklusion – Fysisk, social og oplevet inklusion

15 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk De mange inklusionsarenaer

16 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk De mange inklusionsarenaer Skolen

17 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk De mange inklusionsarenaer Skolen Klassen

18 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk De mange inklusionsarenaer Skolen Klassen Undervisningen

19 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk De mange inklusionsarenaer Skolen Klassen Undervisningen Vennerne

20 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk De mange inklusionsarenaer Skolen Klassen Undervisningen Vennerne Familien

21 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk De mange inklusionsarenaer Skolen Klassen Undervisningen Vennerne Familien

22 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk De mange inklusionsarenaer Skolen Klassen Undervisningen Vennerne Formelt identitet Formelt, asymmetrisk succes/fiasko Uformelt, dynamisk Medlem/udelukket Struktur Funktion Familien Uformelt, asymmetrisk Identitet, tryghed

23 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk De mange inklusionsarenaer Skolen Klassen Undervisningen Vennerne Formelt identitet Formelt, asymmetrisk succes/fiasko Uformelt, dynamisk Medlem/udelukket Samfundet (arbejdsmarked osv.): -Inklusions/eksklusionsdynamikker -Inklusionsrettigheder Familien Uformelt, asymmetrisk Identitet, tryghed Formelt identitet

24 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Skoleperspektivet

25 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Faglighed og motivation Niels Egelund 2010

26 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Lyst til skolen Niels Egelund 2010

27 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Trivsel i frikvartererne Niels Egelund 2010

28 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Ensomhed i skolen Niels Egelund 2010

29 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Lytte til andre elever Niels Egelund 2010

30 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Arbejdsindsats Niels Egelund 2010

31 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Børnehaveperspektivet

32 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Børnenes udsagn: ”Jeg kan ikke lide de voksne” Inklusionsspejlet Kilde: Nordahl et al. 2012. Qvortrup 2012

33 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Børnenes udsagn: ”Jeg kan ikke lide de voksne” Pædagogernes udsagn: ”Barnet udviser aldrig eller kun sjældent hensigtsmæssig social adfærd” Inklusionsspejlet Kilde: Nordahl et al. 2012. Qvortrup 2012

34 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Definitioner

35 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Manchester definition • ”Inclusion is the continuous process of increasing the presence, participation and achievements of all children and young people in local community schools” Manchester 2012

36 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Matrix definition

37 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Matrix definition • Fysisk inklusion (optagelse i institutionen) • Social inklusion (deltagelse i fællesskabet) • Psykisk inklusion (oplevet inklusion) I: • Formelle, professionelt ledede læringsfællesskaber • Voksen-barn fællesskaber (interpersonelle fællesskaber) • Andre voksenorganiserede fællesskaber (på og i tilknytning til institutionen) • Selvorganiserede fællesskaber (på og i tilknytning til institutionen) • Barn-barn fællesskaber (interpersonelle fællesskaber)

38 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Matrix definition • Fysisk inklusion (optagelse i institutionen) • Social inklusion (deltagelse i fællesskabet) • Psykisk inklusion (oplevet inklusion) I: • Formelle, professionelt ledede læringsfællesskaber • Voksen-barn fællesskaber (interpersonelle fællesskaber) • Andre voksenorganiserede fællesskaber (på og i tilknytning til institutionen) • Selvorganiserede fællesskaber (på og i tilknytning til institutionen) • Barn-barn fællesskaber (interpersonelle fællesskaber)

39 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Matrix definition Fysisk (passiv) inklusion Social (aktiv) inklusion Psykisk (oplevet) inklusion Formelle, professionelt ledede læringsfællesskaber Voksen-barn fællesskaber (interpersonelle fællesskaber) Uformelle, voksenorganiserede fællesskaber (på og i tilknytning til institutionen) Selvorganiserede fællesskaber (på og i tilknytning til institutionen) Barn-barn fællesskaber (interpersonelle fællesskaber)

40 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Hvorfor? Diskurser om inklusion

41 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk

42 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Økonomisk diskurs

43 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Økonomisk diskurs Etisk diskurs

44 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Økonomisk diskurs Etisk diskurs Lærings- diskurs

45 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Økonomisk diskurs Etisk diskurs Lærings- diskurs Social diskurs

46 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Økonomisk diskurs Etisk diskurs Lærings- diskurs Social diskurs Juridisk diskurs

47 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Økonomisk diskurs Etisk diskurs Lærings- diskurs Social diskurs Juridisk diskurs Moderni- serings- diskurs

48 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Hvordan? Pædagogiske praksisser i forhold til inklusion

49 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Inklusionsaktører • Børn/elever • Lærere og pædagoger • Ledere • Institutioner (børnehaver og skoler) • Kommunen

50 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Børn/elever • De vigtigste og mest aktive inklusions- og eksklusionsaktører

51 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Lærere og pædagoger Ex: Klasseledelse • Minimal læringshæmmende adfærd i timerne • God klasseledelse (lærer-autoritet) • Engagerende undervisning med struktur, forudsigelighed og læringsfokus • Intern differentiering Kostøl og Mausethagen 2011. Rasmussen 2011

52 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Dimensioner i lærer- og pædagogrollen Kontrol Autoritær Autoritativ Varme Forsømmende Eftergivende Thomas Nordahl

53 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Ledere • God ledelse er pædagogisk ledelse med henblik på ”synlig læring/udvikling” • Institutionen som et fælles, pædagogisk projekt Hattie 2009

54 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Læringsorienteret skoleledelse • ”Instructional leadership” er mere effektivt end ”transformational leadership” – Skolelederen skal formulere klare undervisningsmål – Skolelederen skal formulere klare undervisningsstrategier (analyse- og metodefokus) – Skolelederen skal identificere klare indsatsområder – Skolelederen skal sætte høje standarder og forventninger • ”Den gode skoleleder formulerer udfordrende målsætninger og skaber derefter trygge omgivelser for lærerne mhp. at kritisere, udfordre og understøtte andre lærere” 54 Hattie 2009

55 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Institutioner • Differentierede, samarbejdende ressource- centre/personer: – Vejledning i konflikthåndtering – AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel) – Specialundervisningserfaringer – Tosprogsundervisningskompetencer – Lærere med særlige didaktiske kompetencer – Differentierede sociale test-/evalueringsfunktioner (fx PSVK – psykosocial vurdering i klassen)

56 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Samfundet • PPR, SSP, socialrådgivere, sundhedsplejerske • Frivillige organisationer (sport, spejder…) • Klubtilbud (ungdomsskoler, fritidsklubber) • Praktikordninger i lokalområdet (håndværkere, børnehaver…) • Differentieret inddragelse af forældre- ressourcer

57 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Et sammenhængende uddannelsessystem 1.Dygtige lærere/pædagoger 2.En klar og tydelig ledelse på institutionsniveau 3.En klar og tydelig ledelse på forvaltningsniveau 4.Et samarbejdende uddannelsessystem med differentierede funktioner og kompetencer 57

58 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Clearinghouse januar 2013 • Efteruddannelse og ressourcepersoner er afgørende • Udfordres elever i specialtilbud? – Jo ældre, des bedre trives elever i specialtilbud – Lægges der vægt på faglig eller social udvikling? • Inklusion påvirker ikke almeneleverne – Især ikke hvis elever med særlige behov får støtte • Positiv holdning på skolen og hos læreren er vigtig • Tydelige mål og klar struktur for inklusionstiltag • De inkluderede skal have mål for egen læring • Tolærerordninger virker – Hvis der er klar kompetencefordeling – Men kan stigmatisere • Elevformidling inkluderer – men må ikke ske på bekostning af pensum • Elever skal lære at korrigere egen adfærd

59 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk KONKLUSION

60 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk KONKLUSION • Inklusion er både numerisk, social og oplevet

61 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk KONKLUSION • Inklusion er både numerisk, social og oplevet • Inklusion er inklusion i alle institutionens fællesskaber

62 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk KONKLUSION • Inklusion er både numerisk, social og oplevet • Inklusion er inklusion i alle institutionens fællesskaber • Forudsætningen er – viden (om børnenes læring og trivsel) – Inklusions- og lærings-/udviklingskompetencer – Smidige, integrerede og differentierede funktioner – Fokus på inklusion i ledelse og forvaltning

63 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk KONKLUSION • Inklusion er både numerisk, social og oplevet • Inklusion er inklusion i alle institutionens fællesskaber • Forudsætningen er – viden (om børnenes læring og trivsel) – Inklusions- og lærings-/udviklingskompetencer – Smidige, integrerede og differentierede funktioner – Fokus på inklusion i ledelse og forvaltning IT er (også) et inklusionsværktøj

64 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Inklusion og læring kan kombineres: LP i Danmark 2008-2010 • Bedre samarbejde: skolernes samarbejdskultur har ændret sig • Øget inklusion: Færre elever udskilles som special-elever. Man realiserer med andre ord idealet om en rummelig og inkluderende folkeskole • Større læringsudbytte: Det sociale og faglige læringsudbytte forøges, både for ”normal-eleverne” og for de elever der tidligere blev henvist til specialundervisning • Mindre støj og uro: Eleverne udviser færre adfærdsproblemer, de har bedre relationer til lærerne, og lærerne udøver en tydeligere klasseledelse • Bedre økonomi: Ved at spare på den dyre specialundervisning kan der bruges flere midler på normalundervisningen 64

65 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk Også inklusion skal evalueres • Med en differentieret definition kan inklusionsindsatsen evalueres: – Inklusion til barnets bedste – Inklusion til fællesskabets bedste – Inklusion med fokus på læring/udvikling

66 LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk


Download ppt "LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dkwww.lsp.aau.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google