Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velferdsforskningsprogrammet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velferdsforskningsprogrammet"— Præsentationens transcript:

1 Velferdsforskningsprogrammet
Kvinders deltagelse i beslutningsprocesser i fiskeopdræt og fiskeri - konsekvenser for regional udvikling Kvinders deltagelse i beslutningsprocesser i Arktiske fiskeriforvaltningssystemer – Et komparativt studie i fem arktiske lande Anna Karlsdóttir, Lektor Kulturgeografi og turismestudier Islands Universitet Velferdsforskningsprogrammet Nordiskt seminarium: Det Nordiske Hus i Reykjavík, 2. juni 2005

2 Formålet med studierne
At beskrive, systematisere og sammenligne kvinders rolle i fiskeriforvaltning i de arktiske områder, med henblik på at kortlægge deres deltagelse i beslutningsprocesser. Se hvordan kvinder selv vurderer og ser resource forvaltningssystemernes påvirkning på deres egen livssituation og deres lokalområdes/bygdes situation. At øge demokrati og gennemsigtighed i forhold til fiskeri- forvaltningen. At fremme og etablere internationalt samarbejde omkring kønsmæssig ligestilling i forhold til marin resource forvaltning.

3 Analyse på tre niveauer i forhold til deltagelse i beslutningsprocesser
Individ niveau – I hvor vidt omfang er kvinderne præsenteret i ejerforhold og lederskab Strukturelt eller institutionel magt – kvinders indflydelse på forvaltningssystemet, og deres præsentation i beslutningsorganer. Diskursiv magt – på hvilken måde påvirker kvinder den offentlige debat, hvad er deres image i sektoren og hvilke stereotyper opretholdes eller nedbrydes i sektoren

4 Arbejdsgruppen Kanada – Joanna Kafarowsky, Canadian Circumpolar Institute Norge – Lindis Sloan, Kvinde Universitet Nord, Elisabeth Angell & Siri Ulfdatter Söreng, Norut Grønland – Anna Heilmann, Manitsoq Island – Anna Karlsdóttir, kvindeforskningscenter, Islands Universitet Sverige – Maria Uden, Luleå Universitet Færøerne – Marita Rasmussen, Fiskeridirektoratet

5 International Steering Committee
Norge – Ann Theresa Lotherington, Norut Tromsö, Mariette Korsrud, Nordland Fisherwoman’s association and Janne Hansen Aja Sami Center Kanada - Nicole Power, Memorial University & Veronica Dewar, Pauktuutit Inuit Women’s Association Grønland – Karna Jokumsen Ligestillingsrådet and Lene Kielsen Holm ICC Sverige - Inger Ann Omma, Svensk Sami Organisation

6 Subprojects in Women’s participation in decision making processes in Arctic Fisheries resource management Inuit women in Iqaluit community and in Pangnirtung community and their participation in fishery resource management Sami parliaments influence in norwegian fisheries policy and the women’s influence therein Norwegian women’s participation in the fishery administration Industrial sea fishery in Norrbotten County and women’s part in a household perspective Greenlandic women role in the small scale coastal fisheries and their influence in the fishery resource management Faroese women’s participation in the fishery regulation and in aquaculture Icelandic women’s participation in the fishery resource management and in aquaculture

7 Resident in Pangnirtung community
“It would be good to see women and men working together in the fisheries area because it is our livelihood, it is our culture, it is within us. And in order for a good community, good working together, you have to have that balance. I think it could b a lot stronger just because women are able to hear, listen and process in a holistic way, not just in money terms, but they are thinking of their children-to be. They are thinking long-range and not just financial. And men tend to think of economy, money signs. So if women had decision-making power, I think it would be a lot more harmoniuous” Resident in Pangnirtung community

8 Kanada - Grønland Kvinder er dårligt repræsenteret i beslutningsorganer. De udgør fra 0% til 10% af repræsentanter i foreninger og institutioner. Der er generel mangel på indbyggere med studentereksamen og formelle træningsmuligheder, i forhold til naturresource management mangler, samt at der ikke eksisterer børnepasningsordninger eller andre støtte-service foranstaltninger. Kvinder er ikke inkluderet nogen steder i beslutningsprocesser i forhold til jollefiskeriet. Generelt hjælper kvinderne på mange måder med deres mænds erhverv men de bliver ikke tilgodeset som formel arbejdskraft. Kvinder betaler som regel regningerne i husholdningen hele året, her inkl. Husleje, El, telefonregninger, børnehave, forsikring osv. Deres mænd betaler som regel udgifterne til båden... Kvinderne udgør en ikke anerkendt subsidieringskilde til et erhverv der i mange tilfælde ikke er lønsomt.

9

10 Sverige - Norge Kvinder er ikke synlige i de officielle registre i fiskeriet og de er udeladt fra adgang til at holde licens (de er udelukket fra udnyttelse af resourcerne). Kvinder bidrager og udgør en nøglegruppe i Norrbottens fiskeriøkonomi via deres informelle og ofte ulønnede arbejde, idet de er dele af fiskehusholdningerne. 36% af arbejdskraften i det nationale fiskeriudvalg er kvinder 31% af arbejdskraften i landbrugs- fødevare og forbruger ministeriet er kvinder Den husholdningsbaserede fiskerøkonomi er væk og færre kvinder er tilgængelige for de traditionelle “ground crew” funktioner som bliver mere professionaliseret Mindre end 5% registrerede fiskere er kvinder Mindre end 10% af alle ledere i fiskeopdrætsindustrien er kvinder Antal kvinder i Sametinget falder På trods af at flere centrale politikere i Sametinget har været kvinder har det ikke ført til en integration af kvinders vilkår i fiskeriet på den politiske dagsorden.

11

12 Island - Færøerne Ingen kvinder var involveret i processen omkring implementeringen af kvote systemet 36 kvinder (200) er involveret i fiskeopdræt som arbejdskraft, ejere, og forskere Kvinders repræsentation i offentlige organer/institutioner der er knyttet til fiskeri eller fiskeopdræt politik varierer fra 0-50% Kvinders repræsentation i virksomheders bestyrelser udgør 3,9% mens mænd udgør 96,1% Den kønsmæssige divison indenfor forskellige rådgivende udvalg varierer fra 16% to 37% Det bliver sværere at rekruttere islandske kvinder til jobs i fiskeforarbejdning og jobs i fiskeri-erhvervet bliver generelt anset som ”taber-jobs”. Erhvervets image og de stereotyper der opretholdes gavner ikke kvinder. Fiskeriministeren udtalte offentligt i 2004 at der ikke var nogen kvinder i det færøske fiskeri Ingen kvinder er registrerede som ejere, direktører eller som ledere Ingen kvinder er ejere eller direktører i alle registrerede fiskeforarbejdninger. 1-2 Kvinder er registrerede som bådejere, i begge tilfælde fordi deres mænd ikke var egnede for den position

13 Nogen generelle konklusioner
Women participate in the fisheries, but their contributions and efforts are to a large degree rendered invisible. Participation organised within the family in some cases mean that women’s contributions to the economy of small-scale fisheries are not officially recorded and thus appear non-existent. The fieldworks show that “ground crew efforts” are a major subsidising of the coastal small-scale fisheries, but are kept out of the economic sphere by lack of formal recognition and inclusion. Cultural factor and traditional gendered values As rare exceptions are women the bona fide owners or managers of plants Increasing opportunities for education in the Nordic countries has given women more opportunity Representatives in decision making bodies are very often heads of companies or governmental officials = mostly MEN

14 Kvinder har ikke de samme muligheder som mænd for at udfolde sig i forhold til
Fiskeri og fiskeopdræt – de har ikke samme mulighed for at skabe sig et liv i kystsamfundene. De maa indfinde sig. Det har nogen regionale implikationer

15 Flere kvinder søger væk fra ensidigt erhvervsbaserede småsamfund der bygger på natur-ressource udnyttelse Flere kvinder søger videre uddannelse. De bliver efter endt uddannelse rekrutteret i stillinger ved det offentlige eller i servicesektoren Kvinders muligheder for at søge tilbage og skabe sig jobmæssig karriere er stærkt begrænset. Flere kvinder synes ikke det er særligt attraktivt at søge ind i de mandsdominerede og ressourcebaserede erhverv Mange kvinder har erfaret at de ikke bliver anerkendt for deres knue-arbejde i familiehusholdninger baseret på fiskeri, eller at de bliver holdt udenfor det offentliges sfære Kvinder får indflydelse i fiskeri og fiskeopdræt via familierelationer eller ægteskab i små familievirksomheder (ikke p.g.a anerkendelse af specifikke kompetencer) Kvinder på leder niveau er usynlige i de store fiskeri virksomheder og organisationer.

16 Main recommendations An expansion of fisheries policy directed at women will have to include those who carry on mixed economy enterprises and part-time fishermen. Recognise the vital importance of women’s work in Arctic fisheries – make it explicit Encourage efforts to formalise women’s work efforts Broaden the scope of legitimate stakeholder in resource management (local communities, enviromental interest groups and indigenous peoples organisations Urge fisheries authorities to adopt practices that ensure gender balanced and representative decision making fora Respect international treaties on the rights of local coastal and indigenous communities Stakeholders and governments need to recognise the key role of small companies in the coastal and rural communities and their role in broadening the spectrum of the rural and coastal local economies

17 “Put them in place – and give them no space”
.....maintaining traditional gendered values will hinder women’s legitimacy in traditionally male-dominated occupations, because in the long term it will disturb the adaptability of these societies and as such their social sustainability


Download ppt "Velferdsforskningsprogrammet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google