Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Faget Engelsk Almen Studieforberedelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Faget Engelsk Almen Studieforberedelse"— Præsentationens transcript:

1 Faget Engelsk Almen Studieforberedelse
Videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger Faget Engelsk

2 2. Opgave Du skal ud fra de overordnede problemstillinger for emnet Videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger udforme en problemformulering og skrive en synopsis, der kan danne udgangspunkt for den mundtlige prøve. Du skal vælge et videnskabeligt eller teknologisk gennembrud i tidsrummet Du skal undersøge dets fremkomst og belyse, i hvilken forstand der var tale om et gennembrud. Du skal diskutere, hvilke forudsætninger eller konsekvenser dette gennembrud havde eller fortsat har inden for kultur, samfund eller erkendelse. Du skal anvende viden og metoder fra to forskellige fag, hvoraf det ene skal være på mindst B-niveau. De to fag skal være fra hvert sit faglige hovedområde. Historie kan kun indgå som humanistisk fag.

3 Engelskfaglig metode + teori?
Litterær analyse (m/litterær teori) Ikke altid nok bare at kunne sige ”hermeneutik” I skal bruge sekundærlitteratur på engelsk! Retorisk analyse Kræver tekster med en sproglig og indholdsmæssig intention! Sagprosaanalyse Evt. fokuseret på argumentationen, diskursen, kommunikationssituationen, etc. Sprogvidenskabelig analyse Kræver sproglig nærlæsning og analyse… Billedanalyse/Filmanalyse ’læses’ som tekster…

4 Tidsrammen 1851: The Great Exhibition, Crystal Palace, London
(The Industrial Age: Steam, cotton…) 1851: The Great Exhibition, Crystal Palace, London Transportation: The railroad, the car, the subway, the plane, Zeppelin Engineering: Skyscrapers, Brooklyn Bridge, Titanic Inventions: the telephone, the elevator, electricity, the photograph, the silent movie… The US Civil War The Western Frontier, The Gold Rush Slavery – Abolitionism - Emancipation Victorian Britain Imperialism, British Empire Tourism – The Grand Tour Emigration - Immigration The Rise of Linguistics…(Ferdinand Saussure…), se rum 2 1914: WWI

5 Navne og gennembrud: Charles Darwin (biolog): ”Origin of the Species”
Herbert Spencer (filosof, sociolog): Social Darwinism Florence Nightingale (sygeplejerske): Krimkrigen + sygepleje Karl Marx: Kommunisme Emmeline Pankhurst: Suffragetter (kvinders stemmeret) John Stuart Mill (filosof): ”The Subjection of Women” Jacob A Riis: ”How the Other Half Lives” (foto + social reform) James Buchanan Eads (ingeniør): ubåde + broer Alexander Graham Bell (døvelærer + fysiolog): telefonen (?) Thomas Alva Edison (opfinder): fonografen + lyspærer Georg Eastman: fotopapir, fotorullen Frederick W. Taylor (ingeniør): Scientific Management / Taylorisme Henry Ford (ingeniør): biler, samlebånd, masseproduktion

6 Forfattere og bøger/tekster
Imperialism: Joseph Conrad: ”Heart of Darkness” (→”Apocalypse Now”) Rydyard Kipling: ”White Man’s Burden” Industrial World: Charles Dickens: ”Hard Times” (utilitarianism, Bentham) Friedrich Engels: ”The Great Towns” (communism) Women: (equality?) Kate Chopin: ”The Awakening” Emmeline Pankhurst: ” Slavery: (abolitionism + emancipation?) Frederick Douglass + Booker T. Washington Harriet Beecher Stowe: ”Uncle Tom’s Cabin” Abraham Lincoln… Science Fiction: H.G. Wells: ”Time Machine” Edwin A. Abbott: ”Flatland” Horror: (literary darwinism?) Bram Stoker: ”Dracula” (the animal within) Robert Louis Stevenson: ”Dr. Jekyll & Mr. Hyde” (the mad scientist) Detectives: (forensic science?) Arthur Conan Doyle: ”Sherlock Holmes”

7 Jeres opgave: se forbindelser, vælge en sag og skrive en synopsis
Darwin → Intelligent Design Britisk stål + kemifaget Abbottt: ”Flatland” + multidimensionel fysik Synopsen Synopsen skal have et omfang på 3-5 sider, og den skal indeholde: titel på emnet og angivelse af fagkombination problemformulering præsentation af de problemstillinger (underspørgsmål), der er arbejdet med diskussion af, hvilke materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med problemstillingerne (underspørgsmålene) konklusioner på arbejdet med de enkelte problemstillinger (underspørgsmål) en sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse litteraturliste en perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra studierapporten.

8 FAQ om AT fra Fagkonsulenterene
2. Eleven skal vælge en sag Ved den afsluttende mundtlige prøve skal eleven kunne svare på et spørgsmål som: ”Du skulle vælge et videnskabeligt eller teknologisk gennembrud i tidsrummet Hvad er det i grunden for en sag, du har valgt at behandle?” Den valgte sag kan ikke blot være et påskud til at behandle en helt anden opgave. 3. ”Forudsætninger eller konsekvenser” – hvor langt tilbage og hvor langt frem kan man gå? …Men når eleven skal redegøre for forudsætninger eller konsekvenser, forventes en klar, relevant og begrundet sammenhæng. Det ville således være en misforståelse af, hvad der menes med konsekvenser, at tage filmmediets gennembrud som påskud til at fordybe sig i en eller anden moderne film. 8.1. Hvis en elev vælger at arbejde med bestemt litterært værk, forventes der så en litterær analyse? Hvis et litterært værk inddrages, er et referat af værket ikke nok. Der skal indgå en analyse/fortolkning af de træk i værket, der er relevante for behandlingen af elevens sag. 8.2. Skal der indgå fremmedsproget materiale når sprogfag deltager? Ja At kunne arbejde med fremmedsproget materiale er et væsentligt element i sprogfagene. Derfor skal der i relevant omfang indgå fremmedsproget materiale, når et sprogfag er et af de to fag. At der også kan optræde oversatte tekster i elevens samlede materialevalg, er helt naturligt. 8.3. Kan der kun indgå tekstmateriale i sprogfagene, eller kan ikke-tekstlige materialer også inddrages? Ikke-tekstlige materialer som fx film og tv-udsendelser kan inddrages i sprogfagenes arbejde med en given sag. Fremmedsprogede film i sprogfagene kan eksempelvis omhandle eller illustrere fænomener af betydning for forståelsen af sagen. En fremmedsproget film kan gøres til genstand for en analyse og evt. fortolkning ved brug af de analysemetoder, der anvendes i forbindelse med tekstanalyse, og på denne måde har eleven et grundlag for at diskutere valg af materiale, metoder og teorier i det sprogfag, der indgår i opgaven.

9 Jeres idéer:


Download ppt "Faget Engelsk Almen Studieforberedelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google