Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

At vokse i sin gerning Læreren og de pædagogiske rettigheder Hafdís Ingvarsdóttir, Islands Universitet Ilulissat april 2008.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "At vokse i sin gerning Læreren og de pædagogiske rettigheder Hafdís Ingvarsdóttir, Islands Universitet Ilulissat april 2008."— Præsentationens transcript:

1 At vokse i sin gerning Læreren og de pædagogiske rettigheder Hafdís Ingvarsdóttir, Islands Universitet Ilulissat april 2008

2 Hafdís Ingvarsdóttir Ilulissat april 2008 2 Resultatet af enhver uddannelsesreform er fuldstændig afhænging af hvordan læreren tænker og udfører sit arbejde - så enkelt er det (Fullan, 1982)

3 Hafdís Ingvarsdóttir Ilulissat april 2008 3 En af de vigtigste resourcer en skole har er dets personale – derfor er lærer- uddannelsen og hvorledes lærerens arbejde defineres af yderste vigtighed

4 Hafdís Ingvarsdóttir Ilulissat april 2008 4 Pedagogiske rettigheder •Rettigheden for en individuel lærer til at vokse i sin gerning •Rettigheden til at have lov til at være autonom indenfor systemet, intellektuelt, kulturelt og personligt •Rettigheden til at deltage i opbygningen, vedligeholdelsen og transformationen af ordningen, at operere på en politisk plan (Bernstein, 2000)

5 Hafdís Ingvarsdóttir Ilulissat april 2008 5 At vokse i sin gerning Hvis vi har lyst til að vokse i vores gerning er der to steder vi f ø rst og fremmest skal visitere:  Det indre selv hvor al god undervisning stammer fra  Vores f æ lleskab af kolleger fra hvem vi kan l æ re mere om os selv og vores undervisning

6 Hafdís Ingvarsdóttir Ilulissat april 2008 6 Læreren: den voksne elev Hvis vi ser på læreren som en voksen elev indebærerer det at læreren vil søge den slags viden som på en eller anden måde kan blive integreret i den videnstruktur sem han/hun allerede har udviklet. (Butt, Raymond, McCue og Yamagishi, 1994)

7 Hafdís Ingvarsdóttir Ilulissat april 2008 7 Lærerens subjektive praksisteori (det indre selv) Den subjektive praksisteori er den enkelte lærers personlige teori om indlæring og undervisning Denne teori er i konstant udvikling i forlængelse af studie og praksis Den består af moralske værdier, teoretiske fagforbundne og pædagogiske studier samt ‘erfaringsstudier’ Den indebærer et intellektuelt og følelsesmæssigt forhold til professionen Den professionelle identitet hviler i praksisteorien

8 Hafdís Ingvarsdóttir Ilulissat april 2008 8 Praksisteoriens betydning •Lærerens praksisteori påvirker det forhold læreren har til sine elever, styrer hendes måde at undervise og har indlydelse på alt der foregår i klasseværelset •Alle nye ideer bliver evalueret (som oftest ubevist) ud fra lærerens praksisteori •Hvis vi ikke trives i vores arbejde kan det være fordi vi ikke arbejder i harmoni med vores værdier (praksisteori) •Lærer-autonomi er en betingelse for at læreren kan arbejde i harmoni med sin praksisteori

9 Hafdís Ingvarsdóttir Ilulissat april 2008 9 Den autonome lærer  Er i besiddele af en selvbevisthed, kender sine følelser, kender sin personlige styrke og sine begrænsinger  Har en klar målsætning som han arbejder mod  Er åben overfor kritik og også udfordringer  Er sig medviden om sin subjektive praksisteori  Evaluerer sit arbejde  Bekender sit ansvar og tager ansvar

10 Hafdís Ingvarsdóttir Ilulissat april 2008 10 Vejen mod autonomi (Her mödes det indre selv og fællesskabet) Det sker bl.a. ved: Self-evaluering/reflektion Aktions forskning Nært samarbejde Deltagelse i udviklingen af et lærende miljö

11 Hafdís Ingvarsdóttir Ilulissat april 2008 11 Aktionsforskning 1. Hvad har jeg lyst til at ændre/udvikle? 2. Alternative metoder/fremgangsmåde foreslås 3. Aktion/Afprøvning 4. Reflektion og evidence (data) 5. Evaluering - diskussion 6. Presentation af reslutatet se fx http://www.jeanmcniff.com/http://www.jeanmcniff.com/

12 Hafdís Ingvarsdóttir Ilulissat april 2008 12 Skolen som arbejdplads Mangel på professonal dialogue Interaktionen er overfladisk og teknisk Lærerne undgår argumenterende diskussioner Nært samarbejde sjældent og tilfældigt Fagene er isolerede Sammenhold – ikke samarbejde Ros sjældent og tilfældigt

13 Hafdís Ingvarsdóttir Ilulissat april 2008 13 Skolen som et lærende samfund  Argumenterende og udfordrenede diskussioner  Tillid og repekt blandt kolleger  Lyst til at arbejde sammen for at udvikle undervisningen  Samarbejde og å benthed, selvkritik  Samarbejde mellem de diverse fagrupper  Ros og anerkendelse er en integreret del af kulturen

14 Hafdís Ingvarsdóttir Ilulissat april 2008 14 Den nye professionalisme •Standarder der kommer udenfra •Standardisering af undervisningen •Performance målinger •Ansvarlighed (accountability)

15 Hafdís Ingvarsdóttir Ilulissat april 2008 15 •Flere forskere mener at den nye professionalisme har ført til afprofessionalisering og at den er ved at rekonstruere lærerprofessionen (se fx Fullan, Hargreaves, Day, Hextall, Mahogny) Hvad siger forskerne?

16 Hafdís Ingvarsdóttir Ilulissat april 2008 16 Den nye professionalisme forts. Government policy has attempted to:  standardise practice, showing a lack of trust in the profession and a denial of complexity.  it conceptualises CPD (Continuing Professional Development) as a management tool to ensure ‘good classroom practice’, and is seeking to embed it within the management tool kit, including performance management, pay progression and contract.  items of training are to be imposed on teachers according only to immediate corporate needs (Fra ATL hjemmeside)

17 Hafdís Ingvarsdóttir Ilulissat april 2008 17 Aktuelle spørgsmål •Hvem skal have stemmeret over uddannelsen og efteruddannelsen/udviklingen af lærere? •Hvem skal bestemme ud fra hvilke kriterier lærere og skoler bliver evalueret?

18 Hafdís Ingvarsdóttir Ilulissat april 2008 18 Evaluering I en atmosphere af eksterne standarder: er det vigtigt at:  lærerprofessionen selv definerer standarderne  der samtidig opbygges tradition for intern evaluering i skolerne  læreren evaluerer eget arbejde i samarbejde med kolleger de respekterer og har tillid til

19 Hafdís Ingvarsdóttir Ilulissat april 2008 19 De lærere vi husker •Var inspirerende •Viste enthusiasme •Viste omsorg •Viste forståelse •Var støttende  Hensynsfulde i bredeste forstand Christofer Clark, 1995

20 Hafdís Ingvarsdóttir Ilulissat april 2008 20 Til omtanke •Hvordan skal en profession der bliver frarøvet sin autonomi og agency for at handle ud fra sin egen praksisterori kunne inspirere eleverne til at være autonome og fylde dem med motivation og handlekraft?

21 Hafdís Ingvarsdóttir Ilulissat april 2008 21 Ydre kontrol Afhængighed Mangel på agency Ændringer på overfladen ( strukturændringer ) Indre moniteringAutonomi/agency Fundamentale ændringer

22 Hafdís Ingvarsdóttir Ilulissat april 2008 22 Internal evaluering Indre monitoring Autonomi Fundamentale ændringer Ingen monitoring?

23 Hafdís Ingvarsdóttir Ilulissat april 2008 23 Hvad skal der til for at skabe autonomi blandt lærere? Tid og rum til •At reflektere over egen praksis på en kritisk måde nært samarbejde med kollegaerne •self-evaluering •at tilgodese egen uddannelse (aktion læring)

24 Hafdís Ingvarsdóttir Ilulissat april 2008 24 Pædagogiske rettigheder •Rettigheden til at vokse i sin gerning •Rettigheden at have lov til at være autonom intellektuelt, kulturelt og personligt •Rettigheden til at operere på en politisk plan (Bernstein, 2000)

25 Hafdís Ingvarsdóttir Ilulissat april 2008 25 Det optimale mål Hvis det optimale mål er en profession af høj status der opnår høje standarder er den eneste brugbare model en model der indebærer autonomi, samarbejde og selv-monitoring En model hvor der er skabt muligheder for læreren til at vokse i sin gerning Det igen kræver at myndighederne må have dialog med og tillid til lærerprofessionen


Download ppt "At vokse i sin gerning Læreren og de pædagogiske rettigheder Hafdís Ingvarsdóttir, Islands Universitet Ilulissat april 2008."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google