Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Telemedicin - hvorledes får vi det implementeret

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Telemedicin - hvorledes får vi det implementeret"— Præsentationens transcript:

1 Telemedicin - hvorledes får vi det implementeret
Sår-i-Syds temadag 22. oktober 2012 Comwell Kolding Birgit Møller Sårsygeplejerske Aabenraa Kommune

2 Telemedicin eller hvad er alternativet
Ta’ en tur på kirkegården med telemedicin Telemedicinsk kronikerkuffert Følge cancerptt. hjemme via telemedicin Genoptræning via telemedicin Telemedicin følger med 112 Telemedicinsk kuffert til nybagte forældre TELEMEDICINSK SÅRMONITORERING

3 Oversigt Hvordan vi har organiseret det i Aabenraa Kommune
Hvad skal der til/hvad har vi gjort i Aabenraa Uddannelse Hvem gør hvad Hvilke ændringer har vi gjort hen ad vejen Fordele/udfordringer ved telemedicinsk sårmonitorering Spørgsmål til sidst

4 Aabenraa Kommune 4 udd. sårsygepl. – een i hvert område – 8t/uge
4 udd. diabetessygepl. – een i hvert område 2 ”forebyggere” Telemedicin projekt i 2005 Telemedicin implementeres febr. 2006 Sår-i-Syd etableres Ildsjæle til – og de gode resultater driver os

5 ”Vi vil ikke have sår i Aabenraa Kommune”
Visionen er ledestjernen Politisk mandat Ledelsen Flyve højt, tænke nyt og stort, være innovative Ser nødvendigheden af telemedicin At de har viljen til og forståelsen for stor faglig specialviden – kurser/udd - Gir’ os tiden til specialfunktionen Gir’ os ansvar, frihed, tillid, feedback, belønner

6 Telemedicin giver flødeskum til lagkagen.
Løfter det faglige niveau og dermed beh niveau’et. For 7 år siden fik højst 30% stillet en sårdiagnose. Sårbehandling på højt fagligt niveau. Kort vej fra klient til specialist. HURTIG og rigtig sårdiagnose. HURTIG og rigtig behandling, logikken tilsiger hurtigere sårheling, kun de nødvendige ambulante kontroller. Sårsygepl. lægger en behandlingsplan.

7 Telemedicin øger arbejdsglæden
Ejerskab i forhold til visionen Trivsel og holdånd Motivation og arbejdsglæde Trivsel – ikke noget man får, men noget man skaber Vise ansvar Væk med egen lommeteori

8 Hvad har telemedicin skabt
På trods af flere ældre og flere diabetikere har vi med telemedicin vist: - færre sår - færre amputationer - færre daglige forbindsskift - langt mindre tidsforbrug til sår - sparer penge - vi fornemmer også klart at sår heler hurtigere Sår før telemedicin og sår idag

9 Aabenraa Kommune’s cocktail
Sår-i-Syd Hverdagen er sjov, indholdsrig, givende, interessant Vi er udd sårsygepl., ikke kun udnævnt Godt samarbejde tværfagligt og tværsektorielt Ildsjæle i læge- og sygeplejeregi. Aktive aktører i telemedicin TELEMEDICIN

10 Cocktail Kurser som en naturlig del af det, at kunne varetage sårfunktionen. Bed-side-læring Sparringspartnere Blive videns-brugt. Kvalicare E-learning fra 2007 Erfa-gruppe Ledelsen giver ansvar, frihed, tillid

11 Sårbehandlingen fungerer godt i Aabenraa
Sår-årsanalyse - indsatsplaner - vi sparer penge hvert år Kun sårsygepl. som skriver i telemedicin Får rutinen i at tage gode, brugbare billeder og bruge programmet rigtigt Godt netværk via temadage/kurser Klare, enkle retningslinjer Vi beh. ikke kun et sår, men et menneske med sår.

12 Klare retningslinjer Hvem skal i telemedicin
Hvor ofte skal der skrives, opmåle + foto Borgeren medinddrages Arbejder under de uddelegerede kompetencer Såret bestemmer! Mål for indsatser Primær sygepl.s opgaver Sårsygepl.s opgaver Gør det enkelt og forebyg’ Klare kommunikationsveje

13 Krav for deltagelse i telemedicin
Faglig kompetent er en fordel + startpakke: internet, krypteret computerprogram som lever op til pt-data-sikkerhed doppler trykmåling VAS smerte-score undersøgelse for neuropati via monofilament og tiptherm digitalt foto (god telefon) såropmåle: cm-måler, visitrak eller opmålingsprogram i telemedicin

14 Hvilke borgere skal med i telemedicin
Faglig vurdering af om borgeren opfylder kriterierne. Fokus på de kroniske sår. Indhenter borgerens samtykke. Hvem henviser Diabetiske fodsår Sår der ikke viser tegn til heling Sår der har været til stede i mere end 3 mdr. Charcot deformiteter Recidivsår Sår over 1 år og som er gået totalt i stå Svære hudforandringer Ved opstart af specialistbehandling som TNP, PICO, larver, intermitterende kompression.

15 Kræver besøg i sår-amb. Alle sår ses som hovedregel første gang
Dublexscanning af venerne Strain-gauge ankel- tåtryksmåling ved mistanke om art. insuff. Ganganalyse, statisk og dynamisk med fokus på diabetiske fodsår Lave aflastninger, der er hjørnestenen i beh af diabetiske fodsår. Specielle sår som ikke arter sig efter bogen. Sår som er gået totalt i stå, og muligheder udtømt, flere øjne og flere undersøgelser igangsættes

16 Guidelines for telemedicinsk sårbehandling
Tentativ diagnose. Ankeltryksmåling Undersøges for neuropati ved fodsår Pt. oprettes i telemedicin efter aftale med egen læge. Efterhånden orienteres lægen blot. Beskriver såret, opmåler, starter beh. Venøse eller traumatiske sår meldes tilbage til telemedicin hver 4. uge inkl foto og opmåling. Diabetiske fodsår: Én gang om ugen i starten af behandlingsforløbet. Såfremt der opleves en forværring i sårets tilstand (ikke logget på samtidig)

17 Guidelines for telemedicinsk sårbehandling
Aflyse ambulant besøg Når såret er helet, forebyggende tiltag, kontrolbesøg. Ved sår på underben SKAL der ALTID tages stilling til kompr. Den omliggende hud skal plejes Fokus på smertebeh (vas-scala) Dialog med pt om alkohol, rygning, overvægt, bls, medicin, andre sygdomme, egenomsorg, Sørg for kontinuitet i sårbeh og god dokumentation Vejlede om fornuftigt fodtøj, slidte sko, tøm skoen, undgå tryk, evt. besøg hos skomager, fodterapeut

18 Sårsygepl. sikrer vidensdeling til kollegaer
Undervisning, dialog, bed-side-læring Sårsygepl starter altid komplicerede behandlinger op. Nye telemedicinske sår ser vi typisk indenfor et par dage. (vi 4 sårsygepl. hjælper hinanden under sygdom/ferie). Herefter følges guideline for telemedicinsk sårbeh. Ser stort set alle sår indenfor 2 uger (+/- telemedicin) Sårsygepl. lægger behandlingsplanen

19 Vidensdeling Sikre at der er procedurer, retningslinjer og pjecer
Undervisning af alle faggrupper efter behov Referat/ny viden fra kurser videregives Nyhedsbrev fra sårsygepl. via mail (eks ny produktstr. i depot mm.) 10 min. til info/undervisning på hvert sygeplejemøde Små undervisnings-seancer/case til kaffen Sikre at der er procedurer, retningslinjer og pjecer

20 Sårsygepl’s mange spændende opgaver
Kommissorium for sårgruppen ”Sår-i-Syd” Opgaver for styregruppen i Sår-i-Syd Uddelegerede kompetencer qua Sår-i-Syd Opgaver qua vores funktionsbeskrivelse Opgaver qua vores erfagruppe Opgaver omkring E-learning, sår-årsanalyse, indsatsplaner, samarbejde med kvalitetssygepl. Undervisning

21 Uddelegeret kompetence:
Sårsygeplejersker, der arbejder aktivt i telemedicin har følgende opgaver uddelegeret: Valg af produkt til sårbehandling Behandling med steroidcreme klasse 3 i op til 14 dage Opstart af kompressionsbehandling med bind og strømper sv til klasse 2, hvis der er følbar fodpuls, klasse 1 hvis dette ikke er tilfældet Behandling med ”Røde bade” Sikring af godt patientforløb

22 Kommunikation med praktiserende læger
Ved oprettelse af borger: edifact Lægen orienteres! Egen læge spørger ofte om sårtilsyn af sårsygepl. De fleste praktiserende læger følger med via edifact, ikke så mange logger på telemedicin. Hvis sgh. skriver i telemedicin – edifact – Hvis sårsygepl. skiver i telemedicin – evt. edifact Afsluttes borger i telemedicin: edifact samt besked om kontrol og forebyggende tiltag, samt hvis borgeren videre-henvises til andet sgh.

23 Telemedicin giver en sjovere hverdag
Sygepl. i kommunen bliver så dygtige at vi gør sår-amb. ”arbejdsløs”!! Nye bolde kastes op – tid til mere af det sjove! Tid til nye, andre kunder i butikken. Vi er hurtigere og mere tryg ved at iværksætte nye og flere avancerede sår-teknikker. Effektiv arbejdsgang Fokus på at undgå recidiv sår Fokus på hvor borgeren selv er i forløbet

24 Udfordringer ved telemedicin
Indkøringsproblemer med telefon, tage gode billeder. Lære selve programmet at kende Få rutine med teknikken, doppler mm. Der skal være politisk opbakning Der skal helst være ildsjæle til Hvis ledelsen ikke ser det som et nødvendigt redskab Tilstrækkelig med læger og uddannede sårsygepl. Organiseringen og kommissorium udarbejdes Kompetencerne skal kendes

25 Vi har for meget TID vi ikke bruger på det vigtige.
Udfordringer: Hvis der er net-problemer. Det optimale resultat skabes ved tværfagligt behandler-team. Tid til telemedicin ?: tid har vi nok af, det er blot prioriteringen at tiden som nogle gange fejler. Er telemedicin kun god for de borgere som er gode til at samarbejde og tage hånd om egen situation? Borgeren skal helst KUN følges i et regi

26 Spørgsmål!


Download ppt "Telemedicin - hvorledes får vi det implementeret"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google