Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan konstrueres autenticitet?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan konstrueres autenticitet?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan konstrueres autenticitet?
Musiksociologi MM1 Autenticitet

2 Moore (2002) Autenticitet:
Et spørgsmål om fortolkning, der skabes og forhandles inden for en kulturel og historisk position. En konstruktion, der skabes, når man lytter til musik. Et spørgsmål om hvem, ikke hvad. Kommer til udtryk i diskurser om: Stil, performance. Sociale og økonomiske forhold. Kunstneres intentioner. Kunstneres integritet. Ofte opstilles dikotomien: Autenticitet >< det kommercielle.

3 Moore (2002) Førstepersonsautenticitet:
Det umedierede udtryk (eks. især rock, Paul Weller, Springsteen, Neil Tennant). Forskellen mellem (mental) oprindelse/idé og (fysisk) manifestation reduceres til nul. Purity of practice (Bohlman), honesty to experience (Grossberg), authenticity of positionality (Taylor), authenticity of expression (Moore). ”[…] when an originator (composer, performer) succeeds in conveying the impression that his/her utterance is one of integrity, that it represnets an attempt to communicate in an unmediated form with an audience.” (s. 214) Eks. Pet Shop Boys: ”So Hard”,

4 Moore (2002) Tredjepersonsautenticitet:
Appropriation, tilegnelse af autenticitet (eks. Eric Clapton, tributebands) En musiker trækker på eller overtager autenticitet fra ”oprindelige” musikere (med førstepersonsautenticitet). Indskrivelse i traditioner og fællesskaber. Authenticity of emontionality (Taylor), authenticity of execution (Moore). ”[…] when a performer succeeds in conveying the impression of accurately representing the ideas of another, embedded within a tradition of performance.” (s. 218) Eks. Cream: ”Crossroads”,

5 Moore (2002) Andenpersonsautenticitet:
Sted, høren-til/”belonging” (eks. 80’er-rock fra den keltiske periferi, klubkultur). Distinktion fra andre slags kunst/kultur. Musikken skaber en følelse af centrerethed for lytteren. Lytteren/publikum står i centrum for autenticiteten. Authenticity of experience (Moore). […] when a performance succeeds in conveying the impression to a listener that that listener’s experience of life is being validatede, that the music is ’telling it like it is’ for them.” (s. 220) Eks. U2: ”With or Without You”,

6 Moore (2002) NB. Disse tre former for autenticitet overlapper. Sådan bruger du Moores begreber: Spørg ikke hvad, men hvem der tilskrives autenticitet? Er det kunstneren, en ”anden”, eller publikum? Autenticitet ligger ikke immanent i musikken, men i de værdier publikum tillægger den.

7 Rock og autenticitet, (Keightley 2001)
”Authenticity can be thought of as the compass that orients rock culture in its navigation of the mainstream.” (s. 131) Autentisk Uautentisk Ægte følelser Uoprigtig Ukorrumperet Kommerciel Originalitet Kopi Kunst Pop/mainstream Seriøs (episk, tragisk) Useriøs (komisk, overfladisk) God=”sand” God=høje salgstal Individ/subkultur Massekultur Stærk autor Masseproduktion ”Unplugged” Afhængig af teknologi Etc Etc.

8 Rock og autenticitet, (Keightley 2001)
s. 137 Et eksempel fra 90’erne: eller

9

10 Danskernes kulturvaner (2012)
De 10 mest markante udviklingstræk i borgernes kulturvaner, : Den teknologiske udvikling over de seneste år har ændret borgernes kultur- vaner gennemgribende. Den overordnede tendens er, at de traditionelle kul- turområder og medier holder niveau, mens nye medier og apparater skaber yderligere forbrug. Der er sket en stigning i befolkningens kulturforbrug fra – både blandt voksne og børn og inden for hovedparten af kulturområderne. De stør- ste stigninger i voksnes forbrug og aktivitet ses inden for musik, sport og mo- tion, frivilligt arbejde og brug af internettet. Der er stabilitet eller nedgang i den voksne befolknings forbrug af film, biblio- teker, attraktioner, TV, aviser og blade. Gruppen af nydanskere bruger oftere biblioteket og arbejder frivilligt i større omfang end befolkningen som helhed. Nydanskere benytter i mindre omfang kunst- og kulturtilbud som teater, museer og koncerter. De største stigninger i børns forbrug og aktivitet ses inden for musik, com- puterspil/digitale spil, teater/scenekunst, skønlitteratur og brug af internettet. Børnene har generelt et højere aktivitetsniveau end de voksne.

11 Danskernes kulturvaner (2012)
De 10 mest markante udviklingstræk i borgernes kulturvaner, : 6. Langthovedpartenafdenvoksnebefolkningkankarakteriseressomaktiveeller meget aktive på områderne Kunst & Kultur, Fritid og Medier. På Kunst & Kul- turområdet er kvinderne stærkest repræsenteret, på Fritidsområdet er der ikke den store kønsforskel, og på Medieområdet er mændene stærkest repræsenteret. 7. Uddannelse og indkomst er betydende faktorer for kulturforbruget. Ikke-bru- gerne findes især blandt personer med grundskole eller faglig uddannelse som højeste uddannelse og blandt personer med lav husstandsindkomst. 8. Søgningentilområderneopera,ballet,skuespil,musical,klassiskkoncertogkunst- museum tilsammen kan måles over tid. Andelen af ikke-brugere er her den laveste siden 1964 – med halvt så mange ikke-brugere som i Det er især de ældre over 60 år, de årige samt kvinderne, der er blevet mere aktive kulturbrugere. 9. Børnene er generelt aktive på alle hovedområderne. På områderne Kunst & Kultur og Medier er piger mere aktive end drenge. På Fritidsområdet er drenge de mest aktive. Der ses desuden en markant sammenhæng mellem forældres og børns kulturvaner. 10. Halvdelenafbefolkningenvurderer,atdetoffentligeskulturudgiftererpassende. Desuden er der cirka lige store andele, der mener, at der bruges hhv. for få og for mange penge til kultur. Borgernes egne kulturudgifter er generelt set faldet siden Den teknologiske udvikling og nye sports- og motionsvaner slår især igennem her.

12 Danskernes kulturvaner (2012)
Samfundet bør have størst fokus på: ”Den traditionelle kultur – Den moderne kultur” Samfundets grundlæggende værdier skal: ”Styrkes gennem kulturen – Udfordres gennem kulturen” Samfundet bør have størst fokus på: ”Den klassiske kultur – Den nyskabende kultur ” Vi skal prioritere: ”Finkultur højest – Folkelig kultur højest” Kulturens vigtigste opgave er at: ”Skabe refleksioner på et højere plan – Underholde” Kulturen skal først og fremmest: ”Have et højt niveau – Være for alle”

13 Danskernes kulturvaner (2012)
Hverdagens musik?

14 Danskernes kulturvaner (2012)

15 Danskernes kulturvaner (2012)

16 Danskernes kulturvaner (2012)


Download ppt "Hvordan konstrueres autenticitet?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google