Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Individuel deklaration 2006 Elleverandør: Adresse: Telefon: Hjemmeside: Miljøforhold for el leveret til forbrug Brændsler anvendt til elfremstilling Miljøforhold.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Individuel deklaration 2006 Elleverandør: Adresse: Telefon: Hjemmeside: Miljøforhold for el leveret til forbrug Brændsler anvendt til elfremstilling Miljøforhold."— Præsentationens transcript:

1 Individuel deklaration 2006 Elleverandør: Adresse: Telefon: Hjemmeside: Miljøforhold for el leveret til forbrug Brændsler anvendt til elfremstilling Miljøforhold ved forbrug af 1 kWh VE-elektricitet, der omfatter el fremstillet fra vind, vand, sol, biogas, biomasse og den bionedbrydelige andel af affald, er kendetegnet ved ikke at medføre CO 2 - emission. Elfremstilling på baggrund af vind, vand og sol er helt emissionsfri, imens der ved anvendelse af biomasse, affald og fossile brændsler dannes en række emissioner til luften og restprodukter. Tab i elnettet er ikke indregnet i den individuelle deklaration. En samlet beskrivelse af alle miljøforhold kan læses i den årlige Miljørapport fra Energinet.dk, der findes på nedenstående hjemmeside. Den individuelle deklaration viser fordelingen af de brændsler, der er anvendt til elfremstillingen suppleret med oplysninger om de tilhørende miljøpåvirkninger. Til sammenligning er angivet den gennemsnitlige brændselsfordeling og miljøpåvirkning for elfremstillingen til forbrug i det pågældende elsystem. Elmærkningen er dokumenteret med oprindelsesgarantier, der garanterer produktion af den angivne mængde el på vedvarende energi (VE), og som sikrer, at den samme mængde ikke tillægges nogen anden mærkning. Vil du vide mere? Besøg www.energinet.dk Beregning af miljøforhold og brændselsfordeling er baseret på retningslinier fra Energinet.dk. Besøg hjemmesiden og læs mere om forudsætningerne. Firma logo Individuel deklaration 2006Gennemsnit Vestdanmark 2006 Emissioner til luften CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) 0484 CH 4 (Metan) 00,36 N 2 O (Lattergas) 00,007 Drivhusgasser (CO 2 ækv.) 0493 SO 2 (Svovldioxid) 00,09 NO x (Kvælstofilte) 00,83 CO (Kulilte) 00,19 NMVOC (Uforbrændte) 00,08 Partikler00,02 Restprodukter Kulflyveaske014,7 Kulslagge01,9 Afsvovlingsprodukter06,1 Slagge (affaldsforbrænding) 0 7,6 RGA (røggasaffald) 01,3 Bioaske00,4 Radioaktivt affald0- g/kWh Ved forbrug af 1 kWh fremkommer Deklaration 2006 Gennemsnit 2006 g/kWh

2 Individuel deklaration 2006 Elleverandør: Adresse: Telefon: Hjemmeside: Miljøforhold for el leveret til forbrug Brændsler anvendt til elfremstilling Miljøforhold ved forbrug af 1 kWh VE-elektricitet, der omfatter el fremstillet fra vind, vand, sol, biogas, biomasse og den bionedbrydelige andel af affald, er kendetegnet ved ikke at medføre CO 2 - emission. Elfremstilling på baggrund af vind, vand og sol er helt emissionsfri, imens der ved anvendelse af biomasse, affald og fossile brændsler dannes en række emissioner til luften og restprodukter. Tab i elnettet er ikke indregnet i den individuelle deklaration. En samlet beskrivelse af alle miljøforhold kan læses i den årlige Miljørapport fra Energinet.dk, der findes på nedenstående hjemmeside. Den individuelle deklaration viser fordelingen af de brændsler, der er anvendt til elfremstillingen suppleret med oplysninger om de tilhørende miljøpåvirkninger. Til sammenligning er angivet den gennemsnitlige brændselsfordeling og miljøpåvirkning for elfremstillingen til forbrug i det pågældende elsystem. Elmærkningen er dokumenteret med oprindelsesgarantier, der garanterer produktion af den angivne mængde el på vedvarende energi (VE), og som sikrer, at den samme mængde ikke tillægges nogen anden mærkning. Vil du vide mere? Besøg www.energinet.dk Beregning af miljøforhold og brændselsfordeling er baseret på retningslinier fra Energinet.dk. Besøg hjemmesiden og læs mere om forudsætningerne. Firma logo Individuel deklaration 2006 Emissioner til luften CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) 0617 CH 4 (Metan) 00,17 N 2 O (Lattergas) 00,009 Drivhusgasser (CO 2 ækv.) 0624 SO 2 (Svovldioxid) 00,33 NO x (Kvælstofilte) 00,78 CO (Kulilte) 00,16 NMVOC (Uforbrændte) 00,05 Partikler00,02 Restprodukter Kulflyveaske020,0 Kulslagge03,0 Afsvovlingsprodukter09,4 Slagge (affaldsforbrænding) 0 7,9 RGA (røggasaffald) 01,6 Bioaske00,9 Radioaktivt affald0- g/kWh Ved forbrug af 1 kWh fremkommer Deklaration 2006 Gennemsnit 2006 g/kWh Gennemsnit Østdanmark 2006


Download ppt "Individuel deklaration 2006 Elleverandør: Adresse: Telefon: Hjemmeside: Miljøforhold for el leveret til forbrug Brændsler anvendt til elfremstilling Miljøforhold."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google