Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

© 2001 Andersen Legal All rights reserved. Eksternt Årsregnskab •Eksamen 2 timers skriftlig eksamen maj/juni (uden hjælpemidler!) Sammenvejes med karakteren.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "© 2001 Andersen Legal All rights reserved. Eksternt Årsregnskab •Eksamen 2 timers skriftlig eksamen maj/juni (uden hjælpemidler!) Sammenvejes med karakteren."— Præsentationens transcript:

1 © 2001 Andersen Legal All rights reserved. Eksternt Årsregnskab •Eksamen 2 timers skriftlig eksamen maj/juni (uden hjælpemidler!) Sammenvejes med karakteren fra økonomistyring HA 50/50 HA (int) 40/60 Omeksamen i august •Pensum Stickney & Weil, Financial Accounting Fredslund Møller, Intro. til koncernregnskab Diverse noter m.v. •Homepage

2 © 2001 Andersen Legal All rights reserved. Eksternt Årsregnskab Øvelserne – 14 lektioner De først øvelser bliver taget fra lærebogen Gamle eksamensopgaver (ikke længere repræsentative for eksamensopgaver) Typiske regneopgaver. Andre typer opgaver kan forekomme til eksamen, f.eks. ”forklar....” spørgsmål Multible choice har været benyttet, men vil ikke blive brugt i fremtiden Øvelserne er en væsentlig del af den samlede undervisningspakke - de er eksamensrelevante

3 © 2001 Andersen Legal All rights reserved. Eksternt Årsregnskab •Hvorfor eksternt årsregnskab? Bygger videre på bogføring & økonomistyring Grundlag for cand.merc finansering, aud., og økonomistyring •Postulat: I vil på et eller andet tidspunkt I karrieren træffe en vigtig beslutning på baggrund af et årsregnskab •Regnskabets formål er at give - eksterne parter - et retvisende billede af - virksomhedens økonomiske aktivitet, så de får information, - der er relevant for at kunne træffe økonomiske beslutninger

4 © 2001 Andersen Legal All rights reserved. Eksternt Årsregnskab •Eksternt regnskab = kommunikation/information mellem virksomheden og omverdenen (ikke den eneste!) •For virksomheden - andre typer af regnskaber (miljø-, viden- eller etiskregnskab) - hjemmeside, reklame, PR etc. •For brugerne (eksterne parter) - økonomisk udvikling - politisk klima og begivenheder - udviklingen I industrien

5 © 2001 Andersen Legal All rights reserved. Eksternt Årsregnskab •Brugerne ejerne (investorerne) långiverne (banker, realkredit etc.) ansatte (fagforeninger) leverandører kunderne konkurrenterne

6 © 2001 Andersen Legal All rights reserved. Eksternt Årsregnskab •Brugerne (fortsat): analyse- og rådgivergrupper (ofte investorerne, långiverne og leverandørerne’s rådgivere) Offentlige myndigheder Offentligheden

7 © 2001 Andersen Legal All rights reserved. Eksternt Årsregnskab •Informationsbehov og beslutningsopgaver Ressourceallokering Forvaltningskontrol Fordelingsopgave

8 © 2001 Andersen Legal All rights reserved. Eksternt Årsregnskab •Informationsbehov og beslutningsopgaver Ressourceallokering “...virksomhedens økonomiske fremtid er bestemmende for den indkomst som de enkelte ressource-ejere kan forvente at få som betaling for sin ressourceindsat…” Elling, Jens O., Årsregnskabsteori I analytisk perspektiv. Bruger regnskabet til prognoseformål (fremtidige betalingsstrømme, størrelse, tidspunkt samt usikkerhed)

9 © 2001 Andersen Legal All rights reserved. Eksternt Årsregnskab •Informationsbehov og beslutningsopgaver Forvaltningskontrol “ Virksomledens ledelse skal stå til ansvar for forvaltningen af de ressourcer den har rådighed over I virksomheden” Ibid. Informationensbehovet skal bruges til kontrol og ansvarsplacering Dermed er informationsbehovet mere bagudrettet Stigende interesse fra brugerne omkring virksomhedens forvaltning af ressourcer

10 © 2001 Andersen Legal All rights reserved. Eksternt Årsregnskab •Informationsbehov og beslutningsopgaver Fordelingsopgave - udbytte til investorerne - tantieme til bestyrelse (ledelsen) - overskudsdelingsordninger for ledelse og ansatte

11 © 2001 Andersen Legal All rights reserved. Eksternt Årsregnskab •Informationsbehov og beslutningsopgaver Heterogene informationsbehov Forskellige informationsbehov hos brugerne

12 © 2001 Andersen Legal All rights reserved. Eksternt Årsregnskab •Kvalitative egenskaber ved informationer I et regnskabet forståelighed relevans pålidelighed sammenlignelighed

13 © 2001 Andersen Legal All rights reserved. Eksternt Årsregnskab •Forståelighed “…comprehensible to those who have a reasonable understanding of business and economic activities and are willing to study the information with reasonable diligence.” Citat: FASB, statement of financial accounting concepts no. 2, paragraph 40.

14 © 2001 Andersen Legal All rights reserved. Eksternt Årsregnskab •Relevans Være I stand til at gør en forskel I en konkret beslutningssituation •Pålidelighed - Objektivitet (verificerbarhed) - troværdig repræsentation

15 © 2001 Andersen Legal All rights reserved. Eksternt Årsregnskab •Sammenlignelighed - fra periode til periode - mellem virksomheder - mellem forskellige lande/områder

16 © 2001 Andersen Legal All rights reserved. Eksternt Årsregnskab Virksomheden •Virksomheden er en •økonomisk enhed •som eksisterer uafhængigt, •dvs. aktiviteten for enheden kan adskilles fra aktiviteten fra andre enheder •Vi beskæftiger os med virksomheder, der skal følger Årsregnskabsloven

17 © 2001 Andersen Legal All rights reserved. Eksternt Årsregnskab •Årsregnskabsloven (ny lov – den 22. Maj 2001) •Svar på hvad vi I DK finder: •forståeligt •relevant •pålideligt •Sammenligneligt

18 © 2001 Andersen Legal All rights reserved. Eksternt Årsregnskab ÅRL m/BEKENDTGØRELSE DANSKE REGNSK.VEJL. IAS US GAAP mv. ØVR. LITTERATUR

19 © 2001 Andersen Legal All rights reserved. Eksternt Årsregnskab •Afslutning •Opgaver til torsdag den 28. februar •Afleveres via e-mail, jf. fagets hjemmeside •Følgende opgaver: - Øvelse 14a (S&W, kap. 1, page 29) - Øvelse 16a (S&W, kap. 1, page 30) - Øvelse 19a (S&W, kap. 1, page 31) - Kort beskrivelse om forventninger til faget •Bedste besvarelse(r) vil modtage et gavekort (værdi 3-800 kr.)


Download ppt "© 2001 Andersen Legal All rights reserved. Eksternt Årsregnskab •Eksamen 2 timers skriftlig eksamen maj/juni (uden hjælpemidler!) Sammenvejes med karakteren."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google