Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fibromyalgi En fysisk sygdom! 2008 Anne Bendixen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fibromyalgi En fysisk sygdom! 2008 Anne Bendixen"— Præsentationens transcript:

1 Fibromyalgi En fysisk sygdom! 2008 Anne Bendixen
Landsformand i Dansk Fibromyalgi Forening

2 Dansk Fibromyalgi Forening
Fibromyalgi – en fysisk sygdom! WHO Fibromyalgi er anerkendt af WHO og klassificeret i ICD-10 fortegnelsen under 79,7 ”Fibromyalgia” Fibromyalgi foregår i hjernen – ikke i psyken! Alice Larson Ph.d. Professor of Medicine & Neuroscience University of Minnesota Anne Bendixen, DFF

3 Dansk Fibromyalgi Forening
Nødvendig viden på området eksisterer Der findes allerede: Beskrivelse af symptomer Beskrivelse af sygdomsbilledet (patologi) Beskrivelse af årsager (ætiologi) Disse er beskrevet gennem mange uafhængige forsøg verden over. Fibromyalgi er ikke længere et syndrom – men må nu betragtes som en sygdom! På Myopain – konferencen 2004 i München blev det fastslået, at fibromyalgi ikke længere bør betragtes som et syndrom men som en egentlig sygdom! Anne Bendixen, DFF

4 Hvad er fibromyalgi FM er en fysisk sygdom med forstyrrelser i centralnervesystemet. FM er en sygdom, der medfører kroniske smerter, udtrætning og udmattelse samt koncentrationsproblemer og søvnforstyrrelser. FM er er en sygdom med en psykisk side og ikke en psykisk sygdom. FM er ikke en gigtsygdom. FM kan ramme alle, såvel mænd og kvinder som unge og gamle. FM rammer ikke kun bestemte socialgrupper og personlighedstyper. FM kan opstå på forskellige måder og af forskellige årsager. Fibromyalgi kan ikke kureres. Anne Bendixen, DFF

5 Diagnosen fibromyalgi
Diagnosen har været anerkendt af WHO siden 1992.  Diagnosen er placeret under SOFT TISSUE PAIN på WHO’s diagnoseliste. Diagnosen var fra starten tænkt som en metode til at udskille personer med FM, som kan indgå i forskningsprojekter. Diagnosen er mindre velegnet til klinisk brug, idet den bl.a. ikke tager højde for de væsentligste symptomer, graden af disse samt den generelle sygdomsaktivitet hos patienten. Der arbejdes internationalt på at finde frem til et sæt nye diagnosekriterier, som vil være mere velegnet til klinisk brug.   Mere detaljerede diagnosekriterier vil gøre det lettere at beskrive patientens situation og finde frem den rette behandling. Det er vigtigt præcist at beskrive, hvilke symptomer den enkelte patient lider af, samt graden af disse. Det er vigtigt at finde et fælles mål for sygdomsaktiviteten hos den enkelte patient. Anne Bendixen, DFF

6 Diagnosen fibromyalgi
Diagnosen stilles af læger, der er specielt uddannet til dette. Diagnosen kræver en grundig udredning af patientens fysiske og psykiske helbredstilstand, hvorefter der laves en tenderpoint-test. Der er 18 mulige tenderpoints. Lægen trykker med 4 kg. tryk. Diagnosen stilles kun, hvis patienten har mindst 11 tenderpoints fordelt på ¾ af kroppen, på såvel under- og overkroppen samt på kroppens for- og bagside. I tenderpoint-testen indlægges kontrolpunkter. Lægen observerer ikke kun patientens angivelse af smerten, men også den måde musklerne opfører sig på, når testen gennemføres. Anne Bendixen, DFF

7 Udløsende faktorer Alt tyder på, at FM har en underliggende fysisk årsag og kan udløses af enten fysiske eller psykiske faktorer eller af en kombination af begge dele. Forskningsresultater tyder på, at man skal være forud disponeret for FM for at udvikle sygdommen. Mulige årsager: Arbejdsskader og nedslidning Trafik- og andre ulykker Psykiske traumer Stress Infektioner Arvelige faktorer Operationer Fødsler og graviditeter Alle er områder, hvor mennesket, som et hele, er udsat for en overbelastning. Anne Bendixen, DFF

8 Fibromyalgi i tal I Danmark skønner forskere, at 1 % af befolkningen lider af FM. Tallene varierer fra land til land og er oftest højere end her. I Danmark betyder dette, at der er mindst personer med FM. Kønsfordelingen for FM: Mænd mellem % og kvinder mellem %. I USA skønnes 3-6 % af befolkningen at lide af FM. Det vides ikke, om denne udvikling også vil brede sig til Europa. Kilde: Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Anne Bendixen, DFF

9 Symptomer Symptomerne i fibromyalgi er ikke længere uforklarlige:
Forstyrrelserne i centralnervesystemet (CNS) er påvist gennem mange forsøg. Man kender nu principperne for disse forstyrrelser og de deraf følgende symptomer. Vi kender endnu ikke alle de enkelte brikker i ”puslespillet”, men der eksisterer p.t. tilstrækkelig viden til at kende og forstå grundprincipperne. Dette er også tilfældet i forhold til andre kendte sygdomme som f.eks. gigt og sclerose. Anne Bendixen, DFF

10 Symptomer Eksempler: Husk, listen er ingen facitliste!
Udbredte smerter (på begge sider af kroppen og på såvel under- som overkroppen) Hurtig udtrætning/søvnproblemer Koncentrations- og hukommelsesbesvær Forøget lys- og lyd følsomhed Irritabel tyktarm Problemer med immunforsvaret Tørre slimhinder Svimmelhed Tand- og kæbesmerter Forøget stressfølsomhed Forøget risiko for at udvikle depression (sygdommen skyldes altså ikke depression, men den kan forårsage en sådan) Husk, listen er ingen facitliste! Eksempler: Anne Bendixen, DFF

11 Hvor langt er forskningen?
FM skal ses som et puslespil, hvor alle brikkerne endnu ikke er lagt på plads. På nuværende tidspunkt ved vi ikke tilstrækkeligt om, hvad der er årsag, eller hvad der er virkning: Får FM-patienter forstyrrelser i centralnervesystemet, fordi de har FM? Eller får patienterne FM, fordi der er forstyrrelser i centralnervesystemet? Der er fundet markante kliniske objektive fund i forbindelse med FM-forskning. Der er fysisk-biologiske forandringer i forbindelse med sygdommen… men man ved endnu ikke tilstrækkeligt om disse til at forstå hele sygdomsbilledet og finde en effektiv behandling. Forskerne forventer på nuværende tidspunkt, at FM skal ses som en samlet diagnose med forskellige undergrupper som f.eks. gigt og allergi. Anne Bendixen, DFF

12 Vigtige forskningsresultater
Central Sensitization (centralsensitivering) Smertesignaler f.eks. substans P Smertedæmpende f.eks. serotonin Anne Bendixen, DFF

13 Vigtige forskningsresultater
Forandringer i immunsystemet. Central Sensitization (centralsensitivering) MR-scanninger af hjernen i forbindelse med smerteforsøg. MR-scanninger af hjernen, hvor FM-patienter sammenlignes med patienter med depression. Manglende eller forsinket muskelafspænding hos FM-patienter. Kønsspecifikke forskelle i smerteprocesserne. FM og genetiske forhold. Anne Bendixen, DFF

14 Aktuel forskning Genetiske studier – FM og familierelationer
FM og fysisk træning Forstyrrelser i det endokrine system Forstyrrelser i stofskiftet Øget vandladningstrang Stresshormon - Cortisol (Gunter Neck) Anne Bendixen, DFF

15 Sank Thomas Alle 1 st. th. 1824 Frederiksberg C Tlf Fax

16 Dansk Fibromyalgi-Forening og Det rummelige arbejdsmarked
Anne Bendixen, DFF

17 Det rummelige arbejdsmarked
DFF har fokus på det rummelige arbejdsmarked Ikke på førtidspension Anne Bendixen, DFF

18 Muligheder Fibromyalgi-ramte mister ofte fodfæstet i starten
Ser ikke muligheder Ser kun forhindringer Anne Bendixen, DFF

19 Vende fokus Kunsten at vende fokus Mød borgeren med respekt og accept
Anne Bendixen, DFF

20 Resurseprofilen FM – ramte, ofte svært ved at forholde sig realistisk til egne resurser og begrænsninger Vigtigt med afdækning af problemstillingen Konstruktiv dialog Anne Bendixen, DFF

21 Afklaringsprocessen Manglende forklaring på hvorfor afklaringsprocessen er nødvendig Ikke udtryk for ”menneskejagt eller straf” En proces der skal afklare resurser og begrænsninger Anne Bendixen, DFF

22 Arbejdsfastholdelse Fastholdelse på nuværende arbejdsplads
Praktik/afklaring på nuværende arbejdsplads Vigtigt med hurtig indsats, så den FM - ramte fastholdes på arbejdsmarkedet Anne Bendixen, DFF

23 Ventetider Systemet skal ”rykke” hurtigere Lang ventetid hos speciallægerne
Anne Bendixen, DFF

24 Usynligt handicap Kroniske smerter Vigtigt med hurtig og tilstrækkelig opfølgning Små ting kan vælte læsset Sæt ord på Anne Bendixen, DFF

25 Opfølgning Fleksjobbet en succes? Opfølgning meget vigtig
Anne Bendixen, DFF

26 Lang proces Lang proces inden visitation til fleksjob Chancen for succes er større, hvis den FM – ramte ikke overlades til sig selv efter visitationen Brug af ”andre aktører” Anne Bendixen, DFF


Download ppt "Fibromyalgi En fysisk sygdom! 2008 Anne Bendixen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google