Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

IPM-status hos danske landmænd Resultater fra IPM-pointskemaerne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "IPM-status hos danske landmænd Resultater fra IPM-pointskemaerne"— Præsentationens transcript:

1 IPM-status hos danske landmænd Resultater fra IPM-pointskemaerne
3. april 2017 IPM-status hos danske landmænd Resultater fra IPM-pointskemaerne Jens Erik Jensen

2 Tak for jeres indsats med skemaerne!!
Skemaerne er – om vi elsker dem eller ej – en vigtig del af dokumentationen af projektet og dets resultater Hvordan motiverer vi landmændene for dette ‘kedelige’ arbejde? Skema som del af første besøg? Nogle skemaer er ufuldstændigt udfyldte! Giver problemer ved analyse – forsøg at undgå det Hvis landmanden ‘går død’, så hjælp ham færdig!

3 Antal skemaer, gennemsnit mv.
Antal fuldstændige skemarer: 394 Gns. areal 223 ha : 198 skemaer, gns. 66,8 / 54,2 : 204 skemaer, gns. 66,2 / 55,2 Forskel langt fra statistisk sikker – data puljet Gennemsnit IPM-point for adfærd: 66,5 IPM-point for bevågenhed: 54,8 Alt i alt et godt ‘basisniveau’ med plads til forbedring af praksis for de fleste

4 Fordeling af IPM-point

5 Delpoint, procent af maksimumpoint

6 Point for bevågenhed kontra praksis
Ligning: y=56+0,19x Meget sikker

7 Sammenhæng areal og IPM-praksis?
Ligning: y=66+0,001x

8 Sammenhæng areal og IPM-bevågenhed?
Ligning: y=51+0,016x Meget sikker

9 IPM-point for sædskifte vs. jordtype
Gns. point for sædskifte (antal) Sandjord 13,9 (141) Lerjord 13,5 (237) Ubesvaret 8,8 (14)

10 Vinter-/vårafgrøder vs. jordbearbejdning
% Vinterkorn % Vårkorn % Andre Pløjet 44,3 29,3 26,3 Både pløjet og pløjefri 50,6 23,3 26,1 Pløjefri 51,5 26,7 21,7 Ubesvaret 34,0 37,2 28,7

11 IPM-point for sædskifte vs. jordbearbejdning
Gns. point for sædskifte (antal) Pløjet 14,1 (279) Både pløjet og pløjefri 12,6 (84) Pløjefri 11,3 (23) Ubesvaret 8,8 (14)

12 Princip 1b: Hensigtsmæssige dyrkn.metoder Vintersæd
Spørgsmål Ja, pct. Jeg beregner løbende udsædsmængden i forhold til sådato og indstiller såmaskinen 67 Jeg justerer ikke udsædsmængden i forhold til sådato 3 Jeg justerer skønsmæssigt såmaskinen, så udsædsmængden reguleres i forhold til sådato 23 Jeg har ikke vintersæd 5 Spørgsmål Ja, pct. Jeg sår førsteårshvede, -rug, -triticale og –vinterbyg inden jeg sår 2. eller flerårs-vintersæd 44 Jeg sår 2. og flerårs-vintersæd når det er mest praktisk 35 Jeg har kun førsteårshvede, -rug, -triticale, og –vinterbyg 14 Jeg har ikke vintersæd 5

13 Princip 1c: Resistente sorter og sund udsæd Sortsvalg
Spørgsmål Ja, pct. Udbytteniveau, kvalitet eller afsætningsmuligheder er alene afgørende 42 Jeg undersøger fordele og ulemper ved de enkelte sorter på SortInfo 41 Jeg prioriterer at dyrke sorter med lav modtagelighed for svampesygdomme 50 Jeg går ikke op i sortsvalg 2

14 Princip 1c: Resistente sorter og sund udsæd Egen udsæd
Spørgsmål Ja, pct. Jeg køber certificeret udsæd til min fremavl 65 Min fremavl er på forhånd planlagt og placeret på et areal uden flyvehavre, gold hejre og lignende 16 Jeg frarenser ukrudt og små kerner 13 Jeg får somme tider lavet en bejdsebehovsanalyse 5 Jeg får altid lavet en bejdsebehovsanalyse 19 Jeg tager udsæd fra den normale avl og gør ikke yderligere 4

15 Princip 1e: Forebygge spredning mv. Spredning af ukrudt
Spørgsmål Ja, pct. Renser høstmaskiner med trykluft ved skift mellem marker med problemukrudt 15 Fjerner avner og halmrester fra høstmaskiner ved skift mellem marker med problemukrudt 24 Høster et ukrudtsfyldt område i marken for sig, så ukrudtsfrø ikke spredes til hele marken 8 Giver maskinstation instruktion om at renser halmpresser for avner og andet materiale, som har samlet sig på uafskærmede steder 7 Har fokus på at ukrudt aldrig når at blive et problem, f.eks. aflugning, pletsprøjtning mv. 52 Ingen særlige tiltag 28 Hvor meget fokus har du på at undgå gødskning, sprøjtning og jordbearbejdning af markkanterne, så de ikke gror til med gråbynke, gold hejre, burresnerre og andet markukrudt, som kan spredes sig ind i marken (0-10): Gennemsnit: 6,8

16 Princip 1f: Beskytte nytteorganismer mv
Princip 1f: Beskytte nytteorganismer mv. Afstandskrav, nyttedyr, naturindhold Spørgsmål Ja, pct. Jeg lukker en eller flere af de yderste dyser eller anvender kantdyse langs markkanter og lignende 10 Jeg tjekker altid midlernes afstandskrav til vandmiljø 55 Jeg vælger så vidt muligt midler, som er skånsomme over for bier og andre nyttedyr 57 Har plantet læhegn og/eller etableret småbiotoper 64 Fremmer blomstrende planter ved at udså frøblandinger eller har sprøjtefri zoner 13

17 Princip 1f: Beskytte nytteorganismer mv
Princip 1f: Beskytte nytteorganismer mv. Sprøjteteknik langs vandmiljø og kanter Spørgsmål Ja, pct. Lavdrifts- eller refleksdyser (ISO 020 eller større) 52 Luftinjektionsdyser/kompakte luftinjektionsdyser 8 Fladsprededyser eller små lavdrifts- eller refleksdyser (ISO 015) 15 Nedsat tryk 53 Lav kørehastighed 44 Lav bomhøjde (max 50 cm) 65 Luftassistance 7

18 Princip 1f: Beskytte nytteorganismer mv. Sprøjteteknik, Danfoil
Spørgsmål Ja, pct. Lav bomhøjde (max 50 cm) 9 Lav hastighed 5 Lav lufthastighed (lavt vandsøjletryk) 7 Foretager ingen særlige indstillinger Obs, kun få med Danfoil, derfor lave pointtal

19 Princip 1f: Beskytte nytteorganismer mv. Sidst kalibreret sprøjten
Spørgsmål Ja, pct. For under et år siden 53 For mere end et år siden 19 For mere end to år siden 13 Har aldrig kalibreret sprøjten 11

20 Princip 2: Følge skadevolderne mv
Princip 2: Følge skadevolderne mv. Registrering af ukrudt (kun ét ‘Ja’ muligt) Spørgsmål Ja, pct. Jeg kender ukrudtsarterne og går markerne igennem inden bekæmpelse af ukrudt 22 Jeg har jævnligt en rådgiver med i marken, hvor vi planlægger ukrudtsbekæmpelsen 63 Jeg/vi kan ikke nå at gå alle marker igennem, så jeg anvender standardløsninger, der har bred virkning mod ukrudtet 9 Jeg klarer mig med anbefalinger fra sælgeren af planteværnsmidler 1 Jeg justerer dosis og middel til næste sæson, hvis virkningen ikke har været god nok 4

21 Princip 2: Følge skadevolderne mv. Svampebekæmpelse (flere ‘Ja’ mulige)
Spørgsmål Ja, pct. Jeg følger resultaterne fra planteavlskonsulenternes registreringsnet 19 Jeg følger de råd min rådgiver giver, når han/hun har været på markbesøg 77 Jeg undersøger afgrøderne og vurderer bekæmpelsesbehov i relation til skadetærskler 44 Jeg følger de råd, jeg læser i nyhedsbreve/mails fra mit rådgivningscenter eller hører i min erfagruppe 39 Jeg følger min sprøjteplan og ændrer den ikke i sæsonen 1

22 Princip 2: Følge skadevolderne mv. Skadedyr (flere ‘Ja’ mulige)
Spørgsmål Ja, pct. Jeg bruger en rådgiver, når jeg er i tvivl, om der er bekæmpelsesbehov 64 Før sprøjtning har jeg altid efterset marken og vurderet om skadetærsklen er nået 43 Jeg bekæmper bladlus samtidig med svampesprøjtning selv om der kun er få bladlus 26 Er der kun få bladlus, når jeg skal sprøjte mod svampe, undlader jeg at tage lusemiddel med 18 Jeg bekæmper udelukkende bladlus efter skadetærskel 17

23 Princip 2: Følge skadevolderne mv. Undlader lusemiddel hvis få lus…
Arealklasse Ja, pct. 0-63 ha 18 63-88 ha 24 ha 29 ha 21 ha 23 ha ha 10 ha ha 13 Over 448 ha

24 Princip 3: Varsling, prognoser, tærskler Praksis i vinterhvede (flere ‘Ja’ mulige)
Spørgsmål Ja, pct. Tæller antallet af dage med nedbør ved bekæmpelse af Septoria 51 Bruger den fastlagte løsning i min sprøjteplan mod svampe 20 Anvender Planteværn Online til vejledning om bekæmpelse af svampe 15 Tager lusemiddel med, når de første bladlus er fundet 25 Bekæmper bladlus når skadetærskel er overskredet 37 Udfører fast 2-3 forebyggende svampesprøjtninger 28

25 Princip 3: Varsling, prognoser, tærskler Praksis i vinterbyg (flere ‘Ja’ mulige)
Spørgsmål Ja, pct. Følger vejrprognose, nedbørsdage og angreb af bladplet og skoldplet 27 Anvender Planteværn Online til vejledning om bekæmpelse af svampe 6 Bruger den fastlagte løsning i min sprøjteplan mod svampe 16 Jeg følger med i registreringsnettet for svampesygdomme 13 Udfører fast 2 forebyggende svampesprøjtninger 11

26 Princip 3: Varsling, prognoser, tærskler Praksis i triticale (flere ‘Ja’ mulige)
Spørgsmål Ja, pct. Anvender Planteværn Online til vejledning om bekæmpelse af svampe 3 Bruger den fastlagte løsning i min sprøjteplan mod svampe Mangler Jeg følger med i registreringsnettet for svampesygdomme Udfører fast 2 forebyggende svampesprøjtninger

27 Princip 3: Varsling, prognoser, tærskler Praksis i vinterrug (flere ‘Ja’ mulige)
Spørgsmål Ja, pct. Anvender Planteværn Online til vejledning om bekæmpelse af svampe 4 Bruger den fastlagte løsning i min sprøjteplan mod svampe 7 Jeg følger med i registreringsnettet for svampesygdomme 10 Udfører fast 2 forebyggende svampesprøjtninger 2

28 Princip 3: Varsling, prognoser, tærskler Praksis i vårbyg (flere ‘Ja’ mulige)
Spørgsmål Ja, pct. Følger vejrprognose, nedbørsdage og angreb af bladplet og skoldplet 46 Anvender Planteværn Online til vejledning om bekæmpelse af svampe Fejl?? Udfører fast 1-2 svampesprøjtninger Bekæmper bladlus når skadetærskel er overskredet 44 Jeg følger med i registreringsnettet for svampesygdomme og skadedyr 27

29 Princip 3: Varsling, prognoser, tærskler Praksis i vinterraps (flere ‘Ja’ mulige)
Spørgsmål Ja, pct. Bekæmper rapsjordlopper efter varsling 39 Jeg sætter gule fangbakker ud i rapsen og følger fangsten af rapsjordlopper hver uge 9 Jeg sprøjter konsekvent mod rapsjordlopper 16

30 Princip 3: Varsling, prognoser, tærskler Praksis i kartofler (flere ‘Ja’ mulige)
Spørgsmål Ja, pct. Jeg sprøjter mod skimmel efter et fastlagt program 4 Jeg følger risikotallene for kartoffelskimmel og justerer middelvalg og dosis efter risiko Jeg følger rådgivernes anbefalinger i sæsonen 5 Jeg undersøger løbende forekomst af cikader 3 Obs, kun få med kartofler, derfor lave pointtal

31 Princip 4: Ikke-kemiske metoder
Spørgsmål Ja, pct. Har du rækkeafgrøder? 13

32 Princip 4: Ikke-kemiske metoder Radrensning af vinterraps (ét ‘Ja’ muligt)
Spørgsmål Ja, pct. Jeg radrenser ikke vinterraps 33 Jeg dyrker vinterraps på række, som jeg radrenser 2 På en del af arealet dyrker jeg vinterraps på række, som jeg radrenser

33 Princip 4: Ikke-kemiske metoder Radrensning af majs (ét ‘Ja’ muligt)
Spørgsmål Ja, pct. Jeg radrenser ikke majs 12 Radrensning er en fast del af min ukrudtsbekæmpelse i majs 4 Jeg bruger af og til radrensning i majs 6

34 Princip 4: Ikke-kemiske metoder Radrensning/båndsprøjtning af roer (ét ‘Ja’ muligt)
Spørgsmål Ja, pct. Jeg radrenser ikke roer 4 Radrensning er en fast del af min ukrudtsbekæmpelse i roer Jeg bruger af og til radrensning i mine roer 5 Jeg bruger både båndsprøjtning og radrensning i roer

35 Princip 4: Ikke-kemiske metoder Mekanisk ukrudtsbek. i kartofler
Spørgsmål Ja, pct. Jeg bruger ikke mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler 4 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse er en fast del af min ukrudtsbekæmpelse i kartofler 1 Jeg bruger af og til mekanisk ukrudtsbekæmpelse i mine kartofler Obs, kun få med kartofler, derfor lave pointtal

36 Princip 6: Dosering mv. Fastsættelse af dosis ud fra arter og størrelse (ét ‘Ja’ muligt)
Spørgsmål Ja, pct. Jeg er fortrolig med at tilpasse dosis efter ukrudtsarter, antal og størrelse 31 Jeg fastlægger dosis ved brug af Planteværn Online 4 Jeg kender de fleste ukrudtsarter og vælger en dosis, der måske ligger lidt over det nødvendige, så jeg er sikker på effekten 9 Mit kendskab til ukrudtsarterne er ikke så stort, så jeg bruger bevidst en høj dosis, så jeg er sikker på at ukrudtet bliver bekæmpet 1 Jeg forventer, at min rådgiver anbefaler den dosis, der er nødvendig 52

37 Princip 6: Dosering mv. Valg af svampemiddel og tilpasning af dosis (ét ‘Ja’ muligt)
Spørgsmål Ja, pct. Jeg er fortrolig med nedsat dosis og kender midlernes effekt fra effekttabel 17 Jeg anvender Planteværn Online 3 Jeg vælger den dosis, som anbefales i nyhedsbreve fra rådgiverne 19 Jeg vælger den dosis, min rådgiver anbefaler 58 Jeg vælger en forholdsvis høj dosis som en forsikring

38 Princip 6: Dosering mv. Valg af skadedyrsmiddel og tilpasning af dosis (ét ‘Ja’ muligt)
Spørgsmål Ja, pct. Jeg undersøger hvilke midler, der er bedst og bruger den dosis som ifølge forsøg er nødvendig 22 Jeg anvender Planteværn Online 3 Jeg forventer, at min rådgiver anbefaler den dosis, der er nødvendig 63 Jeg bruger lidt lavere dosis end etikettens anvisning 6 Jeg følger etikettens dosisanvisning

39 Princip 6: Dosering mv. Vækstregulering (ét ‘Ja’ muligt)
Spørgsmål Ja, pct. Jeg vurderer behov for vækstregulering før behandling 43 Jeg vækstregulerer rutinemæssigt som en forsikring mod lejesæd 8 Jeg bruger ikke vækstreguleringsmidler

40 Princip 7: Anvende midler med forskellige virkemekanismer for at forebygge resistensudvikling (flere ‘Ja’ mulige) Spørgsmål Ja, pct. Jeg bruger oftest blandinger af ukrudtsmidler med forskellige virkemekanismer 73 I vintersæd bruger jeg aldrig eller sjældent midler med samme virkemekanisme både efterår og forår 51 Jeg mener ikke at det er realistisk at forebygge resistensudvikling 1 Jeg følger etikettens anbefalinger om det maksimale antal behandlinger for at forebygge resistens 21

41 Princip 8: Opfølgning på indsatsen (flere ‘Ja’ mulige)
Spørgsmål Ja, pct Før høst går jeg markerne igennem og vurderer om indsatsen har været optimal 63 Jeg laver et ukrudtskort eller skriver notater om forekomster af ukrudt 18 Jeg husker om noget gik galt, og retter til i næste sæson 45 Efter sæsonen går jeg sprøjtejournalen igennem og foretager en vurdering af, om indsatsen har været optimal Spørgsmål Altid Ofte Sjældent Aldrig Afsætter sprøjtevindue? 4 33 42 19

42 IPM-bevågenhed, fordeling af svar Hvordan vurderer du betydningen af…
Spørgsmål Meget stor Stor Middel Lille Meget lille At der både er vinter- og vårafgrøder i sædskiftet for at forebygge opformering af græsukrudt 27 38 20 10 3 At udnytte udsat såtid for vintersæd når der er behov for at forebygge ukrudt og svampedomme 4 41 24 7 At følge med i registreringsnettet for svampe og skadedyr 12 35 At kende bekæmpelsestærksler for svampe og skadedyr 13 47 30 6 1 At afsætte et sprøjtevindue 19 33 29 14 At udarbejde og/eller opdatere ukrudtskort 5 21 31

43 IPM-bevågenhed, fordeling af svar Hvor godt er dit kendskab til…
Spørgsmål Meget stor Stor Middel Lille Meget lille Tokimbladet ukrudt 13 54 31 2 Græsukrudt 11 42 39 6 1 Svampesygdomme i korn 46 3 Svampesygdomme i andre afgrøder end korn 7 24 40 21 Skadedyr i korn 50 32 Skadedyr i andre afgrøder end korn 9 38 33 12

44 IPM-bevågenhed, fordeling af svar Resistent ukrudt, vurdering af risiko…
Spørgsmål Meget stor Stor Middel Lille Meget lille Agerrævehale 22 38 25 8 1 Enårig rapgræs 5 30 42 17 Rajgræs 7 29 41 15 Agerstedmoder 3 23 44 20 2 Fuglegræs 9 27 35 Kamille 18 24

45 IPM-bevågenhed, fordeling af svar Rækkeafgrøder, mulighed for radrensning…
Spørgsmål Jeg bruger allerede radrensning Jeg vil vurdere om det praktisk og økonomisk kan hænge sammen Jeg er ikke interesseret i radrensning Radrensning 15 38 28

46 IPM-bevågenhed, fordeling af svar Tidlig såning af vintersæd påvirker…
Spørgsmål Fremmer Mindre betydning Hæmmer Græsukrudt 73 14 6 Tokimbladet ukrudt 55 36 2 Goldfodsyge 60 29 4 Agersnegle 0 (fejl?)

47 IPM-bevågenhed, fordeling af svar Øget udsædsmængde påvirker…
Spørgsmål Fremmer Mindre betydning Hæmmer Græsukrudt 2 46 47 Tokimbladet ukrudt 1 41 52 Goldfodsyge 39 51 4 Lejesæd 65 26 3

48 IPM-bevågenhed, fordeling af svar Reduceret jordbearbejdning påvirker…
Spørgsmål Fremmer Mindre betydning Hæmmer Græsukrudt 87 5 1 Tokimbladet ukrudt 53 37 3 Goldfodsyge 61 27 4 Agersnegle 58 26 8

49 IPM-bevågenhed, fordeling af svar Stubbearbejdning efter høst påvirker…
Spørgsmål Fremmer Mindre betydning Hæmmer Spildfrø, græs, frøgræs 18 21 55 Frø, tokimbladet ukrudt 10 27 56 Goldfodsyge 2 57 33 Agersnegle 3 17 74 Havrerødsot 48 41

50 IPM-bevågenhed, fordeling af svar Pesticiders virkemekanisme…
Spørgsmål Samme Forskellig Ved ikke Express og Ally 59 13 20 Topik og Agil 18 52 Express og Oxitril 5 67 Folicur og Opus 30 32 Karate og Biscaya 8 50 33 Lexus og Broadway 17 21

51 Jeres spørgsmål / hypoteser?
Jeg vil forsøge at præsentere resultater, inden dagen er slut Ellers må I også gerne sige til efter kurset, hvis I har spørgsmål, som ønskes belyst ?


Download ppt "IPM-status hos danske landmænd Resultater fra IPM-pointskemaerne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google