Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En medfølelsesfokuseret tilgang til samarbejdet med socialt udsatte Randers Kommune Misbrugsmodellen Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En medfølelsesfokuseret tilgang til samarbejdet med socialt udsatte Randers Kommune Misbrugsmodellen Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt."— Præsentationens transcript:

1 En medfølelsesfokuseret tilgang til samarbejdet med socialt udsatte Randers Kommune Misbrugsmodellen
Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt Fokus

2 Den kognitive misbrugsmodel
Dag 5.: Opsamling af hjemmearbejde Fordele / ulempeskemaet selv – klient Opmærksomhedsøvelse Oplæg – Misbrugsmodellen Oplæg fortsat Demonstration i plenum Øvelse i tre-mands grupper Opsamling øvelse Øvelse medfølende selv Opsamling på tanker og erfaringer fra dagen

3 Opmærksomhedsøvelser
Skift af fokus for opmærksomheden: venstre fod – højre fod – hænder – læber Historie: Juleshopping i 10 butikker Evnen til at flytte opmærksomheden Zoom og baggrund Indre fokus Sjov situation Skænderi Minder sætter gang i følelserne Trusselssystemet trækker truende minder frem Skift opmærksomheden – hvordan er det muligt for dig?

4 Opmærksomhedsøvelser fortsat
Fokus på åndedrættet Opmærksomheden vandrer – sindets natur Man kan ikke stoppe tankevirksomheden Sindet eksisterer kun nu og her Læg mærke til hvad der sker, når man bringer opmærksomheden tilbage Kvalitetsforskel mellem bevidst nærvær og dagdrømmeri – flydende tanker

5 Sindet er som en have Alting vil gro overalt Måske vil du ikke have en vild have Du kan kultivere den, som du vil Styre hvad der får plads

6 To ulve En gammel Cherokee høvding lærte sit barnebarn om livet...
"En kamp udkæmpes inden i mig," sagde han til drengen. "Det er en forfærdelig kamp mellem to ulve. "Den ene er ond - den er vred, misundelig, sorgfuldt, fortrydelsesfuld, grådig, arrogant, selv-medlidende, skyldig, harmfuld, underlegen, løgnagtig, fyldt af falsk stolthed, overlegen, selv-tvivlende og egoistisk. "Den anden er god - den er glad, fredfyldt, elskelig, håbefuld, sindsrolig, ydmyg, venlig, godgørende, empatisk, generøs, sandfærdig, medfølende og troende. "Den samme kamp foregår inde i dig - og også inde i alle andre mennesker." Barnebarnet funderede lidt over det og spurgte så sin bedstefar, "Hvilken ulv vil vinde?" Den gamle høvding svarede bare:  "Den du fodrer."  

7

8 Hjernediagram af stimulus-respons model for indre og ydre stimuli
Rusmiddel Trussel/mobning Sex Sex Rusmiddel Trussel/mobning Måltid Medfølelse Måltid Venlighed, varme og omsorg Det limbiske system Rolig Tryg Mavesyre Spyt Ophidselse Trang Angst Deprimeret Fra P. Gilbert 2008/ L.H. Isager/Mørch

9 Hvad er trang? Trang er en kropslig fornemmelse, der ofte er forbundet med meget uro Trang lægger sig igen efter kortere eller længere tid afhængigt af, om man bliver ved med at fokusere på mulighederne for at få noget at drikke / ryge / spise ….. Trang opfører sig som andre følelser / kropslige fornemmelser. De udløses i forskellige centre i hjernen af en tanke/stimulus - løber igennem kroppen - og forsvinder igen Den enkeltes oplevelse af at kunne håndtere det at have trang - dvs. oplevelsen af, at man kan vælge, om man vil følge trangen eller modstå den - er afgørende for oplevelsen af at kunne styre sit forbrug af rusmidler / sig selv

10 Eksempel på trangkurve
Intensitet af trang Stimulus Stimulus Stimulus Stimulus Tid

11 Eksempel på trangkurve
Intensitet af trang Stimulus Tid

12 Kropslig forankret hukommelse
Trangen kan komme uden, at der nødvendigvis er tanker forbundet med den Undersøg: Hvordan det opleves at have trang, hvordan det fornemmes i kroppen Hvilke tanker har klienten om at have trang? Hvilken forståelse har klienten af, hvordan trang fungerer? Lena Højgård Isager 2011

13 Model for motivation og forandring
Førovervejelse Tilbagefald Overvejelse Permanent ophør Vedligeholdelse Beslutning Handling Prochaska og DiClemente 1986

14 Mål for kognitiv terapi ved misbrug
At reducere intensitet og frekvens af trang ved at underminere de rusrelaterede leveregler. At lære klienten teknikker til kontrol af trangen. ( Fra Beck et. al 1996) Lena Højgård Isager 2011

15 Mål og metoder Mål i forhold til forbrug:
At nedsætte hyppigheden af brug af rusmidler og at nedsætte mængden, når der bruges. Afdækning og vurdering: Afdække aktuelt forbrug - hvor meget bruges der og hvordan fordeler forbruget sig her og nu i løbet af en uge? Misbrugshistorie - Hvornår startede forbruget? Beskrivelse af perioder med forbrug og perioder uden Undersøgelse af misbrugsmønstre Interventioner med henblik på ændring: Arbejde med tanker, leveregler og følelser, der er knyttet til misbruget Udvikle nye handlekompetencer i forhold til at håndtere svære situationer ( fx. samvær med andre, stress eller kriser) og belastende følelser (fx. vrede, angst, skam....) Lena Højgård Isager 2011

16 Den kognitive misbrugsmodel
Kerneantagelser Jeg Andre Fremtiden er… Den kognitive misbrugsmodel (Beck et. al. 1996) Aktiverende stimuli Risikosituation: Tid - Hvornår Sted - Hvor Personer - Hvem Situationer – Hvad Følelser - Hvordan Aktiverende rusrelaterede leveregler Ikke situationsbestemt Erfaringsbaseret viden, der ikke er modbevist Hvis, så.... Hvis ikke , så... Automatiske tanker Tanker, forestillinger og erindringer, der dukker op i situationen Tilbagefald Varighed /omfang Oplevelsen Saboterende tanker Fokus på undvigelse af ubehag Trang/lyst 0-100 Hvor intens er oplevelsen af trang Fokus på handle strategier Adfærd Lena Højgård Isager 2011

17 Den kognitive misbrugsmodel spørgeguide
Kerneantagelser Hvordan er din opfattelse af dig selv, medens du er i situationen, inden du drikker? Hvordan forestiller du dig, at du eksisterer i hovedet på andre, hvilke tanker og følelser ville de have i forhold til dig? Hvordan ser fremtiden ud? Den kognitive misbrugsmodel spørgeguide Aktiverende stimuli Risikosituationer Hvad skete der i situationen? Fokuser på den del af situationen, hvor du fik trang eller tanker om at skulle have rusmidler? Beskriv det der skete som en drejebog til en film, hvem, hvor, hvornår Hvad skete? Hvad gjorde du så? Hvad skete der så videre? Hvordan havde du det, hvilke følelser og kropslige fornemmelser havde du? . Aktiverende rusrelaterede leveregler Hvad tænkte du, at rus ville være godt for lige her? Hvordan hjælper rusen dig i denne situation? Hvad ville der ske, hvis du ikke kunne tage/ ryge/ drikke noget? Hvad ville der ske ved det? Hvad er det værste, der kunne ske? Der kan udledes rusrelaterede leveregler ud fra de negative automatiske tanker fx jeg keder mig. Hvordan kommer du fra at tænke, at du keder dig, til at tænke på rus Automatiske tanker Hvad tænkte du i situationen? Hvad gik igennem hovedet på dig, da du gjorde / sagde ? Hvad tænkte du der gjorde dig vred / ked af det / angst Saboterende tanker Hvordan lykkedes det dig, at give dig selv lov til, at gøre det du har bestemt dig for ikke at gøre? Hvad sagde du til dig selv om, at det alligevel var i orden lige i den her situation, selv om du havde besluttet dig til ikke at gøre det? Tilbagefald Varigheden fra første genstand til man igen fungerer normalt. Beskriv detaljeret hvad der foregik, både adfærds- og følelsesmæssigt i hele perioden Handling Hvad gjorde du helt konkret for at komme igang med at bruge / ryge / drikke? Trang/lyst Hvor meget trang havde du i situationen? På en skala fra 0-100 0 er ingenting 100 er det meste trang du nogensinde har haft i dit liv Lena Højgård Isager 2011

18 Højrisikosituationer
Indre stimuli er emotionelle og fysiske forhold: depression angst ensomhed kedsomhed vrede frustration opstemthed fysisk smerte Ydre stimuli er: personer steder ting der har med brug af rusmidler at gøre bestemte tidspunkter Lena Højgård Isager 2011

19 Rusrelaterede leveregler
Erfaringsbaseret viden De går på tværs af situationer, det vil sige, de gælder i mange forskellige situationer Den enkelte antagelse aktiveres i bestemte typer situationer Fx: Sociale sammenkomster Alene hjemme Konflikter Ved angst Ved tristhed Lena Højgård Isager 2011

20 Rusrelaterede leveregler og strategier
Rusrelaterede leveregler er erfaringsbaseret viden om, hvordan brug af rusmidler kan anvendes til at løse en vanskelig situation / håndtere ubehagelige følelser fx. Hvis jeg skal klare min angst for at være sammen med mange mennesker, så skal jeg have noget beroligende / noget at drikke inden Hvis jeg ikke tager noget, inden jeg skal være sammen med mange mennesker, bliver det utrolig pinligt og jeg bliver til grin, bliver nødt til at gå Den kompenserende strategi er at drikke, ryge eller tage beroligende medicin forud for samværet med andre Lena Højgård Isager 2011

21 Eksempler på rusrelaterede leveregler:
Hvis jeg skal have det sjovt, så skal jeg drikke / tage stoffer Hvis jeg ikke er påvirket, så kan jeg ikke klare at være der Hvis jeg skal kunne sove, så skal jeg have noget at drikke Hvis jeg tager noget, så kan jeg styre min vrede Hvis jeg ikke tager noget, så kommer jeg til at slå Alkohol / stoffer er et problem for nogle, men ikke for mig Alkohol / stoffer gør livet værd at leve Lena Højgård Isager 2011

22 Eksempler på automatiske tanker / forestillinger og minder:
Nu skal vi have det skægt Jeg kommer til at kede mig Jeg er ensom Jeg klarer det ikke De automatiske tanker er relaterede til den konkrete situation her og nu, som personen befinder sig i. Forestillinger og minder kan fx. være: Lignende situationer man tidligere har befundet sig i, som giver fornemmelsen af, at man ved, hvordan det kommer til at gå Bestemte minder fra lignende situationer Følelser der trækker minder frem Lena Højgård Isager 2011

23 Eksempler på saboterende tanker:
Jeg tager bare lige lidt en gang til Hvis der ikke er nogen, der opdager det, så sker der ingenting Det er i orden at drikke / tage stoffer nu, bare jeg styrer det Hvis ikke jeg tager noget, så bliver jeg alt for angst Lena Højgård Isager 2011

24 Den kognitive misbrugsmodel Arbejdsskema
Kerneantagelser Den kognitive misbrugsmodel Arbejdsskema Aktiverende stimuli Risikosituationer Aktiverende rusrelaterede leveregler Automatiske tanker Handling Saboterende tanker Tilbagefald Trang/lyst Lena Højgård Isager 2011

25 Gruppeøvelse med misbrugsmodellen i 3 mands grupper:
Formål: At træne brugen af modellen i forhold til en konkret klient Tid: 30 min.    Roller: Der vælges 1 til at spille klient, 1 til at være terapeut og 1 til at være observatører. Vælg en samarbejdsvillig, ikke for svær klient. Opgave: Vælg helst en klient som har truffet valg om at ville være rusfri. Terapeutens opgave er ved hjælp af modellen at hjælpe klienten til at analysere en konkret situation med trang, fx. sidste gang klienten brugte rus, og at finde en ny bedre rusrelateret leveregel. Øvelsens forløb: Klient og terapeut arbejder først med at analysere situationen. Når hele skemaet er udfyldt vendes tilbage til rusrelaterede leveregler. Der udvælges en, som der findes alternativ til. Herefter gives feedback fra observatørerne. Til sidst tages en runde med hvordan det var at være klient, terapeut og observatør. Regler: Undervejs kan terapeuten bede om timeout og konsultere observatøren for at få hjælp til at komme videre, gode ideer osv. Feedback fra observatørerne må ikke indeholde kritik af terapeut eller klient. Observatøren har fokus på : Hvad der virker godt i processen, og på at være klar til at hjælpe terapeuten til at komme videre i skemaet Lena Højgård Isager 2011

26 Medfølende selv

27 Hjemmearbejde: Personligt arbejde: Vælg en af de øvelser vi har arbejdet med indtil nu, bestem hvor mange gange om ugen du vil lave den. Læg mærke til saboterende tanker undervejs. Skriv dem ned og find evt. medfølende alternative synsmåder, der bedre hjælper dig til at holde fast i din plan Klientarbejde: Udfyld misbrugsmodellen med mindst en klient (eller find en anden du kan få lov at øve dig på)


Download ppt "En medfølelsesfokuseret tilgang til samarbejdet med socialt udsatte Randers Kommune Misbrugsmodellen Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google