Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Politikkens medialisering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Politikkens medialisering"— Præsentationens transcript:

1 Politikkens medialisering
FALS - Odense 9. november 2007 Stig Hjarvard

2 Samfundets medialisering
Ved medialisering af samfundet skal vi overordnet forstå den proces, hvor samfundet i stigende grad underlægges eller bliver afhængige af medierne og deres logik. Denne proces er kendetegnet ved en dobbelthed af, at medierne integreres i andre samfundsinstitutioners virke, samtidig med at medierne selvstændiggør sig som en institution i samfundet. Ved mediernes logik forstås deres institutionelle og teknologiske virkemåde, herunder de måder hvorpå medierne fordeler materielle og symbolske ressourcer og arbejder ved hjælp af formelle og uformelle regler. I medialiseringen som proces kan man skelne mellem en direkte (stærk) og en indirekte (svag) form for medialisering Ikke normativ, ikke universel, ikke ensartet indflydelse på alle institutioner Medialisering skal ikke forveksles med det mere udbredte begreb mediering.

3 Mediernes udvikling hen mod en selvstændig institution
Dominerende periode Institutionel karakter Styringslogik Mediesystemer Mediernes opgaver - 1920 Medier som redskab for andre institutioner Partikulære interesser Partipressen, videnskabelige tidsskrifter, religiøse og kunstneriske publikationer Argumentation og agitation ud fra specifikke interesser i den enkelte institution Medier som kultur-institution Almenhedens styring Statsradiofonien: radio og tv under monopolet, omnibuspressen Repræsentation af forskellige institutioner i en almen arena 1980- Medier som medie-institution Medieprofes-sionalisme Kommercielle og konkurrenceprægede medier, satellit-tv, internet, mobile medier Servicering af publikum; salg til specifikke målgrupper

4 Medialisering af politik
Medier spiller øget rolle for etableringen af politiske dagsorden og etablering af konsensus omkring politiske beslutninger – nyhedskriterier osv. Medier strukturerer kontaktformer mellem politikere og vælgere – selskabelighedsgørelse, spin, politiske kommentatorer Mediehensyn kommer tættere på selve politikudformningen – skal ikke blot kommunikeres bedre Olof Petersson: Journalismen som ideologi

5 TV-Avisen under monopolet
Fra TV-Avisens start har afdelingens medarbejdere og ledelse set det som en hovedopgave at orientere om den politiske proces - såvel nationalt som internationalt - og om de økonomiske vilkårs omskiftelighed. Vi har fundet, at skildringen af disse spørgsmål levede op til væsentlighedskriteriet. [...] Denne orientering har vi søgt gennemført uden at lade os tyrannisere af kravet om levende billeder. Det har fra starten været en forudsætning, at det journalistisk dækkende og relevante måtte gå forud for kravet om billeddækning Hans Jørgen Jensen, 1973, om TV-Avisens redaktionelle prioritering

6 Monopolbruddet: TV 2’s nye redaktionelle prioriteringer
Der er nogle begivenheder, som egner sig bedre til at blive registreret som tv-nyheder end andre. Vi valgte at satse på billedrige oplevelseshistorier fremfor det dér revisor- fjernsyn med en masse tal og tunge emner fra kommuner og amter, som slet ikke er til at forklare i fjernsynet alligevel. [...] DR har i årene som monopol følt en stor forpligtelse til at tage sig grundigt af det politisk-økonomiske stof. Den har vi ikke, og nyheder fra de områder skal være virkelig vigtige for at komme med hos os. Ulla Terkelsen, 1991, nyhedschef på TV 2.

7 Den øgede folkelighed – tendenser i sidste 10 års tv-journalistik
Nærhed i konkurrence med væsentlighed Emne (bløde politik, kriminalstof, kultur etc.) Vinkel (nedefra, indefra) Kildevalg (almindelige mennesker) Fortælleform (journalisten som seerens advokat) Præsentation (personliggørelse af henvendelse) Alle tv-stationer har bevæget sig i denne retning Men graden af kommercialisme afgørende for hvor hurtigt og i hvor høj grad det sker Spektrum fra DR2 til TVD2

8 Øget professionalisme
Selvstændiggørelse fra politiske styring i monopoltiden Øget uddannelse (grundlæggende og videreuddannelse) Konceptudvikling af nyheds- og aktualitetsprogrammer Teknologiske fornyelser: indsamling (SNG), digital redigering og afvikling Internet som ny medieplatform – tværmedial produktion og distribution Øget mediebevidsthed – krav fra mediet Målgruppestyring af journalistikken

9 Folkeligheden sat i system: TV 2’s omvendte OBS-journalistik
Jens Gaardbo, Nyhedschef, TV 2 ”Jeg synes stadigvæk, at TV-Avisen ikke kan rive sig løs fra at tilhøre etablissementet, Kongens Nytorv, Det Kongelige Teater, og hvad der nu er af statsdrevne selvforståelser i det her land. De laver det, vi kalder OBS-fjernsyn, Oplysning til Borgerne om Samfundet. Vi laver det modsatte: vi laver Oplysning til Samfundet om Borgerne. Så det er det “omvendte OBS”, som jeg synes stadigvæk gør den største forskel”. (november, 1998)

10 Populisme som varemærke: TV 2 Nyhederne er ”Mere af livet”
TV 2 Nyhedernes overordnede koncept: ”Mere af livet” ”Det betyder, at TV 2 / Nyhederne mere end andre medier skal vise interesse for menneskers dagligdag og dagligdagens vilkår. Det meste af tilværelsen foregår uden for samfundets officielle rutiner. Vi ønsker at danskerne også genkender deres eget liv – og ikke kun beslutningstagernes – i nyhedsudsendelserne” ”’Mere af livet’ er derfor ideen om at positionere TV 2 / Nyhederne som det medie, der kender danskerne bedst. Det er en værdiorientering og som sådan ikke fantastisk konkret. Men den er unik for TV 2 / Nyhederne og den vil give både ledelse og medarbejdere mulighed for at arbejde med nogle fælles referencer. Det er ikke blot ord. ’Mere af livet’ skal langsomt men sikkert hen over årene kunne ses stadigt tydeligere på skærmen” Fra Jens Gaardbo: TV 2 / Nyhederne, oktober 2002.

11 Populismens grundlæggende modsætning mellem folk og system
Folket Os Retten Praktisk, sund fornuft Familie, fællesskab Nærhed Følelser, varme Subjekt Individer Konkrete Provins Systemet Dem Magten Videnskabelig/bureaukratisk fornuft Samfund, stat Distance Intelligens, kulde Objekt Institutioner Abstrakte Metropol

12 Den traditionelle historie
Fra meningspresse over partipresse til omnibuspresse Kommercialisering: øget modtagerorientering Professionalisering: øget faglighed og uafhængighed Mediekoncentration: Fra ekstern til intern politisk pluralisme Selvstændiggørelse af presse som politisk institution Tomothy Cook (1998): Governing with the News. The News Media as a Political Institution, Chicago: University of Chicago Press.

13 Den selvstændige nyhedsinstitution eller pressen som politisk aktør
Pedersen et al. (2000): Når vi derfor påstår, at aviserne politiseres, er det ikke ensbetydende med, at de bliver mere eksplicitte i deres partipolitiske eller “fløjpolitiske” tilhørelsesforhold; heller ikke at de mere eksplicit tager politisk eller ideologisk stilling i deres valg af nyheder eller den måde, hvorpå de “toner” eller “skriver” nyheden. Tværtimod. Aviserne politiseres samtidig med, at deres tilhør til parti- eller fløjpolitikken ophører (Pedersen et al., 2000: 166) Heraf følger at medialisering af politik først og fremmest skal forstås som politikkens underordning under den journalistiske / mediemæssige logik: spin, pr, osv. Måske mere komplekst: selvstændiggørelsen har i et vist omfang fundet sted, men der er en række konkurrerende logikker på spil, hvor avisen som opinionsbærende medie og som præget af et publicistisk formål til stadighed udfordrer den journalistiske egendynamik Snarere tale om flere forskellige måder, hvorpå medierne kan spille politisk rolle; i nogle situationer og betingelser spiller de en politisk rolle gennem en selvstændiggjort journalistik; i andre situationer spiller de en politisk rolle i kraft af deres opinionsdannende – publicistiske – formål; i nogle situationer spiller disse sammen – i andre modarbejder de hinanden

14 3 niveauer for kobling mellem politik og medier
Institutionelle niveau: koblingen på organisationsniveau: politiske og økonomiske netværk Indholdsniveau: kobling mellem opinionsstof og journalistisk stof til den politiske dagsorden: journalistiske og politiske netværk Modtagerniveau: kobling mellem bestemte avisers opinion/journalistik og bestemte holdninger blandt publikum: politiske og markedsmæssige netværk

15 Empirisk belæg for eksistens af politisk parallelisme i indhold
Dækningen af Irakkrigen i danske aviser Hjarvard, Stig, Kristensen, Nete Nørgaard, and Ørsten, Mark (2004). ”Mediernes dækning af invasionen af Irak 2003”. København: Modinet. Elektronisk version her:

16 Politiske tendens i ledere (N= 38)

17 Politiske tendens i øvrige opinionsstof (N = 225)

18 Overordnede politiske tendens i journalistiske forsidestof (N = 134)

19 De politiske kommentatorer som politiske børsmæglere
Overvåger de mindste udsving på markedet for meninger og vurderinger Fastlægger realiteter Giver prognoser for fremtidige udvikling Køber og sælger meninger og vurderinger Lever af processen – ikke af indholdet Præget af politisk tendens i større eller mindre omfang

20 Politikere Politiske kommentatorer Journalister Eksperter
Repræsentation via valg Politikere Politiske kommentatorer Journalister Eksperter Formidling efter journa- listiske institu- tions principper Ekspertise fra videnskabens institution

21 Empirisk belæg for eksistens af politisk parallelisme i avisers relation til publikum
Under udgivelse i næste nummer af tidsskriftet Journalistica. Se nærmere her:

22

23 Politikkens medialisering
FALS - Odense 9. november 2007 Stig Hjarvard


Download ppt "Politikkens medialisering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google