Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 It-tanker for fritidsdelen. 2 Læse & sprogpolitikken •It-strategi kobles på sprog- og læsepolitikken for fritidsområdet, således at den bliver et delelement.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 It-tanker for fritidsdelen. 2 Læse & sprogpolitikken •It-strategi kobles på sprog- og læsepolitikken for fritidsområdet, således at den bliver et delelement."— Præsentationens transcript:

1 1 It-tanker for fritidsdelen

2 2 Læse & sprogpolitikken •It-strategi kobles på sprog- og læsepolitikken for fritidsområdet, således at den bliver et delelement af sprog- og læsepolitikken •Lave it-læseøer –Læse bøger på Ipads –Implementere teknologiske læsesystemer, hvor børn kan øve sig i at læse og få læst højt –Intern chat – hvor børnene kan få styrket deres stavefærdigheder eventuelt med hjælp fra en voksen

3 3 Brobygning mlm undervisningsdel og fritidsdel- eller fritidsdelen som eksperimentarium •Fritidsdelen kan følge op på undervisningsdelens arbejde i det legende univers – børn lærer også når de leger. –Den vigtige refleksion for pædagogerne må være at hvad de lærer og hvorfor de lærer det? •It-værktøjet kan være en central kulturteknik form af et som legende eksperimentarium for skolens lærdom, teknologien osv. –Børnene deler viden og kunnen –Børnene er medudvikler af rammerne – de udvider rammerne –Børnene afprøver forskellige teknikker indtil deres forsøg er blevet til færdigheder f.eks. I computerspil •

4 4 Dannelsesaspektet •Bevidste pædagogiske refleksioner om, hvilke medier børnene bør møde i SFO og hvordan det kan og skal foregå? –Læringsmål - •Dannelse af børnenes mediebrug – hvordan agerer man i forskellige digitaliserede sociale arenaer •Bevidste it-valg •Bevidste overvejelser i relation til computerspil i SFO’erne –Sociale spil –Regel spil –Samarbejdsspil •Kritisk stillingstagen til materialet –Videoer, spil, m.m. –Æstetiske overvejelser

5 5 Det kreativt it-skabende i fritidsdelen •Læringsspil –Børn laver deres egne spil •Børnefilm (filmproduktion) –Børn laver animationsfilm, stopmotion, videoer, Oscar •Eventuelt i samarbejde med skolen – således at man I skolen får undervisningen om de filmiske virkemidler – laver storyboard osv. •Børnedokumentar af eget barneliv –Foto, video o.l. –Materialer: Ipod, ipad o.l.

6 6 Inklusion af udfordrede børn i SFO via digitale medier •Refleksioner om (social / medie ) inklusion i relation til at have et godt kendskab til medierne – og ikke have noget kendskab i kraft af at det eksempelvis ikke findes i ens hjem •Erfaring: Disse børn kan ofte have noget at byde på eksempelvis i forhold til spil –Hvordan sætter vi dette i spil – så de i videst mulig omfang inkluderes? •Det legende og kreativt skabende i relation til digitale medier

7 7 Læringsmiljø for den uformelle læring i SFO’erne •Adgang til teknologien •Adgang til voksne der besidder viden og kunnen inden for de digitaliserede medier •Børn> < voksne deler viden og kunnen •Man observere hinanden og det er ok at kopiere hinanden •Der er mange forskellige læringsressourcer –Den voksne folder teknologien ud for børnene i forbindelse med kreativt skabende fritidsaktiviteter –Der er plads til at det enkelte barn kan eksperimentere med sin egen læringsstil


Download ppt "1 It-tanker for fritidsdelen. 2 Læse & sprogpolitikken •It-strategi kobles på sprog- og læsepolitikken for fritidsområdet, således at den bliver et delelement."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google