Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velfærdsteknologi Oplæg til Rådgivende udvalg for velfærdsuddannelse og velfærdsteknologi.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velfærdsteknologi Oplæg til Rådgivende udvalg for velfærdsuddannelse og velfærdsteknologi."— Præsentationens transcript:

1 Velfærdsteknologi Oplæg til Rådgivende udvalg for velfærdsuddannelse og velfærdsteknologi

2 Nogle “definitioner” af velfærdsteknologi
Ingeniørforeningen IDA / Kommunernes Landsforening: Brugerrettede teknologier, der forsyner eller assisterer brugeren med én eller flere velfærdsydelser … især rettet mod ældre mennesker, personer med kroniske sygdomme samt borgere med handicap Danmarks Vækstråd: Hjælpemidler eller løsninger til brug i pleje- eller sundhedssektor. Region Syddanmark Velfærdsteknologi er udstyr og hjælpemidler, der kan hjælpe til med daglige gøremål indenfor social- og sundhedsområdet. Det kan hjælpe borgeren til at være 'herre i eget liv' længere. Dækker over smartere arbejdsgange eller servicekoncepter, der frigørarbejdsressourcer, samt: robotteknologi, telemedicin, it-løsninger og intelligente hjælpemidler. Tæt forbundet med Anvendt Borgernær Teknologi (ABT): Arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer … der kan sikre en optimal udnyttelse af de personaleressourcer, der er til rådighed.

3 Et produkt til plejesektoren – samt private
En ergoterapeut fra Hedensted kommune rettede henvendelse til Wolturnus og spurgte, om vi kunne løse et problem, da der ikke findes letvægtskørestole med de store hjul foran på markedet. Som hun siger: Jeg har prøvet kørestole med de store hjul bagpå, men jeg er konstant bange for at falde bagover og kan ikke forliges med den måde at køre på. (Wolturnus, Nibe)

4 En løsning til specialsektoren
Idéen er at professionelle omkring mennesker med sindslidelser, kan overføre arbejdskraft fra tilsyn og kontrol til nærhed og omsorg. Brugerne kan lægge alle aftaler ind i den personlige kalender på Mobilplanforalle.dk og lade egen mobiltelefon fortælle, når det er tid at tage medicin, vaske, ringe til mor, gå til lægen eller stå op. (Specialskolen for voksne, Vendsyssel)

5 Velfærdsteknologi og sundhed
Sundhed er et centralt velfærdsteknologisk område for Region Nordjylland (og Vækstforum Nordjylland) og der fokuseres aktuelt på: Sundhedsinnovation for at identificere behov, f.eks. gennem Ideklinikken på Aalborg Sygehus. Sundhedsteknologi, med udgangspunkt i samarbejde med universitetet vedr. deres styrkepositioner og spin-out virksomheder.

6 Et produkt fra sundhedssektoren
Narkosesygeplejerske fra Anæstesien, Region Nordjylland, Signe Bjørn, har i samarbejde med Idéklinikken udviklet en sut, med indbygget ilt, der kan gøre syge børn hurtigere raske og forhindre hjerneskader. (Ideklinikken / Aalborg Sygehus)

7 Organisering og interessenter om velfærdsteknologi
Virksomheder kontakt til brugere mulighed for demonstration af produkter kortere vej fra innovation til salg Region Nordjylland udgiftspres mangel på kvailificeret arbejdskraft nyt sygehus erhvervsudvikling Aalborg Universitet tiltrække studerende og forskere knytte forskning til praksis forskning i sundhedsteknologi Velfærds- teknologi Kommuner udgiftspres mangel på kvailificeret arbejdskraft videndeling og fremme af innovationer Uddannelsesinstitutioner uddanne til nye opgaver knytte studerende til praksis nye velfærdsuddannelser

8 Organisering og interessenter om velfærdsteknologi
Virksomheder kontakt til brugere mulighed for demonstration af produkter kortere vej fra innovation til salg Region Nordjylland udgiftspres mangel på kvailificeret arbejdskraft nyt sygehus erhvervsudvikling Center for Velfærds- teknologi Aalborg Universitet tiltrække studerende og forskere knytte forskning til praksis forskning i sundhedsteknologi Kommuner udgiftspres mangel på kvailificeret arbejdskraft videndeling og fremme af innovationer Uddannelsesinstitutioner uddanne til nye opgaver knytte studerende til praksis nye velfærdsuddannelser

9 Liste over (udvalgte) initiativer i Nordjylland
AAU: Satsning på sundhed og sundhedsteknologi (herunder business park) UCN: Satsning på velfærdsteknologi på tværs af områderne Aalborg Kommune: Fremtidens Plejehjem, Biomed Community Frederikshavn Kommune: Living Lab omkring Senhjerneskade Center Brains Business:Sundheds-IKT og Intelligent logistik (på sygehuse) Region Nordjylland:Ideklinikken og intern innovation

10

11 Muligheder Det offentlige som innovations-driver
Offentlige organisationer er eftertragtede, som både efterspørgere/kunder og som udviklingspartnere. Offentlige virksomheder som eksportører Specielt i de asiatiske lande, ønsker offentlige organisationer direkte samhandel med europæiske myndigheder omkring velfærdsløsninger. Partnerskaber mellem offentlige og private organisationer Løsninger baseret på brugerbehov, indsigt i markedet og med et højt vidensindhold, kan både give bedre og mere effektiv service samt skabe erhvervsudvikling.

12 A. Det offentlige som innovations-driver
Ved aktivt at efterspørge innovative produkter er den offentlige sektor med til at styrke innovationen i virksomhederne. F.eks. tiltrækker det nye syghusbyggeri sig stor opmærksomhed fra virksomhederne, som måske gennem sideløbende udviklingsprojekter kan udvikle produkter indenfor hospitalsområdet.

13 B. Offentlige virksomheder som eksportører
Gennem udenrigsministeriets centre, er der fra flere kinesiske kommuner udtrykt ønske om at “købe velfærdssystemer” direkte fra danske kommuner, som således kan trække danske erhverv med sig. I takt med kommercialisering af idéer, hvor f.eks. sygehusene har rettigheder, vil det være relevant at understøtte ekportmuligheder.

14 C. Partnerskaber mellem offentlige og private organisationer
I større fælles indsatser, f.eks. omkring telemedicin, kan der opbygges brugerdrevne løsninger, som både tilgodeser leveringen af effektive sundhedsydelser og fremmer virksomehdernes muligheder for at demonstrere deres kompetencer.


Download ppt "Velfærdsteknologi Oplæg til Rådgivende udvalg for velfærdsuddannelse og velfærdsteknologi."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google