Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Styr på arbejdsmiljøet 2010

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Styr på arbejdsmiljøet 2010"— Præsentationens transcript:

1 Styr på arbejdsmiljøet 2010
Kåre Sørensen - DI Lars Andersen – Lederne Jørgen Moltzen – Dansk Metal Ulrik Rasmussen – Dansk Metal Michael Jørgensen – CO-industri

2 Baggrund for mødet Beslutning i Metal- og Maskinindustriens arbejdsmiljøudvalg - Dansk industri, Dansk Metal, Lederne og CO-industri Metal- og Maskinindustriens diskuterer arbejdsmiljø - Hvad sker der inden for branchen? - Præsentation af nye vejledninger

3 Målgruppe for mødet Repræsentanter inden for metal- og maskinindustrien Arbejdsgivere, ejere, ledere - Sikkerheds- og tillidsrepræsentanter Arbejdstilsynet Arbejdsmiljørådgivere Erhvervsskolerne

4 Temaer Status på arbejdsmiljøet i branchen
Køb og salg af maskiner i forhold til det nye maskindirektiv Konflikthåndtering og jobusikkerhed Lovpligtige uddannelser og eftersyn CLP (faremærkning) og Trucks

5 Program 15.00 Velkomst og introduktion til dagen v/ Kåre Sørensen
15.10 Status på arbejdsmiljøet v/ Ulrik Rasmussen 15.30 Præsentation af ”Køb og salg af maskiner” v/ Kåre Sørensen 15.50 Konflikthåndtering v/ Lars Andersen 16.10 Pause

6 Program 16.30 Jobusikkerhed v/ Ulrik Rasmussen
16.50 Præsentation af Lovpligtige uddannelser og eftersyn v/ Jørgen Moltzen 17.10 CLP og Trucks v/ Michael Jørgensen 17.20 Afslutning og præsentation af roadshow 2011 17.30 Sandwich, øl og vand

7 Status på arbejdsmiljøet i branchen

8 Screeninger 2008/2009 519 screeninger

9 Status for branchen

10 Anmeldte ulykker

11 Arbejdsulykker Antal ulykker 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Død 2 1 7 5
Amputation 28 25 30 22 27 Knoglebrud 377 364 412 407 468 486 Forstuvning 949 939 1.033 1.232 1.425 1.519 Sårskade 1.110 1.009 1.117 1.124 1.270 1.207 Termisk skade 81 72 75 83 77 Bløddel 414 402 406 329 393 400 Ætsning 18 40 37 39 35 Forgiftning 19 16 14 Andet 279 308 366 465 478 Total 3.277 3.165 3.491 3.664 4.201 4.248

12 Påbud og reaktioner i 2008/09 Reaktioner Forbud Strakspåbud Påbud
Vejledning Total Egenindsats 1 66 382 58 507 Ulykkesricisi 30 351 444 180 1005 Ergonomi 21 61 65 147 Støj 18 84 56 158 Kemi/biologi 3 62 278 427 Indeklima 11 19 31 Hudbelastninger 2 5 Unge 7 34 526 1264 463 2287

13

14

15 Køb og salg af maskiner Nyt Maskindirektiv pr. 29.december 2009.
Ingen overgangsordning. CE-mærkning er ikke en opfyldelse af arbejdsmiljøkrav

16 Køb og salg af maskiner Ulykker Støj og vibrationer Ergonomi
Psykiske forhold Personlige værnemidler

17 Maskinfabrikantens forpligtigelser
Risikovurdering Fjerne/mindske farer Afskærmning/ sikkerhedsordninger Oplyse om uddannelser og brug af værnemidler Teknisk dokumentation Brugsanvisning Overensstemmelseserklæring CE-mærket og Fabrikantens navn og adresse

18 Leverandørens forpligtigelser
Pligt til at kontrollere at Maskindirektivet er opfyldt Leverandørens er ansvarlig for: Dansksproget brugsanvisning Overensstemmelseserklæring Information om farer og advarsler

19 Anvendelser af maskiner
Arbejdsgiverens ansvar At maskinen anvendes i henhold til brugsvejledningen At maskinen vedligeholdes

20 Gamle maskiner (før 1995) Risiko for sikkerhed og sundhed Mærkeskilt
Dansksproget brugsanvisning

21 Virksomhedens krav til maskinleverandøren
SMART Specifikke Målbare Acceptable Realistiske Tidsfastsatte

22 Hvordan kan arbejdet gribes an?
Nedsæt en arbejdsgruppe Inddrag jeres APV Lav en tidsplan Kortlæg de nuværende forhold

23 Idekatalog 1 1. Generelle forhold 2. Mærkning og dokumentation
3. Indretning og placering 4. Støj og vibrationer 5. Ergonomi 6. Belysning 7. Styresytemets sikkerhed og pålidelighed

24 Idekatalog 2 8. Betjening af maskinen 9. Igangsætning 10. Stop 11. Nødstop 12. Valg af betjening- eller drifsområde 13. Svigt i energitilførselen 14. Mekaniske farekilder

25 Idekatalog 3 15. Energiforsyning 16. Monteringsfejl
17. Termiske faremomenter 18. Fare for eksplosiv atmosfære (ATEX) 19. Stråling 20. Emissioner 21. Risiko for at glide,snuble og falde 22. Vedligeholdelse

26

27

28 Hvorfor en vejledning om konflikthåndtering?
Konflikter findes på alle arbejdspladser Der skal være plads til konflikter Konflikter kan få store omkostninger For den enkelte For virksomheden Holde liv i den gode stemning Forebygge, opdage og håndtere konflikter

29 Hvad indeholder vejledningen?
Hvad er en konflikt? Hvordan opstår konflikter? Hvordan er forløbet i en typisk konflikt? Værktøjer og gode råd Tjekliste Eksempler fra virksomheder

30 Hvad er en konflikt? Uenighed eller frustration mellem to eller flere personer Meningsudvekslinger, uoverensstemmelser, murren i krogene, sladder, konflikter, mobning eller vold De personlige følelser er på spil i en konflikt Konflikter kan involvere én eller flere personer, en gruppe, en afdeling eller en hel arbejdsplads

31 Hvorfor opstår konflikter?
Konflikter kan opstå mellem to eller flere kolleger, når de: Har forskellige behov Har forskellige grænser Har forskellige personligheder Har forskellige måder at arbejde på Har forskelligt syn på løsning af opgaven

32 Hvorfor opstår konflikter?
Konflikter kan også opstå mellem grupper og afdelinger Fordeling af ressourcer og goder Fordeling af arbejdsopgaver Uklarhed om ansvar og roller Gensidig afhængighed - fx flaskehalsproblemer Ved forskellige holdninger til omgangstonen

33 Hvorfor opstår konflikter?
Konflikter kan have udspring i hele virksomheden: • Dårlig samarbejdskultur • Uklarhed om ansvar og kompetencer • Uklare mål (fx om kvalitetskrav) • Ufleksibel struktur • Modsatrettede krav (fx om kvalitet og tidsfrister) • Mangelfuld information • For mange ”hovsa”-løsninger og for lidt planlægning • Der mangler en synlig ledelse og styring

34 Konflikttrappen 9. Nogen må væk 8. Fuld krig 7. Der er ingen dialog
6. Der opstår trusler og åbne angreb 5. Jeg kan tillade mig alt 4. Jeg søger støtte hos udenforstående 3. Det bliver personligt - jeg har ret, du tager fejl 2. Vi kan ikke blive enige - begyndende frustration 1. Vi diskuterer en sag - vi bliver enige

35 Sagskonflikten Hold fast i at: Det er i orden at være uenige
Uenigheder bør frem i lyset og kan bruges konstruktivt Søg efter muligheder i de forskellige synspunkter Gå efter et kompromis, ikke vind eller tab Hold jer til det faglige indhold Undgå at se kollegaen som problemet.

36 Personkonflikten Når du bliver involveret i en personkonflikt:
Stop op og tænk dig rigtig godt om Gå til vedkommende og sæt ord på konflikten Læg op til dialog Få konflikten tilbage til sagen

37 Dialogen stopper . Gode råd til hele arbejdspladsen:
Det er sidste chance for at gribe ind Parterne skal tale sammen Yderst vanskeligt, når dialogen har været helt stoppet. Svært at få konflikten ned ad konflikttrappen Konfliktmægler kan være nødvendig Skal kunne se nøgternt på sagen og accepteres af begge parter som neutral .

38 Værktøjskasse til konflikthåndtering
Lyt til din kollega Brug jeg-sprog Værdsættende sprog Kommunikations-stigen Spilleregler for samarbejde og konflikthåndtering med eksempel Tjekliste

39 PAUSE

40

41 Hvad er jobusikkerhed? En oplevelse af, at jobbet er i fare!
Kan jeg beholde jobbet? Beholder jeg min arbejdsfunktion? Mister jeg kollegaer? Skal virksomheden flytte?

42 Hvorfor vejledning om jobusikkerhed?
For at give virksomheder og ansatte redskaber til at arbejde med jobusikkerhed For at fastholde et godt psykisk arbejdsmiljø For at forandre og udvikle arbejdspladsen

43 Hvad indeholder vejledningen?
Hvad er jobusikkerhed Ledere og ansattes reaktioner på uønskede forandringer Værktøjer til at støtte og hjælp under forandringer Hjælp til den der afskediger og hjælp til den afskedigede Casehistorie DEV A/S

44 Hvornår opstår jobusikkerheden?
Ved øget konkurrence i branchen Organisationsforandringer Nedskæringer Fusioner Udliciteringer Opkøb Afskedigelser

45 Reaktioner Reaktionerne kan deles op i 4 faser Benægtelse
Modarbejdelse Nysgerrighed Tilbage på fødderne

46 Støtte og hjælp under forandringerne
Opgaver som ledelse hvorfor hvad er målet roller og ansvar processen forhold og relationer

47 Støtte og hjælp under forandringerne
Gode råd til tillidsrepræsentanten ved afskedigelser – bak op og styr processen lyt til dem der har brug for hjælp sparringspartner med ledelsen om opgaverne søg indflydelse hjælp alle med at være klædt på til opgaven sikre fokus på fællesskabet

48 DEV A/S

49

50 Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøj
En vejledning der kan bruges som et opslagsværk

51 Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøj
Vejledningen indeholder: gode råd og værktøjer, som i kan bruge, når i skal finde ud af, hvilke krav der er til lovpligtige eftersyn Om de redskaber og det udstyr der bruges i branchen, hvor der er krav om, at der jævnligt foretages eftersyn på disse metoder til hvordan i kan gribe opgaverne an

52 Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøj
Vejledningen indeholder: samleskema, der giver et hurtigt overblik over de forskellige typer af eftersyn der skal foretages en række oversigtsskemaer for de forskellige eftersyn, til at holde styr på de enkelte maskiner og det tekniske udstyr

53 Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøj
Vejledningen indeholder: et eksempel fra en virksomhed, som har afprøvet de skemaer og metoder, der præsenteres i vejledningen samlet gennemgår vejledningen de lovpligtige krav fra Arbejdsmiljøloven desuden beskrives krav, der stammer fra politiets, sikkerhedsstyrelsens og beredskabsstyrelsens regler

54 Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøj
Generelt om eftersyn: Hvad omfatter et lovpligtigt hovedeftersyn? Journaler Hvem kan udføre eftersyn?

55 Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøj
Det hurtige overblik: Samleskema for lovpligtige eftersyn Til at skabe oversigt over, om i har redskaber eller maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn

56 Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøj
Gennemgang af de forskellige tekniske hjælpemidler og maskiner Hejseredskaber og spil – løfteredskaber – transportredskaber – presser egnet til bearbejdning af jern og metal – trykbærende udstyr/trykbeholdere/køleanlæg – øvrige tekniske hjælpemidler med særlige krav til eftersyn – anhugningsgrej – transportable stiger – stilladser – pallereoler – porte – trykluft til åndedræt/åndemiddelluft - faldsikringsudstyr

57 Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøj
Lovpligtige eftersyn i forhold til anden lovgivning: El-materiel Brandslukkere gasinstallationer

58 Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøj
Sådan bruges samleskema, oversigtsskema og tjeklister: Samleskemaet: bruges til at skabe overblik over hvilke tekniske hjælpemidler i har Oversigtsskemaerne: indrettes i en mappe med et antal ”faner” der svarer til det antal grupper af tekniske hjælpemidler i har tjeklister: bruges til de eftersyn i selv kan varetage

59 Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøj
Hvordan kan arbejdet gribes an? Planlægning af indsatsen og etablering af en arbejdsgruppe til opgaven Få et overblik over virksomhedens tekniske hjælpemidler og maskiner Konstateres mangler eller skader ved gennemgangen Hvem skal udføre de lovpligtige eftersyn? Skader på materiel, der opstår under brug Løbende eftersyn Indkøb af nyt materiel Opfølgning Dokumentation for eftersyn ved arbejde hos fx kunder

60 Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøj
Hvad har de gjort hos Gromas i forhold til lovpligtige eftersyn/-uddannelser: En lille case-historie med billeder som fortæller om Gromas´s erfaringer med at arbejde med vejledningen(erne)

61 Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøj
Få mere at vide: Regler og vejledninger Arbejdsmiljøadresser og hjemmesider

62

63

64 Lovpligtige uddannelser
En vejledning der kan bruges som et opslagsværk

65 Lovpligtige uddannelser
Vejledningen indeholder: Gode råd og værktøjer, som kan bruges, når i skal finde ud af, hvilke krav der er til lovpligtige uddannelser Krav om bestemte uddannelser man skal gennemføre før de må udføre de forskellige arbejdsopgaver Metoder til hvordan i kan gribe opgaverne an

66 Lovpligtige uddannelser
Vejledningen indeholder: Samleskema, der giver hurtigt overblik over de forskellige uddannelser Oversigtsskemaer til at holde styr på de enkelte ansattes uddannelselbehov Et eksempel fra en virksomhed, som har afprøvet de skemaer og metoder, der præsenteres i vejledningen

67 Lovpligtige uddannelser
Vejledningen indeholder: Samlet gennemgår vejledningen de lovpligtige krav fra Arbejdsmiljøloven Desuden beskrives krav, der stammer fra politiets, sikkerhedsstyrelsens og beredskabsstyrelsens regler

68 Lovpligtige uddannelser
Det hurtige overblik: Samleskema for uddannelseskrav skemaet skaber overblik over, om der er personer på virksomheden, der mangler at gennemføre de lovpligtige uddannelser.

69 Lovpligtige uddannelser
Systematisk styring af lovpligtige uddannelser og certifikater: Kortlægning, overblik og certifikater Fremadrettet indarbejdelse af systematikken Lovpligtige uddannelser i forhold til oplæring, instruktion og anden uddannelse Metode til styring af lovpligtige uddannelser

70 Lovpligtige uddannelser
Krav til uddannelserne Svejsning og termisk skæring Epoxyharpikser og isocyanater Styren Stilladser Gaffeltruck og gaffelstablere Kraner teleskoblæssere

71 Lovpligtige uddannelser
Sammenhænge og overlap mellem certifikattyper (skema) Mange certifikattyper gør det svært at få overblik over, hvilke certifikater der gælder til hvad skemaet gør det let at skabe overblik over sammenhænge og overlap mellem certifikaterne, hvis i kommer i tvivl

72 Lovpligtige uddannelser
Øvrige relevante lovpligtige uddannelser Arbejdsmiljøuddannelsen Kørekort Uddannelse ved modtagelse, afsendelse og transport af farligt gods

73 Lovpligtige uddannelser
Hvad har de gjort hos Birton A/S i forhold til de lovpligtige uddannelser/eftersyn En lille case-historie med billeder som fortæller om Birton´s erfaringer med at arbejde med vejledningen(erne)

74 Lovpligtige uddannelser
Få mere at vide: Regler og vejledninger Arbejdsmiljøadresser og hjemmesider

75

76 (Egenfinansiering er modregnet)
Ny faremærkning CLP: Classification, Labelling and Packaging of chemicals (Klassificering, mærkning og emballering af kemikalier) Europæisk afart af GHS (Globalt Harmonisering System) besluttet af FN i 2002. EU forordning trådte i kraft 20. januar 2009. Administreres af Miljøstyrelsen Overgangsordning frem til 1. juli 2015 Vigtige dato: 1. december 2010, herefter skal alle produkter mærkes efter nye CLP-forordning. Nye farepiktogrammer og R-sætning erstattes af H-sætning, S- sætning erstattes af P-sætning. Betydning for udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger. Vejledningen indeholder forklaring af den nye lovgivning og hvordan man sammenholder de nye og gamle tegn og tekster. CLP 76

77

78 Trucks Arbejdsmiljøkrav til trucks: Eftersyn – daglig og lovpligtigt Ergonomi – førersæde, kabine, ind- og udstigning, udsyn, rat, greb, knapper og pedaler Ladestationer Støj og helkropsvibrationer Luftforurening Sikkerhed og sikkerhedsudstyr Uddannelse og certifikat Intern transport

79 Anskaffelse af trucks – forløb: Truckførerne inddrages Behovsanalyse, krav og ønsker Udvælgelse af leverandører Test og afprøvning Beslutningsgrundlag Tilbud og forhandling Træning og implementering Tjeklister så det sikres man får det hele med.

80

81 Diverse værktøjer Kopi af præsentationen
Diverse værktøjer Kopi af præsentationen

82 Læg venligst det udfyldte skema i kassen på materialebordet
Spørgeskema Læg venligst det udfyldte skema i kassen på materialebordet

83 Fyraftensmøder i 2011 ????? ????????

84 På gensyn til fyraftensmøde i
2011 fra den 17. Januar til 10. Februar

85 Tak for i dag og på gensyn til fyraftensmøde 2011
Kåre Sørensen - DI Lars Andersen – Lederne Jørgen Moltzen – Dansk Metal Ulrik Rasmussen – Dansk Metal Michael Jørgensen – CO-industri


Download ppt "Styr på arbejdsmiljøet 2010"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google