Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Darwinårets Dønninger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Darwinårets Dønninger"— Præsentationens transcript:

1 Darwinårets Dønninger
Laura Søvsø Thomasen, Mag.art

2 Hvordan ser Darwin ud?

3 Hvad gik Darwins teori ud på?
Livets træ: alle arter har udviklet sig fra en eller nogle få stamformer Naturlig udvælgelse = den bedst tilpassede overlever Individer med nyttige variationer overlever i kampen for tilværelsen Variationer går i arv til afkom → skabelse af nye arter Tilfældighed X

4 Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet, chevalier de Lamarck (1744-1829)
”It’s confusing… First we were fish and then we became monkeys – no, wait a minute... first we were fish, then we became reptiles and then we became monkeys… and now we’re supposed to become angels!”

5 fisk-fisk-fisk-hovsa-krybdyr-krybdyr-krybdyr-krybdyr-hovsa-pattedyr-pattedyr-pattedyr...
Vestiges of the Natural History of Creation (Robert Chambers) 1844

6 Evolutionsteorien i dag…
”Nothing in biology makes sense, except in the light of evolution” Genetikeren Theodosius Dobzhansky, 1966

7 Billesamleren Darwin

8 Studenten Darwin Lægen Teologen

9 Eventyreren Darwin

10 Ægtemanden og forskeren Darwin

11 Berømtheden Darwin

12 Myte 1 Darwin fremsatte som den første en biologisk udviklingslære
Nej. Men han overbeviste de fleste af sine kolleger om rigtigheden af den, og fremsatte teorien om ’naturlig udvælgelse’, der kan forklare hvordan evolution finder sted

13 Myte 2 Darwins værk Arternes oprindelse handler om livets opståen
Nej. Det handler om livets udvikling fra de første simple organismer. Skabelsen af det første liv på jorden udtalte han sig ikke om.

14 Myte 3 Darwin sagde, at vi nedstammer fra aberne
Nej. Han sagde i Menneskets afstamning, at vi har en fælles forfader med aberne: et firbenet, behåret abelignende bæst.

15 Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben 1865

16 Myte 4 Darwin var den første der brugte begreberne ’evolution’ og ’survival of the fittest’ Nej. Det var Herbert Spencer. Herbert Spencer ( )

17 Survival of the fittest
1859 On the Origin of Species udkommer og introducerer begrebet ”naturlig selektion” 1864 Herbert Spencer bruger begrebet ’survival of the fittest’ om ”naturlig selektion” i Biologiens Principper 1869 Darwin bruger begrebet ’survival of the fittest’ i 5. udgaven af Origin 1872 Origin udkommer på dansk, oversat af J.P. Jacobsen fra 5. udgaven. ’Survival of the fittest’ bliver til ”Den mest skikkedes bliven ilive”

18 Myte 5 Darwin ventede i over 20 år med at offentliggøre sin teori, fordi han var bange for kirkens reaktion Nej. Darwin brugte de 20 år på at samle så mange indikationer på evolution, at han kunne overbevise sine kolleger

19 Myte 6 Darwin var ateist, og ønskede at bekæmpe kristendommen
Nej. Darwin var agnostiker og mente at naturvidenskab og religion skulle holdes adskilt. Begge dele havde sine grænser.

20 Darwins tro ”Men under al denne vaklen hid og did har jeg dog aldrig været ateist i den betydning, at jeg har benægtet Guds tilværelse.” ”Hemmeligheden ved alle tings ophav er os uforklarlig, og jeg for min del må være tilfreds med at forblive agnostiker.” ”Det forekommer mig at være fornuftigst at drage den slutning, at den hele sag ligger uden for den menneskelige forstands område” ”Videnskaben har intet at gøre med Kristus…” Fra ”Liv & Breve”

21 Rasmus Nielsen: ’Et Synspunkt for Darwinismen’, 1873:
”Det staar fast, at Naturvidenskaben i det Hele hverken er religiøs eller irreligiøs, hverken hedensk eller kristen, hverken ethisk eller uethisk; den er, hvad den alene kan og skal være: objektivt forskende Videnskab.” ” Det religiøse Begreb om Skabelse er ikke et Vidensbegreb, men et Trosbegreb. Darwinismen gjør ikke Religionen Afbræk, bevæger sig ikke paa Troens Enemærker, løser ikke Skabelsens Problem, afkræfter ikke det aabenbarede Ord: Mennesket er skabt i Guds Billede.” X

22 Myte 7 Det var J.P. Jacobsen, der introducerede Darwin i Danmark
Nej. Darwin var kendt i Danmark da J.P. Jacobsen i 1871 begyndte at beskæftige sig med ham

23 Den danske modtagelse Georg Brandes Japetus Steenstrup Chr. Fr. Lütken
Rudolph Varberg Vilhelm Møller J.P. Jacobsen (Origin) (Descent) Rasmus Nielsen Edvard Brandes

24 Darwin og Religionerne!
Fritænkere i Danmark brugte Darwins teori som et våben mod kristendommen I 1870’erne var de fleste naturhistorikere og kristne skeptiske overfor teorien om evolution ved naturlig udvælgelse Siden dengang har Darwin ofte været symbolet på religionens store fjende

25 Darwin i Danmark i 2009 83% er medlemmer af Folkekirken, 82% accepterer evolutionsteorien Blandt de mest oplyste lande med hensyn til udviklingslæren Meget lidt opbakning til kreationisme blandt politikere Muslimsk og kristen kreationisme vinder frem på friskoler

26 Darwin som syndebuk: kreationisme
Flat Earthers: jorden er flad Geocentrikere: jorden er i centrum af universet Ung-jords kreationister: jorden er ca år gammel Gammel-jords kreationister: Gap theory: stort tidsrum mellem Genesis 1:1 og 1:2 Day age theory: hver skabelsesdag er en geologisk periode Progressiv kreationisme: løbende nye arter sat på jorden Intelligent design: evolutionen er styret af en designer

27 Intelligent Design Intelligent design: evolutionen er styret af en designer Michael Behes ”Darwin’s Black Box”, 1996 The Discovery Institute holder Intelligent Design-bevægelsen i gang Nye retssager mod Darwin, indtil videre uden succes!

28 Intelligent Design

29 Kulturkamp i USA

30 Darwin er ansvarlig for racisme, nazisme, marxisme, terrorisme og 11
Darwin er ansvarlig for racisme, nazisme, marxisme, terrorisme og 11. september

31 J. P. Jacobsen: Om Arternes Oprindelse, , Menneskets Afstamning, Karl Gjellerup fremhævede Darwin som ’vor tids helt’ og Johannes V. Jensen udtalte at ’ethvert menneske skylder sin sjæl til Darwin’ Henrik Stangerup ”Vejen til Lagoa Santa”, Om den danske forsker PW Lunds zoologiske og botaniske arbejde i Brasilien fra 1820erne Sissel Jo-Gazan ”Dinosauernes Fjer”, 2008

32 Darwin fejret i før, nu & frem!
Film Internet-ressourcer Spil Aviser & Tidsskrifter Bøger FAQ Humor 

33 Darwin i Danmark www.darwin.au.dk

34 Darwin Online www.darwin-online.org.uk

35

36

37

38 Yderligere information
Darwin i Danmark: Kalender, nu 99,- Slagmark 54: darwinisme 140,- I dag: Slagmark + Kalender 200,-


Download ppt "Darwinårets Dønninger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google