Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skødstrup Skole.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skødstrup Skole."— Præsentationens transcript:

1 Skødstrup Skole

2 Forældreinformationsaften 2014
1. Skødstrup skole i fremtiden: prognoser, byggeri, struktur 2. Den nye folkeskolelov: Mål, idé, indhold Projekttid Valgfag på ældste trin Bevægelse i dagligdagen: Indhold og struktur. Lektielæsning og fordybelsestid 20.15 – Pause – Der kan købes vand/Økologisk drik 3. Dagen og ugens struktur 4. SFO i kommende skoleår. Spørgsmål, kommentarer, afslutning.

3 Skødstrup Skole i fremtiden Skoleprognose 2013
Elevtal Klasser 2013: : : : : :

4 Udbygning Dispositionsforslag dec m2 4 klasselokaler Klub på skolen Ca. 150 m2 personalefaciliteter Ny plan februar klasselokaler

5

6

7 Ny struktur – Skødstrup Skole
Lærerne følger børnene fra: 0. – 4. klassetrin 5. – 9. klassetrin Klassepædagogerne følger børnene fra 0. – 4. klassetrin En af lærerne kan følge klassen og afgive f.eks. efter 5. Der kan være forhold, der gør, at lærere kan få eller afgive klasser på andre trin end efter 4.kl.

8

9 Ny folkeskolelov Mål Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Styrke trivslen i folkeskolen

10 3 indsatsområder: Længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere. Få mål - målorientering.

11 Længere skoledag – formål
Dansk og matematik styrkes (+ 1 lektion) Tidligere sprogstart: Engelsk/tysk Varierede og differentierede undervisningsformer Understøttende læringsakt.: Lektiehjælp og faglig fordybelse Fysisk aktivitet i gennemsnit 45 min. dagligt Andre understøttende aktiviteter

12 Længere skoledag 0. – 3. Klasse 30 timer 4. – 6. Klasse 33 timer

13 Mål for projekttid Projekttiden er ramme om en alternativ undervisning – bidrager til en varieret skoledag. Projekttiden skal give eleverne faglige udfordringer og tage udgangspunkt i de faglige mål Projekttiden skal indeholde alsidig, differentieret, praktisk og anvendelsesorienteret læring – fremme kreativitet og innovation. Projekttiden skal bidrage til at skabe engagement og motivation hos eleverne Projekttiden skal øge muligheder for elevmedbestemmelse

14 Indhold Årgangstid. Faglige mål – fagligt indhold
Trivsel og sociale kompetencer Alsidige arbejdsformer og metoder Projektarbejdsformen gennem hele skoleforløbet De obligatoriske emner – færdsel, seksualundervisning, UEA, førstehjælp

15 Organisering 0.-2. klasse 2014/2015:
Første halvår – projekttid er årgangens tid 3 lektioner/uge fordelt på 3 dage. Alle fag bidrager procentvis Stort set alle lærere har 25 lektioner og vil være en del af projekttid.

16

17 Hvordan ser det ud på ældste trin
Projektforløb på 8 uger Dryp Fordybelse 4 uger med fagene 4 uger med fordybelse Dryp Fordybelse Fremlæggelse/Form Hvert enkelt fag giver dryp til samme tværfaglige tema. fordybelsesforløb Projektorienteret Holddeling ud fra niveau/interesser eller? fagdage Fælles teater forestilling Energi projekt i kantinen for forældre Fremlæggelser for en anden klasse

18 Hvordan skal det se ud på 8. årg
3 semestre med projekttimer af 8 uger med 9 timer i ugen fordelt over 2 dage med 5 og 4 timer. Fag der har fællesnævner med fælles mål 1. semester Dansk 42 His 10 Kri 10 geo 10 2. semester Mat 42 Fys 20 Bio 10 3. semester Dansk 39 Eng 33 4. semester Minus projekt Projektopgave brobygning

19 Folkeskolereform valgfag

20 Valgfag på Skødstrup Skole
Overordnet formål: Fordybelse, tværfaglige og understøtte projektarbejdsformen Gerne fag hvor man arbejder mere med ”hands on”

21 Valgfag og loven Valgfag bliver også på 7. årgang
Valgfag bliver obligatorisk 2 lektioner i ugen for og 9. årgang Kommunen kan godkende valgfag, som ligger ud over de, som er i fælles mål.

22 Hvilke valgfag fordybelse tværfagligt Drama
Projektmageri - projektpirater Hjemkundskab At arbejde tværfagligt - Sydamerika Sløjd Musik sammenspil ? film Krop, bevægelse, afspænding fordybelse tværfagligt Hverdagsengelsk Innovation og design Engelsk på højniveau Store Nørd ? Unge, IT og lyddesign fordybelse tværfagligt Spansk Valg-fag Kinesisk Samfundsfag i praksis

23 Ekstra tilbud med USK. Albert X Saga
MOT – mod til at leve, mod til at vise omsorg – for sig selv og for andre…. Mod til at sige nej.

24 Motion og bevægelse 14/15 på Skødstrup Skole

25 Reformen om bevægelse Idræt, motion og bevægelse hver dag
På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede skoledag. Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge og understøtte motivation og læring i skolens fag. Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning. Det kan fx ske ved korte sekvenser af bevægelsesaktiviteter som morgenløb, boldspil eller lignende, større og kontinuerlige aktiviteter fx i samarbejde med foreningsliv som idrætsforeninger, kulturforeninger mv., eller ved at bevægelse bruges pædagogisk til at arbejde med fagenes indhold.

26 Århusaftalen om bevægelse
Forståelsesramme, 18. september 2013 Daglig motion og bevægelse Det er en målsætning i folkeskolereformen, at børn og unges sundhed, koncentration, trivsel og bevægelsesglæde fremmes. Derfor skal skolerne tilbyde daglig motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen. Motion og bevægelse kan både være en integreret del af den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og indgå som element i den understøttende undervisning. Det kan f.eks. tilrettelægges som særskilte bevægelsesmoduler eller som aktiviteter, der kobler fagligt indhold og bevægelse sammen.

27 Dokumentation for effekt
• Fysisk aktivitet forbedrer kognition. Det er sandsynliggjort i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed • Fysisk aktivitet kan være et redskab til en positiv udvikling af mentale, emotionelle og sociale processer • Fysisk aktivitet øger dannelsen af stoffer, der kan fremme hjernens udvikling gennem læring og erfaring • Læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelse • Fysisk aktivitet integreret i undervisning ud over idrætsundervisning har vist sig at fremme læring.

28 Rammer og indhold på Skødstrup Skole
½-timers bånd + Idræt Indgå i fag-opdelt undervisning/projekttid Lærere og pædagoger kan stå for bevægelses-tiden Opdeling kl …… kl

29 Temaer Sundhed Kropsbevidsthed Leg Læring Trivsel

30 Sundhed Høj puls Motion Interval Løb Fitness Dans UNO-box

31 Kropsbevidsthed Massage Mindfulness Yoga Tai Chi UNO-box

32 Leg De ”gamle” lege Stikbold Fodbold Rundbold Fange-leg Sjippe Hop
Klatring UNO-box

33 Læring Stjerneløb Motorisk træning Trafik Koordinering UNO-box

34 Trivsel Samarbejdsøvelser Kameratskab Glæde Grin UNO-box

35 Idé og inspiration hentet fra
Fuglsø – efteråret ´13 Diverse hjemmesider

36 Vi samarbejder med UNO center Risskov, Børn & Unge
”Sæt skolen i bevægelse” Firmaer, der laver inspirerende ude-arealer

37

38 Lovgrundlag til næste folketingsvalg
Skolerne skal tilbyde eleverne lektiehjælp og faglig fordybelse. Lektiehjælp og faglig fordybelse er en del af den understøttende undervisning. Skal placeres i ydertimer om eftermiddagen Eleverne kan fritages

39 Tidsrammen for lektiehjælp og faglig fordybelse
Der er afsat to timer ugentligt for klasse. Der er afsat tre timer ugentligt for klasse. Der er afsat to timer ugentligt for klasse. Timerne placeres sidst på dagen.

40 Indhold Lektiehjælp og faglig træning
Regnbuetimer og strogstøtte vil indgå. Periodevis tilrettelægges forløb med særlig udfordring for fagligt svage eller fagligt stærke elever i forskellige fag. I indskolingen desuden socialfag, mindfulness, afslapning, massage, ro og fordybelse.

41 Bemanding Udgangspunktet er 1 voksen/klasse
0.-4. klassetrin: ½ lærere, ½ pædagoger plus specialundervisningsressourcer. 5.-9. klassetrin: Primært lærere – evt. 1 pædagog/årgang plus specialundervisningsressourcer.

42 Hvad kan man som forældre forvente?
At der er tilbud om lektiehjælp – men ikke at alle lektier laves indenfor rammerne af tilbuddet. At der i perioder tilbydes særlige forløb i flere fag – kan også være praktisk/musisk At tilbuddet i indskolingen er varieret og bidrager til en god og rolig overgang til SFO

43 Pause

44 Baggrund for dagens struktur
God og sammenhængende dag med variation for børnene Genkendelighed Alsidige læringsformer Bevægelse i bånd for sundhedsfremme Bevægelser og pauser forskudt Fordybelsestid/lektier sidst på dagen – lovkrav Fast mødetid kl om tirsdagen for lærere Tid til klasseteamsamarbejde uden for SFO-tid Ens tider for hele skolen

45 0.-2. klasse – 25 lektioner/30 timer
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag 8.00 – 8.45 Fag fag 8.45 – 9.30 Projekt 9.30 – 10.00 Spise/pause 10.00 – 10.45 10.45 – 11.30 12.00 – 12.30 Bevægelse 12.30 – 13.15 13.15 – 14.00 Fordybelse

46 3. Klasse – 27 lektioner/30 timer
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag 8.00 – 8.45 Fag fag 8.45 – 9.30 Spise 9.30 – 10.00 Bevægelse 10.00 – 10.45 Projekt 10.45 – 11.30 Spise/pause 12.00 – 12.30 Svømning 12.30 – 13.15 13.15 – 14.00 Fordybelse

47 5. og 6. klassetrin: 31 lek/33 timer
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8.00 – 8.45 Fag fag 8.45 – 9.30 Faguse/sp 9.30 – 10.00 Pause/spise 10.00 – 10.45 10.45 – 11.30 Projekt 12.00 – 12.30 Idræt Bevægelse 12.30 – 13.15 13.15 – 14.00 14.00 – 15.00 Fordybelse

48 9. klassetrin: 31 lek/35 timer
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag 8.00 – 8.45 Fag Projekt 8.45 – 9.30 9.30 – 10.00 Pause/spise 10.00 – 10.45 10.45 – 11.30 Bevægelse 12.00 – 12.30 12.30 – 13.15 Valgfag 13.15 – 14.00 Pause Fri 14.15 – 15.00 Fordybelse Understøttende tid 15.00 – 15.15

49 En ny skolevirkelighed
Længere skoledag Projekttid, bevægelse, lektiehjælp Nye valgfag Mere faste skemaer Skibet bygges, mens vi sejler…

50 SFO i forandring 2014/15 Men hvad bygger vi på ?

51 Barnets fællesskaber Hvor barnet både lærer…. at blive til noget og til nogen

52 Forældretilfredshed 61,9  82,3  89,6

53 Dygtige pædagoger Forældrene henter glade børn !!!
Vi tager godt imod hver dag: MorgenSFO i 3 klynger Uformel og informativ kontakt om eftermiddagen Pædagog-deltagelse i Skole-hjem samtaler Forældremøder, hvor også ledelse deltager og SFO har plads

54 Dokumentation / skriftlig kontakt
Ugeplaner for kommende aktiviteter (Proflektion + refleksion) Månedens video (Børnenes ”postkort” til refleksion og samvær) Projektbeskrivelser ved større temaer Afslutte temaer med fernisering Eksempler på dette: ”Kunst på tværs” Cirkusforestilling

55 Fælles Tema-uger Barnets sociale, kulturelle og personlige udvikling
Idræt og bevægelse Kreativitet og musiske aktiviteter (Kunst på tværs) Natur og udeliv

56 AKT + Specialpædagoger
Laver målrettede udviklingsforløb på både individ –og gruppeplan Handleplaner Anerkendende tilgang Sammenhæng mellem undervisning / SFO

57 Fakta for kommende skoleår
SFO åben i alle uger året rundt MorgenSFO hver dag Kortere åbningstid 0.-3. klasse: 1625 kr. 4. klasse: 1092 kr. Søskenderabat bibeholdes

58 Pædagogerne indgår i undervisningen/projekttid med flere timer
skaber større sammenhængskraft ml. undervisning og fritid stiller i stærkeste opstilling vil skabe et tilbud, dit barn ikke vil undvære

59 Nye tiltag Sorggrupper Når børn mister
Ved pårørendes længerevarende sygdom Når familien skilles

60 3.-4. klasses SFO Aftenåbent mindst én gang månedligt
Morgenåbning i egen afd. fra kl Én eller to 3 dages Kolonier Brugerråd Forældre-arrangementer

61 Vi glæder os til at se Jeres børn i SFO

62 Skolebestyrelsesvalg
Stil op! Orienteringsmøde: Tirsdag den 20. maj kl. 17 – 18


Download ppt "Skødstrup Skole."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google