Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Orientering forud for udsendelse 03/06-2010. Dagsorden • Orienteringer om forsikringer ved Fonden • Hvem er Centralforeningen for Stampersonel • Øvrige.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Orientering forud for udsendelse 03/06-2010. Dagsorden • Orienteringer om forsikringer ved Fonden • Hvem er Centralforeningen for Stampersonel • Øvrige."— Præsentationens transcript:

1 Orientering forud for udsendelse 03/06-2010

2 Dagsorden • Orienteringer om forsikringer ved Fonden • Hvem er Centralforeningen for Stampersonel • Øvrige fordele • Hvordan bliver jeg medlem • Opgaver inden I går herfra / udsendes • A-Kassen • Andet 03/06-2010

3 Hvem er CS • Centralforeningen for Stampersonel (CS) er den største forhandlingsberettigede organisation i forsvaret • CS organiserer SG og KS GRP i FLV, SG, MEK og KS GRP i SVN, SG GRP i HRN samt det statslige redningsberedskab • CS er partipolitisk neutral 03/06-2010

4 CS opgaver • Sikrer og udvikler det enkelte medlems økonomiske, faglige og menneskelige eksistensgrundlag. • Øver den hertil nødvendige politiske indflydelse i relevante fora i samfundet. • Sikrer og udbygger medlemmernes erhvervsmæssige vilkår. 03/06-2010

5 Umiddelbare fordele • Som en del af kontingentet får man: – En livsforsikring – En fritidsulykkesforsikring • Derudover kan man frivilligt tegne ekstra forsikringer som lige er blevet gennemgået 03/06-2010

6 Umiddelbare fordele • Billige forsikringer i RUNA og Tjenestemændenes Forsikring • Mulighed for konto i CS-banken, herunder – Gratis MasterCard med 30.000 kr. kredit – Mulighed for favorabel rejseforsikring, der dækker hele husstanden 24 timer i døgnet • Medlemskab af Forbrugsforeningen af 1886 • Sommerhusordning • CS-bladet og CS kalender 03/06-2010

7 Hvad koster det? • 398,00 kr. om måneden (løntræk). – Heraf er de 69,00 kr. til livsforsikringen og fritidsulykkesforsikringen – Resten – 329,00 kr. om måneden – er fradragsberettiget • Kontingentet fastsættes af de delegerede på CS kongres 03/06-2010

8 Øvrige fordele • CS støtter medlemmerne indenfor bl.a.: – Det psykiske og fysiske arbejdsmiljø – Arbejdstidsforhold – Samarbejdsregler • CS forhandler løn, lokalt og centralt • CS fonde forvalter jeres opsparinger • Medvirker til socialt sammenhold • Bisidder i forbindelse med afhøringer • Kan tilbyder advokathjælp efter nærmere aftale. 03/06-2010

9 Hvordan bliver jeg medlem • Indmeldelse – Sker skriftligt • Udmeldelse – Skriftligt – Ved kontraktophør eller overgang til civilt arbejde (man kan i særlige tilfælde vælge at beholde medlemskab aht. forsikringer) 03/06-2010

10 Opgaver inden I går herfra / udsendes • Indmeldelse • Valg af TR (da han/hun er bindeled mellem jer i missionen og CS) • TR opgørelse af medlemstal og fremsendelse til CS (aht. midler til fagligt arbejde) 03/06-2010

11 A-kasse 03/06-2010

12 A-kasse • Økonomisk sikring ved arbejdsløshed • Optjent anciennitet kan medtages, når man forlader Forsvaret til anden A-kasse • Kontingent betales et kvartal forud • CS samarbejder med FTF-A • Hvis du i forvejen er medlem af en A-kasse – og det kun er en ”engangs tur” bør du ikke skifte 03/06-2010

13 Hvad koster det • A-kasse uden efterlønsbidrag 1.182,00 kr. pr. kvartal • A-kasse med efterlønsbidrag 2.499,00 kr. pr. kvartal • Til sammenligning får man, hvis man bliver arbejdsløs, pr. måned udbetalt: – Understøttelse A-kasse 16.293,00 kr. pr. mdr. (2010 satser)

14 Støtte under udsendelsen • Den valgte TR i missionen • Evt. jeres lokale TR ved hjemlig enhed, men kun vedr. forholdt, der hører til der. • Faglig støtte fra CS-huset • Områder, du bør have fokus på, mens du er udsendt: – Ny Løns procedurer – Anmeldelse af evt. uheld (aht. forsikring) – Bisidder ved afhøring • Når du kommer hjem: – Helbredsundersøgelser – ”Psyken” 03/06-2010

15 Kammeratstøtteordningen Uanset hvornår du gjorde international tjeneste, så kontakt Kammeratstøtte- ordningen, hvis du kan genkende nogle af disse signaler: •Humørsvingninger •Unødig vrede eller raseri •Umotiveret irritation eller aggressivitet •Øget alkoholforbrug og / eller træthed. Tal med en af soldaterkammeraterne. Det er det vi er her for.

16 Kontakt Torben Bratved tb@cs.dk 3690 8933 5151 6978 03/06-2010

17 Centralforeningen for Stampersonel Sammenhold styrker 03/06-2010


Download ppt "Orientering forud for udsendelse 03/06-2010. Dagsorden • Orienteringer om forsikringer ved Fonden • Hvem er Centralforeningen for Stampersonel • Øvrige."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google