Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

03-04-2017 HHX - Lene Baake Afsætning 2012-2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "03-04-2017 HHX - Lene Baake Afsætning 2012-2013."— Præsentationens transcript:

1 HHX - Lene Baake Afsætning

2 Plan for uge 36 Opsamling Apple, Samsung, Jysk (1)
HHX - Lene Baake Plan for uge 36 Opsamling Apple, Samsung, Jysk (1) Perchs Thehandel, Nordisk Comfort (1) Triump – værdikæde, SWOT (2) Kapitel 5 – Strategi (3) Ide og mål Generiske strategier Vækststrategier

3 Opgaver Opgave 1 - Apple Opgave 2 - Samsung Opgave 3 - Jysk 03-04-2017
HHX - Lene Baake Opgaver Opgave 1 - Apple Opgave 2 - Samsung Opgave 3 - Jysk

4 HHX - Lene Baake JYSK

5 Videocases Lav Perchs Thehandel og Nordic Comfort
HHX - Lene Baake Videocases Lav Perchs Thehandel og Nordic Comfort Findes i e-bogen under kap. 4

6 Case Triumph Udarbejd en SWOT-analyse for Triumph.
HHX - Lene Baake Case Triumph Udarbejd en SWOT-analyse for Triumph. Hvordan har Triumph styrket virksomhedens værdikæde i de seneste år? Hvordan definerer direktør Tue Mantoni supply chain management? Hvad er Triumphs konkurrencemæssige fordel? Kilde: Børsen: Triumph giver krisen baghjul, 4. juni 2010 Børsen: Triumph frigiver opskriften på vækst, 19. marts 2010

7 Strategi Ledelsesniveau
Målet med strategisk planlægning -> beslutningsgrundlag Forud for fastlæggelse af strategien skal de interne og eksterne forhold analyseres. Udgangspunktet for strategisk planlægning er virksomhedens vision, idé og mål

8 ”Vinderne har en plan, taberne har en forklaring”
HHX - Lene Baake ”Vinderne har en plan, taberne har en forklaring” Ditlev Engel, Børsen,

9 Strategisk platform

10 Idé Idégrundlaget kan vurderes ud fra SWOT -> idé
Virksomhedens idé er en kortfattet beskrivelse af, hvad der skal være virksomhedens eksistensberettigelse Mission synonym for idé Eks. Eks. Bred ramme for de produkter, virksomheden vil have med i sin produktportefølje.

11 Virksomhedens idé Hvem man vil betjene Hvilke behov man vil dække
Idéen udtrykker: Hvem man vil betjene Hvilke behov man vil dække Hvor man vil markedsføre sine produkter Hvordan man i hovedtræk vil betjene markedet

12 Idé-formulering Kortfattet (2-4 linjer)
HHX - Lene Baake Idé-formulering Kortfattet (2-4 linjer) Rummer et særpræg (differentiering) Bæredygtig (give overskud) Holde år Ledestjerne for strategi Vikans mission Vikan's mission er at udvikle og udbyde effektive rengøringsredskaber og -løsninger til kunder, for hvem hygiejne er vigtig.

13 Anvendelse af idé Styreværktøj Rettesnor internt og eksternt
Rummelig og fremtidssikret Ikke produkt – men behovsrelateret Udtrykker virksomhedens formål Hvor vil vi hen? Hvad vil vi opnå?

14 Mål Et mål er et præcist og målbart udtryk for, hvad virksomheden vil opnå. Krav operationelt Præcist (kvalitativ/kvantitativ) Realistisk Tidsbestemt Målbart Forenelig med andre mål Et mål er udtryk for en ønsket fremtidig tilstand Målet skal holde os på en bestemt kurs

15 HHX - Lene Baake Eksempel Michael Stampe har en tøjforretning i Odense. I slutningen af 2011 opstillede han flg. mål for 2012: Omsætning: 8,5 mio kr. Bruttofortjeneste: 52% Markedsandel: 10% Image: Målgruppen skal have en positiv opfattelse af butikken,

16 Mål Mål opdeles i Hovedmål – overordnede mål (økonomiske mål) ->
Delmål – fx for et afgrænset geografisk marked Kvantititive mål vedrører de forhold, der kan sættes tal på Kvalitative mål er mål for ”bløde” forhold, der ikke kan sættes tal på – har karakter af hensigtserklæringer (nogle gange kaldes disse visioner) Målemner (omsætning, overskud, salg, ma, kendskab, image…)

17 HHX - Lene Baake Vision ”LEGO koncernens formål og vision er at inspirere børn til at udforske og udfordre deres egne kreative muligheder.”

18 HHX - Lene Baake Sammenhængen Handlingsplanen er en oversigt over de aktiviteter, der skal til for at nå målet: = Ide

19 Lokale virksomheder Find 2 lokale virksomheder (i 50 km. radius)
HHX - Lene Baake Lokale virksomheder Find 2 lokale virksomheder (i 50 km. radius) (Mors, Salling, Viborg, Holstebro mv.) Gå på deres hjemmesider Find ud af sortiment, marked Find missionen Find visionen Find værdier Google docs dokument - alfabetisk – præs.

20 Strategier Spørg din mor/far/dig selv om
HHX - Lene Baake Strategier Spørg din mor/far/dig selv om 1. Hvad konkurrerer det firma på, som de arbejder i? (lave priser, specielle produkter eller…?) 2. Hvordan forsøger firmaet at øge salget (få flere kunder, større omsætning på den enkelte kunde…). Hvordan vil firmaet vækste i fremtiden?

21 HHX - Lene Baake Generiske strategier En virksomheds generiske strategi er den overordnede strategi Kaldes også konkurrencestrategi Hvordan opnår vi en konkurrencefordel? Michael Porter Side 78 - Cura

22 Generiske strategier Formulering af strategien tager udgangspunkt i:
HHX - Lene Baake Generiske strategier Formulering af strategien tager udgangspunkt i: Enten en omkostningsfordel – virksomheden konkurrerer på lave omkostninger (indkøb, produktion, markedsføring) Eller en differentieringsfordel – virksomheden har et unikt tilbud til markedet (produkt-design, et velkendt brand, høj funktionalitet) Ligeledes tages der hensyn til, hvor mange målgrupper, som virksomheden ønsker at satse på.

23 Differentieringsfordele
HHX - Lene Baake Differentieringsfordele Ingen grænser for hvordan (også service, emballage mv.) Differentiering -> nytte (produkt, image) Dyrere produkt Præference i målgruppen Vanskelige at kopiere

24 HHX - Lene Baake Eksempler Find 3 eksempler på virksomheder, som konkurrerer på lave omkostninger Find 3 eksempler på virksomheder, som konkurrerer på unikke produkter

25 Porters generiske strategier
HHX - Lene Baake Porters generiske strategier Ifølge Porter bør virksomheden formulere en konkurrencestrategi For at klare sig bedst mulig i snæver konkurrence For at være mindre sårbar overfor nye konkurrenter

26 Konkurrencestrategi Omkostningsstrategien: en stor markedsandel
HHX - Lene Baake Konkurrencestrategi Omkostningsstrategien: en stor markedsandel stordriftsfordele lave enhedsomkostninger rationaliseringer, teknologi, storindkøb, effektiv distribution kritisk masse standardvarer til lave priser Stor markedsandel -> stordrift -> lave enhedsomkostninger Rationaliseringer, effektiv teknologi og store indkøb og effektiv distribution Standardiserede produkter i store mængder Kritisk masse, break even ved meget stor produktionsmængde

27 Konkurrencestrategi Differentieringsstrategien:
HHX - Lene Baake Konkurrencestrategi Differentieringsstrategien: differentiering via marketingmix præferencer for virksomhedens produkt hos bred målgruppe unikt design, kvalitet, service, funktion ofte lidt højere pris

28 HHX - Lene Baake Palisadestrategi Palisadestrategi – virksomheden dækker hele markedet gennem sit sortiment – og konkurrenterne holdes ude af markedet. Tilgodeser forskellige behov hos kunder og mellemhandlere Problem kanibalisme Ex Tuborg, Carlsberg

29 Konkurrencestrategi Fokuseringsstrategi kaldes også nichestrategi.
HHX - Lene Baake Konkurrencestrategi Fokuseringsstrategi kaldes også nichestrategi. Specialisering – afgrænset del af markedet Opdeles i to strategier afhængig af den konkurrencemæssige fordel: Omkostningsfokus (Team Benns, Brians VVS) Differentierings fokus – høj kvalitet, høj pris (Ung Rejser)

30 HHX - Lene Baake Vurdering Stuck-in-middle er virksomheder, der har en uklar strategi – og ikke har formuleret en bæredygtig konkurrencestrategi. Kritik (begge dele)

31 Vækststrategier Overordnet målsætning
HHX - Lene Baake Vækststrategier Overordnet målsætning Vækst i totalt aktivitetsniveau (omsætning) Ansoff-vækstmatrix viser vækststrategier gennem intensivering (nuværende produkt/marked, kernekompetence) Vækst gennem intensivering opdeles i: Markedspenetrering Produktudvikling Markedsudvikling

32 HHX - Lene Baake Herning Folkeblad

33 HHX - Lene Baake Ansoffs vækstmatrix

34 HHX - Lene Baake Markedspenetrering Markedspenetrering dvs. øge salget af nuværende produkter på nuværende markeder Forøge forbrugsfrekvensen Nye anvendelsesmuligheder (Hummel casual) Hyppigere og større brug, fx gennem reklamekampagne Hyppigere udskiftning, fx gennem god byttepris (bil) Eksempler

35 Markedspenetrering Forøge det effektive marked Forøge markedsandelen
HHX - Lene Baake Markedspenetrering Forøge det effektive marked Få ikke-brugere til at begynde at bruge produktet Prøver, kampagner Bedst egnet ved stor markedsandel Forøge markedsandelen Stjæle markedsandele fra konkurrenter, fx gennem reklame eller prisnedsættelse Kræver store ressourcer

36 Produktudvikling Nye produkter til nuværende marked:
HHX - Lene Baake Produktudvikling Nye produkter til nuværende marked: Erstatning af eksisterende produkt Nuværende produkt kan være forældet (fax) Fornyelse af eksisterende produkt Udvikling af nye modeller (bil) Produktforbedringer med nye features (mobil) Sortimentsudvidelse – line-extension Produktlinjeudvidelse med flere produktvarianter (dry) Ønske om større målgruppe – palisadestrategi (Dyrberg)

37 Eksempler på line-extension
HHX - Lene Baake Eksempler på line-extension Kom med eksempler på produktudvikling i form af line-extension

38 Markedsudvikling Eksisterende produkt til nye markeder
HHX - Lene Baake Markedsudvikling Eksisterende produkt til nye markeder Nye, anderledes segmenter Fx udvidelse fra konsumentmarkedet til producentmarkedet eller omvendt (Bjørn Borg, Pilgrim) Geografisk markedsudvikling Opstart af eksport til nye markeder (stordrift, PLC) Øget internationalisering Nye distributionsformer Fx nethandel (El-Giganten)

39 Andre vækststrategier
HHX - Lene Baake Andre vækststrategier Integration (horisontal/vertikal) – flytte sig i supply chain (opkøb, fusion, nyt firma) Diversifikation – nyt produkt til nyt marked Frasalg eller lukning (downsizing) Vikan

40 Opgaver Viable Tjekopgaver 5, 6, 7, 8 Forståelsesopgaver 4, 5, 6
HHX - Lene Baake Opgaver Viable Tjekopgaver 5, 6, 7, 8 Forståelsesopgaver 4, 5, 6 Opgave 2 og 3


Download ppt "03-04-2017 HHX - Lene Baake Afsætning 2012-2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google