Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forsinkelse og fristforlængelse Vibeke Kragh, VIA University College februar 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forsinkelse og fristforlængelse Vibeke Kragh, VIA University College februar 2014."— Præsentationens transcript:

1 Forsinkelse og fristforlængelse Vibeke Kragh, VIA University College februar 2014

2 Forsinkelse Entreprenørens forpligtelse til at levere til tiden. Udgangspunktet er at arbejdet skal leveres til aftalt tid! Byggeri er kompliceret og derfor giver AB 92 entreprenøren ret til at forlænge tiden under visse omstændigheder:

3 Fristforlængelse § 24 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse • Ændringer i arbejdets omfang jfr. § 14 • Hvis bygherren eller anden entreprenør forsinker • Force majeure • Usædvanligt vejr • Offentlige påbud Entreprenøren skal alligevel forsøge at begrænse tidstabet Krav om tidsfristforlængelse skal være skriftligt T:BB 2009.576: Fristforlængelse pga. ekstrarbejder, men ikke pga. eftervirkningerne af en strejke der var ophørt før tilbudsafgivelse, og heller ikke nedbørsmængder § 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af 1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, jf. § 14, 2) bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse, 3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock- out eller hærværk, 4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller 5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold.

4 Fristforlængelse § 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Hvis entreprenøren ikke har krav på tidsfristforlængelse: Udgangspunkt: Erstatning efter dansk rets alm. bestemmelser Undtagelse:dagbod – hvis det er aftalt mellem parterne Dagbod er den praktiske hovedregel. Er dagbod aftalt kan der ikke fås erstatning herudover, med mindre andet er aftalt.

5 AB Forbruger og forsinkelse AB Forbrugers forsinkelsesregler er : Indholdsmæssigt som AB 92 I begrænset omfang formuleret lidt anderledes §§ 28 – 31

6 Kontaktinformation:Vibeke Kragh Tlf. 87554164 vik@viauc.dk


Download ppt "Forsinkelse og fristforlængelse Vibeke Kragh, VIA University College februar 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google