Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DProg2 E2010 http://www.cs.au.dk/dProg2/ Programmering 2 dProg2 E2010 http://www.cs.au.dk/dProg2/

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DProg2 E2010 http://www.cs.au.dk/dProg2/ Programmering 2 dProg2 E2010 http://www.cs.au.dk/dProg2/"— Præsentationens transcript:

1 dProg2 E2010 http://www.cs.au.dk/dProg2/
Programmering 2 dProg2 E2010

2 Læringsmål Deltagerne skal ved afslutningen af kurset kunne:
forklare og anvende både basale og videregående elementer af et moderne programmeringssprog, forklare betydningen af et godt programdesign, forklare og anvende fundamentale teknikker til at sikre et godt programdesign, implementere dedikerede datastrukturer (vha. standardklasser), anvende standardframeworks ved realisering af programmer, forklare begrænsningerne ved flydende tals maskinaritmetik, forudsige deraf følgende problemer i konkrete algoritmer og anvende udvalgte teknikker til at minimere konsekvenserne af afrundingsfejl.

3 Eksamen Eksamen Emner Jan. 2011 karakter efter 7 skalaen
mundtlig eksamen i ca 20 minutter uden forberedelse trækker et emne blandt 10 forudkendte emner Emner Exceptions and Files Class Design and Invariants Polymorphism and Interfaces Design Patterns Inheritance and Abstract Classes The Java Type System and Object Model Frameworks and Collections Multithreading Recursion Algorithms using ”real” numbers

4 Afleveringsopgaver Emner Formalia
De 10 emner dækkes af obligatoriske programmeringsopgaver 5 ugentlige afleveringer med ca 2 opgaver hver Formalia alle afleveringsopgaver skal godkendes for at man kan gå til eksamen godkendelse af programmeringsopgaver kræver fravær af compiler-fejl samt test af program. hvis besvarelsen ikke umiddelbart kan godkendes er der mulighed for genaflevering ugen efter det er tilladt at samarbejde i læsegrupperne om en afleveringsopgave (max 3 personer pr besvarelse). Gruppesamarbejde meddeles til instruktor i forvejen

5 Undervisning Forelæsninger Holdøvelser Studiecafe
De 10 emner gennemgås ved forelæsninger inden holdøvelser Holdøvelser Review spørgsmål De 10 emner dækkes af review spørgsmål Programmeringsopgaver A-opgaver: grundlag for afleveringsopgaverne B-opgaver: aspekter af ugens emner, som der ikke er plads til i afleveringsopgaverne Instruktoren fungerer som konsulent ved programmeringsarbejdet Udvalgte aspekter af opgaver og afleveringer gennemgås i plenum Studiecafe 9 timer om ugen er en instruktor til rådighed for faglige spørgsmål og som konsulent for programmeringsarbejdet

6 Hjemmearbejde Forberedelse/efterbehandling af forelæsning
opgaver i forrige uges forelæsningsemner forelæsningsemnerne er pensum til mundtlig eksamen Forberedelse af holdøvelser der stilles opgaver i 3 kategorier review: forventes løst/forsøgt løst hjemmefra! A: forventes løst/forsøgt løst hjemmefra! B: må gerne regnes hjemmefra! Afleveringsopgaver bør være let når man har forstået review og A opgaver til ugen Læsegrupper: Hjemmearbejdet må gerne ske i læsegrupper Studiecafe: instruktorerne giver på skift hjælp til hjemmearbejdet

7 Lærebøger m.m. Købes i Stakbogladens naturfagsafdeling: Bog Kompendium
Object Oriented Design & Patterns, af Cay S. Horstmann ( Second Edition, Wiley, 2006). Kompendium Uddrag (kapitel , og Appendix E) fra Objects First with Java - A Practical Introduction using BlueJ af David J. Barnes & Michael Kölling ( Third Edition, Prentice Hall / Pearson Education, 2006). Downloades fra kursets hjemmeside: Noter og Opgavesamling Programmering 2 - Noter (Oktober 2009). Programmering 2 - Opgaver (Oktober 2009).

8 Programmeringsomgivelser
Uændret fra dIntProg Java 1.5 (eller nyere) BlueJ (eller andet IDE) Nyt i dProg2 Kommandolinje udførelse af program: java [ options ] class [ argument ... ] Vejledning: 1. uges øvelser fokuserer på kommandolinjeudførelse af programmer

9 HUSK ! Husk at medbringe Kompendiet med uddrag af Barnes & Kölling bogen til TØ i første uge.


Download ppt "DProg2 E2010 http://www.cs.au.dk/dProg2/ Programmering 2 dProg2 E2010 http://www.cs.au.dk/dProg2/"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google