Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lærermiddelkultur(er)?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lærermiddelkultur(er)?"— Præsentationens transcript:

1 Lærermiddelkultur(er)?
Fra tradition til innovation

2 Fra industri- til videns- til konkurrencesamfund
Industrisamfund Vidensamfund Konkurrencesamfund? Teacher-as-director Teacher-as-knowledge source Curriculum-directed learning Time-slotted, rigidly scheduled learning Primarily fact-based Theoretical, abstract principles and surveys Drill and practice Rules and procedures Competitive Classroom-focused Prescribed results Conform to norm Computers-as-subjects of study Static media presentations Classroom-bounded communication Test assessed by norms Teacher-as-facilitator, guide, consultant Teacher-as-co-learner Student-directed learning Open, flexible, on-demand learning Primarily project- and problem-based Real-world, concrete actions and reflections Inquiry and design Discovery and invention Collaborative Community-focused Open-ended results Creative diversity Computer-as-tool for all learning Dynamic multimedia interactions Worldwide-unbounded communication Performance-assessed by experts, mentors, peers and self Hvordan bliver lærerens rolle når målet går fra dannelse af individer til skabelse af soldater i konkurrencestaten? Fokus på tre perspektiver: Uddannelse i national identitet Uddannelse til demokratisk dannelse Færdigheder til gavn for arbejdsmarkedet

3 Udfordringer Medialisering og globalisering
Øget kompleksitet og stadige forandringer kræver konstant udvikling Organisationsstrukturen styres i stigende grad af opgaverne Procesorienterede arbejdsformer og netværk Flydende lærlingeskaber Sidemandsoplæring Andre rum og ressourcer til læring

4 At realisere ressourcernes potentiale
Fagteam Vejledere Ledelse Elever?

5 Den fælles forpligtigende og opdaterede faglighed
Ser man alene på, hvilke typer af samarbejde, som lærerne er forpligtiget til at prioritere, …, tegner undersøgelsen et billede af en skolekultur, hvor det fagfaglige samarbejde ikke har samme opmærksomhed fra ledelsesside som andre af skolens sammenknytningsstrategier. De(it-nørder) er afholdte både som fagpersoner og som kolleger, men deres adfærd er heller ikke en accepteret og almindelig del af skolepraksis. Det, de gør, skal pakkes ind i nørd-metaforen for at vinde accept i systemet – eller sådan forstår ’nørderne’ det selv . (Slagelsesrapporten)

6 Læringsressourcers rolle i skolens læringsmiljø og skolekultur
Drivkraft eller barriere? Læremiddelkulturen: Normer, rutiner, ressourcer og kompetencer Strategiske perspektiver for rum og ressourcer ”den tredje lærer i undervisningen”

7 Læringsmiljøets dimensioner
Fysisk dimension Virtuel dimension Strukturel dimension Kulturel dimension

8 Læremiddelkulturen

9 Udfordring af læremiddelkulturen
Digitalisering Medialisering

10 Sprog og begreber Ved at sætte sprog og begreber på, hvad et læringsmiljø er, giver det skolens aktører mulighed for at se de valg og traditioner, der ligger bag en skoles konkrete udformning af dens læringsmiljø.

11 Organisatorisk forandring
Lærerteam Skoleledelsen Skoleledelsen? Læringscentret! lærerteam? Harald Leavitts systemmodel af organisationer

12 Kultur, medier og læring
Medialisering Medialisering Medialisering Medialisering

13 Udviklingskompetence
Hvordan bliver kollegerne i stand til kritisk at drøfte læremidler/læremiddelkultur i et fagligt fællesskab med henblik på udvikling af fag, undervisning og skole? Snak kort med sidemanden….

14 Praksisudvikling- Lokal professionsudvikling
Arbejde systematisk med læremiddelanalyser Bevidste eksperimenter med nye typer lærermidler Kulturundersøgelser der rejser nye spørgsmål og potentialer Evaluere læremiddelbrug Efteruddannelse og Faglitteratur Læringscentret/vejledningsfunktioner

15 Læringscentret Læringsvejledere har et innovativt blik for nye læremidlers pædagogiske potentialer og besidder et fagsprog og en viden om læremidlers funktioner i undervisning, læring og skoleudvikling! Hvis ikke, så er det NU man har muligheden for at få det!

16 Nye udfordringer Systematisk og fagsproglig udfordring
Formidlingsmæssig udfordring Hvad findes? Hvordan taler vi om det? Hvad kan vi gøre med det? Hvad har andre gjort?

17 Kulturanalyse Undersøgelsesfelt? Metode? Etiske overvejelser?
Hvor? Med hvilke deltagere? Hvilke sociale situationer og begivenheder? Metode? Etiske overvejelser? Sørg for trygge rammer; Skab tillid; undgå unødigt besvær eller indtrængen; etabler et fair samarbejde Undersøgelsen som proces samarbejdsaftale; projektstyring; møder;

18


Download ppt "Lærermiddelkultur(er)?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google