Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Katalogisering og registrering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Katalogisering og registrering"— Præsentationens transcript:

1 Katalogisering og registrering
Regler for materialebeskrivelse "Hvis viden er magt, da er magt over viden magt til at forøge ens viden” Patrick Wilson (1968) Dette medfører, ifølge Wilson, at organisation af viden er et udtryk for en magtposition. Hvis man accepterer, at viden er magt, da må magten over viden være en større form for magt. Bibliografisk kontrol og vidensorganisation bliver derfor ensbetydende med ”power to obtain the knowledge recorded in written form.” (Wilson, 1968, p. 4). 

2 Et helikopterperspektiv
Samfundet som helhed kan opfattes som et stort kommunikationssystem der er afhængig af nedfældet viden Dette medfører en afhængighed af vidensorganisation ”...impossible to imagine any form of social order without some mechanism or technique for the transfer of thought from one individual to another.” Egan & Shera (1952) Document Theory and Knowledge Organization An Approach Based on Epistemology and Sociology of Knowledge Dele af optegnelser til afhandlingsideer Af Jack Andersen

3 Hvad går registrering ud på?
Værktøjer til effektiv håndtering af information. Opøver kompetencer til at: finde identificere vælge skaffe Jo bedre registrering – jo bedre datagrundlag- jo bedre søgeresultat finde, identificere, vælge og skaffe

4 Hvad kan registreres? En stor del af den information der produceres er lagret i informationsmaterialer = informationsprodukter Bøger Tidsskrifter Cd’er/dvd’ere Film/video Datafiler Multimedier Internetressourcer For brugernes skyld bør værkerne beskrives=registreres=katalogiseres i poster så de kan genfindes ved søgning

5 Hvad består en registrering af?
en beskrivelse, dvs. en opremsning af facts som fx: hovedkunstner, komponist, titel, medvirkende, indhold, plademærke og –nr. m.v. opslagselementer og søgekoder til brug for genfinding opstillingselementer til brug for opstilling i bibliotekerne ”emneord” genre, funktion, tid og geografi

6 Krav til en katalog Katalogen skal gøre brugeren i stand til:
At finde et værk At identificere det værk man har søgt At få adgang til værket Netpunkt Adgang til netpunkt Indekseringsvejledninger Netpunkt har skolen adgang til hvis folkebibliotekerne i kommunen har det.

7 Dokument- og emnerepræsentation
VÆRK Dokumentbeskrivelse Titel Forfatter Forlag År Sprog Udgivelsesland Sidetal Etc Dokumentrepræsentation (Katalogisering) Emnebeskrivelse Klassemærke Kontrollerede emneord Ukontrollerede emneord Emnerepræsentation (Klassifikation) ”Udvendige” og ”Indvendige” informationer

8 Dokument- og emnerepræsentation
VÆRK Deskriptive data Dokumentrepræsentation (Katalogisering) ”Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker” danMarc2 Klassemærke emneord Emnerepræsentation (Klassifikation) DK5 Decimalklassesystem DBC’s emneordsliste DBC’s indekseringsvejledninger Netpunkt ”Udvendige” og ”Indvendige” informationer - Værktøjet

9

10 DK5 Universelt klassifikationssystem, som anvendes i de danske folkebiblioteker Systemet er udviklet af Dansk BiblioteksCenter Nyeste udgave er fra 2007 Formålet med DK5 er at inddele al verdens viden i klasser! – Kan man det? 1. udgave udkom i 1915. Byggede på Dewey Decimal Classification (7. udgave, 1911), der blev modificeret til danske behov i 1915. Siden er systemet blevet revideret flere gange–nuværende5. udgave udkom i 1969 og er siden ajourført i 2002. Rettelser og tilføjelser udkommer løbende

11 DK5 Decimalklassedeling
anvendes til at beskrive emnet (emneindeksering) Til at udtrykke værkets emner bruges Klassifikationssystem Verbale udtryk i form af emneord DK5 Klassifikationssystem er inddelt i 10 overordnede klasser der hver opdeles i 10 hovedklasser der kan opdeles i 10 underklasser osv….

12 Eksempel Diskussionerne omkring velfærdsstatens brug af overførselsindkomster og de deraf følgende konsekvenser for nationalindkomst, økonomisk politik og levevilkårene i almindelighed skal findes ved at søge efter tallene , og Indlysende?? UDK, Universel Decimal Klassifikation, er et vesteuropæisk forsøg på at harmonisere verdenens totale viden. Alle fag, alle emner, alle specialer og alle subspecialer er i dette system tildelt sin egen talkode. Tilmed er denne talkode konstrueret så sindrigt, at alle beslægtede fag og emner kan grupperes hierarkisk

13 DK5-systemet 00-07 Blandede skrifter
10-19 Filosofi, Psykologi, Videnskab og forskning 20-29 Religion 30-39 Samfundsvidenskab. Pædagogik. Folkeliv 40-49 Geografi og rejser 50-59 Naturvidenskab og matematik 60-69 Praktiske fag 70-79 Kunst. Teater. Film. Musik. Spil. Sport 80-89 Litteratur og Sprog 90-99 Historie. Personalhistorie Hovedgrupper Grupperne 08 og 09 er ikke i brug for tiden, men til og med DK4 blev de anvendt til lokale samlinger, dvs. litteratur om den lokale by og dens omegn.

14 Underklasser 50-59 Naturvidenskab og matematik 58 Zoologi
58.4 Hvirvelløse dyr 58.41 Lavere dyr 58.42 Leddyr i almindelighed 58.43 Tusindben 58.44 Insekter 58.441Årevingede (hvepse, myrer, bier) Som hovedregel gælder det at placere værket så specielt som muligt.

15 Emneord kontrollerede emneord Ukontrollerede emneord
DK5’s alfabetiske register = emneordsliste Emneordene bruges især til søgning, men indgår også i søgerens vurdering af materialets relevans.

16 danMarc2 Et særlig format til at katalogisere (kode) bibliografiske data til brug for bibliotekssystemer. Systemet er udviklet i Danmark som en lokal variant af det internationale format MARC. Poster i danMarc2 er opbygget i felter En post er en maskinlæsbar katalogisering delfelter MAchine-Readable Cataloging. Det er et format til at katalogisere (kode) bibliografiske data til brug for bibliotekssystemer. *a Jeppe på bjerget *b eller den forvandlede bonde Hvert felt består af: 3-cifret feltnummer 2-cifret indikationsnummer Delfelter bestående af * og bogstav hvori der inddateres data dataindhold Indikatorer Feltnr.

17 Af særlig interesse for os
Felt 008 =felt for børne- eller skolematerialer b For børn og unge s for skoleelever Felt 038 = opstllingsfelt for børnelitteratur bi billedbog dr dramatik te tegneserie Felt 042 Felt for lixtal Felt 517 Note om målgruppe og anvendelighed Felt 652 Klassemærke Felt 666 Kontrollerede emneord Alle felter!

18 Faust og ISBN Faust (Folkebibliotekernes automatiske system) unik identifikation af en post i danMarc2 ISBN (International Standard Book Number) består af 4 felter: Landekode (87) Forlagskode Løbenummer Kontrolciffer muliggør entydig identifikation af bøger ved hjælp af tildeling af et standardbognummer til hver bog må aldrig ændres eller genbruges til andre bøger ISBNnummer er interessant når der skal købes en bog. Faustnummeret knytter sig til databasen.

19 Biblioteksfaglige hjemmesider
Det sjove

20 Øverum Eksperimenter med Netpunkt og Bibliotek.dk
Find så mange oplysninger på hhv. en fagbog, et skønlitterært værk og en børnebog, så I vil kunne skrive dem ind i jeres bibliotekssystem Brug evt. også andre ressourcer: Danbib Det kongelige bibliotek Forlagene Bng.dk Bibliotekskundskab: Brug dagens oplæg som afsæt for hvordan I vil introducere DK5 til indskolingen/mellemtrinnet/overbygningen. Se evt. skolebibliotekskonferencen i SkoleKom Netpunkt FIKVASNU


Download ppt "Katalogisering og registrering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google