Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Clickers og podcast, en læringsunderstøttende ressource?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Clickers og podcast, en læringsunderstøttende ressource?"— Præsentationens transcript:

1 Clickers og podcast, en læringsunderstøttende ressource?
FLUID seminar TEKNOLOGIEN I UNDERVISNINGEN 4. juni 2013 København Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Helle Mathiasen,

2 Hvornår, hvordan og på hvilke præmisser kan clickers og podcast
være ressourcer for elever/studerende og undervisere? Helle Mathiasen,

3 Helle Mathiasen, hmathiasen@tdm.au.dk
Nedslag i empirisk forskning De studerendes perspektiv: Pod/vodcast i undervisningen (lærerproducerede, kandidat-niv) Clickers i undervisningen (bachelor-niv) Elever og lærers perspektiv: Pod/vodcast som “afleveringer” (elevproducerede, gymnasie-niv) Diskussion Helle Mathiasen,

4 Den didaktiske trekant Formidling og undervisning er ikke synonymer
Didaktisk kontekst? Den didaktiske trekant tema kommunikation (- der intendere forandring, blandt de kommunikativt deltagende) elev/studerende underviser undervisning iagttaget som socialt system, der opretholdes via kommunikation Formidling og undervisning er ikke synonymer Helle Mathiasen,

5 Helle Mathiasen, hmathiasen@tdm.au.dk
Operativ konstruktivisme: Kommunikation Læring Kan iagttages Kan ikke iagttages som sådan (de to første selektioner) (sociale systemer) (psykiske systemer) Helle Mathiasen,

6 Helle Mathiasen, hmathiasen@tdm.au.dk
Læring: Videnskonstruktion, resultat af systeminterne operationer på baggrund af iagttagelser (en skelnen og betegnen) Egenforandring af forventningsstrukturer Konsekvens: a) øget egenkompleksitet og reduceret omverdenskompleksitet b) Øget omverdenskompleksitet Undervisning: Intenderet kommunikation “næring” for studerende og underviser - “forstyrrelse”, hvis opmærksomheden er rettet mod kommunikationen En lidt simpel grafik, for blot at illustrere at læring og dermed videnskonstruktion OG undervisning kan ses som gensidigt afhængige og samtidigt adskilte systemer opererende i hhv bevidsthedsaktiviteter og kommunikation. Opsamlende kan vi sige, at det har konsekvenser at iagttage gennem den præsenterede systemteoretisk inspirerede optik: Gensidigt afhængige Helle Mathiasen,

7 Helle Mathiasen, hmathiasen@tdm.au.dk
Universitetsprojekt, kandidat-niv: Studerendes brug af pod/vodcast - de studerendes perspektiv Pod/vodcast-brug: Fleksibilitet, tid og sted: ”..jeg vil heller nyde naturen, hvis jeg skal løbe en tur” ”.. Ikke i bussen, men gerne foran computeren, når jeg kan spole frem og tilbage” Kommunikation og læring: ”Det ryger jo ikke bare ind i hovedet..” (forelæsning) ” Selvom jeg så havde hørt podcasten 20 gange, havde jeg ikke forstået det” Det sociale: ”Video kører bare, man kommer til at sidde og nikke lidt, mediet er ikke socialt”(forelæsning) ”Du får ikke de samme indspark. Det er fint nok hvis du er syg. Og selvfølgelig, hvis man kun tænker i eksamen, kan det være ok.” Undervisning: ”Talking head er ikke undervisning, det er heller ikke undervisning af læse en bog derhjemme” ” Hvis man så bare fik noget belønning i form af mere intime hold” ” En forelæsning på video er ikke en kvalitetsforbedring i sig selv” Helle Mathiasen,

8 Helle Mathiasen, hmathiasen@tdm.au.dk
Universitetsprojekt, kandidat-niv: Studerendes brug af pod/vodcast - de studerendes perspektiv Pod/vodcasts er OK: - hvis disse, som andre læringsressourcer, er tænkt som en målrettet del af UV hvis der er mulighed for at prøve sin forståelse af ”on campus” hvis underviser angiver anvendte pod/vodcasts som ”pensum” Og de studerende har så konkrete forslag til hvilke kategorier, de kunne finde på at bruge, hvis de tre krav bliver indfriet Helle Mathiasen,

9 De studerende foreslår pod/vodcast-produktudvikling:
Universitetsprojekt: Studerendes brug af pod/vodcast - de studerendes perspektiv De studerende foreslår pod/vodcast-produktudvikling: 1. Instruktioner, max. 5 min. 2. Demonstrationer, max. 7 min. 3. Forelæsninger, max. 45 min. 4. Diskussionspanel med fx to forskere, max. 5 min. 5. Dokumentar, max. 15 min. Hvis nogen af de tilstedeværende brænder for at få adgang til forskningsprojekternes resultater i deres helhed, så er der jo min hjemmeside og hvis det ikke lykkes, er interesserede velkomne til at sende mig en mail. Helle Mathiasen,

10 Helle Mathiasen, hmathiasen@tdm.au.dk
Clickers “Electronic Voting Systems”, “Audience Paced Feedback”, “Classroom Communication” og “Student Response Systems”, “Audience Response Systems”, “voting-machines”, “zappers” og “Classrooms Response Systems” rejser nogle didaktiske spørgsmål Perspektiv Triviel system- eller ikke-trivielsystemtilgang (v. Foerster 1993) Helle Mathiasen,

11 Kontekst Forelæsning (hhv. 43 stud. DTU, 20 stud. Niels Bohr)
Helle Mathiasen,

12 Helle Mathiasen, hmathiasen@tdm.au.dk
Hvad siger litteraturen? Hold, hvor der blev brugt clickers, klarede sig bedre i de standardisere fysiktests end ”kontrolgruppen” uden clickers. (Mazur et al, 2001) (undersøgte egne hold) Test, kontrol og ”credits” Mulighederne for at registrere hvem, der svarer hvad og individuel svarfrekvens ses som kerneydelser og hvor mange point (”credits”) studerende skal registreres for, hvis de stemmer forkert. (fx MacArthur, 2008, Fies, 2006) Der er ikke større læringsudbytte ved brug af clickers i fht. flashcarts (Lasry, 2008) Helle Mathiasen,

13 Empiri Hvad siger de studerende?
Helle Mathiasen,

14 Helle Mathiasen, hmathiasen@tdm.au.dk
Feed-back former individuelle svar på clickerspørgsmål uden dialog med medstuderende individuelle svar på clickerspørgsmål efter dialog med medstuderende afstemningsresultat og efterfølgende udfoldelse af stoffet v/underviser eller studerende afstemningsresultat og efterfølgende individuel vejledning afstemningsresultat (som information til underviser og studerende, men uden opfølgning fra underviser) ”Det forringer undervisningen, hvis clickers kun bliver brugt til at clicke svar, og så er det det. Det er argumentationen over for hinanden, der er godt”. (stud, NB) Helle Mathiasen,

15 Helle Mathiasen, hmathiasen@tdm.au.dk
Tempo En afstemning må ikke varer for længe ”så er det, at undervisningen går i stå, og man begynder så at tænke på andre ting.” Enige om, at ”folk bliver holdt til ilden” og at En forelæsning kan med fordel tilrettelægges med to sæt af max seks spørgsmål. Helle Mathiasen,

16 Helle Mathiasen, hmathiasen@tdm.au.dk
Spørgsmål Det er vigtigt at veksle imellem: Faktuelle spørgsmål Repetitionsspørgmål Intuitionsinviterende spørgsmål Diskussionsinviterende spørgsmål Appetizer-spørgsmål Helle Mathiasen,

17 Helle Mathiasen, hmathiasen@tdm.au.dk
Enige om at den gode underviser kunne have glæde af at bruge clickers og dermed forbedre undervisningen, mens en dårlig underviser ikke blev en bedre underviser af at bruge clickers, ”universitetsundervisere mangler det pædagogiske”. Helle Mathiasen,

18 Helle Mathiasen, hmathiasen@tdm.au.dk
Anonymitet – ikke anonymitet Der kan overordnet skelnes mellem ikke-anonymitet og anonymitet (studerende-studerende, studerede-underviser) undervisers grundlæggende tilgang til brug af clickersvar som kommunikations-/læringsressource som kontrol, test samt kursuspointgivende Helle Mathiasen,

19 Helle Mathiasen, hmathiasen@tdm.au.dk
- undervisers grundlæggende tilgang til brug af clickersvar som kommunikations-/læringsressource som kontrol, test samt kursuspointgivende Tilgang Helle Mathiasen,

20 Helle Mathiasen, hmathiasen@tdm.au.dk
Faglige forudsætninger og deltagelse De studerende skelnede mellem ”eliten” og ”det brede flertal” ”Det vil nok ikke forbedre eliten, men det vil det for det brede flertal. Eliten klarer det selv. Man kan godt forestille sig, at det går for langsomt […]Clickers sætter farten ned og får flere med”. ”eliten får mulighed for at forklare de andre, og på den måde kan de også få noget ud af det. Det kræver så, at de gider være med i diskussionerne” Helle Mathiasen,

21 Helle Mathiasen, hmathiasen@tdm.au.dk
Elevproducerede pod-/vodcast i gymnasiet (Pilot, hhx, 09/10), et eksempel Rammen Fag: Engelsk Klassetrin: 2.g og 3.g Produkt: Pod- eller vodcast som alternativ/supplement til skriftlig aflevering Opgave: Manuskript til tale (ca ord) eller podcast eller vodcast af talen. Tema: Beskrivelse af institutioner (FN, EU) og diskussion af fordele DK og danskerne har af disse Afleveringsadressat: Læreren (som den eneste) Det spørgsmål vil jeg i dag behandle ud fra et kommunikations- og læringsperspektiv, og ikke et økonomisk, juridisk eller politisk systemperspektiv. Fokus er ikke på hardware, men på brugen af hardware, hvilket inkludere en bred vifte af software-produkter. Men først en præcisering af begrebet it. Helle Mathiasen,

22 Helle Mathiasen, hmathiasen@tdm.au.dk
(dec. 09) Elevproducerede pod-/vodcast i gymnasiet (Pilot, hhx) Spørgeskemaundersøgelsen blandt elever i 2.g 2. g (de fleste) værdsætter muligheden for alternative afleveringsformater. Alle har afleveret pod/vodcast (flest podcast) Det spørgsmål vil jeg i dag behandle ud fra et kommunikations- og læringsperspektiv, og ikke et økonomisk, juridisk eller politisk systemperspektiv. Fokus er ikke på hardware, men på brugen af hardware, hvilket inkludere en bred vifte af software-produkter. Men først en præcisering af begrebet it. Helle Mathiasen,

23 Helle Mathiasen, hmathiasen@tdm.au.dk
Kommentarer: fx: ”Jeg ville ikke have at man skulle kunne se mig, når jeg lavede talen, så jeg valgte bare podcast..” (2g13) ”jeg synes det var en god mulighed at få, til at snakke engelsk på, når man ikke er så glad for det i timerne” (2g14) ”Jeg har svært ved at stave, da jeg er ordblind. Jeg synes det er meget nemmere og at der er flere muligheder, da jeg kan udtale ord som jeg ikke kan stave” (2g6) ”[…]fordi jeg synes det var sjovt at gøre det på en anden måde, så kan læreren jo også høre ens mundtlige færdigheder, hvilket han/hun ikke har mulighed for i et manuskript. Så jeg så det som en mulighed for at vise min kunne i mundtlig engelsk […] (2g5) Det spørgsmål vil jeg i dag behandle ud fra et kommunikations- og læringsperspektiv, og ikke et økonomisk, juridisk eller politisk systemperspektiv. Fokus er ikke på hardware, men på brugen af hardware, hvilket inkludere en bred vifte af software-produkter. Men først en præcisering af begrebet it. Helle Mathiasen,

24 Helle Mathiasen, hmathiasen@tdm.au.dk
Råd fra en elev i 2.g: ”Jeg vil først og fremmest sige, at jeg ikke synes at de skriftlige afleveringer skal afskaffes, for mange har svært ved at udtale engelsk, og det er synd, hvis det kun er det, de bliver bedømt på, hvis de egentlig er gode til skriftlig og til grammatik. Men pod- og vodcast er et godt alternativ, så lærerne også får mulighed for at høre eleverne mundligt uden for klassen. Mange er jo også nervøse for at sige noget, når der er andre til stede, fordi de er bange for at blive gjort til grin.” (e2g5) Det spørgsmål vil jeg i dag behandle ud fra et kommunikations- og læringsperspektiv, og ikke et økonomisk, juridisk eller politisk systemperspektiv. Fokus er ikke på hardware, men på brugen af hardware, hvilket inkludere en bred vifte af software-produkter. Men først en præcisering af begrebet it. Helle Mathiasen,

25 Helle Mathiasen, hmathiasen@tdm.au.dk
Elevproducerede pod-/vodcast i gymnasiet (Pilot, hhx) (dec. 09) Spørgeskemaundersøgelsen blandt elever i 3.g 3. g værdsætter ikke i samme grad muligheden for alternative afleveringsformater. (4 podcast og 1 vodcast resten worddokument ), og samtidig positive over for nye afleveringsmedier Kommentarer: fx: ”det med pod-vodcast har meget at gøre med selvtillid, jeg synes fx ikke jeg lyder godt, når jeg snakker engelsk, og derfor ville det ikke være sjovt for mig, at høre mig selv snakke. Det er noget helt andet end at snakke med en lærer, fordi de kan hjælpe én på vej undervejs, det kan man ikke, når man sidder helt selv” (3g6) ”Det er svært at filme sig selv, da kamaravinklen bliver forkert” (3g1) Det spørgsmål vil jeg i dag behandle ud fra et kommunikations- og læringsperspektiv, og ikke et økonomisk, juridisk eller politisk systemperspektiv. Fokus er ikke på hardware, men på brugen af hardware, hvilket inkludere en bred vifte af software-produkter. Men først en præcisering af begrebet it. Helle Mathiasen,

26 Helle Mathiasen, hmathiasen@tdm.au.dk
Råd fra elever i 3.g: ”Gør det almindeligt, elever skal føle at det er normalt at aflevere podcast” (3g15) ”Go for it. Det er en chance for at prøve noget nyt […]”(3g13) ”Det er en god ide, så det kan nemt bruges som aflevering, men det skal ikke være hver gang, da det kræver ekstra tid og man skal ikke køre sur i det.” (3g11) ”Man bliver fortrolig med at snakke sproget og det kan give en mange muligheder, hvis man ikke er den stærkeste i at snakke foran større forsamlinger” (3g10) ”[…] flere muligheder, når den sure aflevering skal laves. Flere muligheder= Mere motiverende elev” (3g8) Det spørgsmål vil jeg i dag behandle ud fra et kommunikations- og læringsperspektiv, og ikke et økonomisk, juridisk eller politisk systemperspektiv. Fokus er ikke på hardware, men på brugen af hardware, hvilket inkludere en bred vifte af software-produkter. Men først en præcisering af begrebet it. Helle Mathiasen,

27 Helle Mathiasen, hmathiasen@tdm.au.dk
Opfølgende skriftlige spørgsmål til lærer (Febr. 10) Medier og differentiering ”den elev i klassen, der har meget store staveproblemer har spurgt, om han må aflevere som podcast fremover. Det har jeg givet ham lov til, fordi han har et behov for successoplevelse. Desuden giver podcast giver ham ordforråd, og han lærer at strukturere materiale. Hvis alternativet er, at han ikke afleverer, mener jeg dette er bedre.” (L ) Det spørgsmål vil jeg i dag behandle ud fra et kommunikations- og læringsperspektiv, og ikke et økonomisk, juridisk eller politisk systemperspektiv. Fokus er ikke på hardware, men på brugen af hardware, hvilket inkludere en bred vifte af software-produkter. Men først en præcisering af begrebet it. Helle Mathiasen,

28 Helle Mathiasen, hmathiasen@tdm.au.dk
Opfølgende skriftlige spørgsmål til lærer (Febr. 10) Deling og aktivering ”Det er måske heller ikke rimeligt, at det kun er mig, der skal høre de til tider rigtigt gode podcasts eleverne laver. Nogle kunne indgå som en naturlig del af undervisningen og derved opnås endnu en fordel. Andre kunne rettes af kammeraterne. Jeg har bemærket, at eleverne gerne vil overgå hinanden. Som nævnt ovenfor er det væsentligt at podcastene vinder anerkendelse blandt de øvrige elever. Den samme effekt opnås ikke ved almindelige skriftlige afleveringer.” (L ) Det spørgsmål vil jeg i dag behandle ud fra et kommunikations- og læringsperspektiv, og ikke et økonomisk, juridisk eller politisk systemperspektiv. Fokus er ikke på hardware, men på brugen af hardware, hvilket inkludere en bred vifte af software-produkter. Men først en præcisering af begrebet it. Helle Mathiasen,

29 Helle Mathiasen, hmathiasen@tdm.au.dk
Det spørgsmål vil jeg i dag behandle ud fra et kommunikations- og læringsperspektiv, og ikke et økonomisk, juridisk eller politisk systemperspektiv. Fokus er ikke på hardware, men på brugen af hardware, hvilket inkludere en bred vifte af software-produkter. Men først en præcisering af begrebet it. Helle Mathiasen,


Download ppt "Clickers og podcast, en læringsunderstøttende ressource?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google