Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Solcelleudbud på tværs af kommuner v/ Flemming Jørgensen, REEEZ REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Solcelleudbud på tværs af kommuner v/ Flemming Jørgensen, REEEZ REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand."— Præsentationens transcript:

1 Solcelleudbud på tværs af kommuner v/ Flemming Jørgensen, REEEZ REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand

2 •Region Sjælland og 12 kommuners fælles program for energibesparelser i offentlige bygninger •Målet er at investere 465 mio. kr. på tre år, heraf for 78 mio. kr. solceller •EU støtter forberedelsen af investeringerne med 18.6 mio. kr. via ELENA-ordningen Jeg vil fortælle, hvordan vi arbejder med at forberede solcelle-projekter Solcelleudbud på tværs af kommuner, Gate 21, 8. oktober 2013 Kort præsentation af REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Det fulde ansvar for indholdet af denne præsentation ligger hos REEEZ. Indholdet afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions holdninger. Hverken Den Europæiske Investeringsbank eller Europa Kommissionen har ansvar for brug af præsentationen.

3 Sådan gør vi i REEEZ KORT FORTALT 1.Kommuner og region udvælger bygninger 2.REEEZ skaffer via sine rammeaftaler en rådgiver, der undersøger de udvalgte bygninger og vurderer mulighederne. 3.Bygherre vælger på grundlag heraf konkrete solcelleprojekter, der skal udbydes 4.Bygherre udbyder de valgte solcelleprojekter ved hjælp af udbudsparadigme fra REEEZ, evt. med bistand fra rådgiver Solcelleudbud på tværs af kommuner, Gate 21, 8. oktober 2013

4 Valg af potentielle bygninger •Kommunen udvælger potentielle bygninger og oplyser for hver bygning: •Kortbilag (luftfoto med indtegnede relevante tagflader) •Bygningstype •Bygningsnavn og adresse, matrikel nr. og ejerlav •Forventning til anlæg •Hvad der er af relevante tegninger? •Elforbrug (er der data på timeniveau?) •Byggetilladelse/forespørgsel •Skærpede brandkrav Solcelleudbud på tværs af kommuner, Gate 21, 8. oktober 2013

5 Eksempel - bygningsoplysninger Solcelleudbud på tværs af kommuner, Gate 21, 8. oktober 2013

6 Eksempel - kortbilag Solcelleudbud på tværs af kommuner, Gate 21, 8. oktober 2013

7 Rådgiver-udbud, et eksempel •Holbæk Kommune har udvalgt 27 mulige ejendomme. •Opgave: Rådgiver skal fastlægge mulighederne for etablering af solcelleanlæg og omfanget af disse (fase 1). På grundlag heraf vælger kommunen projekter, som rådgiver så udbyder (fase 2). •Tilbudsgivere skal give en pris for fase 1 (27 ejendomme) og en pris for udbud af 12 anlæg i fase 2. Tilbudsgivere oplyser en tillægs-/fradagspris ved udbud af flere eller færre anlæg. •Tildelingskriterie: Økonomisk mest fordelagtigt tilbud. Vægter både pris (sum af fase 1 og 2) og kvalitet (ud fra cv’er og referencer) Solcelleudbud på tværs af kommuner, Gate 21, 8. oktober 2013

8 Rådgiver-opgaven (fase 1): •Forslag til anlægsstørrelser og placering af solcellepaneler og montagesystem •Forslag til placering af installationer, tavle, invertere •Overslag over pris og gennemsnitlig årsydelse. •Vurdering af eksisterende bygningskonstruktioner, herunder forslag til forbedringer, der evt. bør udføres; •Statiske beregninger og forudsætninger •Èn rapport pr. ejendom (skal kunne bruges som grundlag for byggeandragende) •Èt udfyldt faktablad pr. bygning (skal kunne bruges som bygningsbeskrivelse ved evt. udbud af solcelleanlæg) Solcelleudbud på tværs af kommuner, Gate 21, 8. oktober 2013

9 Rådgiver-opgaven, fase 2 •Fase 2: Ud fra rapporterne i fase 1 udvælger kommunen de ejendomme, hvor der ønskes udbud af solcelleanlæg. Fase 2 omfatter udbud af de udvalgte anlæg (REEEZ paradigme anvendes). •Prisen for rådgiver-udbudet blev pr. ejendom: Fase 1: 17.582 kr. Fase 2: 8.175 kr. Solcelleudbud på tværs af kommuner, Gate 21, 8. oktober 2013

10 Hvordan er det så gået med solceller hos REEEZ-partnere •Nogle rådgiver-udbud har omfattet flere kommuner •Der udbydes typisk flere anlæg samtidig (stordriftsfordele) •Investeret 80,5 mio. kr. i solceller på 1½ år •Opnået elproduktion 5.176 MWh/år Solcelleudbud på tværs af kommuner, Gate 21, 8. oktober 2013

11 Konklusioner •Ved at samle mange ejendomme i samme rådgiver- udbud opnår man lave priser, og det kræver mindre arbejde pr. ejendom. •Med REEEZ solcelleparadigme (www.reeez.dk) bliver det nemmere at gennemføre udbudwww.reeez.dk •Flere kommuner kan gå sammen om rådgiver- udbud •Dette er også muligt, selv om kommunen ikke er med i et ELENA-program Solcelleudbud på tværs af kommuner, Gate 21, 8. oktober 2013


Download ppt "Solcelleudbud på tværs af kommuner v/ Flemming Jørgensen, REEEZ REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google