Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vækstskabere og klynger Adgang til arbejdspladser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vækstskabere og klynger Adgang til arbejdspladser."— Præsentationens transcript:

1

2

3 Vækstskabere og klynger

4 Adgang til arbejdspladser

5 En brændende platform • Hamborg lille sammenlignet med Shanghai • Metropolregion Hamborg, knap 5 mio. • Slesvig-Holsten – Udkantstyskland • Hvad er Aarhus og DK?

6 Erhvervsplan for Aarhus 2014-2017

7 Bymål • 375.000 indbyggere i 2030 • 1,5 mio. indbyggere inden for 1 times kørsel i 2020 • 50.000 flere arbejdspladser i 2030 • 1.000 flere studerende årligt på videregående uddannelser 2012-2020

8 Erhvervsplan for Aarhus 2014-2017

9 Video

10 Erhvervsvenlig kommune • Erhvervsklimamåling og tilfredshedsundersøgelser (byggesagsområdet, miljøområdet m.fl.) mhp. forbedret erhvervsvenlighed • En kundefokuseret servicekultur – en mere ”ja-kultur” • Kanalstrategi – virksomhedsindgange til myndighedsbetjening • Tydelig virksomhedsindgang til kundeorienteret jobcenter • Digital adgang til sagsstatus på forskellige myndighedsområder • Key account manager set-up • Bedre information til virksomheder om sygedagpengesystemet

11 Erhvervsplan for Aarhus 2014-2017

12 Menneskelige ressourcer Fortsat implementering af talent- og uddannelsesstrategi, fx: • Udvikling af rammebetingelser for tiltrækning og fastholdelse af internationale studerende og arbejdskraft i regi af International Community • Opfyldelse af 95 % målsætningen • Flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelser • Tættere samarbejde mellem erhvervsliv og studerende gennem studiejobs, praktikophold, opgaveskrivning etc.

13 Erhvervsplan for Aarhus 2014-2017

14 Infrastruktur • Etablering af en fast Kattegatforbindelse til hurtigtog og biler • Udvidelse af E45 mellem Kolding og Randers • Elektrificering af jernbanen mellem Fredericia og Aalborg • Opgradering til højklasset vej/motorvej mellem Aarhus og Viborg • Tunnel under Marselis Boulevard så adgangsforholdene til Aarhus Havn matcher en havn i international klasse • Etablering og udbygning af letbane i Aarhus-området • Øget brug af intelligente trafikløsninger (ITS-løsninger)

15

16 Business Region Aarhus ”It is a survival strategy - It is not about solidarity”

17 Erhvervsplan for Aarhus 2014-2017

18 Innovation Offentligt-private partnerskaber • At udvikle en forbedret løsning eller en ny løsning og bringe den til markedet indebærer både et salg for virksomheden og et køb for kommunen!

19 Video

20 Erhvervsplan for Aarhus 2014-2017

21 Fødevarer • Agro Food Park med lokalisering af udviklingsenheder af udenlandske/danske virksomheder, inkubatorfacilitet med rammer for etablering og udvikling af fødevarevirksomheder, lokalisering af forsknings- og uddannelsesaktiviteter • National klyngeorganisation med base i Aarhus/Midtjylland • European Food Venture Forum fastholdes i Aarhus • Udvikling af Food Festival som Nordeuropas største fødevarefestival med forstærket fokus på fødevareinnovation • Tiltrækning af fødevarevirksomheder

22 Erhvervsplan for Aarhus 2014-2017

23 Energi, klima og miljø • Navitas som et miljø, hvor erhvervslivet samarbejder med forskere og studerende og gør aktiv brug af stedets udviklingsfaciliteter, laboratorier mv. • Navitas som det fremtidige mødested for regionale, nationale og internationale aktører inden for energi

24 Erhvervsplan for Aarhus 2014-2017

25 Sundhed • Skejby/Aarhus N som viden- og innovationsmiljø • Styrket velfærdsteknologisk satsning i Aarhus Kommune med samarbejde med erhvervsliv og videninstitutioner om udvikling, test og demonstration af velfærdsteknologiske løsninger • Partnerskab mellem Business Region Aarhus kommunerne • Offentligt-privat partnerskab omkring telemedicin og mobile løsninger • Udvikling af CareWare konferencen/udstillingen til en festival for sundheds- og velfærdsløsninger – en ”CareWare Week/festuge”

26 Erhvervsplan for Aarhus 2014-2017

27 Kreative erhverv - modeklyngen Etablering af ”Headstart Fashion” mhp.: • Kompetenceudvikling af iværksættere og mindre virksomheder • Mødested mellem store veletablerede virksomheder og SMV’erne

28 Video

29


Download ppt "Vækstskabere og klynger Adgang til arbejdspladser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google