Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvem er Søfartens Ledere ?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvem er Søfartens Ledere ?"— Præsentationens transcript:

1 Hvem er Søfartens Ledere ?
4.550 Navigatører, duale skibsofficerer, studerende og andre. 2.770 aktive 1.630 passive 150 studerende Vi har ikke nogen intension om at være de billigste – men til gengæld de bedste for alle maritime ledere. SOL er vigtig for os – vi skal ha alle de unge med Hos os er der 100 pct. fokus på søfart – her bliver ingen trynet Tillids- og Talsmandskursus Søfartens Ledere

2 Hvem er medlemmerne ? Skibsfører Overstyrmænd Styrmænd
Duale skibsofficerer Assistenter Havnefogeder Lodser Skibsinspektører OIM – Oil Installation Manager Barge Engineer Tow Master Port Captain Supercargo Stevedore Designated Person (DP) Personalechef Nautisk + teknisk direktør/chef ISM-controller Surveyor Mv. Tillids- og Talsmandskursus Søfartens Ledere

3 Hvem er Søfartens Ledere ?
Dansk Navigatørforening af 1992 Dansk Styrmandsforening af 1907 Danmarks Skibsførerforening af 1874 Dansk Skipperforening af 1942 Dansk Lodsforening Havnefoged forening i København Dansk Lodser (1992) Færgekredsen Scandlines (1999) SOL – Skibsofficerers Studerende Landsråd (2003) HAFO – Foreningen af Havnefogder i Danmark (2005) Tillids- og Talsmandskursus Søfartens Ledere

4 Hvem er Søfartens Ledere også ?
STA – A-kasse IMO – International Maritime Organisation ITF – International Transportworkers Federation ETF – European Transportworkers Federation IFSMA – International Federation of ShipsMasters Association NTF - Nordisk Transportarbejder Føderation NNK – Nordisk Navigatørkongres Tillids- og Talsmandskursus Søfartens Ledere

5 Hvad er Søfartens Ledere ?
Navigatører, duale skibsofficerer, studerende og andre. Fagforening ? Fagforbund ? Faglig organisation ? Branche organisation ? = Et fællesskab, en forening af medlemmer. Formål På et partipolitisk uafhængigt grundlag at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, sociale og arbejdsmiljømæssige interesser over for stat, kommuner, arbejdsgivere og myndigheder samt nationale og internationale institutioner ved indgåelse af aftaler, overenskomster, forhandling og bistand i øvrigt. Tillids- og Talsmandskursus Søfartens Ledere

6 Hvad er Søfartens Ledere ?
1 sekretariat 10 ansatte inkl. formand 2 skibsfører/skippere 2 overstyrmænd 1 førstestyrmand 2 jurister 1 advokat 1 journalist 1 bogholder 2 kontorassistenter 52 talsmænd Advokater, skatteadvokater, revisorer, skattekonsulenter, journalister, IT-konsulenter. 1 hus 1 bil 40 mio. kr. Tillids- og Talsmandskursus Søfartens Ledere

7 Søfartens Ledere Tillids- og Talsmandskursus Søfartens Ledere

8 Mission Søfartens Ledere - er en landsdækkende fagforening for styrmænd, skibsførere, duale skibsofficerer, lodser og en række faggrupper inden for det maritime erhverv. Vi kender rederierne og branchen til bunds, og vi forhandler alle de betydende overenskomster på vores område og er gearet til at yde en hurtig og effektiv indsats, når medlemmerne har brug for hjælp. SL er medlemmernes interesser Vi varetager medlemmernes faglige -, uddannelsesmæssige - og sociale interesser, og arbejder for at sikre beskæftigelsen og rekrutteringen af skibsofficerer, navigatører og ledere. Både nationalt og internationalt. SL har sat dialogen med medlemmerne i højsædet Vi tager ud til medlemmerne og vi skaber rammerne for faglige netværk, med henblik på at styrke det sociale fællesskab blandt medlemmerne og give maksimal demokratisk indflydelse, i den udstrækning medlemmerne ønsker det. Tillids- og Talsmandskursus Søfartens Ledere

9 Mission - fortsat SL er en fagforening med stort F
Vi koncentrerer kræfterne om at opnå det, som er vigtigst for vores medlemmer. Det vil sige skabe de bedst mulige løn- og arbejdsforhold, et godt arbejdsmiljø og gode uddannelsesmuligheder. SL er også i høj grad det enkelte medlems forening Vi assisterer medlemmerne med faglig og juridisk rådgivning omkring individuelle job- og kontraktforhold, jobformidling i både ind- og udland samt advokatbistand i forbindelse med arbejdsskade, opsigelse og andre forhold, hvor man som medlem har brug for hjælp og rådgivning. Vi udvikler også kontante fordele gennem attraktive medlemstilbud – fx Navigatørbanken, Loss of License forsikring, advokathjælp mv. Tillids- og Talsmandskursus Søfartens Ledere

10 Vision Søfartens Ledere skal være et stærkt, troværdigt og fagligt fællesskab i bevægelse – for alle som vil være med. Tillids- og Talsmandskursus Søfartens Ledere

11 Hvad er Søfartens Ledere ?
Oversigt Funktionsbeskrivelse Søfartens Ledere Scandlines Dansk Lodser Foreningen af Havnefogder i Danmark Skibsofficersstuderendes Landsråd Udvikling Kvalitetssikring Organisation Økonomi, budget, bogholderi, regnskab Medlemsstyring Kontingentopkrævning Administration af fonde, legater og dertilhørende kapital Administration af ”Navigatørernes Hus” IT drift og sikkerhed Reception, post, og telefonomstilling Medlems- og sagsarkiv Søfartspolitik på nationalt og internationalt niveau Lovgivningsarbejde og høringssvar Talsmænd netværk og Rederimøder Tillids- og Talsmandskursus Søfartens Ledere

12 Hvad er Søfartens Ledere ? (Fortsat)
Virksomheds- og skibsbesøg Hoved- og særoverenskomster Skibsføreraftaler Rammeaftaler Rådgivning og sagsbehandling vedrørende: Løn, ansættelsesforhold, skat, pension, arbejdsmiljø Bistand ved forhandling af individuel kontrakt Juridisk bistand i civilretlige tvister og straffesager Advokatbistand Arbejdsskader Socialrådgivning Hyreanvisning og jobbank Uddannelse og kurser Medlemsbladet ”Navigatør” Nyhedsbreve, pressemeddelelser og mediekontakt Sponsorater Undersøgelser Kampagner Tillids- og Talsmandskursus Søfartens Ledere

13 Hvorfor er medlemskab vigtig ?
Søfartens Ledere – ”Faglig stolthed til søs” Søfartens Ledere – ”Foreningen for dig der vil til søs” Søfartens Ledere – ”Rygraden i Dansk Søfart” Søfartens Ledere – ”En forsikring der mener noget” Tillids- og Talsmandskursus Søfartens Ledere


Download ppt "Hvem er Søfartens Ledere ?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google