Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Individuel handicapkørsel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Individuel handicapkørsel"— Præsentationens transcript:

1

2 Individuel handicapkørsel
Netværkszone Individuel handicapkørsel Monica Løland (konsulent DH) & Jens Petersen (DH-repræsentant)

3 Program Netværkszone Forventninger Lovgivning Trafikselskaber
Handicapforum/følgegruppe Udfordringer Hvad kan man bruge netværket til Hvordan skaber vi et netværk

4 Netværkszone Netværk om et tema,
Mulighed for at drøfte udfordringer/dele viden og erfaringer med andre repræsentanter Skabe netværk Netværket kan hjælpe hinanden Mulighed for oprettelse af digitalt netværk – google groups, eks. repræsentanter i sociale nævn og inklusionsambassadører Repræsentanter i Trafikselskaber har givet udtryk for behov for netværk OBS: Du kan på masteren (Vis > Master > Diasmater) indsætte oplæggets titel som hvid, fed tekst i den øverste grønne bjælke...

5 Deltagernes forventninger til et netværk

6 Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber
11. Trafikselskabet skal for svært bevægelseshæmmede over 18 år etablere individuel handicapkørsel, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lign. Stk. 2. Individuel handicapkørsel skal 1) som minimum pr. år omfatte 104 enkeltture så tæt til gadedøren som muligt og OBS: Du kan på masteren (Vis > Master > Diasmater) indsætte oplæggets titel som hvid, fed tekst i den øverste grønne bjælke...

7 Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber
2) foregå i et egnet køretøj. Stk. 3. Individuel handicapkørsel skal bestilles i rimelig tid inden kørslen. Stk. 4. Taksterne for individuel handicapkørsel må ikke være væsentligt højere end taksten for øvrig trafik, der varetages af trafikselskabet. Stk. 5. Trafikselskaberne skal inddrage handicaporganisationerne i forbindelse med tilrettelæggelsen af ordningen for individuel handicapkørsel OBS: Du kan på masteren (Vis > Master > Diasmater) indsætte oplæggets titel som hvid, fed tekst i den øverste grønne bjælke...

8 Trafikselskaber Movia dækker 2 regioner, Region Sjælland og Region Hovedstaden, på nær Bornholm. BAT Bornholms trafikselskab. Nordjyllands Trafikselskab dækker Region Nordjylland. Midttrafik dækker Region Midt. Sydtrafik og Fynbus dækker tilsammen Region Syddanmark. OBS: Du kan på masteren (Vis > Master > Diasmater) indsætte oplæggets titel som hvid, fed tekst i den øverste grønne bjælke...

9 Trafikselskaber Den individuelle handicapkørsel udføres af Trafikselskaberne Stor forskel fra et trafikselskab/kommune til et andet Eksempler: Km pris Abonnementsordning i nogle selskaber Bevilliget turantal (fra 104 til uden loft.) Fredericia - Individuel tildeling efter vurdering af kommunens sagsbehandler  Haderslev – ubegrænset antal Sønderborg - 104 ekstra ture pr. år (i alt 208) Tønder - 208 ekstra ture pr. år ( i alt 312) Aabenraa – ubegrænset antal OBS: Du kan på masteren (Vis > Master > Diasmater) indsætte oplæggets titel som hvid, fed tekst i den øverste grønne bjælke...

10 Handicapforum/følgegruppe
Movia – Kontaktforum for Movias Handicapkørselsordning BAT – Følgegruppe vedr. NT - følgegruppe for NT's handicapkørsel (har ikke haft møder længe, vil måske lave bredere forum) Midttrafik – Følgegruppe vedr. handicapkørsel Sydtrafik - Følgegruppe (ikke aktiv de seneste 1½ år) Fynbus – vil etablere et udvalg, der bl.a. kan evaluere tilfredshed OBS: Du kan på masteren (Vis > Master > Diasmater) indsætte oplæggets titel som hvid, fed tekst i den øverste grønne bjælke...

11 Udfordringer At argumentere for flere ture end de lovpligtige 104.
At sikre en vis kvalitet/service i samarbejde med trafikselskaberne. At have den nødvendige indsigt i de krav der stilles til det enkelte trafikselskab/transportør, bl.a. om EU-forordningen: At klager fra brugere indeholder de nødvendige oplysninger om problemer og fakta (tidspunkt m.m.) OBS: Du kan på masteren (Vis > Master > Diasmater) indsætte oplæggets titel som hvid, fed tekst i den øverste grønne bjælke...

12 Hvad kan man bruge netværket til?
OBS: Du kan på masteren (Vis > Master > Diasmater) indsætte oplæggets titel som hvid, fed tekst i den øverste grønne bjælke...


Download ppt "Individuel handicapkørsel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google