Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KVALITETSSIKRINGSORDNINGEN FOR VARMEPUMPEINSTALLATØRER Generel orientering om VPO ver3.ppt Svenn Hansen 2009.01.06 1 © Copyright VarmePumpeOrdningen 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KVALITETSSIKRINGSORDNINGEN FOR VARMEPUMPEINSTALLATØRER Generel orientering om VPO ver3.ppt Svenn Hansen 2009.01.06 1 © Copyright VarmePumpeOrdningen 2009."— Præsentationens transcript:

1 KVALITETSSIKRINGSORDNINGEN FOR VARMEPUMPEINSTALLATØRER Generel orientering om VPO ver3.ppt Svenn Hansen 2009.01.06 1 © Copyright VarmePumpeOrdningen 2009 Generel orientering om Kvalitetssikringsordningen for Varmepumpeinstallatører

2 KVALITETSSIKRINGSORDNINGEN FOR VARMEPUMPEINSTALLATØRER Generel orientering om VPO ver3.ppt Svenn Hansen 2009.01.06 2 © Copyright VarmePumpeOrdningen 2009 VarmePumpeOrdningen (VPO) En selvstændig, uafhængig og frivillig brancheordning For virksomheder med erfaring i installation og vedligeholdelse af mindre eldrevne varmepumpeanlæg. Varmepumpemontører (VP) og varmepumpeservicemontører (VPS) skal have indgående kendskab og praktisk erfaring med installation og drift af små varmepumpeanlæg. Medlemskab forudsætter erhvervelse af kursusbevis efter godkendt prøve ved et VPO-kursus Medlemsantallet var 109 virksomheder pr. 24/10-2008 En ”ordning” – ikke en ”forening” Ordningen ledes af en VPO-udvalg og administreres af et sekretariat

3 KVALITETSSIKRINGSORDNINGEN FOR VARMEPUMPEINSTALLATØRER Generel orientering om VPO ver3.ppt Svenn Hansen 2009.01.06 3 Medlemmerne A.G. SERVICE v. A. Gindesgaard, Alke Kjøngerskov VVS ApS, ALLROUND VVS ApS, Anderberg Klima A/S, B & V Køleteknik, Beck-ballum I/S, VVS Smede- & Maskinforretning, Bent & Gregers Larsen VVS, Installatører I/S, Bjarne D. Pedersen ApS, Boesen & Danielsen Ingf., Bornholms Agro- & Ventilationsservice, bp Køleanlæg, BRIKA VARMEPUMPER ApS, Brædstrup VVSTteknik ApS, Bundgaard Køleteknik A/S, Byens Oliefyr-& VVS-service A/S, CBJ Service & Handel ApS, Danfoss Heat Pumps, Dansk Klima Center, Dansk Varmepumpe Industri, Dansk Varmepumpe Service ApS, Djurs Energicenter v/Bendt Dahl, DTEK A/S, EL & VVS-Gården A/S, EL: CON COMFORT A/S, El-firmaet Verner Ranum A/S, El-inst. Henrik Pedersen, Elnegaard VVS, elro A/S, Energi Midt A/S, ESBEN Køleservice as, Findan Køle- & Elteknik A/S, FKH ENERGI ApS, Fredensborg VVS Teknik A/S, Frederiks Smede & VVS A/S, Fyns Varmepumpecenter ApS, Geotherm, Danfoss og Thermia Varmepumper v/Knud Petersen Filskov A/S, Gidex Aut. El- & Køleservice ApS, Gilleleje Køle- & Energiteknik ApS, Gunnar Fredenslund, Hammershøj Køle- & Varmepumpeservice, Hans Jørgen Jensen VVS, Henning Mortensen A/S, Holmgaards VVS & EL ApS, HOVGAARD ApS, J. K. El & Køl, Jes Hansen VVS, JF-Køleteknik A/S, Jysk Klimateknik, Jørn's Smedie & VVS ApS, Kalundborg Køleservice A/S, Karl-Heinz Gehrt, KELLMANN's VVS & Blik ApS, KEN SKOVBY VVS ApS, Klaus Krusaa Køleanlæg A/S, Klima 2000, Klimashop ApS, Lennart's Køleteknik, LF Køleteknik ApS, Lunde Maskincenter A/S, Maltbæk Smede- & Vandteknik, MARIEGAARD VVS, Multi Køl A/S, Nibe / Øster Hornum VVS, NICTEC ApS, Niels Chr. Pinholt, Nilan Service Center v/ Niels Duhn ApS, NRGi Rådgivning A/S, Nørhalne VVS A/S, OJ KØLE- OG MALKETEKNIK ApS, OL-teknik ApS, Per Møller Aut.vand- & Gasm. ApS, Per Strøm Hvidevare & Aircon Teknik, PL Teknik, Rahbek, Brande A/S, Rex Køleinventar A/S, S. S. C. Køleteknik A/S, Salling Vaske- & Køleservice A/S, SD –Teknik, Sig Smede & VVS I/S, Silkeborg Varmepumpe-køleindustri, Sirius Køleteknik ApS, Sirius Teknik ApS, Skovby Smede- & Maskinforrretning, Slagtergades Installationsforretning ApS, Smeden Lars H. Grotrian A/S, STEN & GERT'S ApS, Strandby El-teknik A/S., Sydkøl A/S, Sydvest Energi Salg A/S, Søholt Smedie, Sønderjyllands Køleteknik, Sørby VVS, Thorvald VVS & Energi ApS, Tinghøj Smede & Maskinforretning, TN VVS, Tonnys VVS A/S, Tåsinge VVS, URSIN's VARMESERVICE, Varde Køleservice ApS, v/ Ole Andersen og Søren Leth, Vestergaard VVS ApS, Viborg Køleteknik, VVS Installatør Janus Godsk, VVS Søren M. Pedersen, VVS-FIRMA P. Hermansen A/S, VVS-Firmaet Kaj Larsen & Søn Løkken ApS, VVSøren Rasmussen I/S, Vølund Varmeteknik, filial af Nibe AB, Øllegaard's El & Køleteknik.

4 KVALITETSSIKRINGSORDNINGEN FOR VARMEPUMPEINSTALLATØRER Generel orientering om VPO ver3.ppt Svenn Hansen 2009.01.06 4 © Copyright VarmePumpeOrdningen 2009 Formål iflg. vedtægterne 1.At minimere energiforbrug og emission ved anvendelse af varmepumper (lav miljøbelastning) 2.At tilstræbe, at der kun installeres varmepumpeanlæg, som opfylder fastsatte krav til såvel varmepumpeaggregatet (typegodkendelse) som til dimensionering, installation og vedligeholdelse (kvalitetskoncept) 3. At tilstræbe, at det samlede anlæg arbejder med en rentabel driftsøkonomi i hele anlæggets levetid (god privatøkonomi)

5 KVALITETSSIKRINGSORDNINGEN FOR VARMEPUMPEINSTALLATØRER Generel orientering om VPO ver3.ppt Svenn Hansen 2009.01.06 5 © Copyright VarmePumpeOrdningen 2009 VPO-udvalget Ordningen ledes af et VPO-udvalg bestående af: Kaj Petersen, Knud Petersen Filskov A/S, formand Poul Albrectsen, Danfoss Heat Pumps, næstformand Birger T. Christiansen, TEKNIQ Bjarne Christensen, DS Håndværk & Industri Flemming Kristensen, EnergiMidt A/S Torben Nielsen, Varmepumpe X-perten (Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening) Torben Hansen, OR-Ordningen (observatør) Jan Bünger, Energistyrelsen (observatør) Claus Schøn Poulsen, Teknologisk Institut (observatør) Ejner Jerking, Erhvervs- og Boligstyrelsen (observatør)

6 KVALITETSSIKRINGSORDNINGEN FOR VARMEPUMPEINSTALLATØRER Generel orientering om VPO ver3.ppt Svenn Hansen 2009.01.06 6 © Copyright VarmePumpeOrdningen 2009 VPO´s aktiviteter Sekretariatsopgaver Foretage diverse administrative sekretariatsopgaver for VPO-udvalg, forretningsudvalg og ordningen som helhed. Samarbejdsrelationer Etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer med relevante parter på områder, hvor der er til gavn og nytte for ordningen og dens aktiviteter. Internt rettede medlemsaktiviteter Gennemføre aktiviteter med karakter af medlemspleje; noget, der giver medlemmerne ”value for money” og forsøger at forøge antallet af medlemmer. Eksternt rettede aktiviteter Gennemføre aktiviteter, som bevirker at slutbrugere, udbydere, m.fl. kan udnytte ordningen og få gavn af den Markedsføring Ekstern markedsføring af kvalitetssikringsordningen overfor kunder, slutbrugere, udbydere, rådgivere, konsulenter, grossister, m.fl. Design- og dimensioneringsgrundlag Adgang til informationer om et ansvarligt, miljøvenligt og energiøkonomisk udgangspunkt og fundament for beregning og udvælgelse af varmepumper

7 KVALITETSSIKRINGSORDNINGEN FOR VARMEPUMPEINSTALLATØRER Generel orientering om VPO ver3.ppt Svenn Hansen 2009.01.06 7 © Copyright VarmePumpeOrdningen 2009 VPO´s aktiviteter Beregningsprogrammer Adgang til hensigtsmæssige og brugervenlige programmer til beregning og udvælgelse af varmepumper, samt dokumentation af samme. Kvalitetssikringskoncept Vedligeholde og udvikle et kvalitetssikringskoncept, der giver medlemmer mulighed for at dokumentere udført projektering, installation og service overfor slutbrugerne. Uddannelse og efteruddannelse Udvikle, vedligeholde, godkende og gennemføre grundkurser og opfølgende update-kurser i kvalitetssikringssystemet og dets værktøjer Garantiordning En garantiordning at tilbyde og reklamere med overfor kunderne, som derigennem sikres at få den ansvarlige kvalitetsydelse, der er bestilt og betalt for. Mærkatsystem Et mærkatsystem, der synliggør overfor kunderne og deres kunder, at anlægget er udført og/eller serviceres efter kvalitetssikringsordningen krav (”det blå stempel”). Hjemmeside Udvikle og vedligeholde en hjemmeside med on-line-adgang døgnet rundt til relevante og brugbare informationer om ordningen for medlemmer og andre.

8 KVALITETSSIKRINGSORDNINGEN FOR VARMEPUMPEINSTALLATØRER Generel orientering om VPO ver3.ppt Svenn Hansen 2009.01.06 8 © Copyright VarmePumpeOrdningen 2009 PC-software

9 KVALITETSSIKRINGSORDNINGEN FOR VARMEPUMPEINSTALLATØRER Generel orientering om VPO ver3.ppt Svenn Hansen 2009.01.06 9 © Copyright VarmePumpeOrdningen 2009 PC-software

10 KVALITETSSIKRINGSORDNINGEN FOR VARMEPUMPEINSTALLATØRER Generel orientering om VPO ver3.ppt Svenn Hansen 2009.01.06 10 © Copyright VarmePumpeOrdningen 2009 VPO-uddannelse og efteruddannelse (kurser) 1. dag Installation af VPO-program(mer) Gennemgang af kompendium (Kvalitetskoncept, grundlag, beregning/dimensionering, teknisk specifikation/dokumentation) VPO´s hjemmeside Beregning og dimensionering 2. dag Praktisk Installation Opfølgning på beregn./dimensionering Kvalitetskonceptet (Installation, funktionsprøve, idriftsættelse, drift, vedligehold, brugervejledning, service, krav til dokumentation for fabrikant/installatør, krav til installations- og servicevirksomheders kvalitetssikringssystem Prøve

11 KVALITETSSIKRINGSORDNINGEN FOR VARMEPUMPEINSTALLATØRER Generel orientering om VPO ver3.ppt Svenn Hansen 2009.01.06 11 © Copyright VarmePumpeOrdningen 2009 Hjemmesiden www.vp-ordning.dkwww.vp-ordning.dk Om ordningen Om varmepumper Firmaer Godkendte anlæg Fabrikanter Få et overslag Downloads VP-kursus Links Medlemsside

12 KVALITETSSIKRINGSORDNINGEN FOR VARMEPUMPEINSTALLATØRER Generel orientering om VPO ver3.ppt Svenn Hansen 2009.01.06 12 © Copyright VarmePumpeOrdningen 2009 Hjemmesiden www.vp-ordning.dkwww.vp-ordning.dk ”Firmaer” Medlemmer VP VarmePumpemontører VPS VarmePumpeServicemontører

13 KVALITETSSIKRINGSORDNINGEN FOR VARMEPUMPEINSTALLATØRER Generel orientering om VPO ver3.ppt Svenn Hansen 2009.01.06 13 © Copyright VarmePumpeOrdningen 2009 Hjemmesiden www.vp-ordning.dkwww.vp-ordning.dk ”Downloads” Diverse informationsmaterialer

14 KVALITETSSIKRINGSORDNINGEN FOR VARMEPUMPEINSTALLATØRER Generel orientering om VPO ver3.ppt Svenn Hansen 2009.01.06 14 © Copyright VarmePumpeOrdningen 2009 VPO´s interessenter - og nogle af VPO´s tilbud Autoriserede, anerkendte, certificerede kølefirmaer El- og VVS-installatører Fabrikanter Grossister Konsulenter og rådgivere Købere og slutbrugere Assistance fra sekretariatet Udgangspunkt for beregning og dimensionering PC-baseret beregningsværktøj til dimensionering og dokumentation Kvalitetskoncept On-line adgang til informationer på hjemmeside Markedsføring af kvalitetsanlæg Køleteknisk uddannelse og efteruddannelse Garantiordning


Download ppt "KVALITETSSIKRINGSORDNINGEN FOR VARMEPUMPEINSTALLATØRER Generel orientering om VPO ver3.ppt Svenn Hansen 2009.01.06 1 © Copyright VarmePumpeOrdningen 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google