Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

5. mm virksomhedsledelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "5. mm virksomhedsledelse"— Præsentationens transcript:

1 5. mm virksomhedsledelse
        Agenda: Entrepreneurship – iværksætteri – innovation - hvorfor? Forretningsplanen Hvem skal udvikle en forretningsplan Hvilke elementer er vigtige i en forretningsplan (det I skal fokusere på) Eksamensopgave

2 Innovation og nye virksomheder
Evnen til at tænke hurtigt og nyt vil bestemme hvor fremtidens investeringer og arbejdspladser bevæger sig hen Vinderne bliver ikke nødvendigvis de økonomisk største og stærkeste nationer, men de mest kreative og innovative. (Innovationsrådet 2005)

3 Innovation og nye virksomheder En dansk vinderstrategi
Hvad har skabt Danmarks velstand (vi er blandt de 10 rigeste lande) Bygger på en kulturelt rodfæstet evne til: Samarbejde Tilpasse sig nye krav og finde nye løsninger Processtyrker (verdensmestre i at samarbejde med hinanden og med kunderne – dansk brugerdreven innovations kraft

4 Innovation og nye virksomheder En dansk vinderstrategi Men styrkerne er i skred (innovationMonitor 2005) Kernekompetencer er under pres – nedslidning af den social- og humankapital der har været drivende DK taber terræn på avancerede uddannelser som ikke er koordinerede med erhvervslivets behov DK vidensopbygning er for svag – der bliver nyudviklet for få originalprodukter og samarbejdet mellem virksomheder og universiteter er for svagt DK entrepreneurship er svag – dvs evnen til at skabe nye virksomheder og få dem til at vokse Lederskab – der er for få danske ledere med et stærkt strategisk og internationalt lederskab, hvilket er en svaghed på en global markedsplads

5

6 Innovation og nye virksomheder Den nye ide Forretningsplanen
Beskriver en virksomhed i dens udviklings stadier. Beskriver de vigtigste elementer om hvordan virksomheden skal drives og udvikles. Begrunder din baggrund for at kunne starte virksomhed – fra dine gode ideer til dine erfaringer og ekspertise og dine finansielle og markedsmæssige overvejelser til dine langsigtede drømme og mål. Er en stadig udviklende platform for din virksomhed.

7 Innovation og nye virksomheder Den nye ide Forretningsplanen
Hvem behøver en forretningsplan? Alle der tænker på at starte en virksomhed Små virksomheder Højteknologiske virksomheder Større virksomheder - Alle på dette kursus skal lave en forretningsplan som et grundlag for eksamens aktiviteterne.

8 Innovation og nye virksomheder Den nye ide Forretningsplanen
mål med forretningsplanen At strukturere og definere dine visioner (for dig selv og andre) At danne en solid basis for din forretning baseret på faktuelle data At støtte betydningsfulde beslutningstagninger samt kort- og langsigtet planlægning At overbevise andre (banker, investorer, familie, venner, potentielle kunder og leverandører) om at dine planer er værdifulde At udvikle en vane med at være professionel

9 Innovation og nye virksomheder Den nye ide Forretningsplanen
Indholdet i forretningsplanen giver læseren mulighed for på en seriøs og objektiv måde at vurdere og tage stilling til virksomhedens økonomiske, videns - mæssige, organisatoriske grundlag og planer. En god forretningsplan gør ikke en ide bedre, men den viser, at der er konsensus og hold i visionerne. Beskrivelserne giver således læseren mulighed for at forstå – og eventuelt argumentere mod/for – , og giver samtidig virksomhedsledelsen et realistisk overblik.

10 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Typisk indeks for en forretningsplan for en pionervirksomhed. Titel og forside Kap. 1: Sammendrag Kap. 2: Baggrund Kap. 3: Branchebeskrivelse Kap. 4: Ide, mål og strategi Kap.5: Produktbeskrivelse Kap. 6: Markedet og marketing Kap. 7: Fremstillingsproces (udelades) Kap. 8: Management og organisation Kap. 9: Det økonomiske (udelades) Kap. 10: Risikovurdering Kap. 11: Handlingsplan Bilag

11 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Titel og forside: Skal være indbydende, kreativ og troværdig Hvem har udarbejdet forretningsplanen Hvilken version

12 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Kapitel 1 – Sammendrag Sammendraget er appetitvækkeren – bør give lyst til at læse hele forretningsplanen Bør fokusere på: Formålet med forretningsplanen. Virksomhedens mål. Kort præsentation af produktet og markedet med de fordele kunden får ved produktet. Budgetresume og kapitalbehov. (Udelades) De ledelses- og forretningsmæssige kompetencer i virksomheden (ledernes eller ejernes baggrund og erfaring). Eventuelle milepæle.

13 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Kapitel 2 – Baggrund Bør give læseren en fornemmelse af, hvad det egentlig er, der ligger til grund for ideen Det bør ligeledes fremgå hvad der til dato konkret er sket i projektet f.eks: Er der gennemført analyser Er der modeller, prototyper, lavet tests eller gennemført salg Er der gennemført nyhedsundersøgelser, og hvordan er patent- eller eneretssituationen Er der partnere på produktionen og afsætning Hvilke ressourcer er der anvendt i projektet, og hvordan er disse finansieret?

14 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Kapitel 3 - Branchebeskrivelse Afsnittet er vigtigt for forståelsen af forretningsmulighederne Er der stagnation eller vækst i branchen. Er efterspørgslen stabil eller svingende. Er der en lovgivning som regulerer branchen. Er der skatteregler, afskrivningsregler, tilskudsregler som har betydning for pris/marked. Er der geografiske koncentrationer eller andre betydende lokale forhold. Hvilken situation sælger produkterne. Hvordan adskiller produkterne sig fra konkurrenternes (set med kundens øjne) Hvordan er den generelle konjunktur på de markeder produkterne skal sælges på. Findes der særlige salgs- eller distributionssystemer.

15 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Kapitel 4 – ide, mål og strategi Omhandler den personlige vision, som iværksætteren har til virksomheden og dens udvikling Hvad er forretningsideen Hvilke mål er der med ideen Hvordan nås disse mål Holdninger: Stor – lille virksomhed – hvor mange ansatte Kun salg i DK Forurening Behandling af ansatte Denne overordnede fokusering på rammerne for virksomheden har meget stor betydning for virksomhedens udviklingsmuligheder selvom det ikke altid er optimalt forretningsmæssigt

16 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Kapitel 4 – ide, mål og strategi (fortsat) Forskel på pionervirksomheders og store virksomheders vision og ide, men kan være til stor inspiration

17 Senmatic Vision Være blandt de foretrukne globale leverandører af sensorer og automatikpro-dukter

18 Mission Visionen skal opnås gennem udvikling, produktion og marketing af produkter, der imødekommer de mest krævende applikationer hos industrier worldwide og at dette realiseres gennem omfattende kapabilitet, innovativt ingeniørarbejde og designfleksibilitet samt det højeste niveau af kundeservice, support og kvalitet. Strategi Senmatic vil bevidst arbejder på at blive opfattet som: En pålidelig leverandør, der kan levere produkter og service af højeste kvalitet En fleksible, fremsynet virksomhed med et højt niveau i teknisk support, som kan løse individuelle problemer En dynamisk virksomhed med fortrin i en samarbejdsform, der bygger på gensidigt fællesskab med kunderne En virksomhed med et profitabelt, fremadrettet produktsortiment, der satser på risikospredning gennem betydelig eksport En virksomhed med sunde holdninger og ledelsesprincipper, god virksomhedskultur og seriøs og kvalitetsorienteret virksomhedsadfærd

19 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Kapitel 4 – ide, mål og strategi (fortsat) Danfoss Mission Vi vil producere og levere kunderigtige og miljøvenlige produkter globalt Vi er en gruppe engagerede mennesker med en meningsfyldt arbejdstilværelse Vi vil fremme Danfoss kulturen globalt, samtidig med at vi støtter og respekterer de lokale værdier Vi vil søge at styrke de samfund, hvor vi spiller en aktiv rolle

20 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Kapitel 4 – ide, mål og strategi (fortsat) Den retning en virksomhed skal udvikle sig i er bestemt via ide grundlaget, og de fleste af virksomhedens strategiske beslutninger er taget ud fra idegrundlaget. LEGO definerer betydningen af idegrundlaget som: ”Rammer og grundlag for alt, hvad vi som virksomhed foretager os” LEGO’s overordnede idegrundlag er defineret som: ”Det overordnede idegrundlag og udgangspunktet for alle produkter og aktiviteter er, at vi tager børns interesser og behov alvorligt – og at forældre opfatter os som en samarbejdspartner de kan have tillid til”

21 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Kapitel 4 – ide, mål og strategi (fortsat) Målene beskriver hvad iværksætteren ønsker og forventer, der skal ske med virksomheden på kort og længere sigt, for opfyldelse af idegrundlaget Definering af mål samt kvalificere og kvantificere dem. Grundfos A/S har defineret en hovedmålsætning som: ”Grundfos A/S skal stræbe efter at blive ”World Class” i kundeorienteret udvikling, produktion og distribution af driftsikre, funktionsrigtige produkter til konkurrencedygtige priser” For at målene har værdi skal de være: Præcise (mulige at styre efter) Målbare (mulige at se om de nås)

22 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Kapitel 4 – ide, mål og strategi (fortsat) Der bør opstilles både kortsigtede (1 – 3 år) og langsigtede (3 – 5 år) for følgende områder: Økonomi Salg og markedsføring Produktion Udvikling organisation

23 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Kapitel 4 – ide, mål og strategi (fortsat) Der bør opstilles både kortsigtede (1 – 3 år) og langsigtede (3 – 5 år) for følgende områder: Økonomi Omsætning Dækningsbidrag og dækningsgrad der udtrykker virksomhedens evne til at klare de faste omkostninger Overskudsgrad Afkastningsgraden – viser hvor godt den investerede kapital forrentes Soliditetsgrad – virksomhedens evne til at bære tab

24 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Kapitel 4 – ide, mål og strategi (fortsat) Der bør opstilles både kortsigtede (1 – 3 år) og langsigtede (3 – 5 år) for følgende områder: Salg og markedsføring Hvad forventes af givne produkter på forskellige markeder Der opstilles en plan for hvordan produkterne markedsføres Der opstilles en plan for hvor og hvornår salg på de forskellige markeder gennemføres

25 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Kapitel 4 – ide, mål og strategi (fortsat) Der bør opstilles både kortsigtede (1 – 3 år) og langsigtede (3 – 5 år) for følgende områder: Produktion Hvordan gennemføres produktion af produkterne Underleverandører Egen produktion

26 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Kapitel 4 – ide, mål og strategi (fortsat) Der bør opstilles både kortsigtede (1 – 3 år) og langsigtede (3 – 5 år) for følgende områder: 4. Udvikling Hvilke planer for fremtidig udvikling af nye produkter eller koncepter: Hvilke tiltag er der tale om Hvornår påbegyndes de (milepæle) Hvornår er de færdige Hvad forventes de at koste (evt 15% af omsætningen skal bruges til udvikling)

27 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Kapitel 4 – ide, mål og strategi (fortsat) Der bør opstilles både kortsigtede (1 – 3 år) og langsigtede (3 – 5 år) for følgende områder: Organisation Hvilke mål er der for virksomhedens organisation Ejerforhold Organisering af arbejde og funktioner

28 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Kapitel 4 – ide, mål og strategi (fortsat) Målene definerer hvad man vil nå Strategien beskriver hvordan målene nås Tiltroen til at en strategi er fornuftig afhænger af Dokumentation generelt Iværksætternes baggrund og ledelseserfaring

29 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Kapitel 5 – Produktbeskrivelse Beskrivelsen bør kun omhandle hovedprodukterne uden nøjere beskrivelse af tekniske detaljer (skal kunne forståes af investorer) Hvad er produktet, hvordan virker det og hvad skal det bruges til Hvad er det nye Er det billigere Bedre kvalitet Specielle funktioner Fordele for kunden Ulemper

30 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Kapitel 6 – Markedet og marketing Beskrivelse af markedet kan deles i 2 områder: Kunder Konkurrenter Hvem er kunderne og hvad er deres mål Hvor er de Hvorfor køber de Hvornår køber de Hvordan køber de Hvor meget køber de Hvad påvirker kundens købsbeslutninger

31 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Kapitel 6 – Markedet og marketing Beskrivelse af markedet kan deles i 2 områder: Kunder Konkurrenter Konkurrenter: Hvem er konkurrenterne Hvor er konkurrenterne Hvor store er de Hvor stærke er de på markedet og hvor store andele har de Hvad er deres styrker og svagheder Hvad er Jeres virksomheds styrke i forhold til konkurrenternes. Hvordan forventes det at konkurrenterne vil reagere

32 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Kapitel 6 – Markedet og marketing Marketing Hvordan vil I bruge Jeres markeds viden bedst muligt Hvordan vil I sikre Jer at potentielle kunder får viden om Jeres produkt/service – og vil vælge det frem for konkurrentens Udarbejd mere end en marketing taktik (eks den billigste og den dyreste)

33 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Kapitel 7 – Fremstillingsproces At få produktet klar til salg omfatter typisk 3 faser: Produktudvikling Produktmodning Produktion Vis at det I lovede i sammendraget er muligt!

34 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Kapitel 8 – management og organisation Management: De kompetencer og personer som virksomheden har. (Kort beskrivelse af nøglepersonerne). Skal vise at teamet både besidder leder- og styreegenskaber – at det er afbalanceret. Uddannelse, erhvervserfaring og alder Erfaringer med den funktion, de skal forestå i virksomheden Organisation: Beskriv hvordan virksomheden organiseres internt mht de opgaver der skal løses

35 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Kapitel 9 – Det økonomiske Bør indeholde: Likviditetsbudgetter (cash flow) Driftsbudgetter Balancebudget (investeringsbudget)

36 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Kapitel 10 - Risikovurdering En SWOT-analyse er en god måde at beskrive/illustrere risikofaktorerne på: Strengths – de styrker virksomheden har set i forhold til konkurrenterne Weaknesses – de svagheder virksomheden har i forhold til konkurrenterne og omverden Opportunities – De muligheder der er og er udsigt til i omverdenen, hos kunderne og på markedet Threats – De trusler omverdenen nu og på sigt stiller virksomheden Risikovurdering skal være kortfattet

37 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Kapitel 11 - Handlingsplan Vigtigt at have overblik over aktiviteter for at kunne forholde sig til status Bør indeholde: Beskrivelse af hver enkelt aktivitet der skal gennemføres Angivelse af den tid hver enkelt aktivitet tager Angivelse af ressourcer (penge, personer, materiale) der skal benyttes til hver aktivitet. Milepæle der præcist angiver nogle hensigtsmæssige tidspunkter til at vurdere om det planlagte er nået.

38 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Praktiske hints: Hvem er læserne (tænk på sproget) Vær kreativ – men husk at være omhyggelig Brug Jeres uddannelses baggrund som fordel (lad være med at gætte eller bruge ikke-argumenterede påstande. Medtag mulige barrierer, potentielle svagheder og risici …så vel som Jeres planer for at håndtere disse Vær realistisk (ikke mange tror på højere kvalitet til lavere pris) Husk at læse korrektur

39

40 Innovation og nye virksomheder Den nye ide - Forretningsplanen
Opgave I har to valgmuligheder for opgaven Udarbejd en forretningsplan for: Jeres ”drømmevirksomhed” (produkt eller servicebaseret) eller Et internt projekt i en virksomhed, hvor I forestiller Jer at gruppen arbejder. Forretningsplanen skal præsenteres for virksomhedens bestyrelse. Brug slides fra kursusgangen som guidelines til indholdet i Jeres forretningsplan; UDELAD de økonomiske og produktionsmæssige aspekter. (Andre dele af kapitlerne kan udelades med en vel - argumenteret begrundelse) Vedlæg gerne bilag med relevante oplysninger, der kan støtte opgaven Den forretningsplan I laver skal være kort: 4 – 6 sider.


Download ppt "5. mm virksomhedsledelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google