Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Generalforsamling 2009 24. april 2009. 2 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group DAGSORDEN 1.Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Generalforsamling 2009 24. april 2009. 2 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group DAGSORDEN 1.Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed."— Præsentationens transcript:

1 Generalforsamling 2009 24. april 2009

2 2 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group DAGSORDEN 1.Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år 2.Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 3.Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion 4.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5.Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer: a)SP Group A/S – Kapitalnedsættelse b)OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S og Værdipapircentralen A/S – Navneforandring 6.Valg af bestyrelsesmedlemmer 7.Valg af revisor 8.Eventuelt

3 3 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group Bestyrelsens beretning v/formand Niels K. Agner

4 4 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group HØJDEPUNKTER – KONCERNEN Omsætning i DKK mio. Driftsindtjening (EBITDA) i DKK mio.  2008 blev et vanskeligt år – væsentlig ændring af markedsforhold  Fald i den samlede omsætning på 0,7% til DKK 864 mio.  Løbende tilpasning af kapaciteten og flytning af løntung produktion til Polen og Kina  Skuffende udvikling i indtjeningen  global krise, volatile valutakurser og stigende råvarepriser mv.  Faldende indtjening (EBIT) inden for alle forretningsområder, undtagen Sprøjte- støbning  Samlet resultat på minus DKK 13 mio.

5 5 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group FREMDRIFT PÅ FLERE OMRÅDER  Stigende salg til Health Care-industrien – udgør 34,5% af omsætningen  Stigende salg til udlandet – udgør 43,8% af omsætningen  Første ordre på coating af rør til olie- og gasindustrien  Stigende salg til vindmølleindustrien  Verdens største bilkoncern blev storkunde  2008 det hidtil bedste år i Kina, Polen, USA og Canada  Indgåelse af kontrakter og partner- skabskontrakter med godt potentiale  Vi mistede ingen større kunder

6 6 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group Hovedtal fra 2008 og 1. kvartal 2009 v/ adm. direktør Frank Gad

7 7 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group KONCERNENS HOVEDTAL 2008 DKK mio. 20082007 Nettoomsætning863,7869,7 EBITDA60,372,9 EBIT17,034,6 Resultat før skat og minoriteter -14,921,2 Nettoresultat-10,315,9 Egenkapital inkl. minoriteter170,5179,0 Pengestrømme fra: Drift35,453,6 Investering-69,5-52,2 Finansiering-17,59,7 Resultat før skat og minoriteter, DKK mio. Resultat pr. aktie, DKK

8 8 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group OMSÆTNING FORDELT PÅ PRODUKTOMRÅDER Omsætning til medicokunder (DKK mio.) Omsætning i Health Care produkter (DKK mio.) Omsætning i Energi- og miljøprodukter (DKK mio.) Omsætning til fødevarerelaterede industrier (DKK mio.)

9 9 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group SPRØJTESTØBNING 2008:  Fald i omsætning på 9,1%  Påvirkning fra: konjunkturudvikling, op- hør af nummerpladeproduktion, brand i Polen og lav USD-kurs  EBITDA på hidtil højeste niveau – dog fortsat ikke tilfredsstillende  Hidtil bedste år i Kina og Polen  Målrettet indsats mod brancher i vækst DKK mio. 20082007 Nettoomsætning470,6518,5 EBITDA29,122,8 EBIT4,5-2,3 Samlede aktiver325,8340,8 Medarbejdere, gns.630599 Forventninger til 2009: • Fald i omsætning på grund af global krise • Vækst i omsætning og indtjening i Kina og Polen • De danske fabrikker reducerer kapacite- ten og investeringerne

10 10 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group POLYURETAN 2008:  Fald i omsætning på 1,5%  Ergomat: Vækst i USA og Canada trods krise og lav USD-kurs  Tinby: Beskeden tilbagegang i omsæt- ning, men stigende omsætning fra nye aktiviteter  TPI: Fald i omsætning som følge af høje kornpriser samt vanskeligere kreditforsik- ringsmuligheder for kunder i Østeuropa  Faldende driftsindtjening på grund af ændret produktmiks Forventninger til 2009:  Lavere omsætning og indtjening DKK mio. 20082007 Nettoomsætning170,4171,6 EBITDA27,434,5 EBIT20,927,1 Samlede aktiver157,7174,3 Medarbejdere, gns.198218

11 11 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group VAKUUMFORMNING Forventninger til 2009:  Lavere omsætning, kapacitetstilpasning og ikke-tilfredsstillende resultat DKK mio. 20082007 Nettoomsætning121,776,6 EBITDA-0,5-0,6 EBIT-6,0-3,3 Samlede aktiver142,381,5 Medarbejdere, gns.12266 2008:  Stigning i omsætning på 59% som følge af køb af DKI Form – dog lavere end forventet, da nogle kunder er ramt af krisen  Gibo Plast er Skandinaviens største vakuumformer med stærke kompetencer  For lav kapacitetsudnyttelse og tilpasning af medarbejderstab  Driftsindtjening lavere end forventet  Nye kunder i energi-industrien

12 12 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group BELÆGNING 2008:  Fald i omsætning på 2,9% grundet udskydelse af projekter  Stigende omsætning til medico- industrien  Tilgang af nye kunder i olie- og gasindustrien – bl.a. to internationale olieselskaber (coating af olierør)  Faldende driftsindtjening pga. ændret produktmiks, højere udviklings- og markedsføringsomkostninger samt lavere omsætning  Beslutning om investering i yderligere produktionskapacitet grundet lang- sigtede vækstforventninger Forventninger til 2009:  Højere omsætning og lidt højere indtjening DKK mio. 20082007 Nettoomsætning113,8117,2 EBITDA16,122,2 EBIT10,718,4 Samlede aktiver100,595,0 Medarbejdere, gns.6364

13 13 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group 1. KVARTAL 2009 – KONCERNEN DKK mio. 1. kvt. 2009 1. kvt. 2008 Fuldt år 2008 Nettoomsætning169,6227,5863,7 EBITDA1,217,360,3 EBIT-8,56,817,0 Resultat før skat og minoriteter-12,7-5,2-14,9 Nettoresultat-9,6-4,2-12,8 Egenkapital inkl. minoriteter163,3171,9170,5 Pengestrømme fra driften1,6-5,835,4 Forretningsområdernes omsætningsfordeling 1. kvartal 2008 og 2009  Udviklingen i 1. kvartal påvirket af den globale recession  Fald i afsætning til stort set alle industrier – bortset fra Medico-industrien  Fortsættelse af intensiveret markedsføring  Tilpasning af omkostninger og kapacitet 2008 2009

14 14 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group 1. KVARTAL 2009 – FORRETNINGSOMRÅDERNE (1) Sprøjtestøbning DKK mio. 1. kvt. 20091. kvt. 2008 Nettoomsætning91,5138,6 EBITDA1,614,0 EBIT-3,78,1 Polyuretan  Omsætning påvirket af recession og bortfald af nummerpladeproduktion  Tilgang af medico-kunder  Positiv udvikling i Polen og Kina  Afsætning i SP Medical fortsat påvirket af brand sidste år  Fortsat tilpasning på danske fabrikker  Negativ udvikling på stort set alle markeder – mindst i Nordamerika  Fald i omsætning under egne brands (TPI og Ergomat)  Indvielse af ny Tinby- produktionsfacilitet i Polen  Lancering af nye produkter og koncepter forventes delvist at afbøde markedstilbagegang DKK mio. 1. kvt. 20091. kvt. 2008 Nettoomsætning24,135,6 EBITDA-0,64,2 EBIT-2,22,3

15 15 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group 1. KVARTAL 2009 – FORRETNINGSOMRÅDERNE (2) Vakuumformning DKK mio. 1. kvt. 20091. kvt. 2008 Nettoomsætning25,832,4 EBITDA-1,2-0,3 EBIT-2,2-1,5 Belægning  Væsentlig del af produktionen afsættes til den automotive industri – hårdt ramt af recessionen  Nye projekter og løsninger i energi- industrien forventes at bidrage positivt til salg og indtjening i 2009  Opdyrkning af nye markeder i Øst- og Centraleuropa  Fortsat indsats over for olie- og gasindustrien – tilgang af nye opgaver til fremtidig levering  Stigende efterspørgsel efter Accoats ydelser til friktionsned- sættelse og korrosionsbeskyttelse  Forventning om betydelig vækst – investering i ovnkapacitet og fosfateringsanlæg DKK mio. 1. kvt. 20091. kvt. 2008 Nettoomsætning30,723,3 EBITDA4,32,3 EBIT2,91,0

16 16 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group Bestyrelsens beretning v/formand Niels K. Agner

17 17 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group UDBYTTEPOLITIK OG UDBYTTE FOR 2008 Udbyttepolitik • Overskud skal anvendes til at styrke selskabets finansielle position og finansiere tiltag, der kan medvirke til at skabe lønsom vækst • Bestyrelsen vil først foreslå udbytte til aktionærerne, når egenkapitalen igen overstiger aktiekapitalen, og når resultat før skat og minoriteter stabilt udgør minimum 5% af omsætningen Forslag til udbytte for 2008 • Bestyrelsen foreslår, at der ikke betales udbytte for 2008

18 18 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group AKTIEKURSUDVIKLINGEN Aktiekursudviklingen fra 1. januar 2005 til 31. marts 2009 Index 4.1.2005 = 90 SP Group Kilde Københavns Fondsbørs og Danske Markets Totalindeks -76% afkast i 2008 12% afkast i 2007 43% afkast i 2006 29% afkast i 2005 Januar 2005 November 2005 April 2006 September 2006 Februar 2007 Juli 2007 November 2007 April 2008 September 2008 Februar 2009

19 19 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group TILFREDSSTILLENDE FLOW Ejerforhold pr. 4. marts 2009 2008 2007 Storaktionærer Øvrige 2009 Storaktionærernes ejerandel Antal (stk.)Andel (%) Schur Invest A/S251.94912,4 Mørksø Invest ApS182.8289,0 Shareholder Invest Growth A/S155.0007,7 SP Group (egne aktier)13.9750,7 Navnenoterede under 5%789.33039,0 Ikke navnenoterede630.91831,2 Total2.024.000100,0

20 20 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group HONORAR TIL BESTYRELSEN Forslag til honorar for 2009:  Uændret i forhold til 2008  Det samlede honorar falder, da bestyrelsen reduceres med to medlemmer TDKK 20082007 Bestyrelseshonorar (samlet)1.075926 Honorar til formanden300250 Honorar til næstformanden175135 Honorar til øvrige medlemmer pr. medlem 150135

21 21 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group VEDERLAGSPOLITIK  Fastholdelse af nøglemedarbejdere kræver de rigtige løninstrumenter  Samlet løn til direktionen på DKK 4,5 mio. i 2008  Aktiebaserede ordninger cementerer fælles interesse i stigende aktiekurs  Seneste tildeling af warrants til direktion og ledende medarbejdere i 2007 – ingen tildeling i 2008  Pt. er der to løbende programmer – et fra 2006 og et fra 2007  Anslået værdi af de to programmer var DKK 5,1 mio. ved indgåelse af disse  Forslag om at fortsætte warrantordningen. Bestyrelsen fik på sidste års generalfor- samling bemyndigelse hertil, men har valgt endnu ikke at udnytte denne. Options- og warrant-ordninger pr. 31. december 2008 Antal aktier Optionsprogram13.975 Warrantprogram80.000

22 22 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group FORVENTNINGER TIL 2009 • Udsigt til et udfordrende 2009 • Nedgang i den samlede omsætning • Lavere investeringer end i 2008 • Lidt lavere afskrivninger som følge af lavere investeringer • Fald i finansielle udgifter som følge af lavere renteniveau og lidt lavere gæld • Stram omkostningsstyring, kapacitetstilpasning samt fokus på risiko-, likviditets og kapitalstyring

23 23 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group TILPASNING AF STRATEGI • Forudsætninger for realisering af SP Groups 5-års plan er ændret, idet de finansielle mål 2012 bygger på forud- sætningen om en årlig gennemsnitlig BNP-vækst på 3% på Koncernens markeder samt generelt velfungerende markeder • De opstillede mål vil næppe kunne nås før senere • Fokus på at øge indtægter og reducere omkostninger

24 24 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group REVIDEREDE LANGSIGTEDE FINANSIELLE MÅL • Nuværende strategiplan rummer mulighed for stigning i omsætning til DKK 1,5 mia. • EBITDA-margin skal øges frem til 2012 • Langsigtet mål for resultat før skat og minoriteter på 6-7% af omsætningen ventes gradvist at blive nået • Fortsat nedbringelse af den rentebærende gæld • Mål at reducere NIBD/EBITDA til 3-4 og fastholdelse på dette niveau • Egenkapitalandel (inkl. minoriteters egenkapital) på 20-35% • Fornuftigt afkast til aktionærerne via stigninger i aktiekursen

25 25 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group MERSALG OG INTERNATIONALISERING • Styrket salg og markedsføring i alle enheder • Rådgivning inden for plast og belægning • Indsats over for både eksisterende og nye kunder • Differentiering på proces, design og viden om råvarer • Øget eksport fra fabrikker i Danmark, Kina og Polen med fokus på Nordamerika, Østeuropa og Asien Internationalt salg i DKK mio. Internationalt salg i %Organisk vækst i % (Koncernoms.)

26 26 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group VÆKSTINDUSTRIER OG EGNE VAREMÆRKER • Intensiv bearbejdning af industrier i vækst og nye kundegrupper, fx Health Care og vindmøller • Fastholdelse af vækst i medico-salg (pt. næsten 25% af den samlede omsætning) • Udbygning af international position som leverandør til energi- og miljøindustrien • Øget salg under egne varemærker (TPI, Guidewires og Ergomat) og udvikling af nye produkter • Potentiale i andre produktnicher skal udnyttes Omsætning egne varemærker, DKK mio. Omsætning i Health Care produkter, DKK mio.

27 27 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group REDUKTION AF OMKOSTNINGER • Kapacitetstilpasninger • Alle produktionsanlæg skal søge at producere og levere bedre, billigere og hurtigere • Reduktion af forbruget af materialer og ressourcer • Begrænsning af indkørings– og omstillingstider i produktionen • Udrulning af LEAN fortsætter • Effektivisering af indkøb og supply chain samt styrkelse af it- og styringssystemer • Bredere geografisk sourcing

28 28 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group TAK TIL LEDERE OG MEDARBEJDERE

29 29 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

30 30 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group DAGSORDEN 1.Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år 2.Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 3.Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion 4.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5.Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer: a)SP Group A/S – Kapitalnedsættelse b)OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S og Værdipapircentralen A/S – Navneforandring 6.Valg af bestyrelsesmedlemmer 7.Valg af revisor 8.Eventuelt

31 31 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group DAGSORDEN 1.Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år 2.Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 3.Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion 4.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5.Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer: a)SP Group A/S – Kapitalnedsættelse b)OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S og Værdipapircentralen A/S – Navneforandring 6.Valg af bestyrelsesmedlemmer 7.Valg af revisor 8.Eventuelt

32 32 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group Ad 5 FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER AKTIONÆRER SP Group A/S – kapitalnedsættelse: Vedtægternes § 4, stk. 1. Selskabets aktiekapital foreslås nedsat med nominelt DKK 182,160 mio. fra DKK 202,4 mio. til DKK 20,24 mio., hvoraf DKK 48,193 mio. anvendes til dækning af konstateret akkumuleret underskud pr. 31.12.2008, mens DKK 133,967 mio. henlægges til en særlig fond i henhold til Aktieselskabslovens § 44a til sikring af selskabet. Antallet af aktier i selskabet forbliver uændret, 2,024 mio. aktier, mens hver aktie på nominelt DKK 100 reduceres til en nominel værdi på DKK 10. Vedtægternes § 4, stk. 1 ændres derfor til følgende ordlyd: ”Selskabets aktiekapital udgør DKK 20.240.000 fordelt på aktier af DKK 10 eller multipla heraf.” Vedtægternes § 4, stk. 9: Vedtægternes § 4, stk. 9 udgår, idet perioden for tegning af 30.000 warrants er udløbet. a)

33 33 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group Ad 5 FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER AKTIONÆRER Vedtægternes § 5, stk. 1: Bemyndigelsen i vedtægternes § 5, stk. 1 til forhøjelse af selskabets aktiekapital indtil nominelt DKK 100 mio. foreslås ændret til nominelt DKK 10 mio. Vedtægternes § 5, stk. 1 ændres derfor til følgende ordlyd: ”Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. april 2010 ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 10 mio. ved tegning af nye aktier til markedskurs eller til en lavere kurs, som fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under DKK 10.” Vedtægternes § 5, stk. 4: Som følge af nedsættelsen af selskabets aktiekapital foreslås § 5, stk. 4 formuleret således: ”Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange indtil den 1. maj 2011 at udstede yderligere op til 80.000 stk. warrants (tegningsretter) til SP Group A/S’ ledende medarbejdere samt gennemføre den dertil hørende forhøjelse af aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 800.000 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Vilkårene for de udstedte warrants fastlægges af bestyrelsen i forbindelse med udstedelsen.”

34 34 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group Ad 5 FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER AKTIONÆRER Vedtægternes § 8, stk. 1: Vedtægternes § 8, stk. 1 ændres til følgende ordlyd: ”Hvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme”. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S og Værdipapircentralen A/S: Vedtægternes § 4, stk. 2. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S og Værdipapircentralen A/S har begge i årets løb taget navneforandring. Vedtægternes § 4, stk. 2 foreslås derfor ændret til følgende ordlyd: ”Selskabets aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og registreret i VP Securities A/S.” b)

35 35 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group DAGSORDEN 1.Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år 2.Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 3.Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion 4.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5.Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer: a)SP Group A/S – Kapitalnedsættelse b)OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S og Værdipapircentralen A/S – Navneforandring 6.Valg af bestyrelsesmedlemmer 7.Valg af revisor 8.Eventuelt

36 36 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group Ad 6 VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER Bestyrelsen foreslår GENVALG af: Niels K. Agner Hans Wilhelm Schur Erik Preben Holm Erik Christensen

37 37 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group DAGSORDEN 1.Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år 2.Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 3.Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion 4.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5.Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer: a)SP Group A/S – Kapitalnedsættelse b)OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S og Værdipapircentralen A/S – Navneforandring 6.Valg af bestyrelsesmedlemmer 7.Valg af revisor 8.Eventuelt

38 38 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group Ad 7 VALG AF REVISOR Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab: Claus Kolin Statsautoriseret revisor Deloitte

39 39 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group DAGSORDEN 1.Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år 2.Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 3.Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion 4.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5.Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer: a)SP Group A/S – Kapitalnedsættelse b)OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S og Værdipapircentralen A/S – Navneforandring 6.Valg af bestyrelsesmedlemmer 7.Valg af revisor 8.Eventuelt

40 Generalforsamling 2009 TAK FOR I DAG


Download ppt "Generalforsamling 2009 24. april 2009. 2 Generalforsamling 2009 – 24. april 2009 / SP Group DAGSORDEN 1.Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google