Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sælgers tjekliste Boligen sættes til salg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sælgers tjekliste Boligen sættes til salg"— Præsentationens transcript:

1 Sælgers tjekliste Boligen sættes til salg
Boligen på Boligens pris Finansiering Kurssikring Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring Energimærke og energiplan Købers fortrydelsesret Loyal oplysningspligt Skattemæssige forhold Købsaftalens indgåelse Økonomisk opgørelse Eventuelle mangler Anden rådgivning

2 Sælgers tjekliste Til salg Boligen sættes til salg
Advokaten vejleder om en realistisk salgspris Advokaten rådgiver om salgsmetoder: Salg gennem ejendomsmægler, formidlingsaftale, salgsprovenue m.v. Sælg-selv Til salg

3 Sælgers tjekliste Med hvilke finansieringsforslag
skal ejendommen udbydes Advokaten rådgiver om alle forhold, som kan have be-tydning for hjemtagelse af nye lån Advokaten rådgiver om den mest fordelagtige indfrielsesmetode for eventuelt indestående pantehæftelser

4 Sælgers tjekliste Kursrisiko og kurssikring
Advokaten skal klarlægge om sælger bærer en kursrisiko og i givet fald vejlede herom samt om evt. kurssikring

5 Sælgers tjekliste Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring
Advokaten rådgiver om mulighederne for at få udarbejdet en Tilstands-rapport og konsekvenserne af ikke at udarbejde en I følge loven skal sælger betale halvdelen af den ejerskifteforsikring, som i givet fald tilbydes køber

6 Sælgers tjekliste Energimærke m.v.
Advokaten skal rådgive sælgeren om, hvorvidt ejendommen er omfattet af lov om energimærkning

7 Sælgers tjekliste Køberens fortrydelsesret
Advokaten skal rådgive sælgeren om køberens fortrydelsesret. I tilfælde af at køber gør brug af fortryd-elsesretten, skal advokaten sikre, at sælger opnår de rettigheder, som tilkommer ham

8 Sælgers tjekliste Loyal oplysningspligt
Advokaten skal informere sælgeren om hans loyale oplysningspligt og om konse-kvenserne af en tilside-sættelse af denne

9 Sælgers tjekliste Skattemæssige forhold
Advokaten skal rådgive sælger om de skatte-mæssige konsekvenser af salget, herunder evt. avan-cebeskatning

10 Sælgers tjekliste Købsaftalens indgåelse
Advokaten gennemgår udkast til købsaftale og sikrer, at denne er udar-bejdet på betryggende vis for sælger Advokaten kan evt. deltage i forhandlingerne med køber

11 Sælgers tjekliste Efter købsaftalens indgåelse Advokaten tilsikrer
bl.a. at: Skøde udfærdiges korrekt Alle forpligtelser indfries At handlens ekspeditioner sker så effektivt som muligt At ekspeditioner koordineres bedst muligt i forhold til et eventuelt køb

12 Sælgers tjekliste Indledende behandling af evt. mangelsindsigelser
Advokaten skal sikre, at indsigelser fra køber bliver indledende behandlet og ikke bremser handlen Advokaten skal vejlede sælger om, hvorvidt han skønner, at sælger hæfter for manglerne

13

14


Download ppt "Sælgers tjekliste Boligen sættes til salg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google