Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En investering i klima og miljø

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En investering i klima og miljø"— Præsentationens transcript:

1 En investering i klima og miljø
Invester med hjerte og hjerne • Jesper Engedal Porteføljemanager • Sydinvest

2 Disclaimer Dette materiale er udarbejdet af Sydinvest Administration A/S (herefter "Sydinvest") som en generel og uforpligtende information til investorer (brugere af hjemmesiden). Indholdet af materialet er udtryk for Sydinvests bedste skøn og vurderinger, og er bl.a. baseret på informationskilder som Sydinvest finder pålidelige. Sydinvest garanterer ikke for, at indholdet af materialet er korrekt, fyldestgørende eller ajourført, ligesom Sydinvest ikke påtager sig noget ansvar i forhold til dispositioner, der er foretaget i tillid til materialets indhold. Investor advares mod fra materialet at drage konklusioner om fremtidige afkast på finansielle instrumenter og/eller investeringsbeviser i de foreninger, som Sydinvest administrerer. Investor skal være opmærksom på, at de faktiske realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. Materialet er ikke og må ikke opfattes som et tilbud eller opfordring til køb af investeringsbeviser i de foreninger, som Sydinvest administrerer og kan heller ikke erstatte en individuel rådgivning af investor. Investor opfordres til at søge professionel rådgivning forud for enhver værdipapirinvestering.

3 Investeringsseminar 2009 Hvorfor investere i klima og miljø?
Global udfordring Alle lande og brancher er berørt Global løsning Investeringspotentialet På kort sigt og lang sigt Hvilke investeringer er interessante? Sådan sammensætter vi aktieporteføljen Hvilke selskaber vil vi investere i? Forventninger til afkast og risiko Investering i Sydinvest Klima & Miljø Opsummering

4 Hvorfor investere i klima og miljø?

5 Global udfordring Stigende velstand og befolkningsvækst
Pres på jordens ressourcer Fossile brændstoffer og drivhusgasser Investeringer i dag for undgå risici om 50 år Kilde: IPCC

6 Global udfordring

7 IPCC: Forventet havvandsstigninger 18 - 59 cm
IPCC: Forventet havvandsstigninger cm. (År 2100) (uden is afsmeltning)

8 Ja, men hvad er problemet?
Uddrag fra Stern-rapporten 200 million mennesker kan blive klimaflygtninge 50 % risiko for global opvarmning på 5 grader Op til 40 % af arterne vil kunne uddø Op til 10 % af det globale BNP kan gå tabt RISICI - HVIS VI IKKE GØR NOGET

9 Nuværende udfordringer
Ekstremt vejr Orkansæsonen Ændring af lokalt vejr Naturbrande Vandmangel Oversvømmelser

10 Eksempel – Vandmangel (water stress)

11 Fremtidige udfordringer
Ren, stabil og billig energi Stigende forbrug af råvarer Olie Kul Vand, osv. Global ændring af vejret

12 Alle lande og brancher Lande De udviklede lande
Nedbringelse af CO2-udledningen Udviklingslande Stabilisering af CO2-udledningen Virksomheder og husholdninger Forbedret ressourceudnyttelse Indtægter v. salg af miljørigtige produkter Kilde: Energy Information Administration

13 Global løsning Politiske målsætninger Fra Rio til København
Løsningen på finanskrisen Uafhængighed af olie Hvad med Lomborg? Hvordan nedbringes CO2? Effektiv energiudnyttelse Vedvarende energi Indfangelse af CO2 Handel med kvoter Barack Obama’s New Energy Plan 25 % af elektriciteten skal komme fra vedvarende energi før 2025 80 % reduktion af drivhusgasser før 2050 $150 milliarder skal investeres i ren energi over 5 år

14 Efter COP15 Politiske mål Samlet set skuffende
Nationale handlingsplaner USA og Kongressen Politisk uro – Kina / Indien Aktiemarkedet Afdæmpede forventninger Investeringer i USA Investeringer i Asien Investeringer i Europa

15 Investeringspotentialet
På kort sigt Statsstøtte – mere end $500 mia. Værdifastsættelse På lang sigt Konkurrencefordele Efterspørgsel Priserne på råvarer Energieffektive produkter Omkostninger Mindre forurening = færre omkostninger Investeringsuniverset Bredt og voksende

16 Hvilke investeringer er interessante?

17 Sådan sammensætter vi aktieporteføljen
Tre hovedtemaer Lavt CO2-udledende energiproduktion Effektiv ressourceudnyttelse Modvirkning af klimaforandringer Energiproduktion Sol Vind Vand Atomkraft Bio Energiudnyttelse Bygninger Transport Industri Energi opbevarelse Klimatilpasning Vand Affald Forureningskontrol

18 Sådan sammensætter vi aktieporteføljen
Globalt aktieunivers 8000 aktier Klima og miljøunivers 400 aktier Portefølje aktier

19 Atomkraft og forsyningsselskaber
Andel af porteføljen % Forsyning > 30 % kul 24 mia. eller 2400 vindmøller 12 % atomkraft Energias de Portugal The life cycle GHG emissions per kWh from nuclear power plants are two orders of magnitude lower than those of fossil-fuelled electricity generation and comparable to most renewables

20

21 Hvilke selskaber vil vi investere i?

22 Dem vi kender…

23 Corning Corning er et højteknologisk firma med teknologier inden for:
Partikelfiltre Bil Lastbiler Kulkraftværker (kviksølv) Solenergi Konkurrencedygtig med fossile brændstof

24 Veolia Environnement Veolia Environnement er et af verdens største forsyningsselskaber inden for klima og miljø med medarbejdere. Selskabet har løsninger inden for: Vand Affaldshåndtering Energibesparelse Transport

25 First Solar First Solar er en af de hurtigst voksende og største producenter af solceller Solenergi lige så billigt som store kraftværker inden 2012 Sol vs. vind vs. geotermisk vs. atomkraft (alle har nok energi) Regionale forskelle – sol og statsstøtte

26 China South Locomotive
China South Locomotive er en af Kinas største fabrikanter af lokomotiver Nyt energieffektivt fragttog, He Xie No.5, i et samarbejde med amerikanske General Motors. Mindre energiforbrug og CO2-udledning China South Locomotive og den kinesiske regering

27 Forventninger til afkast og risiko
De globale aktiemarkeder Risiko Vækstaktier Statslig engagement og målsætninger Fokuseret

28 Investering i Sydinvest Klima & Miljø

29 Opsummering Global udfordring Global løsning Investeringspotentialet
Sammensætning af aktieportefølje Temaer & fordeling


Download ppt "En investering i klima og miljø"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google