Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vækst Den attraktive spejdergruppe Jakob Braad, 34 år, spejder i 24 år

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vækst Den attraktive spejdergruppe Jakob Braad, 34 år, spejder i 24 år"— Præsentationens transcript:

1 Vækst Den attraktive spejdergruppe Jakob Braad, 34 år, spejder i 24 år
Vækst = Fastholdelse + tiltrækning Kræver kvalitet Det er netop det den attraktive spejdergruppe handler om.

2 Den attraktive spejdergruppe - Samlet fald, men 40% af grupperne havde fremgang - Data fra 15 år for alle grupper. Top50 og Midt50 - Spørgeskema retur fra 79 grupper - Fokus interview med 10 grupper Største og grundigste undersøgelse nogensinde af en friluftsorganisation Copenhagen Economics Støttet af friluftsrådet 40% har haft fremgang i de sidste 10 år, mens der generelt set har været et fald Medlemsstatistik for alle 500 grupper fra 15 år En attraktiv gruppe har flere medlemmer end lokalområdet gennemsnitligt giver anledning til i forhold til børnetal, indkomstgrundlag, … 100 grupper spurgt. Svar fra 79. Forsøg på at finde fællestræk i top50 og i midt50 samt forskelle mellem top50 og midt50. Fokusinterview med fokus på kurveknæk i medlemsudviklingen. Konkrete erfaringer og historier

3 Fysiske. ressourcer -. Menneskelige. ressourcer -. Gruppeledelse -
Fysiske ressourcer - Menneskelige ressourcer - Gruppeledelse - Ambitioner - Planlægning - Friluftsliv - Traditioner - Samarbejde og videndeling Fysiske ressourcer: Ikke entydigt. Dog større tendens til større men ældre hytter blandt top50. Top50 har bedre klatreudstyr og fjeldtelte Menneskelige ressourcer: Ca. lige mange ledere pr. barn men top50 ledere er ældre og har længere uddannelse. Gruppeledelse: 2 eller flere ledere Ambitioner: Flere og større aktiviteter. Både dagligt og Blå Sommer, store løb, udlandsrejser, … Planlægning: Mere planlægning, flere rutiner og nedskrevne procedurer i top50. Friluftsliv: Flere udendørsovernatninger. Længere hejke. Traditioner: Flere traditioner og ritualer. F.eks. Skt. Georgsdag, oprykningsweekend, … Samarbejde og videndeling: Ikke entydige forskelle men oftere intranet.

4 Det vi gør 80% 20% Ydre forhold  Børnetal  Uddannelsesniveau  Indkomstniveau  Sport  FDF  Andre DDS grupper  Geografi Slut med dårlige undskyldninger. Det handler stort set kun om hvad lederne gør. Gælder også det daglige spejderarbejde. Ikke kun turene men også møderne.

5 Ambitioner Forenkling Holdånd Ledelse Holdånd: Et fælles lederteam
Ambitioner: Høje og synlige ambitioner Forenkling: Enkelt og overskueligt lederarbejde gennem gode rutiner Ledelse: En samlet visionær ledelse Ledelsen er GL+GA. Ikke alle ledere. Ingen af de 4 ting kan undværes. Ledelsens opgave er at bringe balance mellem de 3 andre punkter. Ikke overgøre noget. Ambitioner der ikke lykkes er ikke gode ambitioner.

6 En samlet ledergruppe Resultatorienterede ledermøder Lederne har gode fælles oplevelser Ledergruppen mødes både fagligt og socialt Større problemer løses i gruppen ikke i afdelingerne Lederpleje såsom julefrokost, lederbeklædning, … Fællesskab som giver tryghed og energi. Ikke overgøre så ledergruppen bliver sammenspist. Holdånd - Ledergruppen er ét samlet team - Giv plads til forskellighed - Skab mangfoldig lederpleje

7 Deltager i og vinder spejderturneringer
Flytter hytten til god grund med nye muligheder Laver udfordrende spejderarbejde Gennemfører store og synlige projekter Arrangerer udfordrende spejderløb Udlandsture Offentlige arrangementer for lokalsamfundet. F.eks. Sankt Hans bål, juletræstænding, … Projekter må ikke blive så store at de mislykkes eller så der ikke er tid til det daglige spejderarbejde. Høje ambitioner giver noget at se frem til og noget at fortælle om bagefter. Er de synlige i lokalsamfundet giver det også historier der kan fortælles og forstås lokalt og dermed god PR. Ambitioner - Skab høje og synlige ambitioner - Lad ambitionerne være en del af traditionerne - Stil krav til det daglige spejderarbejde

8 Velorganiseret og velplejet materiel – Så er det let at pakke
Rød tråd Tradition for at forældre hjælper til Høj grad af arbejdsdeling i gruppen Mange aktiviteter og traditioner er i faste rutiner Køber hjælp udefra Årsplaner til spejdere og forældre Ikke overgøre: For mange rutiner, procedurer mm. kan skabe bureaukrati og stilstand i stedet for at være en hjælp til udvikling. Forenkling - Skab overblik - Lav simple rutiner for alle gentagelser - Køb eller organiser fast hjælp udefra

9 Ofte erfaring, lang tidshorisont og er pragmatiske/jordnære
Sørger for adminstration, lederpleje, rød tråd og udfordringer Er både organisatoriske (typisk kvinder) og visionære (typisk mænd) Får de tre elementer til at lykkes – kræver balance Har ikke andre lederjobs Ledelse - Praktiske og visionære - Får de tre andre elementer til at lykkes - Typisk 2 eller flere i ledelsen

10 Øvelser

11 Hos gruppen Oplæg slut => arbejdet fortsætter Læg mærke til logoet i forhold til næste billede Inspirationsholdet - Kan undre, chokere, glæde og inspirere - Er et tilbud til alle grupper - Formidler værktøjer til gruppeudvikling

12 Konceptet - Uddannelse af inspiratorer - Faste oplæg – men gruppearbejde om gruppen - Kun 1 oplæg på en aften

13 Oplæg med basis i den attraktive spejdergruppe
- Kend den attraktive spejdergruppe - Hyr en attraktiv spilleguide - Tjek på Ambitionerne - Tjek på Forenklingen - Tjek på Holdånden - Få flere ledere - Få flere engagerede forældre - Styr på gruppens image Oplæg med basis i den attraktive spejdergruppe Andre oplæg - Få gruppen frem til Styr på lederuddannelsen

14 Rejseholdet - Til grupper der gerne vil være flere - Erfarne ledere og konsulenter - Et forløb på et års tid

15 Rejseholdsforløb -. Opstartsmøde (1-2 timer) -. Planlægningsmøde
Rejseholdsforløb - Opstartsmøde (1-2 timer) - Planlægningsmøde (1 dag eller 2 aftenmøder) - Statusmøde (1-2 timer) - Statusmøde (1-2 timer) - Statusmøde (1-2 timer) - Afslutningsmøde (2 timer)

16 Min egen gruppe – 1. Birkerød Gruppe - 77% flere spejdere på 3 år – Nu 110 medlemmer - Den attraktive spejdergruppe - Introdag

17 Drejebog for introdag Møde for nye forældre => Formidle værdier => Forståelse => Forældreopbakning og bedre fastholdelse og god reklame => Vækst Introdag - Lækker folder på alle skolerne - Tørklæder - Aktiviteter og fælleslege – også for forældre - Nuværende spejdere deltager

18 Spørgsmål?


Download ppt "Vækst Den attraktive spejdergruppe Jakob Braad, 34 år, spejder i 24 år"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google