Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

CSR Bæredygtighed gennem socialt ansvar Århus 2. marts 2009

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "CSR Bæredygtighed gennem socialt ansvar Århus 2. marts 2009"— Præsentationens transcript:

1 CSR Bæredygtighed gennem socialt ansvar Århus 2. marts 2009
Mette Reissmann / allinfact Mette Reissmann

2 Introduktion til allinfact
Mette Reissmann

3 Konsulent Mette Reissmann Cand.merc.jur. fra CBS
Ekspert på forbrugerrelaterede områder og CSR processer Udviklede og implementerede Etikbasen Ekstern lektor i jura ved CBS Hovedredaktør af dansk CSR håndbog for praktikere Med-forfatter til bog om beskyttelse af forbrugernes personoplysninger Mette Reissmann

4 Virksomhedsetik Compliance er mere end love & regler
..fordi det er lovligt, behøver det ikke at være etisk Hvis ikke du er kritisk omkring din egen opførsel og dine egne værdier, er du ikke en etisk person I erhvervslivet betyder det, at hvis en virksomhed kun følger den nationale lovgivning, uagtet dens værdier, så har virksomheden ikke fundet sit ståsted i forhold til etik og Corporate Social Responsibility Virksomhedens etiske dimension er udtryk for ledelsens evne og vilje til at tilføre bedre værdier end den er forpligtet til Mette Reissmann

5 Kan man lære at tænke etisk?
Idealisme vs. belønningssystemer Det skal belønnes, at man er ”compliant” Det skal være synligt, og Det skal belønnes på linie med salg, finance, produktudvikling, og Det skal kunne måles dash-boards reviews Mette Reissmann

6 En CSR plan består af mange forskellige klodser - sammen skaber de en mulighed for at italesætte
Service CSR værdier Kompetencer Detailhandel Image Produkter BRANDS Positionering Aktieværdien Tonen Produktsortiment Branding Markedet Mette Reissmann

7 Den sociale kontrakt Mette Reissmann
Forventningsdannelsen til virksomhederne sammenfattes i begrebet den sociale kontrakt. Den sociale kontrakt udtrykker, at der eksisterer en kontrakt mellem virksomhederne og samfundet, der betyder, at virksomhedernes ret til at drive virksomhed og skabe indtjening er betinget af respekt for grundlæggende forpligtelser og rettigheder, typisk beskrevet i lovgivningen. Den sociale kontrakt favner imidlertid videre end blot lovgivningen. Den favner også relationerne til de enkelte interessenter - og dermed respekten for deres krav og forventninger. Dermed udgøres den sociale kontrakt af såvel formelle, retlige krav som uformelle, ikke-retlige forventninger. Mette Reissmann

8 Dilemmaer CSR indsats viser sig først på lang sigt
Skal samarbejdet med en leverandør eller samarbejdspartner brydes, hvis det viser sig, at de ikke lever op til de sociale og miljømæssige krav i kontrakten? En øget styring kan risikere at gå ud over økonomien Børnearbejde vs gadebørn Korruption vs bevarelse af lokale arbejdspladser Svaret må findes i virksomhedens grundlæggende værdier Mette Reissmann

9 Hvad koster det? Ledelse og kontrol
Dokumentation og administration (certificering) Investeringer (Maskiner og nye leverandører) Træning og uddannelse Intern audits Eksterne audits Omkostninger til certificering Omkostninger til rapportering og anden kommunikation De fleste omkostninger vedrører intern tids anvendelse til møder, udarbejdelse af politik mv. Mette Reissmann

10 Kerneværdier og etik Programmet er skelettet
Kulturen er ånden i virksomheden Hvordan fremmer, evaluerer og måler virksomheden sine værdier i dag? Mette Reissmann

11 “Integrity is doing the right thing.. even if no-one is looking”
“Sometimes, even when the numbers look right, the decision is still wrong.” Mette Reissmann

12 Måleredskaber håndtering af operationelle risici
Standarder, fx Global Compact, GRI – G3 Code of Conducts Dow Jones Sustanaibility indeks Aktiekursen skal stige Sociale klausuler (kontraktsvilkår) Riskmanagement, due dilligence Mærker og certificeringer skal styrke brand Dårlig medieomtale skal vendes til positiv branding Medarbejdertilfredshed skal øges Medarbejder ”turnover” og sygedage skal nedbringes Kunde- og leverandørtilfredshed skal øges Genkøb og kundeloyalitet skal øges Mette Reissmann

13 Anvendelse af sociale klausuler er et CSR redskab, der vil være forskelligt i sit indhold afhængig af om det er kontrakter, der indgås med danske, europæiske eller 3. verdens lande. Ved anvendelse af sociale klausuler kan man opnå en bedre risikostyring af operationelle risici. Sociale klausuler er IKKE bare en påklistret passus i en kontrakt, der er med for syns skyld (Lip Service, window dressing). Det er ikke kun juridisk afdeling, der skal konciperer klausulen, men et udtryk for ledelsens ønske om at arbejde med CSR. Det skal have sit afsæt i en strategisk indsats. Undgå Code-Mania – alt for mange laver Code of Conducts, der bliver på hylden og aldrig implementeres i organisationen. Hvis det gøres til genstand for kontraktgrundlaget, vedlægges det ofte og leverandører og samarbejdspartnere tør ikke andet end at underskrive af frygt for at miste ordren. Benytter man først sociale klausuler skal alle der har med kontrakten og kunden at gøre kende til hvad det betyder, dvs indkøbere, jurister, HR, sælgere, marketingsfolk osv. Det betyder at organisationen skal træne sine ansatte i hvorfor man anvender social klausuler (CSR) i sine kontrakter Mette Reissmann

14 Hvad skaber en stærk kultur?
”Tone at the Top” Krejlerne vs. Idealisterne Klare og synlige værdier Italesættelse af dilemmaer CSR integreret i strategier og forretningsprocessen CSR ses som værdiskabende Sanktionering Balance mellem kontrol og tillid ”Kontrol er godt – tillid er bedre” Mette Reissmann

15 Social ansvarlighed – en forudsætning for tillid
”Our assets are our people, capital and reputation. If any of these is ever diminished, the last is the most difficult to restore” Goldman Sachs´ Business Principles Vi husker tillidsbrud Mette Reissmann

16 Etiske risici udspringer således af, at den enkelte virksomhed indgår i et net af interessentrelationer, der på hver deres måde bidrager til virksomhedens værdiskabelse, f.eks. med kapital, arbejdskraft, købekraft, teknologi, licenser, tilladelser, legitimitet etc. Den enkelte interessents adfærd i forhold til virksomheden er ikke kun styret af traditionelle parametre såsom pris, produktkvalitet, lønforhold etc. Tillid er en helt central parameter i enhver professionel og kommerciel relation helt på linje med de traditionelle parametre. Tilliden er grundlæggende set afhængig af en fælles opfattelse af f.eks. rigtig/forkert, værdisæt, forudsigelighed etc. Mette Reissmann

17 CSR - hvilken PR tilgang vælger virksomheden? ”Talk the walk”
Fra Usynlig til Integreret Mette Reissmann En årsberetning og en hjemmeside er ikke nok

18 CSR Elementer – hvad skal indgå?
Mette Reissmann

19 Den Tre-delte bundlinie
CSR Medarbejderrelation Træning i CSR Great Place to Work Worklife balance Mangfoldighed God ledelse Medarbejdertilfredshed Energi regnskab Genbrug CO2 fokus No Car Day Reduktion af papir Etc Øget Brand troværdighed Øget indtjening Fokus på partnerens sprog Klare krav til leverandører og samarbejdspartnere PEOPLE PLANET PROFIT Gør det til en del af brandet Mette Reissmann

20 ? CSR trappen Monitorering og evaluering Implementering af processen
BRAND Kommunikér internt/eksternt Design/find/opti-mér plan/projekt Identificér tilgang og elementer Identificér CSR styregruppen Mette Reissmann

21 Implementering Bred forankring Træning, test, ”Train-the-trainer”
Champions Awareness days EWA-systems/ whistleblower Kontrakthåndtering (national/global) Screening af samarbejdspartnere Sociale events Mette Reissmann

22 Sidste ord….. Virksomheden skal opføre sig så pænt, at alle taler om den Gør vi det ikke bare for vores egen skyld? Jo, men det er dejligt at føle sig som et godt menneske/virksomhed. At gøre noget godt for andre giver energi og overskud. Det handler om medmenneskelighed på bundlinien. To-somhed Tilfredshed Trofasthed Tillid Troværdigved Tilgængelighed Mette Reissmann


Download ppt "CSR Bæredygtighed gennem socialt ansvar Århus 2. marts 2009"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google