Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser Landskursus for udviklingssygeplejersker Marselisborg sept. 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser Landskursus for udviklingssygeplejersker Marselisborg sept. 2009."— Præsentationens transcript:

1 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com Landskursus for udviklingssygeplejersker Marselisborg sept. 2009

2 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com Moores lov: Computerens kapacitet fordobles (ca.) hver 2. år.  Computere bliver stadig kraftigere og mindre.  Lagerplads bliver større og mindre Teknologien og de muligheder den giver bliver mere og mere potent

3 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com Teknologi er mere end maskiner eller apparater. Det er også den viden eller det håndelag, der er nødvendig for at betjene apparatet, og det er den organisation, som sikrer, at apparatet fungerer. (Lov om Teknologinævn - Lov nr. 272 af 6. juni 1985)

4 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com DEN TEKNOLOGISKE  IT kan løse sygeplejes problemer.  Naturvidenskabeligt grundsyn  Sygepleje er problemløsning  Teknologi er et neutralt værktøj  Positiv indstilling til teknologien DEN KRITISK-MORALSKE  IT kan vedvirke til at løse dele af sygeplejes problemer.  Kritisk hermeneutisk grundsyn  Sygepleje ses som moralsk praksis  Teknologi et betydningsbærende element  Kritisk indstilling til teknologien Kolbæk, R. (1996). Sygeplejeinformatik - det selvfølgelige speciale - fremtidens løsning på sygeplejes problemer ? nr. 25). Aarhus: Danmarks Sygeplejerskehøjskole.

5 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com  Baggrund for udviklingen  EHealth – eMedicine2 – eNursing2?  Plenumreflektion  Eksempler  Papirreflektion  Afslutning

6 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com

7 http://www.gartner.com/DisplayDocument?ref=g_search&id=1108412&subref=simplesearch Medicine2

8 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com Telefoni Television InformationsteknologiTelekommunikation Konvergens

9 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com Et begreb og en række teknologier og tjenester. 2. generation af tjenester, tilgængelige på Internet Brugere samarbejder om og deler information online. Applikationerne bibringer brugere en oplevelse, der minder mere om traditionel softwareprogrammel. Tilbyder ofte masse-publikation (web baseret 'social' software) 9

10 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2 10 Fokus er på sociale, uddannelsesmæssige, sundhedsmæssige og forretningsmæssige anvendelse af advancerede sociale teknologier. Internet er platformen, der stiller applikationer til rådighed gennem browseren og anvender netværkseffekten til at styre den kollektive intelligens på en cost-effektiv måde. – det giver ikke mening at anvende applikationen uden adgang til nettet. Brugerne ejer data på et site og udøver kontrollen med data Arkitekturen er deltagerstyret og opmuntrer brugerne til at forøge værdien af den applikation de anvender mens de anvender den, gennem værdien af den information brugerne tilfører sitet.

11 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com 11

12 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com 12 Anvendes til at beskrive evolutionen af internettet fra dets tekstbaserede statiske udtryk til et allestedsværende intelligent 3D baseret net. Internettet bliver en stor database med alskens information Indhold gøre tilgængeligt overalt Anvendelsen af kunstig intelligens teknologier øges Det semantiske web udbygges Det geospatiale web eller 3D-webbet udbygges

13 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com 13 Medicine 2 applikationer, services og værktøjer er Web- baserede services for Sundhedsvæsenet, forbrugere, patienter, sundhedsprofessionelle, og sundheds- og biomedicinske forskere, der anvender Web 2.0 teknologier så vel som det semantiske web og virtual reality værktøjer, til at aktivere og facilitere specifikt social netwærking, deltagelse, apomediation, samarbejde og åbenhed indenfor og mellem disse brugere. http://www.jmir.org/2008/3/e22/

14 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com

15 Samarbejde Blogs og wikier Deltagelse Ny EPJ -kultur skabe forbindelser Personificeret medicin Apomediation Den tredje vej til information om sundhed Åbenhed Teknisk transperans ”Data tilhører mig” Åben videnskab Social netværking fremme videndeling og videnfiltrering med ligesindede

16 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com

17

18 http://participatorymedicine.org/ Journal of Participatory Medicine and e-Patients Journal of Medical Internet Research http://ehealth.johnwsharp.com/ e-Patient White Paper

19 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com 1. ePatienter er blevet værdifulde bidragydere, og sundhedsvæsenet skal anerkende dem som sådan 2. At gøre patienterne mere selvhjulpne (empower) er mere problematisk end vi troede 3. Vi har undervurderet patienters evne til at bidrage med værdifulde online resources 4. Vi har overvurderet farerne ved ufuldstændig og ikke perfekt online sundhedsinformation 5. Hvornår det er muligt bør sundhedsvæsenet komme til patienten 6. Klinikerne kan ikke løse opgaven alene 7. Den mest effektive vej mod at forbedre sundhedssektoren er ved at gøre det mere collaborativt. http://e-patients.net/e-Patients_White_Paper.pdf http://e-patients.net/archives/2009/01/the-e-patient-white-paper-seven-preliminary-conclusions.html

20 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com 10 min Drøft med sidemændene om i kan se sygeplejefaget i denne eHealth2/Medicine2 udvikling? Kan i se fag være proaktiv for at få indflydelse i denne udvikling? Hvad mener i der skal til?

21 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com E-Health/eMedicine2 - At det altid involverer internet eller relaterede teknologier Telemedicin "Digitalt understøttet sundhedsfaglig ydelse over afstand" (Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin). Pervasive Healthcare (PHC) ”Allestedsnærværende sundhedsydelser og omsorg’. Velfærdsteknologi teknologisk understøtning og forstærkning af tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i den daglige færden i og uden for boligen, herunder brug af robotter indenfor social og sundhedssektoren.

22 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com  Den interaktive operationsplan  Den interaktive telefon  Den interaktive operationsstue http://www.ihospital.dk/

23 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com http://www.mtbeurope.info/news/2006/611041.htm

24 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com  Udlagt patient  Virtuel konsultation  Digital stuegang  Fysisk undersøgelse medieret af teknologi  Døgnmonitorering http://www.computerworld.dk/art/51524/virtuel-behandling-af-lungepatienter-virker?page=1

25 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com Adgang til information og selvbetjening over for det offentlige i forhold vedr. sundhed, sygdom og død

26 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com Organdonorstillingtagen Mit Livstestamente Min log Min Læge Min e-Journal Mine sygehusbehandlinger AK-behandling Medicinprofilen Tjenester, som bliver tilgængelige senere: Min aftalebog Diabetes Data

27 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com

28 http://healthmap.org/en

29 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com Robotteknologier  Blodprøvetagningsrobot  Den kloge seng  Paro Telemedicin  GPS-teknologi til demente  Sengevagt  Patientkuffert  Teletolkecenter  Kroniske sår  Webbehandling med blodfortyndende medicin http://velfaerdsteknologi.nu/370.aspx

30 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com  Mediteknologi  vævsprintere  cyborg-udvikling.  partikelstrålebehandling  Genterapi  reparation af sygdomsgener  Nanomedicin  mikrokirurgi  biosensorer  Undervisningsteknolgi  Virtuelle verdner

31 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com Hvilke krav ser du, at tankerne i eHealth2/Medicine2 stiller til dig som sundhedsprofessionel på baggrund af det jeg har præsenteret her i dag. List tre kompetetencer du mener at have allerede nu i relation til eHealth2/Medicine2 List tre kompetencer som du mener du mangler i relation til eHealth/Medicine2

32 Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser kolbaek@gmail.com

33 http://e-patients.net/ http://www.acor.org/epatientswiki/index.php?title=Main_Page http://www.jmir.org/ http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/index_en.htm https://www.sundhed.dk/ http://www.telecareaware.com/ http://www.ehealthnews.eu/


Download ppt "Copyright: Raymond Kolbæk. cand cur. Underviser Landskursus for udviklingssygeplejersker Marselisborg sept. 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google