Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vi er alle en del af løsningen - med venlig hilsen HK

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vi er alle en del af løsningen - med venlig hilsen HK"— Præsentationens transcript:

1 Vi er alle en del af løsningen - med venlig hilsen HK
Farum-sagen, historik Medlemmet klager over arbejdsforhold Skadestidspunkt 1999 Anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen, afvisning 2000 Ankestyrelsen, afvisning 2000 Social førtidspension 2002 Godkendt kvalificeret svagelighedspension 2002 Stævning af Ankestyrelsen, Østre Landsret 2004 Udtalelse fra Retslægerådet 2005 Erhvervssygdomsudvalget, afvisning 2006 Ny afvisning fra Arbejdsskadestyrelsen 2006 Ankestyrelsen, afgørelse 2006 Arbejdsskadestyrelsen, fastsættelse af erhvervsevnetab 2006 Spørgsmålet om ménerstatning endnu ikke afgjort (anket 2007) Vi er alle en del af løsningen - med venlig hilsen HK

2 Farum-sagen, dokumentation
En udfordring: Den første sag af sin art Sygdommen fremgik ikke af erhvervssygdomslisten Ankestyrelsen afviste at anerkende som arbejdsbetinget lidelse Erhvervssygdomsudvalget afviste anerkendelse af samme årsag Sagen ej afgjort ved domstolene Dokumentationen: Dokumentationen var omfattende (Mange) læger og specialister gennemførte undersøgelser Retslægerådet vurderede sagen med positivt resultat Diagnosen mindre væsentlig (tilpasningsreaktion) – er ikke på erhvervssygdomslisten Afgørelsen var skønsmæssig – præcedensskabende? Vi er alle en del af løsningen - med venlig hilsen HK

3 Farum-sagen, afgørelsen
Bekendtgørelse af lov om forsikring mod følger af arbejdsskade § 10 Ved erhvervssygdomme forstås i denne lov 1) sygdomme, som efter medicinsk og teknisk erfaring er forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde eller de forhold, hvorunder dette foregår, er udsat for i højere grad end personer uden sådant arbejde. Endvidere sygdomme hos et levendefødt barn, der er pådraget inden fødslen som følge af moderens arbejde under graviditeten. Chefen for Arbejdsskadestyrelsen fastsætter i en fortegnelse, hvilke sygdomme der anses for at være af denne karakter. Det kan herved bestemmes, at sygdomme kun anses for omfattet, når de er forårsaget af arbejde i bestemte arbejdsområder eller andre særlige vilkår er opfyldt. 2) andre sygdomme, herunder sygdomme hos et levendefødt barn pådraget inden fødslen, hvis det godtgøres, enten at sygdommen efter den nyeste medicinske erfaring opfylder de krav, som er nævnt i nr. 1, 1. og 4. pkt., eller at den må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art. Vi er alle en del af løsningen - med venlig hilsen HK

4 Hvordan undgår vi psykiske arbejdsskader?
Indflydelse på eget arbejde giver ejerskab Medbestemmelse Ansvar skaber stabile medarbejdere Kvalifikationer og arbejdets art skal hænge sammen Arbejdstid og arbejdets omfang skal hænge sammen Synlighed over arbejdsopgaverne (rammer), jobbeskrivelse Arbejde og familieliv skal hænge sammen Vis jævnligt din opmærksomhed som leder Sæt grænser Skab teamfølelse Vi er alle en del af løsningen - med venlig hilsen HK

5 Ansvar giver færre sygedage
- Vi er alle en del af løsningen - med venlig hilsen HK


Download ppt "Vi er alle en del af løsningen - med venlig hilsen HK"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google