Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Styr på arbejdsmiljøet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Styr på arbejdsmiljøet"— Præsentationens transcript:

1 Styr på arbejdsmiljøet
Velkommen til fyraftensmøde Lars Olsen, Dansk Industri Jan Toft Rasmussen, Dansk Metal Lars Andersen, Ledernes Hovedorganisation

2 Baggrund for mødet Beslutning i Metal- og maskindustriens arbejdsmiljøudvalg i 2002 Dansk Industri, Dansk Metal, 3F, Lederne Arbejdsmarkedets parter inden for jern- og metalbranchen kommer ud og diskuterer arbejdsmiljø Hvad sker der inden for branchen? Præsentere nye materialer der bliver udviklet i løbet af året Årligt tilbagevendende begivenhed 600 deltagere i 2003 800 deltagere i 2004 1600 deltagere i 2005 1000 deltagere i 2006 600 deltagere i 2007

3 Målgruppe for mødet Repræsentanter fra virksomheder inden for metal- og maskinindustrien Arbejdsgivere, ejere, leder Sikkerheds- og tillidsrepræsentanter Arbejdstilsynet Arbejdsmiljørådgivere

4 Temaer for årets møde Status på arbejdsmiljøet i branchen
”Sygefravær og APV" ”Instruktion, oplæring og tilsyn” ”5S – systematisk vedligehold og ryddelighed”

5 Program 15.00 Velkomst og introduktion til dagens tema
v/ Jan Toft Rasmussen, Dansk Metal 15.10 Status og forventninger til Arbejdsmiljøet i branchen v/Jan Toft Rasmussen, Dansk Metal 15.30 Præsentation af værktøj "Sygefravær og APV" v/ Lars Andersen, Ledernes Hovedorganisation 15.50 Kaffepause

6 Program 16.10 Præsentation af værktøj ”Instruktion, oplæring og tilsyn” v/Lars Olsen, Dansk Industri 16.30 Præsentation af værktøj ”5S – systematisk vedligehold og ryddelighed” v/Jan Toft Rasmussen, Dansk Metal 16.50 Afslutning og præsentation af næste års fyraftensmøder v/Jan Toft Rasmussen, Dansk Metal 17.00 Sandwich, øl og vand

7

8 Status på arbejdsmiljøet Primo 2007
i Metal- og maskinindustrien

9 Anmeldte ulykker i metal- og maskinindustrien

10 Resultatet af screeningen 2005

11 Resultatet af screeningen 2007 5806 screeninger

12 Niveauplacering 2006

13 Niveauplacering 2007

14 Påbud m. v. i metal- og maskinindustrien ca. 10
Påbud m.v. i metal- og maskinindustrien ca reaktioner i

15 Påbud om rådgivning 314 om kemi 159 om ulykker 71 om støj
63 om tunge løft, skub og træk 37 om indeklima

16 Tilsyn i 2006 i alt 1304 tilsyn

17 Det fremtidige tilsyn med Metal- og maskinindustrien
Virksomheder der bestod screeningen, vil blive screenet hvert tredje år efter år 2011 Virksomheder der dumpede, vil få tilpasset tilsyn hver andet år og påbudene bliver kontrolleret Tilsyn ved ulykker Tilsyn ved klager Stikprøver

18

19

20 Hvorfor en vejledning om APV og fravær?
Fra januar 2005 skal alle inddrage sygefravær i APV´en Der er god fornuft i at forebygge og holde øje med fravær Store menneskelige omkostninger Kan mærkes på bundlinien Fravær kan skyldes forhold i arbejdsmiljøet Indsatsen nytter!

21 Hvad indeholder vejledningen?
Introduktion til sygefravær og APV Hvad opnår vi med indsatsen og hvad siger loven? Sygefravær og APV Hvordan gør vi det? Principper om sygefravær Hvordan laver vi nogle spilleregler? Hvad kan årsagerne være? Hvad kan man gøre? ”Få mere at vide” og ”støtteordninger”

22 Fra fravær til nærvær!

23 Fravær og APV

24 Fravær og APV

25

26 Arbejdsmiljø der kan føre til fravær
Ulykker og småskader Fysiske belastninger og tunge løft Kulde og træk Dårlig trivsel og samarbejde Andet…..

27 Kendetegn ved virksomheder med lavt sygefravær
Godt arbejdsmiljø og god trivsel En god virksomhedskultur: ”Her hjælper vi, lytter på og anerkender hinanden” Gode principper om fravær: Mål Sygemeldinger Fraværssamtaler Arbejde på særlige vilkår Osv.

28

29

30 Hvorfor instruktion? Forbedre sikkerheden
Medarbejdere bliver hurtigere til at udfylde deres arbejdsopgaver korrekt Arbejdstilsynets regler

31 Hvornår skal der instrueres?
Ny ansættelse Forflyttelse eller anden ændring af arbejdsopgaver Indførelse eller ændring af arbejdsudstyr Indførelse af ny teknologi

32 Hvem skal instrueres? Alle relevante medarbejdere
Alle personer der står til rådighed for virksomheden uden direkte ansættelse

33 Hvem har ansvaret for instruktion/oplæring?
Virksomheden I Praksis: Arbejdsleder/værkfører Sikkerhedsrepræsentant Anden erfaren kollega

34 Tjekliste til instruktion af nyansatte
11 Arbejdsmiljøemner, herunder Introduktion til SIO og APV Introduktion til det praktiske arbejdsmiljø Ansvarlig Planlagt tidspunkt Dato for udført instruktion

35 Tilsyn af nyansatte Dagligt tilsyn Mere systematisk tilsyn
3 måneders tilsyn med nyansatte Kvartalsvis sikkerhedsgennemgang

36

37

38

39 5S – systematisk vedligehold og ryddelighed
Forebygger ulykker

40

41 5S – systematisk vedligehold og ryddelighed
Formålet med værktøjet er at præsentere en grundig metode til på én gang at forbedre arbejdsmiljøet og produktiviteten. Værktøjet gennemgår de 5 trin til en ryddelig og produktiv arbejdsplads og viser resultaterne undervejs. Værktøjet indeholder de nødvendige fremgangsmåder og tjeklister. Værktøjet giver eksempler fra en virksomhed, der har gennemført 5S efter metoden.

42 Hvad er 5S? 1S – Sorter og smid væk 2S – System i tingene
3S – Systematisk rengøring og vedligeholdelse 4S – Standardisering af rengøring, vedligehold og arbejdsgange 5S - Selvdisciplin

43 Indhold Introduktion til 5S Forberedelse af 5S Gennemgang af de 5 trin
Hvad opnår vi med 5S? Forberedelse af 5S Gennemgang af de 5 trin Forberedelse Udførelse Evaluering 3 historier fra Olsen Metaltrykkeri 10 værktøjer Med eksempler undervejs!

44

45 10 værktøjer De fem S’er kort fortalt Månedsplan for indførelse af 5S
Ugeplan for indførelse af 5S 5S leveregler Plakat med sorteringsinstruktion Skema til rengøring og vedligehold Evalueringsskema til 5S Handlingsplan for forbedringer Eksempel på dagsorden til tavlemøde Øvelse for problemløsning

46

47

48

49

50 På gensyn til fyraftensmøde i 2008
Intern transport Produktivitet og arbejdsmiljø Sikkerhedsarbejde på små virksomheder

51 Fyraftensmøder i 2008 21. januar 2008 - Århus 22. januar 2008 - Ålborg
23. januar Herning 24. januar Esbjerg 28 januar Kolding 29. januar Odense 30. januar Næstved 31. januar Hvidovre 04. februar 2008 – Lyngby 03. marts 2008 – Skjern 06. marts 2008 – Rønne

52 Diverse værktøjer Kopi af præsentationen
Diverse værktøjer Kopi af præsentationen

53 Læg venligst det udfyldte skema i kassen på materialebordet
Spørgeskema Læg venligst det udfyldte skema i kassen på materialebordet

54 Tak for i dag og på gensyn til fyraftensmøde i 2008
Lars Olsen, Dansk Industri Jan Toft Rasmussen, Dansk Metal Lars Andersen, Ledernes Hovedorganisation


Download ppt "Styr på arbejdsmiljøet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google