Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Knud Knudsen Forsikring & Pension

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Knud Knudsen Forsikring & Pension"— Præsentationens transcript:

1 Knud Knudsen Forsikring & Pension
Indbrudssikring - principper - alarmer fra AIA-anlæg - maksimale reaktionstider - vagtudrykning SikkerhedsBranchen den 11. maj 2005 Medlemsmøde - Rådgivning Knud Knudsen Forsikring & Pension SikkerhedsBranchen den 11. maj 2005, Knud Knudsen,

2 Indbrudssikring - principper
Varens art og mængde (værdi) afgør sikringsniveauet Sikringsniveau 10 Sikringsniveau 20 Sikringsniveau 30 Sikringsniveau 40 Sikringsniveau 50 Sikringsniveau 60 På sikringsniveau 20 – 60 er der mulighed for valg af sikringsmetode – skalsikring/cellesikring/objektsikring SikkerhedsBranchen den 11. maj 2005, Knud Knudsen, 2

3 Indbrudssikring - principper
Skalsikring Mekanisk indbrudssikring samt elektronisk overvågning af bygningsdele i skallen til det forsikrede område De attraktive varer og genstande kan opbevares overalt i bygning SikkerhedsBranchen den 11. maj 2005, Knud Knudsen, 3

4 Indbrudssikring - principper
Cellesikring Mekanisk indbrudssikring samt elektronisk overvågning af de (interne) rum, hvor i de attraktive varer opbevares Celle De attraktive varer og genstande opbevares i en celle SikkerhedsBranchen den 11. maj 2005, Knud Knudsen, 4

5 Indbrudssikring - principper
Objektsikring Mekanisk tyverisikring og elektronisk overvågning af de enkelte attraktive varer/genstande De attraktive genstande sikres som særskilte objekter SikkerhedsBranchen den 11. maj 2005, Knud Knudsen, 5

6 Alarmer fra AIA-anlæg Alarmoverførsler Verificering af alarmer
Niveau 20, alarmen overføres til kontrolcentral (KC) Niveau 30 – 40, alarmen overføres via overvåget linie til KC Niveau 50 – 60, alarmen overføres via overvåget linie og med identifikation til KC Verificering af alarmer Niveau 50 – 60, endvidere krav om V-AIA (verifikation af alarm) SikkerhedsBranchen den 11. maj 2005, Knud Knudsen, 6

7 Alarmer fra AIA-anlæg Verificerede alarmer (V-AIA)
Samarbejde mellem politiet, SikkerhedsBranchen, ELFO, F&P m.fl. formål: nr. 1 – etablering af tekniske løsninger, der frasorterer fejlalarmer nr. 2 – politiet ”rykker ud”, (hvis de har tid) nr. 3 – kontrolcentralen og vagten kan bedre prioritere nr. 4 – større risiko for indbrudstyve nr. 5 – færre indbrud V-AIA – endnu kun på forsøgsbasis i politikredsene 1 – 8. Primo 2005 forventes forsøgsordningen udvidet til hele Fyn - samt Århus politikreds SikkerhedsBranchen den 11. maj 2005, Knud Knudsen, 7

8 Maksimale reaktionstider
Sikringsniveau 10 - Ingen krav om alarmanlæg Sikringsniveau 20 - Maks. 35 minutter Sikringsniveau 30 - Maks. 35 minutter Sikringsniveau 40 - Maks. 30 minutter Sikringsniveau 50 - Maks. 25 minutter Sikringsniveau 60 - Maks. 20 minutter SikkerhedsBranchen den 11. maj 2005, Knud Knudsen, 8

9 Maksimale reaktionstider
Hvornår starter uret? Transmissionstiden medregnes ikke Reaktionstiden starter ved KC’s modtagelse I SikkerhedsBranchen er der truffet beslutning om følgende maksimale behandlingstider på Kontrolcentralerne: 3 minutter på sikringsniveau 60 og 50 4 minutter på sikringsniveau 40 5 minutter på sikringsniveau 30 og 20 SikkerhedsBranchen den 11. maj 2005, Knud Knudsen, 9

10 Maksimale reaktionstider
Hvornår stopper uret? Reaktionstiden slutter ved påvirkning af nøgleboks, frakobling af alarm – eller tilsvarende pålidelig melding om, at ejeren eller vagten er fremme SikkerhedsBranchen den 11. maj 2005, Knud Knudsen, 10

11 Maksimale reaktionstider
Hvem er ansvarlig? Det er kunden, der skal opfylde reaktionstiden Kunden kan indgå aftale med et vagtfirma Vagtfirma er ansvarlig over for kunden – ikke over for forsikringsselskabet SikkerhedsBranchen den 11. maj 2005, Knud Knudsen, 11

12 Maksimale reaktionstider
Kundens (vagtens) opgaver Skal reagere på en alarm Skal ”afstille” alarmen inden for den krævede reaktionstid Skal observere adfærd omkring forsikringsstedet og anmelde kriminel adfærd til politiet Skal ikke fange indbrudstyve SikkerhedsBranchen den 11. maj 2005, Knud Knudsen, 12

13 Maksimale reaktionstider
Fremtiden Forventes at udvise en bedre reaktionstid end den krævede Vil vise en nedgang i antal indbrud der lykkes Virksomheder vil søge samarbejde om vagtordninger, for at få opfyldt de stillede krav på billigste og mest effektive måde SikkerhedsBranchen den 11. maj 2005, Knud Knudsen, 13

14 Maksimale reaktionstider
Fremtiden Der etableres en certificeringsordning med mulighed for registrering hos F&P Opfylder vagtfirmaet ikke reaktions-tiderne, kan certificeringen ophæves, og vagtfirmaet bliver slettet i F&P’s register SikkerhedsBranchen den 11. maj 2005, Knud Knudsen, 14

15 Maksimale reaktionstider
Fremtiden En certificeringsordning for vagtfirmaer forventes først at kunne etableres med virkning fra den 1. januar eller 1. juli 2006 I tiden frem til certificeringsordningen træder i kraft etableres en midlertidig registrerings-ordning for vagtfirmaerne hos F&P SikkerhedsBranchen den 11. maj 2005, Knud Knudsen, 15

16 Maksimale reaktionstider
Fremtiden En hurtig reaktionstid ved alarm fra et AIA-anlæg vil i fremtiden blive ét blandt mange konkurrenceparametre på tyverisikringsområdet Knud Knudsen, F&P SikkerhedsBranchen den 11. maj 2005, Knud Knudsen, 16


Download ppt "Knud Knudsen Forsikring & Pension"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google