Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Analyse af en film Produktion af film Speciale

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Analyse af en film Produktion af film Speciale"— Præsentationens transcript:

1 Analyse af en film Produktion af film Speciale
UCSJ DKK Mediekultur Film i undervisningen Analyse af en film Produktion af film Speciale Film i undervisningen Dorthea Ryhl Pedersen Ann Dorthea Ryhl Pedersen

2 Søren Kragh-Jacobsens Skagerrak i narratologisk perspektiv
Søren Kragh-Jacobsen (f. 1947) - historiefortælleren: Vil du se min smukke navle (1978), Drengene fra Sankt Petri (1991), Øen i Fuglegade (1996), Mifunes sidste sang (1999), Skagerrak (2003), Det som ingen ved (2008). realistisk tilgang, fanger tidsånden, skildring af børn og unge vital instruktion, indsigtsfuld fortælleglæde og skaber af nænsomme øjeblikke af ren poesi Film i undervisningen Dorthea Ryhl Pedersen

3 Den narratologiske analysemetode
Narratologi: teorien om fortællinger At karakterisere fortællestrukturen og –situationen gennem Plotanalyse Analyse af fortællesituationen Film i undervisningen Dorthea Ryhl Pedersen

4 Den narratologiske analysemetode Fordele
At beskæftige sig indgående med en teksts / films struk-tur og fortællesituation kan resultere i overraskende store erkendelser, fx: Begivenheder og plotstrukturen Sjuzet og fabula - fremstillingen som virkemiddel Begæret i fortællingen, aktantmodellen Fortællesituationen, suppleret med en fortællestilanalyse Klarhed over fortælleelementer, der er med til at udvide og uddybe den samlede forståelse af teksten / filmen Film i undervisningen Dorthea Ryhl Pedersen

5 Den narratologiske analysemetode Kritik
Teksten/filmens budskab? Fortællerinstans i film, jf. David Bordwell Modtageren? Afsenderen? Film i undervisningen Dorthea Ryhl Pedersen

6 Den narratologiske analysemetode Konklusion
En mere helstøbt analyse af film omfatter alle tre led i kommunikationsrækken: afsender – tekst - modtager Film i undervisningen Dorthea Ryhl Pedersen

7 Et filmprojekt i 9. klasse – set i lyset af danskfagets kernekompetencer
Forhistorien Filmlejrskole i 8. klasse, ”Kys der dræber”, sendt til Oregon Filmfestival (en konkurrence for unge filmskabere) og vandt to priser Ny filmproduktion i samarbejde med Nimbus Film Indledende elevarbejde Den forberedende uge Film-projektugen Efterproduktionen Elevernes mål At sætte sig spor hos publikum Give stof til eftertanke Fortælle en historie, som andre kunne lære af Resultat Kortfilmen ”Blindebuk” med bagom film Film i undervisningen Dorthea Ryhl Pedersen

8 hvad eleverne lærte af dette film-projektarbejde - herunder:
Et filmprojekt i 9. klasse – set i lyset af danskfagets kernekompetencer Fokus for min opgave at undersøge, hvad eleverne lærte af dette film-projektarbejde - herunder: hvilke danskfaglige kompetencer, eleverne fik - eller ikke fik - udviklet i filmprojektet om forløbet var en faglig forsvarlig skoleaktivitet med et højt læringsudbytte hvilke udfordringer, der kunne identificeres i forhold til at undervise projektorienteret med en dansk-faglig kompetencetilgang Film i undervisningen Dorthea Ryhl Pedersen

9 Et filmprojekt i 9. klasse – set i lyset af danskfagets kernekompetencer Læringsudbyttet (1/5)
Forløbets potentiale for antal elever Heraf elever, der udnyttede potentialet Sociale Samarbejds- og netværk. 17 14 Etisk komp. 15 Empatisk komp. 11 Interkulturel komp. 12 Fortolknings- Hermaneutisk komp. mæssige Narrativ komp. 13 Scenarie-komp. Æstetisk komp. Kommunikations- Produktiv komp. Konsumptiv komp. Kritisk komp. 10 Informations-komp. Film i undervisningen Dorthea Ryhl Pedersen

10 Et filmprojekt i 9. klasse – set i lyset af danskfagets kernekompetencer Læringsudbyttet (2/5)
Forløbets potentiale for antal elever Heraf elever, der udnyttede potentialet Sociale Samarbejds- og netværk. 17 14 Etisk komp. 15 Empatisk komp. 11 Interkulturel komp. 12 Fortolknings- Hermaneutisk komp. mæssige Narrativ komp. 13 Scenarie-komp. Æstetisk komp. Kommunikations- Produktiv komp. Konsumptiv komp. Kritisk komp. 10 Informations-komp. Film i undervisningen Dorthea Ryhl Pedersen

11 Et filmprojekt i 9. klasse – set i lyset af danskfagets kernekompetencer Læringsudbyttet (3/5)
Forløbets potentiale for antal elever Heraf elever, der udnyttede potentialet Sociale Samarbejds- og netværk. 17 14 Etisk komp. 15 Empatisk komp. 11 Interkulturel komp. 12 Fortolknings- Hermaneutisk komp. mæssige Narrativ komp. 13 Scenarie-komp. Æstetisk komp. Kommunikations- Produktiv komp. Konsumptiv komp. Kritisk komp. 10 Informations-komp. Film i undervisningen Dorthea Ryhl Pedersen

12 Et filmprojekt i 9. klasse – set i lyset af danskfagets kernekompetencer Læringsudbyttet (4/5)
9 ud af 17 elever har udviklet sig på 12 af de 12 dansk-faglige kom-petencer 6 ud af 17 elever har udviklet sig på over halvdelen af de poten-tielle dansk-faglige kompetencer 2 ud af 17 elever har udviklet deres dansk-faglige kompetencer i et mindre omfang Film i undervisningen Dorthea Ryhl Pedersen

13 ”Filmprojekt 9.klasse” var en faglig forsvarlig skoleaktivitet,
Et filmprojekt i 9. klasse – set i lyset af danskfagets kernekompetencer Læringsudbyttet (5/5) Konklusion: ”Filmprojekt 9.klasse” var en faglig forsvarlig skoleaktivitet, set med danskfaglige øjne. Film i undervisningen Dorthea Ryhl Pedersen

14 Udfordring af den skolske kulturform (Hetmar)
Et filmprojekt i 9. klasse – set i lyset af danskfagets kernekompetencer Udfordringer (1/3) Undervisningsformen Udfordring af den skolske kulturform (Hetmar) Ligeværdig og samarbejdende kommunikations-form lærere og elever imellem Elevrolle Subjekt-status i forhold til egen læring Film i undervisningen Dorthea Ryhl Pedersen

15 Social organisering som fordrer deltagelse og virke Ansvarsforøgelsen
Et filmprojekt i 9. klasse – set i lyset af danskfagets kernekompetencer Udfordringer (2/3) Projektarbejdsformen – Bridgid Barrons 4 design-principper for projektarbejde Læringsmål Stilladsering Selvevaluering Social organisering som fordrer deltagelse og virke Ansvarsforøgelsen En udfordrende læreropgave Film i undervisningen Dorthea Ryhl Pedersen

16 Filmprojektet som et professionspraksisfællesskab ”Kulturgrammatik”
Et filmprojekt i 9. klasse – set i lyset af danskfagets kernekompetencer Udfordringer (3/3) Filmprojektet som et professionspraksisfællesskab ”Kulturgrammatik” Er ”film-kultur-grammatikken” forenelig med skolens almendannende formål? Film i undervisningen Dorthea Ryhl Pedersen

17 Mit speciale Film er en central kunstart og oplevelsesform i det moderne samfund Kompetencer til at forstå og læse bagom teksten/filmen Undersøge det didaktiske felt mellem film og formidling nøjere med fokus på læringspotentialer og udfordringer Kompis Filmundervisningsforløb i to 8. klasser i Slagelse Antropologisk metode Hensigten med specialet Film i undervisningen Dorthea Ryhl Pedersen

18 Spørgsmål? Kommentarer? Idéer? Film i undervisningen
Dorthea Ryhl Pedersen

19 Det var om: Film i undervisningen
UCSJ DKK Mediekultur Det var om: Film i undervisningen Analyse af en film Produktion af film Speciale Film i undervisningen Dorthea Ryhl Pedersen Ann Dorthea Ryhl Pedersen


Download ppt "Analyse af en film Produktion af film Speciale"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google